Mondeo säger: Vänskapen med Gud växer genom samtal med Honom.
Skriv Skriv här Skriv i megafonen

Forum > Religion och tro > Diskussion

GMR
Skapat 2024-07-05 av GMR, man, 54 år, Uppsala län.
Satanism
Satanism Is Being Exposed

Freemasonry är en bro eller ingång till Satanism, där medlemmar gradvis desensibiliseras och förförs in i allt mörkare handlingar.

Många kändisar och kändisar i Hollywood är troligen offer för manipulation och utpressning snarare än frivilliga anhängare av Satanism.

Den negativa polariteten använder ego, begär och materiella ambitioner för att kontrollera människor, medan den positiva polariteten kräver prövning och integritet.

Infiltrationen av institutioner som katolska kyrkan och politik är ett sätt för den negativa polariteten att effektivt skörda energi och makt.

Allt fler kändisar och ledare börjar tala öppet om dessa mörka frågor, vilket tyder på att systemet håller på att kollapsa och att en stor uppvaknande sker.
- Rihanna, Beyoncé, Jay-Z, P Diddy - Berättaren säger att det är "absolut säkerhet" att en stor del av dessa kändisar som förknippas med Illuminati faktiskt inte har valt detta själva. Han menar att de har blivit satta i kompromettande situationer tidigt i karriären och tvingats in i det genom utpressning och hot om att deras hemligheter ska avslöjas.

- Katy Perry och Taylor Swift - Berättaren säger att de är exempel på artister som verkade välmenande i början, men sedan plötsligt började göra Illuminati-symboler i sina musikvideos. Han tror att även de kan ha blivit rekryterade mot sin vilja genom att lockas till en fest där de hamnade i en kompromettande situation som de sedan pressades att medverka i.

- Justin Bieber - Enligt berättarens vän som var Biebers livvakt, tackade Bieber nej till Hillary Clintons försök att rekrytera honom. Bieber hade också upplevt sexuella övergrepp som ung, vilket drev honom tillbaka till sina kristna rötter. När han vägrade spela spelet, lanserades en massiv smutskastningskampanj mot honom i media.

- Kanye West - Berättaren ser Kanye som ett exempel på någon som verkar ha varit offer för MK-Ultra-liknande manipulation, men sedan lyckats ta sig ur det och ändra sitt budskap och beteende.

Generellt menar berättaren att många kändisar dras in i dessa onda system mot sin vilja, genom utpressning och hot om att deras hemligheter ska avslöjas. Han tror att många av dem egentligen inte vill vara involverade.

Svar på inlägg

HesaFredrik
#1. Publicerat 2024-07-06 av HesaFredrik
Det ämnet är inte så svart och vitt som människan har lurats att tro.
Här finns två olika områden. Frimureriet och det som vi kan kalla för ondska.
Dessa två är inte per automatik ett och samma.

Frimurarna tillber Enki, Ljusbringaren. Kristna tillber Enlil, förgöraren.
Detta är två separata väsen som har fått sin historia ställd upp och ner. Svart har blivit vitt, och vise versa.
Men dessa två väsen har sedan delvis blandats ihop till ett och samma väsen som i Bibeln kallas för "Gud".

Enki (senare "Ormen") skapade människan som arbetskraft men ville samtidigt att vi skulle ha en viss kunskap om oss själva.
Enlil (senare "Gud") ville ha oss som boskap och var helt emot att vi skulle ha något högre medvetande. Enlil är en mördare och krigsherre från början och tog beslutet att utrota mänsklighten genom dränkning. Jesus säger till de skriftlärda som tillber Jahwe (Enlil): "Er herre är den onde, för han var en mördare och en lögnare redan från början".

Så kortfattat kan man säga att: Frimurarna tillber kunskapen och ljuset vilket är genomgående i deras riter och teman. Kristna, Judar och Muslimer har blivit lurade att tillbe förgöraren, ondskan. Den självutnämde guden som startar krig, är för slaveri, går igång på doften, (eller ska vi säga stanken) utav brännt kött. Utplånar hela städer för att de inte tillber honom på rätt sätt. Startar krig och säger till "sitt" folk att döda allt. Människor, boskap, barn, ja ALLT. MEN! Om det finns några oskulder i staden, så kan ni ta dem med er och roa er med i ert läger! Och detta ska va kärlekens gud!!!????
Som sagt, svart har blivit vitt.

Ondska, eller satanism, som TS benämner det, är något helt annat.
Nicolas Tesla ska en gång ha sagt: "Om du vill förstå Universum och Gud, ska du tänka på frekvenser."
Det finns en andevärld som är frekvensbaserad. Högre frekvens ger ljus och lägre frekvenser ger det vi uppfattar som ondska.
Den tar sig olika former när den visar sig för oss människor beroende på vad personen vill uppnå men också helt baserat på vad personen har för religiös tro. Detta märks inte minst i alla berättelser om nära döden upplevelser där personens möte med det andliga är helt klart färgad utav personens religiösa bakgrund och kultur.
Detta är ett så oerhört komplext ämne att det inte går ett redogöra för i text på ett forum.

Men personligen så avråder jag människor från ALL FORM utav kontakt med andevärlden.
Oavsett om ni tror att ni har fått kontakt med änglar eller de utger sig för att vara Jesus själv, så har de en sak gemensamt.
De ljuger och förleder oss människor. Deras svar ändras utefter situationen och beroende på vem
HesaFredrik
#2. Publicerat 2024-07-06 av HesaFredrik
forts
De ljuger och förleder oss människor. Deras svar ändras utefter situationen och beroende på vem som frågar.
Så var försiktiga och håll er borta från dem!!
Rosie
#3. Publicerat 2024-07-06 av Rosie
Hej! En människa som inte vill veta av Guds ANDE kan inte bli frälst, en människa som inte vill veta av GUDS andliga värld kommer aldrig in i GudsRiket, en människa som skyr ALL andlighet kan aldrig få en ande som blir född på nytt och förvandlad av Kristi Ande. En sån människa lever i stället innesluten i sin egna jordiska begränsning, utelämnad åt enbart sig själv. En styrka tror den jordiska människan, dåraktighet säger Herren! När den jordiske ska undervisa Kristi lärjungar om rättfärdighet och sanning blir det oandlig dårskap av hela slanten pga sanningen om Kristus Jesus och frälsningen icke anses vara sanning!
Hälsn Rosie
Rosie
#4. Publicerat 2024-07-06 av Rosie
Hej! När frälsta uppmanas ingå i hemliga kretsar och ordnar med eder om lydnad och tystnad är det givetvis onda andemakter inblandade! Frälsta MÅSTE ha Guds ord Bibeln som sitt ENDA ljus i livet, inte dras till allehanda skenbara sken som irrsländor! Och frälsta MÅSTE följa och lyda Guds Ande dag som natt i ALLT i sina liv, inte blanda och ge och använda egna kort mest och dra nåt enstaka hjärter ess ibland! Det är självklart att alla kändisar inte vill bli satanister men världens ande drar dem in i sitt nät genom världens lockande begär: berömmelse, framgång, sk odödlighet, ära, pengar, makt, sex! Efter vägen har de val: förhärda sig genom syndens slaveri och njuta köttets begär eller omvändelse avståndstagande och befrielse och frälsning genom Gud! Dyrka inte kändisar, dyrka inte deras värld, filmer, liv osv mm! De serverar det världens ande vill ge er till mat! Be för dem i stället!
Hälsn Rosie
HesaFredrik
#5. Publicerat 2024-07-06 av HesaFredrik
Rosie, VAD hela friden pratar du om??
Det svaret tillförde ganska precis noll och ingenting till tråden.
GMR
#6. Publicerat 2024-07-06 av GMR
forts
De ljuger och förleder oss människor. Deras svar ändras utefter situationen och beroende på vem som frågar.
Så var försiktiga och håll er borta från dem!!
Allting är inte svart eller vitt och enkelt är det inte.
Vet inte hur du får in Enki och Enlil i bibeln, de bygger på summerisk tro.

Sumerisk mytologi är en antik mesopotamisk religiös tradition som utvecklades i det område som idag utgör Irak och delar av Syrien och Iran under det tredje och andra årtusendet f.Kr.

Enki och Enlil är två av de mest framträdande gudarna. Enki, även känd som Ea, var guden för färskvatten, visdom och konst. Han ansågs vara den mest kreativa och intelligenta av gudarna och var ofta förknippad med skapandet av människor och civilisationen. Enki sågs som en vänlig och hjälpsam gud som gav människan kunskap och teknik för att förbättra deras liv.

Å andra sidan var Enlil, även känd som Ellil eller Bel, guden för luft, stormar och jordbruk. Han var en mäktig och sträng gud som ansågs vara den högsta guden och härskaren över universum. Enlil var ofta förknippad med rättvisa och ordning och ansågs vara den som fastställde människans öde. Han ville att människan skulle vara undergiven och arbeta som boskap för gudarna utan att ha någon högre medvetenhet eller ambition.

Konflikten mellan Enki och Enlil har tolkats som en symbolisk kamp mellan olika krafter och intressen inom sumerisk mytologi. Den representerar en strid mellan kunskap och frihet å ena sidan, representerad av Enki, och underkastelse och kontroll å andra sidan, representerad av Enlil.

Om vi ser vidare på Aleister Crowley såg på Enki som en viktig figur inom sin ockulta praxis och filosofi. Enki, även känd som Ea, var en sumerisk gud som ansågs vara en av de mest visdomsfulla och kreativa gudarna i den sumeriska mytologin. Här är några sätt på vilka Crowley såg på Enki:
Visdom och kunskap: Crowley betraktade Enki som en symbol för visdom och kunskap. Han såg på Enki som en gudomlig källa till insikt och förståelse, och strävade efter att integrera denna visdom i sin egen ockulta praxis.

Skapande och kreativitet: Enki ansågs vara en gud av skapande och kreativitet i den sumeriska mytologin. Crowley såg på Enki som en inspiration för sin egen kreativa process och använde hans namn och symboler för att kanalisera och uttrycka sin egen kreativitet.

Förbindelse med det undermedvetna: Crowley trodde att Enki representerade ett djupare skikt av medvetande och var en nyckelfigur för att utforska och förstå det undermedvetna. Genom att använda Enkis namn och symboler i sina ritualer och meditationer, hoppades Crowley att kunna få tillgång till detta undermedvetna skikt och integrera det i sin egen personliga utveckling.

Det ska finnas en lära att det finns en universell Gud som även skapat YHWH, där är han en ond Gud. Helt klart intressant ämne för att förstå hur olika trossy
HesaFredrik
#7. Publicerat 2024-07-08 av HesaFredrik
Helt riktigt, och bibeln är ett hopkok utav de Sumeriska och Babylonska skrifterna. Allt, och betydligt mer, som beskrivs i GT finns med i dessa skrifter och det är därifrån som GT´s berättelser härstammar ifrån.
De skrevs ner med kilskrift på lertavlor.

"Kilskriftslitteratur
De storslagna litterära verken från Mesopotamien, såsom Atrahasis, Inannas nedstigning, Myten om Etana, Enuma Elish, och det kända Gilgamesheposet var alla skrivna i kilskrift och var helt okända fram till mitten på 1800-talet e. Kr., då män som George Smith, pastor Edward Hincks (levde 1792—1866 e. Kr.), Jules Oppert (1825—1905 e. Kr.), och Henry Creswicke Rawlinson (1810—1895 e. Kr.) dechiffrerade språket och översatte till engelska.


Många bibliska texter antogs vara ursprungliga fram till dess att kilskriften var dechiffrerad. Syndafallet och syndafloden förstods som historiska förlopp dikterade av Gud till en eller flera författare av Första Moseboken, men dessa händelser blev nu identifierade som mesopotamiska myter som hebreiska skrivare hade byggt vidare på. Den bibliska berättelsen om Edens lustträdgård kunde nu förstås utifrån en myt som härstammar från Enuma Elish och andra mesopotamiska verk. Man kunde nu inse att Jobs bok var långt ifrån en historisk skildring av en individs orättfärdiga lidande utan kunde bli sammankopplade med litterära verk tillhörande den mesopotamiska traditionen efter att man upptäckt den litterära texten Ludlul Bel Nemeqi som har en liknande handling."

Källa: https://www.worldhistory.org/trans/sv/1-105/kilskrift/
GMR
#8. Publicerat 2024-07-09 av GMR
Helt riktigt, och bibeln är ett hopkok utav de Sumeriska och Babylonska skrifterna. Allt, och betydligt mer, som beskrivs i GT finns med i dessa skrifter och det är därifrån som GT´s berättelser härstammar ifrån.
De skrevs ner med kilskrift på lertavlor.
Nej, det finns ingen vetenskaplig konsensus om att Bibeln är ett hopkok av de sumeriska och babylonska skrifterna. Bibeln är en samling av religiösa texter som används inom judendomen och kristendomen och anses vara helig av troende. Den innehåller olika böcker, inklusive historiska, poetiska och profetiska texter, samt lagar och moraliska principer. De sumeriska och babylonska skrifterna är äldre texter från Mesopotamien som har sina egna unika innehåll och sammanhang. Det finns vissa likheter och influenser mellan dessa källor, men det finns också många skillnader och unika berättelser i Bibeln.

När det gäller ursprunget till Bibeln finns det olika teorier och tolkningar. Enligt traditionell tro anses Gamla testamentet ha skrivits av olika författare under en lång tidsperiod, med början från cirka 1500 f.Kr. till 400 f.Kr. Många av dessa texter bygger på muntliga traditioner och tidigare skrifter.

När det gäller influenser från sumeriska och babylonska skrifter finns det vissa likheter och paralleller i berättelser och teman. Till exempel finns det likheter mellan Noaks ark-berättelsen i Bibeln och den sumeriska berättelsen om Gilgamesh. Detta kan vara resultatet av kulturellt utbyte och influenser mellan de olika civilisationerna i antikens Mellanöstern.

1. Historisk kontext: Bibeln har sitt ursprung i antikens Mellanöstern och skrevs under en lång tidsperiod av olika författare. Dessa författare levde i olika tider och platser och hade olika perspektiv och erfarenheter. Trots detta finns det en sammanhållning och kontinuitet i hela Bibeln, vilket tyder på att det finns en övergripande plan och intention bakom texterna.

2. Teologisk enhet: Trots att Bibeln innehåller olika genrer och skrivstilar, finns det en enhetlig teologisk grund som sträcker sig genom hela texten. Budskapet om Guds kärlek, frälsning och moraliska principer återkommer i olika böcker och skrifter, vilket tyder på en gemensam teologisk vision.

3. Erfarenheter och vittnesbörd: Många av de texter som ingår i Bibeln baseras på vittnesmål och upplevda erfarenheter. Till exempel innehåller Nya testamentet vittnesmål från apostlarna och andra ögonvittnen till Jesu liv, död och uppståndelse. Dessa vittnesmål ger trovärdighet åt de händelser och läror som beskrivs i Bibeln.

4. Arkeologiska bevis: Arkeologiska upptäckter har bekräftat många historiska detaljer och händelser som beskrivs i Bibeln. Till exempel har man funnit belägg för existensen av kungar, städer och kulturella praxis som nämns i Gamla testamentet. Dessa upptäckter ger ytterligare stöd för att Bibeln inte är ett hopkok utan har historiskt grundade berättelser.

GMR
#9. Publicerat 2024-07-09 av GMR

5. Troendes erfarenheter: För många troende har Bibeln en personlig och andlig betydelse. De upplever att Bibelns budskap har transformerat deras liv och gett dem en djupare förståelse för Guds vilja och plan. Dessa personliga erfarenheter stärker deras tro på att Bibeln är en helig och inspirerad text.

Sammanfattningsvis är Bibeln inte ett hopkok av olika texter utan en samling av heliga texter som har sammanhållning, teologisk enhet och historiskt stöd. Dess betydelse sträcker sig bortom sina skrivare och tidpunkt för skrivandet och har en djup andlig betydelse.

Vi lever i en andlig värld och vi ska inte hålls oss undan den eller vara rädd för den, snarare avslöja de "mörka" krafterna.

Att det rörts ihop mycket här beror blandannat på kabbala och gnostisicmen.
SweKiwi
#10. Publicerat 2024-07-09 av SweKiwi
Jag har en stark känsla av att inlägg #8 och 9 till största delen skrevs med hjälp av en AI-tjänst, typ ChatGPT.

/ Kiwi
Mondeo säger: Vänskapen med Gud växer genom samtal med Honom.
Skriv Skriv här Skriv i megafonen
annonsKristna Dejtingpodden