Här kan du skriva ett meddelande som kommer att visas för alla på KristenDate.se.
Skriv Skriv här Skriv i megafonen

Forum > Religion och tro > Diskussion

Rosie
Skapat 2024-03-05 av Rosie, kvinna, 81 år, Örebro län.
Jesus: bara profet eller Gud
Hej! Vad tror ni om att samla hit bibelställen i en och samma diskussion för enkelhetens skull, som visar den gudomliga treenige Guden: Fadern, Sonen, Anden? Ni är många som samtidigt på olika ställen presenterat viktiga bibelställen om att Jesus är Gud och treenigheten, ska vi sätta ihop dem för översiktens skull, för frågors skull? Vad tycker ni, eller finns bättre ställe?
Mvh Rosie

Svar på inlägg

Roffe
#1. Publicerat 2024-03-06 av Roffe

Treenighetsläran är en teologisk teoribildning inom kristendomen, som redogör för en gudsuppfattning, enligt vilken Gud är en enda till sitt väsen, men samtidigt tre hypostaser eller personer – Fadern, Sonen (Jesus Kristus enligt sin preexistenta natur och som inkarnerad människa) och Anden.

Förespråkare av denna teori hävdar att förekomsten av tre hypostaser möjliggör tanken att Sonen nedstiger till jorden som människan Jesus Kristus, samtidigt som Gud Fadern likväl är kvar i himlen, och utan att den monoteistiska tron på en Gud i första budets mening, förnekas.[1] Gud Fadern sände Sonen Jesus, också Gud, till jorden för att lida och dö för mänsklighetens synder. Om Sonens gudomlighet förnekas, menar trinitariska kristna, äventyras människans frälsning.[2] Se även Trinitarisk teologi.

https://sv.wikipedia.org/wiki/Treenighetsl%C3%A4ran


Roffe
#3. Publicerat 2024-03-06 av Roffe

Under reformationen avvisades treenighetsläran av unitarier, inom bland annat anabaptismen, och i nutid av exempelvis Jehovas vittnen, Kristadelfianer, Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga, reformationsrörelsen och unitarismen, samt delar av den messianska rörelsen, till exempel messiansk judendom.[5] Kritiken består oftast i att man menar att de tre personerna i treenigheten utgör ett polyteistiskt system. För muslimer och bahá'íer är Anden ett verktyg, Jesus en människa, om än en ovanlig sådan i egenskap av Guds budbärare, och tron på Guds absoluta enhet och odelbarhet gör att någon diskussion om aspekter av Gud aldrig är aktuell.

Treenighetsläran växte fram successivt under de första århundradena efter Kristus, med anspråk på att uttrycka och sammanfatta apostlarnas och profeternas, alltså Bibelns, lära om Gud.[1]

Rosie
#4. Publicerat 2024-03-06 av Rosie
Hej! Och tack kära du, så bra med formuleringen att börja med! Och jag fortsätter med de bibelord som delats i diskussioner som visar den treenige Guden: Dopet i den treenige Gudens namn och personer: Döp dem i FADERNS och SONENS och den helige ANDES NAMN och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Matt 28. Ordet som fanns innan allt blev skapat och själv ÄR GUD: I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet VAR GUD. HAN var i begynnelsen HOS GUD. Genom honom har allt blivit till, och utan honom har inget blivit till, som är till. Joh 1. Allt är skapat genom Sonen: Han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade Sons rike. I honom är vi friköpta och har fått förlåtelse för våra synder. Han är den OSYNLIGE GUDENS AVBILD, förstfödd före allt skapat. Ty I HONOM skapades ALLT i himlen och på jorden, det synliga och det osynliga, tronfurstar och herradömen, makter och väldigheter. Allt är SKAPAT GENOM HONOM och till honom. HAN ÄR TILL före allting, och allt består genom honom. Han är huvudet för sin kropp, församlingen. Han är begynnelsen, den förstfödde från de döda, för att han i allt skulle vara den främste. Ty Gud beslöt att låta HELA FULLHETEN bo i honom och genom honom försona allt med sig, sedan han skapat frid i kraft av blodet på hans kors - frid genom honom både på jorden och i himlen.
Mvh Rosie
Rosie
#5. Publicerat 2024-03-06 av Rosie
Hej igen! Fler bibelord: Jesus svarade: "Det största är detta: Hör Israel! Herren, vår Gud, HERREN ÄR EN, och du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd och av hela din kraft. Mark 12. Det finns bara en som kallas för HERREN: HERREN GUD! Hur man blir frälst berättas i Rom 10: Ordet är dig nära, i din mun och i ditt hjärta, nämligen trons ord som vi predikar. Om du därför med din mun bekänner att JESUS ÄR HERREN och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst. Ty med hjärtat tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst.
Mvh Rosie
Anonym
#6. Publicerat 2024-03-06 av Anonym
Tre destinkta personer som delar samma natur så Fadern är inte sonen eller den heliga anden.

Så när treenigheten talar om en Gud så handlar det om att det finns bara en natur, det är därför man säger att det finns bara en Gud. Sedan så finns det olika varianter av treenigheten.

Men det som alla treenighetstroende borde fråga sig själva är att kan man tydligt utan att ta en vers därifrån och sedan klippa ihop den med en vers där få att Bibeln tydligt undervisar om att Gud är en Gud som består av tre eviga personer som är exakt lika mycket Gud så den ena är inte mer Gud än den andre tre personer som är av samma natur.

Kan man i Bibeln finna en vers där någon Guds man undervisar om Gud på det sättet kristna gör idag?

Jag tror det är uppenbart att det inte finns det.

Det är bra att vi gör en tråd där vi diskuterar detta för det har blivit rörigt med två trådar där man talar om samma ämne. Har fått många frågor och har tyvärr inte hunnit svara på alla men ska försöka göra det nu.
Rosie
#7. Publicerat 2024-03-06 av Rosie
Hej igen! Ytterligare fler bibelord: Thomas svarade honom: "Min Herre och MIN GUD!" Joh 20. Lärjungarna tillber SONEN: De elva lärjungarna begav sig till det berg i Galileen dit Jesus hade befallt dem att gå. Och när de såg honom, TILLBAD DE HONOM, men andra tvivlade. Matt 28.
Mvh Rosie
Anonym
#8. Publicerat 2024-03-06 av Anonym
I Jesus undervisning så är det klar och tydlig undervisning från Jesus att det finns bara en person som är Gud och dennna person är Fadern och ingen annan, denna undervisning är klar från Jesus.

John 4:21-24 (Swedish F98)
21 Jesus svarade: "Tro mig, kvinna, den tid kommer, då det varken är på detta berg eller i Jerusalem som ni skall tillbe Fadern.
22 Ni tillber vad ni inte känner. Vi tillber vad vi känner, eftersom frälsningen kommer från judarna.
23 Men den tid kommer, ja, den är redan här, då sanna tillbedjare skall tillbe Fadern i ande och sanning. Ty sådana tillbedjare vill Fadern ha.
24 Gud är ande, och de som tillber honom måste tillbe i ande och sanning."

John 10:29 (Swedish FB15)
29 Min Far som gett mig dem är större än allt, och ingen kan rycka dem ur min Fars hand.

Matthew 6:9-13 (Swedish FB15)
9 Så ska ni be: Vår Far i himlen, låt ditt namn bli helgat.
10 Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden som i himlen.
11 Ge oss i dag vårt dagliga bröd.
12 Och förlåt oss våra skulder, så som vi förlåter dem som står i skuld till oss.
13 Och för oss inte in i frestelse, utan fräls oss från det onda.

Matthew 24:36 (Swedish FB15)
36 Men den dagen eller stunden känner ingen: inte himlens änglar, inte ens Sonen, ingen utom Fadern.

John 17:3 (Swedish FB15)
3 Och detta är det eviga livet: att de känner dig, den ende sanne Guden, och den som du har sänt, Jesus Kristus.

John 12:49-50 (Swedish FB15)
49 Jag har inte talat av mig själv, utan Fadern som har sänt mig har befallt mig vad jag ska säga och tala.
50 Och jag vet att hans befallning är evigt liv. Det jag talar, talar jag därför så som Fadern har sagt mig."

John 14:6 (Swedish FB15)
6 Jesus sade till honom: "Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.

John 14:28 (Swedish FB15)
28 Ni har hört att jag har sagt er: Jag går bort, och jag kommer till er igen. Om ni älskade mig skulle ni vara glada över att jag går till Fadern, för Fadern är större än jag.Rosie
#9. Publicerat 2024-03-06 av Rosie
Hej! Bra att du tyckte det var en bra idé! Guds folk hade blivit givna Skrifterna av Gud. Där finns tex Elohim som skapar allt i begynnelsen, det är Gud i plural, som någon berättat för dig redan. Redan direkt är treenige Guden där, och undervisar om hur allt skapats och skett. När Fadern själv vittnar från himmelen om sonen ska det alla gånger förstås som att sonen är något annat än de änglar och människor som kan få kallas för Guds söner i gamla testamentet. När människor idag läser orden: Guds son, kan de ha kritisk syn på det, att Jesus bara är en son bland många likadana söner. Jo men visst skulle Jesus bli en människa, men Jesus kan göras till BARA en människa i ett naturalistiskt baserat förnuftsperspektiv. Men se på de skriftlärdas reaktioner när de anklagar Jesus för hädelse, vad kopplar de hädelsen till? Guds son som mer än människa och större än det, att Jesus gör anspråk att vara samma väsen som sin Fader i himmelen. Det finns nåt där som är sanningen: Guds son ÄR samma väsen som Fadern är, han är avlad av självaste GUD FADER direkt!
Mvh Rosie
Rosie
#10. Publicerat 2024-03-06 av Rosie
Hej igen! Ja jag förstår att du visar de bibelställena, men utan förståelse för vad Jesus ÄR går det inte att se sanningen om honom. För när du läser och förstår det som den andra kvinnan skrev om Jesus som livgivande anden som ger liv, då ser du att Jesus dog med kroppen men den livgivande anden dog inte, därför kan Gud både dö och inte dö. Kroppen Guds son levde och lever i, Ordet som blev kött, var ju som vår annars kunde han inte dö för oss. När Jesus steg ner hit och tjänade människorna med sitt liv och även sin död var han som människa underordnad Fadern för en tid, men allt han var och sade och gjorde var från Fadern. Men som underordnad Fadern och som Ordet som då var kött blev han din och min och allas förebild i hur vi ska nalkas Gud Fadern, lyda, leva och be. När apostlarna verkligen såg att Jesus var Faderns avbild som Guds son fick de rätten att tillbe honom och säga: Min Herre och GUD! Det hade vara förbjuden tillbedjan annars. Tänk på vad ängeln säger till Johannes i Upp 19: Och ängeln sade till mig: "Skriv! Saliga är de som är bjudna till Lammets bröllopsmåltid." Och han tillade: "Dessa Guds ord är sanna." Jag föll då ner för hans fötter för att tillbe honom, men han sade till mig: "GÖR INTE DET! Jag är bara en medtjänare till dig och dina bröder, som har vittnesbördet om Jesus. GUD SKALL DU TILLBE. Ty Jesu vittnesbörd är profetians ande." Så var rädd om din själ, tillbe inte en Jesus som skulle vara bara människa.
Mvh Rosie
Här kan du skriva ett meddelande som kommer att visas för alla på KristenDate.se.
Skriv Skriv här Skriv i megafonen