Höstlöv säger: Usch ja, allvarligt läge lite överallt, även i vårt eget Sverige i mindre dignitet men klart oroväckande. Be för våra medmänniskor när som fjärran.
Skriv Skriv här Skriv i megafonen

Forum > Religion och tro > Diskussion

Anonym
Skapat 2023-09-15 av Anonym.
Torah
Torah... instuktion är en mer rätt översättning än lagen som vi har blivit lärd.
Vad kan det betyda för oss i dag?

Adonai är den samme i går idag och för evigt. Vad menas när Yeshua säger att inte en prick eller bokstav ska förgå i Torah?

Bokstäverna i det Hebreiska alfabetet är lite mer avancerade än bokstäverna i vårat alfabet. Kan det ligga något dolt som YHWH vill säga oss i bokstäverna?

Judarna läste och läser skrifterna under ett år och börjar sedan om vilket säkerligen är bra

Don’t think that I have come to abolish the Torah or the Prophets. I have come not to abolish but to complete. Yes indeed! I tell you that until heaven and earth pass away, not so much as a yud or a stroke will pass from the Torah—not until everything that must happen has happened.

So whoever disobeys the least of these mitzvot and teaches others to do so will be called the least in the Kingdom of Heaven. But whoever obeys them and so teaches will be called great in the Kingdom of Heaven. For I tell you that unless your righteousness is far greater than that of the Torah-teachers and P’rushim, you will certainly not enter the Kingdom of Heaven!

Hebrew/Torah is FRACTAL: The DNA of Creation

Svar på inlägg

Gideon I
#1. Publicerat 2023-09-15 av Gideon I
Intressant ämne!

Jo, jag tänker att lagen fyller en funktion även idag, dock inte ceremonilagarna som har att göra med den gammaltestamentliga offerkulten, den tiden är förbi. Jesus har offrat sig en gång för alla.
Men de tio Guds bud gäller. Finns bra förklaringar till dem i Luthers Lilla katekes.

Jag reagerar på uttrycket Yeshua. Jesus är hans namn och harmonierar med vårt språk.

Judarna på GT:s tid hade stor respekt och fruktan för Guds heliga namn och vågade inte uttala det. Inte heller lärjungarna på NT:s tid gjorde det. Så vi ska inte heller försöka oss på att uttala Guds namn. Adonai som översätts med HERREN är det uttryck vi ska använda. Så har kyrkan gjort sedan apostlarnas tid.

Judarna läser knappast Gamla testamentet. För om de gör det blir de kristna när de ser att GT handlar om Jesus, som är Bibelns stjärna och kärna även i GT. I stället läser de Talmud och Kabbala och blir helt vilseledda av sina rabbiner. Så var fallet redan på Jesu tid och därför kände de inte igen sin Messias när han kom.
Vingen
#2. Publicerat 2023-09-15 av Vingen
Judarna läser Tanak, den hebreiska Bibeln, 3 delar: Tora/lagen, plus profeterna och Skrifterna.
Dvs Kristendomens Gamla testamente.

Kolla bara högtiderna, alla tagna ur Gamla testamentet/Tanak.
Judiska matvanor/Kachrut
Sabbaten som stenhårt följer GT/Tanak
Sukkot/lövhyddehögtiden. Ökenvandringen
Chanukka/återinvigningen av templet, GT/Tanak
Purirn, ur Esters bok.. GT och Tanak.. M.M

Så visst läser judarna Gamla testamentet/Tanak, och då även Tora.
Lagen är synnerligen viktig, men märk väl för en kristen gäller inte ceremonilagarna eftersom dessa helt och fullt är uppfyllda i Jesus Kristus på korset. Något nytt har kommit för en kristen.
Vingen
#3. Publicerat 2023-09-15 av Vingen
forts.


Lagen, de tolv buden, inristade på stentavlor gäller idag och ända fram till allt är fullbordat i evigheten.
Dock, för en jude gäller stentavlorna fortfarande, det är lagen som främst gäller,
för en kristen är stentavlornas lag inristad i hjärtat, den inre omskärelsen, och därmed gäller inte bokstavens lag främst utan Andens lag.


När vi blir ett i Kristus vet vi genom Anden vad lagen säger och vill följa det varje dag.
Fariseérna och de skriftlärde fick av Jesus höra Ve- orden.. Varför?
Jo, lagen predikades av dessa men deras handlingar bröt mot lagen.. "de lär att vi inte ska stjäla men stjäl själva, t.ex... Jesus liknade dessa lärare med vitkalkade gravar, fina utanpå men orena inuti. Blir vi inte rättfärdigare än dessa hamnar vi inte i himmelriket.AllanE
#4. Publicerat 2023-09-16 av AllanE
Gideon, Hans namn är verkligen Yeshua.
Jesus är en försvenskning av det namnet.

För många år sedan hade jag en dröm.
Jag lyftes uppåt och en röst talade, tydligen om någon sorts möte som hade varit.
Och rösen sa': och Yeshua var där.
I detsamma befann jag mig i en stor sal.
Där fanns många personer eller väsen, men jag la' nätt och jämnt märke till dem.
Längst fram fanns någon sort podium och även där fanns det flera personer eller väsen jag jag nätt och jämnt noterade att de var där. För mig var de bara en färglös massa.
Varför?
Jo, mitt på podiet stod en hög mansgestalt klädd i en bländande vit mantel.
Det var den ende som gick att lägga märke till. Alla blickar drogs till Honom.

Där fick jag lära mig att en gloria inte alls är någon sorts gul ring ovanför huvudet.
Glorian kring Hans huvud var av en helt annan art. Något liknande bilden här.

Men strålarna, som tycktes komma från Hans huvud, var i alla tänkbara (och otänkbara) färger och med intensivt ljus.
Ändå var det Han själv som drog blicken till sig.

Efter den drömmen undrade jag i många år varför rösten hade kallat Honom Yeshua.
Ända tills jag fick veta att så uttalades Hans namn när han gick på jorden.

För några år sedan upptäckte jag något annat fantastiskt om namnet Yeshua:
Johannes döparen sa':
"Men han som kommer efter mig är starkare än jag...." (Matt3:11)
Vi vet innebörden.
Men det var också uppfyllelse av en profetia.
Johannes var präst, och av Avias avdelning (Luk1:5)
De 24 avdelningarma finns uppräknade i 1Krön24:7-18.
Avias avdelning var nr 8.
Efter den, nr 9, kommer Yeshua avdelning.
"han som kommer efter mig..."
Anonym
#5. Publicerat 2023-09-16 av Anonym
Det är sant, hans namn är i original Yeshua. Och när man gräver som du Allan, så växer de där härliga sambanden fram. Det är dock viktigt att poängtera att vi inte måste använda det semitiska namnet för att "få effekt". Det diket ser jag att somliga fastnar i. Alla som kommit till tro på Jesus och har blivit döpta i hans namn är frälsta. Och de onda andarna flyr i lika stor panik för namnet Jesus som för Yeshua. Och så vidare. Det som är avgörande är om vi är kända av Gud, vilket vi blir när vi kommer till tro på Människosonen och allt det som ligger i hans namn - ett namn som alltså kan uttalas olika beroende på vilka språkljud man har i sitt modersmål.
AllanE
#6. Publicerat 2023-09-16 av AllanE
LarsB

Ja, att onda andar flyr för namnet Jesus har även jag upplevt.
Anonym
#7. Publicerat 2023-09-16 av Anonym
LarsB

Ja, att onda andar flyr för namnet Jesus har även jag upplevt.
Anonym
#8. Publicerat 2023-09-17 av Anonym
[Citat]
LarsB

Ja, att onda andar flyr för namnet Jesus har även jag upplevt.
[/Citat]

På 300 talet etablerade man ett religiöst ersättningsystem i kyrkan. De förkastade den Judiske Messias, de judiska rötterna och allt som hade med det att göra.

”Från Konstantins brev till de som inte var med på mötet (Eusebius, vita Const., Lib 18-20) Vi borde därför inte ha något gemensamt med juden, för frälsaren har visat oss en annan väg, vår tillbedjan följer en mer legitim och bekväm kurs (veckodagens ordning). Följaktningen, genom att enhälligt anta detta sätt, önskar vi käraste bröder, att skilja oss från judens avskyvärda sällskap. (Fordham university)”

https://orthodoxchurchfathers.com/fathers/npnf214/npnf2127.htm

Messias föddes inte på häxornas vintersolstånd, snarare under Sukkot/lövhyddehögtiden. Nu var ju inte Konstantin kristen, utan snarare soldyrkare. Mycket som blev ändrat och förvanskat och som fortfarande lever kvar.

Som jag förstått det så dök inte namnet Jesus upp förrän någon gång på 300 talet, så det har väl knappast något med en översättning att göra utan snarare för att man föraktade allt judiskt inklusive frälsarens namn tydligen. Men visst lyssnar han på namnet Jesus och jag har själv sett människor blivit helade i det namnet även om jag föredrar hans rätta namn.
Anonym
#9. Publicerat 2023-09-17 av Anonym
På 300 talet etablerade man ett religiöst ersättningsystem i kyrkan. De förkastade den Judiske Messias, de judiska rötterna och allt som hade med det att göra.

”Från Konstantins brev till de som inte var med på mötet (Eusebius, vita Const., Lib 18-20) Vi borde därför inte ha något gemensamt med juden, för frälsaren har visat oss en annan väg, vår tillbedjan följer en mer legitim och bekväm kurs (veckodagens ordning). Följaktningen, genom att enhälligt anta detta sätt, önskar vi käraste bröder, att skilja oss från judens avskyvärda sällskap. (Fordham university)”

https://orthodoxchurchfathers.com/fathers/npnf214/npnf2127.htm

Messias föddes inte på häxornas vintersolstånd, snarare under Sukkot/lövhyddehögtiden. Nu var ju inte Konstantin kristen, utan snarare soldyrkare. Mycket som blev ändrat och förvanskat och som fortfarande lever kvar.

Som jag förstått det så dök inte namnet Jesus upp förrän någon gång på 300 talet, så det har väl knappast något med en översättning att göra utan snarare för att man föraktade allt judiskt inklusive frälsarens namn tydligen. Men visst lyssnar han på namnet Jesus och jag har själv sett människor blivit helade i det namnet även om jag föredrar hans rätta namn.
Vi behöver komma ihåg att redan från församlingens allra första tid fanns det ett tryck från judiskt håll att även de som valde "den vägen", dvs blev kristna, skulle omskäras och lyda judisk lag. Man såg helt enkelt inte att det fanns frälsning utanför det systemet. Det är detta Paulus skarpt går till rätta med i Galaterbrevet.

Det som sedan skedde på 300-kan ses i det ljuset, och inte enbart som ett påhitt av en ev. soldyrkande kejsare. Det spelar ju heller ingen roll när vi firar olika högtider, eller om vi firar dem alls. Allt det är bara skugga...

"Låt därför ingen döma er för vad ni äter och dricker eller när det gäller högtid eller nymånad eller sabbat. Allt detta är en skugga av det som skulle komma, men själva verkligheten är Kristus." (Kol 2:16-17)

För övr. är det nog en stark förenkling att man skulle ha förvanskat namnet av förakt för judendomen. Det är snarare en naturlig translitterering i den grekiska grundtexten.

https://biblehub.com/greek/2424.htm
Anonym
#10. Publicerat 2023-09-18 av Anonym
För övr. är det nog en stark förenkling att man skulle ha förvanskat namnet av förakt för judendomen. Det är snarare en naturlig translitterering i den grekiska grundtexten.
Som efterkonstruktion kanske, men oavsett vad man vill kalla honom så tillbaks till ursprungliga frågorna i tråden...

Torah... instuktion är en mer rätt översättning än lagen som vi har blivit lärd.
Vad kan det betyda för oss i dag?

Adonai är den samme i går idag och för evigt. Vad menas när Yeshua säger att inte en prick eller bokstav ska förgå i Torah?

Bokstäverna i det Hebreiska alfabetet är lite mer avancerade än bokstäverna i vårat alfabet. Kan det ligga något dolt som YHWH vill säga oss i bokstäverna?

Hebrew/Torah is FRACTAL: The DNA of Creation


Höstlöv säger: Usch ja, allvarligt läge lite överallt, även i vårt eget Sverige i mindre dignitet men klart oroväckande. Be för våra medmänniskor när som fjärran.
Skriv Skriv här Skriv i megafonen