Rosie säger: Hej! Gud, beskydda din församling från apati och andlig sömn! Väck oss med vilka medel du vill, Herre! För DITT namns skull! I kärlek: Rosie
Skriv Skriv här Skriv i megafonen

Forum > Religion och tro > Diskussion

Anonym
Skapat 2014-09-23 av Anonym.
Treenigheten - ett mysterium?
När trinitaristernas argument sinar, hänfaller de till att treenigheten är ett mysterium. Denna lära, som i sig själv bygger så starkt på filosofi och en viss typ av logik, och som också anses vara logisk, anses samtidigt inte kunna omfattas av logik. Här finns en inneboende konflikt och motstridighet.

I själva verket är inte treenighetskonceptet särskilt svåt att förstå. I treenighetn är Gud ett "vad" bestående av tre "vem". Man talar om en sammansatt enhet bestående av tre personer: Fadern, Sonen och Anden. Gud är ett väsen, en natur, en substans, tillskriven personliga egenskaper och pronomen beroende på dess inneboende tre personer. Gud blir här en art, där Fadern, Sonen och Anden är av samma art, och bildar därför en enhet. På samma sätt kan man tala om mänsklighetn som en enhet bestående av flera människor, eller en vindruvsklase bestående av ett flertal vindruvor. Många människor och en mänsklighet. Många vindruvor och en vindruvsklase. Ganska enkelt, eller hur?

Problemet med treenigheten är inte att den är svår att förklara. Problemen är att den är obiblisk och inkonsekvent. När vi talar om en mänsklighet betående av människor, menar vi att varje människa inte enbart är människa i meningen "natur". Vi talar om enskilda människor som enskilda individer och personer som människor. Vi säger "en människa". Vi sätter alltså obestämd artikel framför. På samma sätt i exemplet med vindruvorna. vi säger t ex inte: "Vill du ha vindruva?", syftande på vindruvans natur. vi säger: "Vill du ha EN vindruva?". Överför på treenigheten fungerar det plötsligt inte. Här är varje person i treenigheten en individ. Varje person är Gud, syftande på deras natur. Däremot är varje person inte EN Gud. Det är här det blir problem. Det är denna motsägelse och inkonsekvens som trinitaristerna inte kan förklara.

Ett annat problem: Om man inte kan säga att Jesus är en Gud, kan man inte heller säga att Fadern är en Gud. I GT omtalas Fadern som den Gud som frälser Israel. Den som beskrivs med "den" kan också beskrivas med "en". Och det är här som trinitaristerna i sin desperation hänfaller till detta "mysterium".

Svar på inlägg

Anonym
#1. Publicerat 2014-09-23 av Anonym
" Många människor och en mänsklighet. Många vindruvor och en vindruvsklase. Ganska enkelt, eller hur? "

Solen, strålarna, värmen.
eller:
Mänsklighet, människor
Vindruvsklase, vindruvor.

Kan du se skillnaden?
Anonym
#2. Publicerat 2014-09-23 av Anonym
" Många människor och en mänsklighet. Många vindruvor och en vindruvsklase. Ganska enkelt, eller hur? "

Solen, strålarna, värmen.
eller:
Mänsklighet, människor
Vindruvsklase, vindruvor.

Kan du se skillnaden?
Visst ser jag skillnaden. Och din poäng?
Anonym
#3. Publicerat 2014-09-23 av Anonym
Oavsett vad man tycker om din enligt mig obibliska lära är det lite fascinerande att du orkar mala på dag efter dag. Du säger att trinitaristers argument brukar sina och att om man studerar Bibeln noga och grundligt så kommer man att se att Jesus inte är Gud. Det är inte särskilt rationellt och Bibliskt att tro på Jesus som Gud enligt dig. I den debatt jag skickade till dig var det högst kompententa och intellektuella bibeltroende människor som med största sannolikhet har studerat Bibeln mer än vad du gjort (de var dessutom klart mer övertygande än sina meningsmotståndare, dvs den sida som du förespråkar) så dina påståenden där är inte särskilt korrekta oavsett vad man än må tycka i sakfrågan.
Anonym
#4. Publicerat 2014-09-23 av Anonym
Visst ser jag skillnaden. Och din poäng?
Ser du inte min poäng, ser du inte heller skillnaden. Därför ska jag visa skillnaden, som jag ser den.

I dina två exempel överlever det enstaka objektet även som ensamstående. Människan kan skiljas från människor och trots detta förbli människa.
Druvan kan, likaså, skiljas från klasen och trots detta förbli druva.

Mitt exempel visar en bild av total enighet, ett totalt ömsesidigt beroende, varken strålar eller värme kan stå isolerade från solen, och/eller varandra, och endast en död sol står utan strålar och värme.
Någonstans där, i den bilden, kan du finna grunden till treenigheten. Vem möter du först, och genom vem kommer du dit du ska..och baklänges; Vad händer när du tar bort en del, alltså en del av den treenighet vi ser Gud vara i sin helhet.
Anonym
#5. Publicerat 2014-09-23 av Anonym
Detta var ju rena grekiskan.
Anonym
#6. Publicerat 2014-09-23 av Anonym
Oavsett vad man tycker om din enligt mig obibliska lära är det lite fascinerande att du orkar mala på dag efter dag. Du säger att trinitaristers argument brukar sina och att om man studerar Bibeln noga och grundligt så kommer man att se att Jesus inte är Gud. Det är inte särskilt rationellt och Bibliskt att tro på Jesus som Gud enligt dig. I den debatt jag skickade till dig var det högst kompententa och intellektuella bibeltroende människor som med största sannolikhet har studerat Bibeln mer än vad du gjort (de var dessutom klart mer övertygande än sina meningsmotståndare, dvs den sida som du förespråkar) så dina påståenden där är inte särskilt korrekta oavsett vad man än må tycka i sakfrågan.
Diu har sett och hakat upp dig på en dabatt mellan trinitarister och unitarister, när det emellertid har förts många. Kanske dags att komma ut ur bubblan. Det är en sak du bör känna till. För det första är sanningen inget man debbaterar om. Debatten som plattform och forum är egentligen an arrogansens och högmodets högborg. Den som är bäst på att argumentera är inte alltid den som har sanningen på sin sida.
Anonym
#7. Publicerat 2014-09-23 av Anonym
Ser du inte min poäng, ser du inte heller skillnaden. Därför ska jag visa skillnaden, som jag ser den.

I dina två exempel överlever det enstaka objektet även som ensamstående. Människan kan skiljas från människor och trots detta förbli människa.
Druvan kan, likaså, skiljas från klasen och trots detta förbli druva.

Mitt exempel visar en bild av total enighet, ett totalt ömsesidigt beroende, varken strålar eller värme kan stå isolerade från solen, och/eller varandra, och endast en död sol står utan strålar och värme.
Någonstans där, i den bilden, kan du finna grunden till treenigheten. Vem möter du först, och genom vem kommer du dit du ska..och baklänges; Vad händer när du tar bort en del, alltså en del av den treenighet vi ser Gud vara i sin helhet.
Problemet är att du bygger din teologi på en liknelse, och inte tvärtom. Du finner ingen undervisning i Bibeln om att Gud, Sonen och Anden är som solen, strälarna och värmen. Däremot finner du att de är personer och individer. Även om det skulle vara så att dessa tre är oskiljaktliga, så förklarar det ändå inte varför de inte kan vara tre gudar, då de är tre individer. Det finns inget som säger att inte total enighet kan råda mellan tre gudar med samma natur. Att de har samma natur förutsätter inte heller att de inte kan vara tre separata gudar i en gudom. Om tre människor har samma natur, och var och en av dessa kan kallas "en människa", borde en person med samma natur som de två andra personerna, kunna kallas "en gud". En fråga: Är treenigheten en gudom?
Anonym
#8. Publicerat 2014-09-23 av Anonym
Oavsett vad man tycker om debatter så visar den ändå på att man inte behöver/måste vara ointellektuell och dåligt förankrad i Bibeln för att tro på Jesu gudom. Du vill just ge sken av att det är dårskap och ytlig bibelkunskap som ligger till grund för den tron och det är felaktigt. Att du sedan inte delar deras tro är en annan femma. Avslutningsvis säger du att debatter är "arrogansens och högmodets högborg" och det borde väl i sådana fall också gälla dig? Det finns väl ingen som debatterar lika mycket som du på den här sidan.
Anonym
#9. Publicerat 2014-09-24 av Anonym
Oavsett vad man tycker om debatter så visar den ändå på att man inte behöver/måste vara ointellektuell och dåligt förankrad i Bibeln för att tro på Jesu gudom. Du vill just ge sken av att det är dårskap och ytlig bibelkunskap som ligger till grund för den tron och det är felaktigt. Att du sedan inte delar deras tro är en annan femma. Avslutningsvis säger du att debatter är "arrogansens och högmodets högborg" och det borde väl i sådana fall också gälla dig? Det finns väl ingen som debatterar lika mycket som du på den här sidan.
Visst kan man vara bra förankrad i Bibeln om man tror på Jesu gudom. Men det blir ändå bra en lek med ord. För vad som är bra eller dåligt i den bemärkelsen ställs ju i relation till hur mycket eller lite kunskap andra har. Dessutom spelar det ingen roll om man är väl förankrad i en översättning, om denna är missvisande. Då är det inte per definition Guds ord man är förankrad i. Är man dessutom mer förankrad i en debatt än själva Skriften, ja då vet jag inte riktigt vad man förväntar sig kunna tillföra. Jag märker åtminstone att du inte är särskilt intresserad i själva sakfrågan här.
Anonym
#10. Publicerat 2014-09-24 av Anonym
Det stämmer att jag varken har tid eller lust att debattera Jesu gudom här så där har du rätt. Du insinuerar dock att man trots allt inte kan vara "bra förankrad i Bibeln" om man tror på Jesu gudom, eftersom andra (de som inte tror på Jeus gudom) har mer bibelkunskap. Och sedan verkar du mena att dessa professorer (bla i grekiska och hebreiska) som försvarar Jesu gudom inte är bevandrad i grundtexten. Det är dessutom mer förankrade i en debatt än i Bibeln, enligt dig. Tycker du verkligen att det är seriös och hållbar kritik?
Rosie säger: Hej! Gud, beskydda din församling från apati och andlig sömn! Väck oss med vilka medel du vill, Herre! För DITT namns skull! I kärlek: Rosie
Skriv Skriv här Skriv i megafonen
annonsKristna Dejtingpodden