Gratis iPhone och Android mobilappar
Registrera dig här
snömannen
snömannen säger: Härligt Höstlöv! Ikväll är de Alvedonparty! ;) ha,ha.. Inte många knop ikväll!!
Skriv i megafonen

Forum >> Religion och tro >> Debatt


Anonym

Skapad till Guds avbild..? Vad menas med det?Funderar över Kaffemamsens inlägg på meg, och undrar vad exakt det betyder att vara "skapad till Guds avbild"? Jag har inte en susning ärligt talat. Känns som de kristna inte är så insatta heller, om man nu tolkar som man läser. Det verkar mer som att de i kristna kretsar ofta slänger sig med högtravande uttryck man själv inte förstår 100% och inte kan förklara, kanske för att imponera på varann, och svarar då till en "utomstående" typ "om du har anden så förstår du andliga meningen" alltså har man inte anden när man inte förstår och får inga svar, så är det bra med det. Du är inte en av oss.

Man har helt enkelt inte anden som behövs för att förstå bibeln, enligt kristna? Har läst så många gånger på forum att vissa delar av bibeln bara kan tolkas och förstås "andligt" med hjälp av anden så man börjar undra om det var meningen att bibeln inte ska kunna läsas av "vanligt folk"...? Men även djävulen kan sin bibel. Bättre än många kristna kan jag tro. Har djävulen anden till sin hjälp?  Har djävulen gått nån "andlig" alfakurs för att ta till sig budskapet i bibeln? Nää, eller?

Eller hur förklara vad exakt som menas att "människan är skapad till Guds avbild"? Är alla människor på jorden skapade till Guds avbild? Eller bara de kristna? 

Ser gärna ett svar från Kaffemamsen eftersom det är hennes inlägg jag refererar till och hon borde ju veta och kunna förklara. Men alla är så klart välkomna ge sin egen tolkning.

Visar sida 1 av 6 sidor, 10 kommentarer per sida
Första |   << Föregående  Nästa >>  |  Sista
Öppna profilen till Vida vyer
Då jag inte har något annat för mig just nu ger jag mig på ett svar medan jag inväntar kaffemamsens, för det är en intressant fråga.
Jag (och förmodligen många fler) har förståelsen att vi genom detta uttryck har en särställning i Guds ögon jämfört med resten av skapelsen.
  Denna särställning inolverar en rådande funktion och har stor betydelse (1Mos 1:26) vilket innebär ett ansvar och att övrig skapelse påverkas av människans "rådande" och tillåts detta under en viss tid.  (Jämför Jesu liknelser om en överordnad som sätter andra att förvalta sin egendom tills denne kommer tillbaks.  se Matt 25:14 och Luk 19:12)

  Orden "skapad till Guds avbild" är intressant även angående Guds natur då Gud sade om människan att den är skapad till Guds avbild - till man och kvinna skapade Han dem 1Mos 1:27 vilket är tydlig pluralitet, vilket även involverar 1 Mos 2:18 då Gud menar att människan är ofullständig utan "hjälpare" - kvinnan, efter att Adam gått utan någon "like" vid sin sida sedan dag tre i skapelseveckan.  Det är först tillsammans som man och kvinna  blir kallade Guds avbild. 
  Det ger i sin tur frågan om en enskild människa är skapad till Guds avbild osv.  Här menar jag att alla människor är skapade till Guds abild då vi är detta genom våra första föräldrar - Adam och Eva.


Men detta inrymmer även en "hemlighet" då äktenskapet liknas vid Jesu relation till församlingen (alla frälsta människor)
  Så därför tänker jag att frågan om "skapad till Guds avbild" är mångfasetterad och har flera olika betydelser.
Öppna profilen till Huldah
Jag instämmer I stort sätt med föregående  talare.
GUD har egenskaper som inte djuren har:  kärlek (främst agape), rättvisa, vishet o makt.
DET är därför människan är "överlägsen" djuren, avbild av sin Skapare.
Människan har valfrihet att välja "gott eller ont" i motsats till djuren som styrs av programmerad instinkt.
Tyvärr valde de första människorna bort valet som hjälpt dem att "rätt styra sina steg"
Vi står därför inför Satans agenda. VSB= Vilket skulle bevisas!
Valet är fortfarande ännu fritt!
Jag har själv valt Guds rike:
Daniel 2:44
Öppna profilen till MrAmour
"Eller hur förklara vad exakt som menas att "människan är skapad till Guds avbild"? Är alla människor på jorden skapade till Guds avbild? Eller bara de kristna?"

Intressant fråga, om man går till GT så blir det mest som avbild; men läser man Johannes första brev står där"Mina kära, låt oss älska varandra, ty kärleken kommer från Gud, och den som älskar är född av Gud och känner Gud."
Det tolkar jag som att det mer handlar om hur vi är och vad vi är som förklaras som skapad av Guds avbild, alltså kärleken är Gud; de som kan älska står nära Gud och ju mer vi kan älska desto närmare Gud är vi, vilket också då innebär att de som inte kan älska är långt ifrån Guds avbild. Så utifrån detta är även de icke kristna som kan älska skapade till Guds avbild men alltså viktigt att få dessa frälsta...
"Den som gör det rätta är rättfärdig, liksom Kristus är rättfärdig. Den som syndar är djävulens barn, ty djävulen har syndat ända från början. Men Guds son har uppenbarats för att utplåna djävulens verk. Den som är född av Gud syndar inte, ty Gud säd förblir i honom. Och han kan inte synda eftersom han är född av Gud. Joh första brev 3:7-9
Öppna profilen till Huldah
"Eller hur förklara vad exakt som menas att "människan är skapad till Guds avbild"? Är alla människor på jorden skapade till Guds avbild? Eller bara de kristna?"

Intressant fråga, om man går till GT så blir det mest som avbild; men läser man Johannes första brev står där"Mina kära, låt oss älska varandra, ty kärleken kommer från Gud, och den som älskar är född av Gud och känner Gud."
Det tolkar jag som att det mer handlar om hur vi är och vad vi är som förklaras som skapad av Guds avbild, alltså kärleken är Gud; de som kan älska står nära Gud och ju mer vi kan älska desto närmare Gud är vi, vilket också då innebär att de som inte kan älska är långt ifrån Guds avbild. Så utifrån detta är även de icke kristna som kan älska skapade till Guds avbild men alltså viktigt att få dessa frälsta...
"Den som gör det rätta är rättfärdig, liksom Kristus är rättfärdig. Den som syndar är djävulens barn, ty djävulen har syndat ända från början. Men Guds son har uppenbarats för att utplåna djävulens verk. Den som är född av Gud syndar inte, ty Gud säd förblir i honom. Och han kan inte synda eftersom han är född av Gud. Joh första brev 3:7-9

Vi har alla potential att välja att efterlikna Gud att visa kärlek. Dessutom har vi ett samvete som kan vägleda oss.
Bibeln visar dock att människor kan välja bort och välja att bli onda. Ondskan är temporär. Bibeln visar att onda människor kommer att tas bort om dom inte ändrar sig (den möjligheten finns än så länge).
Djuren (som inte är skapta till Guds avbild) dödar o oftast äter upp sina offer (även människor).
Öppna profilen till AllanE
I boken som nu är nästan färdig har ett av kapitlen rubriken: Den levande bilden.
Vi kan börja med själva utseendet.
Ett foto av mig är en tvådimensionell representation av min tredimensionella kropp. Det ser olika ut beroende av från vilket håll det är taget. Framifrån, från sidan, snett uppifrån osv.

Gud är minst tolvdimensionell, så våra kroppar är tredimensionella representationer av Guds multidimensionella kropp. Vi ser olika ut, eftersom vi är avbildade från olika riktningar. Men i varje människa finns några vackra drag. Där lyser Guds väsen igenom.

Men det är mycket mer. Vi är satta till att härska över jorden. Vi har ansvar, det har inte djuren. En varg begår ingen ond handling när den dödar ett får. Men då är det vårt ansvar att döda vargen för att skydda fåren.
Vi kan planera inför framtiden, till stor del förutse resultaten av olika handlingsalternativ, och välja det vi anser vara bäst i någon mening.

Vi har också fått förmågor som vi trodde att bara Gud hade. Vi kan kalla fram ny materia ur tomma intet.
Vi kan se vad som händer på helt andra platser än dem där vi befinner oss. Vi kan färdas snabbare än några djur.
Vi kan bygga upp eller vi kan på en sekund förstöra en hel stad.

Men det viktigaste har jag inte nämnt ännu. Vi kan låta en händelse inträffa, låta en viss tid passera, och sedan utplåna den ur universums historia så att den aldrig ägde rum. Alltså ändra det som har hänt i förfluten tid. Detta är ingen science fiction. Vem som helst kan bygga en sådan anordning med sådant som kan köpas i en hobbyaffär.

Detta är kopplat till vår viktigaste (jordiska) egenskap som Guds avbilder: Kollapsa kvantfysikens vågfunktion. Alltså tvinga hela universum att välja ett enda av olika möjlga alternativ. Vi är satta till att vara Guds medskapare. Nu är sjunde skapelsedagen. Gud vilar, och har överlåtit åt människan att driva universum framåt.

Så långt det jordiska och materiella. Men det är bara att skrapa på ytan. Vår destination är Himlen. Har ni funderat över varför Gud skapade universum med jorden, och placerade oss här istället för i Himlen direkt, så som Han gjorde med änglarna?
Anonym
AllanE, det verkar vara en intressant bok du skrivit. Mycket avancerat tänkande. Antagligen för komplex för mig tyvärr.
Förstår mig inte på de abstrakta tolkningarna och uttrycken av bibeln, och Guds avbild verkar inte vara så enkel att förklara. Men jag förstår mig på verkligehten och att genomskåda lögnen. Det verkar vara min "gåva" för det kommer helt naturligt.  

Funderar vidare på Guds avbild och undrar hur det ställer sig med en sån som Påven, som anser sig själv vara Guds högra hand på jorden. Ingår Påven i Guds avbild också?Öppna profilen till Vingen
I boken som nu är nästan färdig har ett av kapitlen rubriken: Den levande bilden.
Vi kan börja med själva utseendet.
Ett foto av mig är en tvådimensionell representation av min tredimensionella kropp. Det ser olika ut beroende av från vilket håll det är taget. Framifrån, från sidan, snett uppifrån osv.

Gud är minst tolvdimensionell, så våra kroppar är tredimensionella representationer av Guds multidimensionella kropp. Vi ser olika ut, eftersom vi är avbildade från olika riktningar. Men i varje människa finns några vackra drag. Där lyser Guds väsen igenom.

Men det är mycket mer. Vi är satta till att härska över jorden. Vi har ansvar, det har inte djuren. En varg begår ingen ond handling när den dödar ett får. Men då är det vårt ansvar att döda vargen för att skydda fåren.
Vi kan planera inför framtiden, till stor del förutse resultaten av olika handlingsalternativ, och välja det vi anser vara bäst i någon mening.

Vi har också fått förmågor som vi trodde att bara Gud hade. Vi kan kalla fram ny materia ur tomma intet.
Vi kan se vad som händer på helt andra platser än dem där vi befinner oss. Vi kan färdas snabbare än några djur.
Vi kan bygga upp eller vi kan på en sekund förstöra en hel stad.

Men det viktigaste har jag inte nämnt ännu. Vi kan låta en händelse inträffa, låta en viss tid passera, och sedan utplåna den ur universums historia så att den aldrig ägde rum. Alltså ändra det som har hänt i förfluten tid. Detta är ingen science fiction. Vem som helst kan bygga en sådan anordning med sådant som kan köpas i en hobbyaffär.

Detta är kopplat till vår viktigaste (jordiska) egenskap som Guds avbilder: Kollapsa kvantfysikens vågfunktion. Alltså tvinga hela universum att välja ett enda av olika möjlga alternativ. Vi är satta till att vara Guds medskapare. Nu är sjunde skapelsedagen. Gud vilar, och har överlåtit åt människan att driva universum framåt.

Så långt det jordiska och materiella. Men det är bara att skrapa på ytan. Vår destination är Himlen. Har ni funderat över varför Gud skapade universum med jorden, och placerade oss här istället för i Himlen direkt, så som Han gjorde med änglarna?Ja varför satt han oss inte i himlen direkt.. Tänker på Jesus som Brudgum, Gud vill kanske föda en brud till honom.. och det tar tid att födas från ett ofullgånget foster till ett färdigt barn. Kanske jordetiden är till för detta ? Vem vet  :-)


Har du svaret, Allan?
Öppna profilen till Vingen
AllanE, det verkar vara en intressant bok du skrivit. Mycket avancerat tänkande. Antagligen för komplex för mig tyvärr.
Förstår mig inte på de abstrakta tolkningarna och uttrycken av bibeln, och Guds avbild verkar inte vara så enkel att förklara. Men jag förstår mig på verkligehten och att genomskåda lögnen. Det verkar vara min "gåva" för det kommer helt naturligt.  

Funderar vidare på Guds avbild och undrar hur det ställer sig med en sån som Påven, som anser sig själv vara Guds högra hand på jorden. Ingår Påven i Guds avbild också?

Ja jag tror att påven är skapad till Guds avbild. 
Skapelsen står fast, har Gud sagt att människan , kvinna- man, är skapad till Guds avbild ja då är hon det.
Avbilden skall i sin tur avbilda, bli lik, Gud i sin jordevandring. Likheten framträder i avbildens liv där den antingen kan bli en blek, avig kopia som knappt syns eller en strålande likhet där avbilden framträder som sanning.
Påven har t.ex. för dig inte avbildat, blivit lik, Gud utan tvärtom tycks han avbilda det motsatta för dig.
Öppna profilen till AllanE
Vingen, du är inne på alldelses rätt spår.
Gud vill ge en Brud till sin son.
Fadern och Anden skulle ju ha kunnat göra en gång till så som när Sonen föddes före all tid.
Men Guds väsen är inte massfabrikation.
Inte kopior. Bara original.
Och när det gäller något så viktigt som Sonens Brud krävdes något alldeles speciellt.

Ett bröllop måste vara frivilligt och en önskan från både brud och brudgum. Det gick alltså inte för Gud att föda ett väsen som automatiskt skulle ha en sådan önskan.
I så fall skulle det inte ha blivit en brud, utan en slavinna.
Så det var nödvindigt med en helt fri vilja.
Möjlighet att säga ja eller nej.
Det var också nödvändigt att Gud inte på förhand kunde veta svaret.
Han måste tillfälligt stänga av sin förmåga att veta i förväg.

Så en sak till, som kanske kan vara chockerande för många kristna:
Bruden är något mycket större än änglarna.
Brud och brudgum måste vara av samma art.
En människa kan inte ha en katt eller hund som sin brud.

"I begynnelsen var Ordet och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud..."
Eftersom Sonen är Gud, måste även Hans Brud vara ett Gudaväsen.
Men om då Bruden skulle göra uppror mot Gud skulle det bli en olycka värre än något vi kan föreställa oss.
Satans uppror och ondska skulle bara vara ett litet skämt i jämförelse.

Så Gud skapade universum och placerade människan här, med väldigt begränsade möjlgheter till både gott och ont.
Här kunde Gud på ett ofarligt sätt testa den blivande bruden.
Vi vet hur det gick, och istället för den stora olyckan blev det en liten olycka. Men ändå så stor att Sonen måste offra sitt eget liv för att rädda sin Brud.

Varje människa ställs inför valet att vilja älska Gud eller att inte göra det. Att vara en del av Bruden eller ej.

När tiden är inne, skall Gud sända Sonen för att hämta sin Brud. Vi som lever kvar då, och de som har dött i Kristus skall tillsammans förvandlas och möta Honom, förenade till att vara Bruden.

I den nuvarande tiden ÄR Treenigheten
Fadern  Anden   Sonen
Manlig Kvinnlig Manlig

Guds avsikt är att Treenigheten skall bli Fyrenigheten
Fadern  Anden   Sonen   Bruden
Manlig Kvinnlig Manlig Kvinnlig

På så vis upphävs asymmetrin som har rått inom Treenigheten

Öppna profilen till KarinW
Vem är Bruden då?
Visar sida 1 av 6 sidor, 10 kommentarer per sida
Första |   << Föregående  Nästa >>  |  Sista