Gratis iPhone och Android mobilappar
Registrera dig här
Skriv en hilsen til alle på KristenDate.se
Skriv i megafonen
Skriv i megafonen

Forum >> Religion och tro >> Debatt


Öppna profilen till Vingen

Undervisning.

Oj, nu blir det en radda inlägg efter varandra, såg jag ..Äääh, jag kör en Colin-variant ;))


Allvarligt nu, jag funderar över alla sekter som uppträder här och där, människan fångas in och faller för en karismatisk ledare/ledarinna och det slutar ofta i kaos och undergång... ex gamla Livets ord, Ulf Ekman och Kristi brud m.fl. Knutby .


Kan vi finna andlig trygghet enbart genom att låta oss fyllas med den Helige Ande och leva efter Guds ord som enskild människa?
Bibeln: 
Jag börjar med Joh. 16:13 "Men när han kommer, sanningens Ande, då skall han leda er in i hela sanningen. Han ska inte tala av sig själv utan bara tala det han hör. Och han ska förkunna för er vad som kommer att ske".

Och 1 Joh 2:27 "Men smörjelsen som ni har fått av honom förblir i er, och ni behöver inte någon som undervisar er. Hans smörjelse undervisar er om allt, och den är sanning och inte lögn. Förbli i honom, så som den har lärt er."

och Jer 31: 24 "Då skall de inte längre behöva undervisa varandra, ingen sin broder säga: "Lär känna Herren!"  Alla ska känna mig, från den minste av dem till den störste, säger Herren. för jag ska förlåta deras missgärningar och aldrig mer minnas deras synder."
Ingen har svarat på detta inlägg!