Lilla snöflingan säger: "Allt förmår vi i Honom (i Hans vilja) som ger oss kraft" (att gå på Hans väg) = underförstått -> motstånd KAN betyda rätt väg, LR fel: Anden kan visa
Skriv Skriv här Skriv i megafonen

Forum > Kärlek och relationer > Diskussion

Anonym
Skapat 2024-03-31 av Anonym.
Hur ser ni på Tantra?
Jag skulle vilja veta hur ni ser på tantra? Om ni tycker att det är okristet?

Svar på inlägg

HesaFredrik
#1. Publicerat 2024-04-01 av HesaFredrik
Du kommer bara att få en typ utav svar här och det är fördömmandet. Men jag som inte längre är kristen säger så här: New Age, vilket Tantra i mångt och mycket är, handlar ofta om att "öppna upp" sig för olika andliga väsen. Det talas om andeguider, uppstigna mästare och mycket annat. Men allt som benämns som ljus kommer inte från ljuset. Även änglar kan vara från den mörka sidan. Och det är oerhört lätt för oss människor att bli förledda.
Jag förespråkar yttersta försiktighet vid all aktivitet som innebär kontakt, indirekt eller direkt, med all form utav andeväsen.
Var kritisk och ifrågasättande. Känns det inte rätt så blir det inte mer rätt för att någon annan anser att det är "rätt".

Och sen måste du fråga dig själv: vad är ditt syfte med att hålla på med Tantra? Vad är det du vill uppnå?
Har du ingen tidigare erfarenhet utav det som kallas för det okulta, då bör du hålla dig ifrån det.
Och jag vill klargöra en sak angående begreppet "okult". Att något kallas för okult innebär inte per automatik att det är något ondskefullt, även om det nästan alltid används som ett ord för att beskriva mörka aktiviteter. Okult betyder fördolt. Och det som är fördolt är kunskap. Hur varje enskild individ väljer att använda denna kunskap är egentligen det som avgör om det ska stämplas som gott eller ont.

Så frågan är, som jag skrev tidigare, vad är det du behöver? Är det avslappning coh harmoni, då finns det avslappningsövningar på nätet som inte är så direkt kopplade till New Age som Tantra är.

Hoppas detta hjälpte dig.
Mvh
Rosie
#2. Publicerat 2024-04-01 av Rosie
Hej! Ja, tantra är okristet. Läser man i wikipedia är det direkt kopplat till esoteriska riter dvs ockultism. Det finns absolut inget gott i ockultism, inga goda krafter och andar och ingen sk god kunskap även om ofrälsta protesterar, låt dig inte bedras! Jag vill varna för att laborera med sex enligt tantra och kamasutra som är kopplat till regler och riter i ockultism och öppna upp sig för onda andar. Var rädd om dig! Be och vaka ständigt i Anden! I kärlek: Rosie
HesaFredrik
#3. Publicerat 2024-04-01 av HesaFredrik
Nu är inte wikipedia en källa till någon djupare kunskap, om det inte handlar om vem som föddes var och när eller liknande.
Vad det gäller det ockulta så är det en kunskap som förkovras genom studier i många olika ämnen och det finns många olika infallsvinklar i ämnet. Man kan bland annat inte enbart stirra sig blind på info från en enda bok utan är tvingad att ha ett betydligt bredare perspektiv i sina studier. Riter är en företelse som finns överallt och är inte enbart att förknippa med det ockulta.
Inom kristendomen har vi alla mässor som är en form utav rit. Dop riten. Romerskkatolska kyrkans alla riter som de håller på med mm.
Roffe
#4. Publicerat 2024-04-01 av Roffe

Ockultism finns t.ex. i olika religioner, spiritism, yoga och alternativmedicin. Demonerna bakom dem kan ställa till stor emotionell, kroppslig och ekonomisk skada, men Gud befriar.


Vägen till frihet och helande

Gordon van Veelen är en holländsk teolog och bibellärare och Healing Rooms ambassadör i hela Europa.

Det som van Veelen poängterar i sin undervisning är helande till kropp, själ och ande. Han uppmuntrar människor att leva i en nära relation med Gud, att växa i helgelse och att tjäna andra i den Helige Andes kraft och ledning. Programserien tar också upp själsband, trolldom, spådom och annat som påverkar våra liv på sätt som vi inte ens kan föreställa oss. Programserien är mycket praktisk och kan vara till nytta också för personer som ännu inte är troende.

https://www.himlentv7.se/play/vagen-till-frihet-och-helande/ockultismens-inverkan_p47782/


Roffe
#5. Publicerat 2024-04-01 av Roffe
Roffe
#6. Publicerat 2024-04-01 av Roffe

ELLEL MINISTRIES SVERIGE är en icke samfundsbunden stiftelse med syfte att ge bibelundervisning, lärjungaträning och själavård.

Vi tror att varje män­ni­ska, som Guds skapelse och som föremål för Jesu frälsningsverk, kan upp­rättas till helhet och trygghet.

Vi erbjuder själavård, undervisnings-dagar och kurser. Anar du att detta kan vara Guds svar på ditt behov, tveka inte att ta kontakt med oss!

https://ellel.se/


HesaFredrik
#7. Publicerat 2024-04-01 av HesaFredrik

1. Ockultism finns t.ex. i olika religioner, spiritism, yoga och alternativmedicin. 2. Demonerna bakom dem kan ställa till stor emotionell, kroppslig och ekonomisk skada, men Gud befriar.


1. Här visar du/ni djupet utav er okunskap. Att jämföra alternativmedicin med det ockulta är fullständigt huvudlöst. Alternativmedicin går oftast ut på att använda naturens egna kartotek utav läkande örter för att behandla medicinska åkommor. Istället för att använda kemiska preparat från Big Pharma som alltid har biverkningar som ibland är lika illa som sjukdomen i sig. Dessa biverkningar kräver ännu fler kemiska preparat för att åtgärda vilket i sin tur ger en genomförgiftad kropp som resulterar i en betydligt försämrad livskvallitet för individen.

2. Samma andekrafter som är verksamma i era kyrkor och samfund. Precis samma skit men i en annan förpackning. Problemet är bara att ni är så enögda så ni har inte förmågan att se likheterna och därmed är ni lätta offer för dessa krafter. Tror du verkligen att tungotal, gråtande statyer och uppenbarelser utav diverse kristna figurer kommer från gud? Säkerligen inte. Dessa andekrafter tar sig vilken form som helst som passar för stunden för att få människors tillbedjan.
Rosie
#8. Publicerat 2024-04-01 av Rosie
Hej! Där har du rätt, det finns en del skumt som krypit in i vår religion, ty där finns många hörn och vrår där det kan samlas och en del har även brett ut sig. Jag tror med att det finns läkeväxter i naturen där ingen andlighet är inblandad. Rölleka mot magsmärtor, kamomill, mynta och läkemalva mot magkatarr, digitalis för hjärtat mm osv. Men österländsk sån kunskap blandar ibland in andlighet och besvärjelser. Det gör tex antroposoferna i Sverige med.
Mvh Rosie
Anonym
#9. Publicerat 2024-04-02 av Anonym
Tantra, även kallad Tantrism eller den tantriska religionen, är ett övergripande begrepp inom hinduismen. Yoga, mantran, konstruktionen av mandalor, visualisering och många andra hinduiska övningar är alla en del av den större helheten som kallas Tantra. För en följare av hinduismen är Tantra helt enkelt ett försök att koppla samman med det gudomliga, att uppnå en högre medvetandestillstånd och att kanalisera gudomlig energi genom den mänskliga kroppen. Tantra använder ritualer för att integrera kropp, själ, ande, känslor, vilja och sinne till en perfekt förening. Det strävar efter att upplysa både den andliga och fysiska aspekten hos en person.Den hinduiska forskaren David Gordon White definierade Tantra på följande sätt: "Tantra är den asiatiska kroppen av övertygelser och metoder som, utifrån principen att universum vi upplever inte är någonting annat än den konkreta manifestationen av den gudomliga energin från gudomen som skapar och upprätthåller detta universum, strävar efter att ritualistiskt appropriera och kanalisera den energin, inom den mänskliga mikrokosmen, på kreativa och befriande sätt" (Tantra in Practice, Princeton University Press, 2000, s. 9).Det finns några viktiga skillnader mellan den tantriska religionen/tantrismen och biblisk kristendom. Tantra lär ut existensen av chakran och kundalinienergi, som är o-bibliska begrepp, och det främjar yoga och ockulta ritualer, vilket ingen kristen bör vara involverad i. Tantra lovar att befria mänskligheten, men Jesus sa att endast sanningen ska göra oss fria (Johannes 8:32). Tantras koncept av gudomlig energi är opersonligt och kan manipuleras för ens egna ändamål; Bibeln lär att Gud är personlig och inte kan manipuleras alls (Psaltaren 59:8).Inom hinduismen finns det ingen uppsättning lagar eller traditioner som följs av varje hindu, och det finns ingen religiös auktoritet eller några auktoritativa heliga böcker. En hindu kan välja sin egen väg till det gudomliga, vare sig det är pantheistiskt, monoteistiskt, ateistiskt eller humanistiskt. Av denna anledning är det svårt att uppnå någon omfattande definition av Tantra eller den tantriska religionen. Kristendomen å andra sidan är det motsatta. Det finns en helig bok - Bibeln - som är den absoluta sanningen och auktoriteten. Det finns en Gud, och en väg till Gud - frälsning genom Jesus Kristus (Johannes 14:6).En person som litar på Jesus för evig frälsning är indragen av den Helige Ande, som undervisar, vägleder och helgar den troende (Johannes 15:26; Hebreerbrevet 10:14). Den Helige Ande är en Person och förblir med människor på ett personligt sätt (Johannes 14:26). I motsats till detta är Tantras koncept av det gudomliga hos människor en opersonlig, icke-frälsebringande kraft som kan nås (eller inte) genom olika ritualer, offer, sexuella riter och olika andra metoder. Ansvaret för att ansluta till det opersonliga gudomliga i den tantriska religionen läggs på människans axlar. Om han eller hon vill ansluta till det gudomliga måste han eller hon arbeta för det.Tantra erbjuder ingen säker, absolut garanti för framgång. Tantriker strävar efter att ansluta till det gudomliga, men det finns inget sätt att vara säker på att de är anslutna eller att anslutningen kommer att upprätthållas. Tantras gudomliga kraft sväller och faller och är lika opersonlig och likgiltig som havets tidvatten. Jesus Kristus kraft är absolut och oföränderlig, och Han erbjuder att frälsa alla dem som åkallar Honom för frälsning (Romarbrevet 10:13).
Skickat från min iPh
Anonym
#10. Publicerat 2024-04-02 av Anonym
Jesus sa jag är vägen, sanningen och livet.

Så en kristen vandrar på vägen som Jesus Kristus är dvs ta korset och förneka sig själv.

Sanningen är Guds ord vad säger Bibeln?

Livet det är Jesus Kristus
Lilla snöflingan säger: "Allt förmår vi i Honom (i Hans vilja) som ger oss kraft" (att gå på Hans väg) = underförstått -> motstånd KAN betyda rätt väg, LR fel: Anden kan visa
Skriv Skriv här Skriv i megafonen