Gratis iPhone och Android mobilappar
Registrera dig här
Kristna Dejtingpodden
Tivoli
Tivoli säger: Ha en fin lördag allihopa :)
Skriv i megafonen

Forum >> Politik och samfund >> Debatt


Öppna profilen till Närking

Så farliga är Covid-19 vaccinerna

Man har nu beskrivit 20 olika sätt på vilket vaccinationen skadar. Men detta måste tas upp i portioner och så får man lära sig argumentera för detta undan för undan.
Här är något du skulle kunna skicka till din släkting och säga att det finns många flera skadliga effekter:

1. Mitochondrier: Kroppens energiomsättning sker i mitokondrierna (energiverken). Under dess sista steg, i den s. k. elektrontransportkedjan, bildas det 38 adenosintrifosfat, ATP (=små energipaket), som användes i alla energikrävande processer i kroppen. Elektrontransporten äger rum i mitokondriens inre membran. Detta membran utgöres av lipider, varav kardiolipin utgör 20% av dessa lipider. I detta membran sitter också fyra stora proteinkomplex: I, II, III och IV. Det visades i studien att de antikroppar som bildats av SARS-CoV-2 och som bildas vid vaccination korsreagerar mycket starkt med både kardiolipin och Proteinkomplex II (=M2). Om antikroppar binder sig till ett av dessa proteiner innebär det att funktionen upphör och elektrontransporten stoppas upp. Istället för att bilda 38 små energipaket (ATP) av en enda sockermolekyl bildas endast 2 ATP (=1/17-del). Det är därför som patienter med SARS-CoV-2 är så enormt trötta vilket också drabbar dem, som blivit vaccinerade. Det är inte säkert att denna trötthet kickar in omedelbart utan den kan nog utvecklas med tiden. I och med att man har vaccinerats med ett mRNA, så har man gjort om sina egna celler till fabriker, som ständigt producerar spetsproteiner och antikroppar mot dessa spetsproteiner, där det finns en ”PÅ”-knapp, men inte verkar finnas en ”AV”-knapp.
Det finns en pedagogisk beskrivning av elektrontransportkedjan här: https://www.youtube.com/watch?v=AqdjTtcNpM8

REF: A. Voidani, E. Voidani, and D. Karrazian ”Reaction of Human Monoclonal Antibodies to SARS-CoV-2 Proteins With Tissue Antigens: Implications for Autoimmune Diseases” Front. Immunol., 19 January 2021


Visar sida 1 av 13 sidor, 10 kommentarer per sida
Första |   << Föregående  Nästa >>  |  Sista
Öppna profilen till Närking


2. Lungorna (a): Det finns olika typer av vita blodkroppar: Leucocyter och lymfocyter dödar bakterier respektive virus. Det finns en tredje typ, makrofager, som äter upp de bakterier och virus, som inte skall finnas där. När man t. ex. får en lunginflammation så kommer först pro-inflammatoriska makrofager typ 1 invandrande från monocyter, som finns i blodomloppet och i vävnaden ikring. Den pro-inflammatoriska makrofagen typ 1 drar samman olika andra infektionsbekämpande ämnen till ett och samma ställe, frisätter cytokiner och är mycket aggressiv.
Makrofag typ 2 är anti-inflammatorisk. Dessa två typer arbetar komplementärt i lag med varandra. Typ 1 dödar virus och bakterier och typ 2 läker, rensar upp gammalt avdödat material osv. Det är också så att M typ 2 normalt utövar ett hämmande och modererande inflytande på utsöndringen från M typ 1 av t. ex. cytokiner och dämpar ”cytokinstormen”, som är skadlig för de egna organen.

Man gjorde experiment med försöksdjur som vaccinerats med ett ”vaccinia”-vaccin innehållande SARS-CoV-2:s spetsprotein och ett som inte innehöll detta spetsprotein (=kontrollgrupp). Båda grupperna infekterades sedan med SARS-CoV-2. När man obducerade lungorna på försöksdjuren, som vaccinerats med spetsproteinvaccinet, fann man att lungorna var fyllda med inflammation och cytokiner och pro-inflammatoriska makrofager typ 1 men INGEN förekomst av makrofager typ 2. När man efter två dagars symptom obducerade de försöksdjur som inte vaccinerats med spetsproteinvaccinet men infekterats med COVID-19, fann man att makrofager typ 2 hade vandrat in i lungan för att städa upp och läka.
Således: när antikroppen mot spetsproteinet fanns så dödades dessa makrofager typ 2 och kunde inte göra sitt jobb, städa upp och läka.
I detta fall var alltså vaccinationen svårare att klara upp för försöksdjuren än själva SARS-CoV-2. Antikroppen mot spetsproteinet kan angripa makrofagerna. När man skapat en antikropp mot spetsproteinet (vilket är själva målsättningen med mRNA-”vaccination”), så binder sig, inaktiverar och dödar denna antikropp makrofager typ 2, som har till uppgift att läka. Det blir ingen läkning utan ett fullskaligt krig, som tenderar att fortgå och fortgå. Detta är ett exempel på hur mRNA-injektionen försämrar det egna immunförsvaret.

REF: Li Liu, et al. “Anti–spike IgG causes severe acute lung injury by skewing macrophage responses during acute SARS-CoV infection. JCI Insight. 2019;4(4):e123158 https://doi.org/10
Öppna profilen till Närking

Detta är från dr. Sherri Tenpennys redogörelse, som jag fyllt ut och reviderat:

De flesta är idag bekanta med begreppen ”spikprotein” och ”ACE2-receptorer” och har kanske fått klart för sig att spikproteinet från virusets yttre kapsel öppnar upp och tar sig in i den angripna kroppscellen via denna ”receptor” ACE2, för att föröka sig inne i kroppscellen. Men normalt är inte ACE2 en ”receptor” utan ett enzym på kroppscellernas membran, som spjälkar av en aminosyra från angiotensin II. Denna molekyl, angiotensin II, är väldigt viktig för reglering av blodtrycket. ACE betyder just detta: ”angiotensin converting enzyme”.
Emellertid har det visats att när själva spikproteinet angriper kroppscellen via ACE2 så omvandlas ACE2 till en ”receptor”, som skickar signaler från membranet in i cellen.
Redan för 10 år sedan visades en sådan signalöverföring via spikproteinet för SARS-CoV-1. Författarna i referensen nedan upprepade detta försök och utsatte odlade endotel- och glatta muskelceller från humana lungblodkärl för spikproteinet från SARS-.CoV-2. De kunde registrera välkända signaler för celltillväxt, förtjockning och omstrukturering av blodkärlen.

Hos patienter, som dött av COVID-19, har man vid obduktion funnit förtjockning av lungans blodkärl, ett kännetecken för pulmonell arteriell hypertoni (PAH). Det ökade trycket i lungans blodkärl resulterar i att hjärtats högerkammare sviktar varvid patienten senare dör. OBS: Pulmonell hypertension är entydigt dödlig. Även med för närvarande bästa tillgängliga behandlingar dör upp till 70% av patienterna inom 3 år.

Det är viktigt att vara medveten om att spikproteinet, som produceras av COVID-19-vaccinerna, ensamt kan åstadkomma denna förtjockning av blodkärlen i lungan och att denna förtjockning kan utvecklas till en dödlig sjukdom inom endast några få år. Symptomen är dock diffusa och kan lätt förväxlas med andra livshotande sjukdomar: tungt att andas, trötthet och yrsel.
Författarna till studien poängterar att de bara undersökte endotel- och glatta muskelceller från humana lungkärl men spekulerar kring andra kardiovaskulära komplikationer av SARS-CoV-2-spikproteinet. Genom att spikproteinet binder sig till kranskärl (hjärt) blodkärl skulle det på så sätt kunna framkalla andra kardiovaskulära sjukdomar såsom arytmier, kranskärlssjukdom, högt blodtryck och stroke.

REF: Suzuki, Yuichiro J, and Sergiy G Gychka. “SARS-CoV-2 Spike Protein Elicits Cell Signaling in Human Host Cells: Implications for Possible Consequences of COVID-19 Vaccines.” Vaccines. vol. 9,1 36. 11 Jan. 2021.  Svara | Citera | Anmäl
Öppna profilen till Närking

Citat av Sven Romàn ;

”Svensk demokrati blev nästan 100 år; Född september 1921, död första juli 2021. Att statsministern, näringslivsföreträdare, kulturpersonligheter, etc, etc, går ut och offentligt visar att de vaccinerar sig och uppmanar alla att vaccinera sig, är inte det oerhört, oerhört märkligt?
Mot bakgrund av att dödligheten för covid-19 är 0,15 %, att dödligheten för friska 65- sannolikt är 0,01% eller lägre, att immuniteten är utbredd, att vaccinen är experimentella och att förekomsten av att anmälda, misstänkta biverkningar vida överstiger den för något annat vaccin någonsin. Varför utsätts vi för denna extrema propaganda värdig en kommuniststat och andra diktaturer? . . . .Varför är tystnaden i etablerad media om en annan syn på massvaccination, och även vaccinationspass så total? . . . . . .
Är det jag eller världen som blivit galen? ”

(Läkaren Sven Romàn på Twitter. Återges i Vaken.se, där han tillägger att han ändå förespråkar vaccinering av65+ och riskgrupper, men att det nu bör pausas då många fått vaccin i de grupperna och att man bör utvärdera säkerheten.)
Öppna profilen till Närking
Nobelpristagaren: Vaccinet skapar mutationerna
24 maj 2021

https://www.friatider.se/nobelpristagaren-vaccinet-skapar-mutationerna
Det är coronavaccinen som gör att viruset muterar och nya varianter uppstår. Det hävdar i Luc Montagnier, som fick Nobelpriset för att ha upptäckt HIV-viruset.
Han förklarar att vaccinet skapar antikroppar som tvingar viruset att antingen ”hitta nya lösningar” eller dö. Enligt Montagnier väljer epidemiologer att ”hålla tyst” om fenomenet, som kallas infektionsförstärkande antikroppar (ADE),

Öppna profilen till SweKiwi
Du skrev i den andra tråden (inlägg #35):

»Men dessa massvaccinationer är mycket allvarliga. Jag skulle kalla dem genocid, folkmord.«

Folkmord definieras som att man helt eller delvis förintar en viss grupp (nationell, religiös, rasmässig, politisk).

Du menar alltså att vaccinationerna kommer att döda människor i stora mängder? Och detta kommer att »visa sig inom de närmaste 2-3 åren«?

Vilken eller vilka grupper handlar det om? Pratar vi folk med en viss hudfärg och/eller en viss religion? Är det människor i i-länder eller u-länder? Kommer de att falla ned döda eller blir de »bara« sterila?

Det är inga dåliga påståenden du kommer med...


/ Kiwi
Öppna profilen till Vingen

Man har nu beskrivit 20 olika sätt på vilket vaccinationen skadar. Men detta måste tas upp i portioner och så får man lära sig argumentera för detta undan för undan.
Här är något du skulle kunna skicka till din släkting och säga att det finns många flera skadliga effekter:

1. Mitochondrier: Kroppens energiomsättning sker i mitokondrierna (energiverken). Under dess sista steg, i den s. k. elektrontransportkedjan, bildas det 38 adenosintrifosfat, ATP (=små energipaket), som användes i alla energikrävande processer i kroppen. Elektrontransporten äger rum i mitokondriens inre membran. Detta membran utgöres av lipider, varav kardiolipin utgör 20% av dessa lipider. I detta membran sitter också fyra stora proteinkomplex: I, II, III och IV. Det visades i studien att de antikroppar som bildats av SARS-CoV-2 och som bildas vid vaccination korsreagerar mycket starkt med både kardiolipin och Proteinkomplex II (=M2). Om antikroppar binder sig till ett av dessa proteiner innebär det att funktionen upphör och elektrontransporten stoppas upp. Istället för att bilda 38 små energipaket (ATP) av en enda sockermolekyl bildas endast 2 ATP (=1/17-del). Det är därför som patienter med SARS-CoV-2 är så enormt trötta vilket också drabbar dem, som blivit vaccinerade. Det är inte säkert att denna trötthet kickar in omedelbart utan den kan nog utvecklas med tiden. I och med att man har vaccinerats med ett mRNA, så har man gjort om sina egna celler till fabriker, som ständigt producerar spetsproteiner och antikroppar mot dessa spetsproteiner, där det finns en ”PÅ”-knapp, men inte verkar finnas en ”AV”-knapp.
Det finns en pedagogisk beskrivning av elektrontransportkedjan här: https://www.youtube.com/watch?v=AqdjTtcNpM8

REF: A. Voidani, E. Voidani, and D. Karrazian ”Reaction of Human Monoclonal Antibodies to SARS-CoV-2 Proteins With Tissue Antigens: Implications for Autoimmune Diseases” Front. Immunol., 19 January 2021

Varför ska vi skicka detta till vår släkt? Ska detta gå vidare genom oss här på KD rekommenderar jag att det skickas vidare till expert inom området. Naturligtvis med opartisk hållning.


Eller försöker du höja rädslan där ingen kunskap finns, där finns väl bästa möjliga  jordmån för din predikan, i så fall.
Öppna profilen till Flight61
Detta är från dr. Sherri Tenpennys redogörelse, som jag fyllt ut och reviderat:


En medicine (får man anta) doktor har skrivit en redogörelse som DU "fyllt ut och reviderat"...?!

Vore kanske bra om du i din tur redovisade vilka ändringar du gjort.

För övrigt verkar det du delat i denna tråd bara handla om helt vanligt, vetenskapligt arbete. Dvs, olika forskare lägger fram sina fynd och hypoteser. Det handlar inte om tvärsäkra samband, bara om det slag av informationsutbyte som hela tiden sker i forskarvärlden.

Problemet när olärda människor (eller människor med en agenda) börjar gräva i sådana här dokument är att de inte förstår sammanhanget och kan tolka informationen rätt. De söker ofta bekräftelse på en förutfattad mening och hoppar över de uttryck av osäkerhet som framkommer i dokumenten.

Ett ex: Man har experimenterat med vissa celler och funnit en viss reaktion som skulle kunna vara skadlig på sikt. Detta redovisas, men samtidigt upplyser man noga om förutsättningarna och höjer en varningsflagga för att det kan vara felaktiga slutsatser man gör. Ofta formuleras det som: "Mer forskning behövs". Detta hoppar den olärde gärna över och övergår istället till att predika sin tidigare fastslagna "sanning" - nu med referens till forskningsrapporten som man tror styrker denna "sanning".

Det blir lite som "när fan läser Bibeln"...
Öppna profilen till Mariiee
Blir det inte ganska oseriöst, när man skickar iväg egenredigerade texter om saker man inte har egen kunskap om?

Och när personer gång på gång enbart lägger ut artiklar utan att själva varken kunna eller ha intresse nog att svara på frågor? 

Jag tycker att man hittar återkommande skrämselord. Och att man trycker på vissa sensationella uttryck. 
Låter lite som när Aftonbladet och Expressen vill sälja, och använder skrämseltaktiken på löpsedlarna. 


Om det finns sanning, så kan den belysas, prövas, bekräftas och stå stabil. Utan skrämseltaktik. 
Allt annat är spekulationer. 
Öppna profilen till Närking

Varför ska vi skicka detta till vår släkt? Ska detta gå vidare genom oss här på KD rekommenderar jag att det skickas vidare till expert inom området. Naturligtvis med opartisk hållning.


Eller försöker du höja rädslan där ingen kunskap finns, där finns väl bästa möjliga  jordmån för din predikan, i så fall.
Den meningen kom med av misstag och är inte aktuell i denna tråd. Alla uppgifter i övrigt kommer från läkare och forskare samt beskriver väl det aktuella kunskapsläget som finns om dessa covid-19 vacciner. Sammantaget fullt tillräckligt för att bestämt avvisa vacciner för egen del. Finns ingen anledning att utsätta sig för dessa oetiska experiment med liv och hälsa som insats.  Experiment av detta slag på människor är förbjudet enligt vad som kallas Nürnbergkoden. När och om vaccinerade börjar dö eller insjukna kan man alltid skylla på virusen och motivera nya vacciner. OBS! Jag har inte hittat på eller in tolkat något I tidigare inlägg. Bara redovisat vad  experterna säger och som vi inte får reda på I systemmedia. 
Öppna profilen till SweKiwi
Bara redovisat vad  experterna säger och som vi inte får reda på I systemmedia. 


Är det bara de som är tveksamma till covid-vaccinerna som ska betecknas som »experter«, eller finns det andra..?


/ Kiwi
Visar sida 1 av 13 sidor, 10 kommentarer per sida
Första |   << Föregående  Nästa >>  |  Sista