Sommarsol säger: Gläd dig i Herren! Tacka Herren för alla hans välgärningar. Glöm inte vad gott han gjort! ( trots alla omständigheter)
Skriv Skriv här Skriv i megafonen

Forum > Kärlek och relationer > Diskussion

Gideon I
Skapat 2024-04-03 av Gideon I, man, 67 år, Örebro län.
Skilsmässa och omgifte
Vad Jesus säger:
"Jag säger er: Den som skiljer sig från sin hustru av annat skäl än sexuell synd och gifter sig med en annan, han begår äktenskapsbrott" (Matt 19:9).

Aposteln Paulus säger:
"En hustru får inte skilja sig från sin man - skiljer hon sig ska hon förbli ogift eller försonas med sin man - och en man får inte överge sin hustru." (1 Kor 7).

"Men om den som inte tror vill skiljas, så låt honom skiljas. I sådana fall är brodern eller systern inte bunden som en slav. Gud har kallat er att leva i frid" (1 Kor 7:15).

Tolkning utifrån sammanhanget: Den som är oskyldigt övergiven eller bedragen är fri att gifta om sig.

Svar på inlägg

Rosie
#1. Publicerat 2024-04-03 av Rosie
Hej! I Kor 7 tar bara upp att den frälste är fri att SKILJA sig från den ofrälste om den ofrälste vill lämna äktenskapet. Det är svårt att gå i ok med en ofrälst som kan vilja tillämpa ogudaktigheter i äktenskap och familj. Kan den frälste hjälpa den ofrälste att bli frälst genom sitt rättfärdiga liv så vore det ju underbart. Men bibelstället bekämpar inte Jesus ord om att det bara finns ett godtaget skäl till skilsmässa och omgifte: sexuella otukten. Men du, jag undrar en sak efter det du skriver, vad menar du det finns för skäl att överge och ha blivit övergiven som är godtagbara? Det är många som går isär i gemensamt beslut om att de inte längre älskar varandra eller växt ifrån varandra. Om då den ene tar initiativet till skiksmässa och hämtar skilsmässopappren fast den andra betett sig illa och också svikit sina löften, var drar du gränsen för vem som överger, då menar jag utifrån Guds ord att omgifte är okej? Ska den som håller ut längst i okristligt beteende men ändå inte tar steget till skilsmässa klassas som övergiven? När du skriver slutorden med bara de få bibelställena blir det inte så klart som slutsats utan kan i stället bli godtyckligt utanför Guds ord och vilja. Menar du att den som är den övergivne har en partner som bara packar väskan och drar, eller lämnar för en annan partner, kan det i första fallet finnas möjlighet till återvändande och försoning och i det andra samma sak eller klassas som otukt och ge rätt till skilsmässa om förlåtelse och ånger inte finns. Det är bra att vara tydlig om du vill undervisa, tack!
Mvh Rosie
Sommarsol säger: Gläd dig i Herren! Tacka Herren för alla hans välgärningar. Glöm inte vad gott han gjort! ( trots alla omständigheter)
Skriv Skriv här Skriv i megafonen