Mondeo säger: Vänskapen med Gud växer genom samtal med Honom.
Skriv Skriv här Skriv i megafonen

Forum > Religion och tro > Diskussion

Rosie
Skapat 2024-07-09 av Rosie, kvinna, 81 år, Örebro län.
Brödrahatsprofetior
Hej alla! Nu skrivs här om de profetior som går i uppfyllelse mitt framför våra ögon, för att om möjligen väcka nån ty vi behöver det alla! Det är Guds heliga vilja! Ty när bröder hatar varandra, när hån, spe, glåpord odyl pågår hos frälsta människor bedrövas Anden, tystnar, viker undan och lämnar. För Gud finns inte bland de känslorna, bland det skadebeteendet! Det sitter i människan, tänker nån. Det sitter i påverkan från Satan, tänker nån annan. Det är allehanda möjliga kombinationer som får råda, men utan Guds Andes närvaro i alla fall! Vad uttalade Jesus för brödrahatsproferior? Vi börja med Matt 24: Därigenom att laglösheten förökas, skall kärleken HOS DE FLESTA KALLNA. Men den som är ståndaktig intill änden, han skall bliva frälst. Frank Mangs skriver: Det måste alltså vara Kristi bekännare som denna profetia gäller. Och den gäller Kristi bekännare i de yttersta dagarna. Kärleken till Gud kommer att kallna: så man får mindre och mindre tid för honom och blir allt mera främmande för innerligheten i gudsumgänget. Religionen blir ett stycke mekanik istället för en ström av övernaturlig kärlek. Och KÄRLEKEN TILL BRÖDERNA KOMMER ATT KALLNA. Partisinne och småsinne, avund och förtal träda istället för kärlekens heliga Ande. Jag undrar, om vi inte kommit dit. Om någon idag sade vad man fordom sade om de kristna: "Se, huru de älska varandra!" så skulle vi taga det ordet som ett fruktansvärt hån. Ty vi veta, att det inte är sant. Medan världen skakas av blodiga krig, håller Guds församling på att gnaga sönder sig själv genom inbördes fejder. Kärleken till en förlorad värld skall kallna - vi orka med allt utom det som är vår egentliga kallelse: att rädda förlorade människor.
När Paulus i andra Tessalonikerbrevet talar om Kristi tillkommelse, säger han att avfallet först måste hava skett. Även det budskapet gäller Kristi bekännare. Ty ett avfall kan inte inträffa bland andra än dem som äga något att falla från.
Skrivet för åttio år sedan, mitt under brinnande världskriget!

Svar på inlägg

Rosie
#1. Publicerat 2024-07-09 av Rosie
Hej igen! Frank Mangs skriver om Jesus profetia om sin ankomst: Hur var det Jesus sade, att det skulle bliva: Jo, "I en stund då I icke vänten det, skall Människosonen komma." Det var inte världen som skulle upphöra vänta, utan de kristna. Det är ganska underligt att Herren Jesus har målat sin kyrkas framtid i så mörka färger, när det gäller denna tidsålder. Han kom ju som en revolutionär, men han förutsade redan från början att revolutionen, mänskligt sett, skulle rinna ut i sanden. Han kom med en ny religion, men predikade att den skulle misslyckas att genomsyra världen. Ja, han förutsade till och med att hans egna anhängare skulle svika honom till slut - inte bara under hans jordeliv, utan mot denna tidsålders avslutning. En revolutionsledare, som talar så, måste antingen sakna all psykologisk blick eller också vara omutligt ärlig. Antingen visse han inte, huru han skulle taga människorna, eller också vägrade han konsekvent att låta lögnen tjäna sina syften. Herren Jesus var psykolog: "Han visste vad som var i människan." Men han kom inte för att med psykologiska knep skaffa sig anhängare. Han kom för att giva världen en omutlig och oavtrubbad sanning. Därför handlade han som han gjorde. Han förutsade mycket bestämt att den andliga försoffningen skulle bliva den dominerande atmosfären bland hans bekännare i denna tidsålders afton. "Då skall det vara med himmelriket såsom när tio jungfrur gingo ut för att möta brudgummen. - Då nu brudgummen dröjde, blevo de alla sömniga och somnade."
Rosie
#2. Publicerat 2024-07-09 av Rosie
Hej igen! Vad skriver psalmisten i Guds ord Bibeln, jo: Se, hur gott och ljuvligt det är när bröder bor endräktigt tillsammans. Det är som när den dyrbara oljan på huvudet rinner ner i skägget, i Arons skägg, och ner över kragen på hans dräkt. Det är som Hermons dagg som faller ner på Sions berg. Ty där ger Herren befallning om välsignelse, om liv till evig tid. Ps 133. Endräktig betyder ung enig, samfälld, i harmoni, överens, sams, enhällig. Några andra skulle inte kunna bo tillsammans i ljuvlighet, få Herrens välsignade heliga olja rinnande över sig. Frälsta, Guds heliga barn, måste vända tillbaka till ursprunget: omvändelsedagen då de blev födda på nytt, nya skapelser, då de älskade Herrens Jesus över ALLT annat och inte hade annat för ögonen än Guds heliga vilja och att rädda de förlorade i världen! Då de gick tillsammans, till varandra, med varandra, bad, lovprisade, visade kärlek till varandra! Var de inte överens höll de möte och diskuterade och blev sen överens, det ser vi i apostlanas församling. Sen är man starka tillsammans igen, går i Jesus fotspår och håller sig tätt tätt till Jesus vilja, Guds ord Skrifterna, och ser till varandra, varnar, uppmuntrar, tillrättavisar, undervisar, styrker men också ser upp med objudet intrång i församlingen, aldrig tillåter utlevnad i synd och jämkande med världen. Lever vi för Kristus Jesus eller är vi försoffade och avtrubbade? Älskar vi bröderna, systrarna, vår nästa med Jesus omutliga ärlighet, otumbara sanning och utgivande heliga kärlek?
Frågor och profetior vi alla borde gå ner på knä, rannsaka oss, be över: Vad gäller mig, vad gäller dig, vad gäller oss? Är vi staden som bara är ljus, saltet som inte mist sin sälta, ordbärare som inte mist Ande och kraft? Vilka finns kvar som äkta omutliga sanna lärjungar när Jesus kommer åter?
I kärlek till er alla: Rosie
Rosie
#3. Publicerat 2024-07-09 av Rosie
Hej igen! Går en profetia att ändra på? Skulle slutet kunna bli det motsatta till vad Jesus visste? Nej då vore det inte profetia, och Jesus inte Gud. De som ropa högt idag: Se, vi är den grupp som älskar varandra högst, vi är vittnesbördet: de äkta lärjungarna till Jesus! de vore sorgligt nog inte alls de äkta lärjungarna, ty Jesus har redan förutsagt att kärleken skall kallna hos den äkta församlingen, att tron skall svikta och ljummenheten inträda, och väntan på Herrens återkomst falla i träda pga omsorgen och kärleken till världen i stället. Den äkta församlingen skulle svika sin Herre i den yttersta tiden. Kvar finns en rest även för församlingen, liksom för juden. Visst finns Guds församling kvar, men inte vad den kunde ha varit! Är du en av dem som skiljer sig från mängden av de som ska avfalla? Det är inte ödesbestämt, du kan välja var dag vilken väg du vill gå på, vem du ger ditt liv till, vem du vill älska och behaga mest! Du kan vara en av de lärjungar som när Jesus kommer åter får höra: Väl kämpat, du gode och trogne tjänare! Godheten är inte världens sk godhet, för den tillåter synd och har annat mål än helighet och renhet, den utgår från människans egna mått. Guds godhet är: Kristus Jesus, allt han är, sa och gjorde och fortfarande är, säger och gör! Den godheten får den som följer Jesus ord, genom hjälparen den helige Ande! Måtte vi, var och en, väckas ur vår slummer, ljummenhet, vårt tidsslöseri, kraftslöseri, kärlekslöshet, vår sömngång, vår egenplanering, vår fåfänga, vår oandlighet, vårt högmod, vår lättja, vår dragning till synd osv mm och förstå att den ENDA räddning som finns för oss, var och en, är att DÖ BORT helt från oss själva och bara leva genom Kristus Jesus EGNA rättfärdighet, tro, vilja och heliga kärlek!
I kärlek: Rosie
Mondeo säger: Vänskapen med Gud växer genom samtal med Honom.
Skriv Skriv här Skriv i megafonen
annonsKristna Dejtingpodden