Forum > Religion och tro > Diskussion

Vingen
Skapat 2023-05-16 av Vingen, kvinna, 73 år, Dalarnas län.
Avbild
Och Gud skapade dem till sin avbild...

Är människan idag Guds avbild? Vari består då denna avbild?

Svar på inlägg

Ferguson
#1. Publicerat 2023-05-17 av Ferguson
"Men tungan kan ingen människa tämja, den är ostyrig och ond och full av dödligt gift. Med den välsignar vi Herren och Fadern, och med den förbannar vi människor som är skapade till Guds avbild" Jak 3:8-9

Jag tror därför att vi efter syndafallet föds som Guds avbild för vi föds vita som snö och utan synd, vilket Jesu födelse visar.


Gideon I
#2. Publicerat 2023-05-17 av Gideon I

Jag tror därför att vi efter syndafallet föds som Guds avbild för vi föds vita som snö och utan synd, vilket Jesu födelse visar.
Jesu tillblivelse skedde på ett övernaturligt sätt i Marias livmoder och han föddes av en Jungfru.
Så var står det skrivet att "vi föds utan synd"?
Ferguson
#3. Publicerat 2023-05-18 av Ferguson
vilket yttarJesu tillblivelse skedde på ett övernaturligt sätt i Marias livmoder och han föddes av en Jungfru.
Så var står det skrivet att "vi föds utan synd"? [/quote

Du ger dopet en kraft det inte har för det är inte dopet som frälser utan tron på Jesus Kristus.

Luther skriver enligt en avhandling av en student vid Umeå inversitet;

”2.1.1 Tro och frälsning
Den som tror och blir döpt skall räddas”.16 Löftesordet i Markusevangeliet är, anser Luther, de ord som avslöjar den gudomliga ordning som dopet verkligen är, det verkliga medlet för Guds nåd. Allt ges åt människan i dopet för att människan ska kunna stå i en frälsande gemenskap med Gud och i sin skrift Om kyrkans Babyloniska Fångenskap: Ett Förspel av D: R Martin Luther 1520, skriver Luther ”Ty på detta löfte hänger hela vår frälsning”.17 Något som Luther också utvecklar i Luthers lilla katekes, fjärde huvudstycket. Dopets sakrament: ”Vad nytta medför dopet? Dopet verkar syndernas förlåtelse, frälsar ifrån döden och djävulen. Och giver evig salighet åt alla dem som sätta tro till Guds ord och löften”

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1290289/FULLTEXT01.pdf

"Dopet verkar syndernas förlåtelse, frälsar ifrån döden och djävulen. Och giver evig salighet åt alla dem som sätta tro till Guds ord och löften"

Att Luther skiver detta är svårt att ta till sig och lika svårt är att förstå hur detta ska kunna omfamnas av ett spädbarn? För mig är detta inte frälsning av nåd genom tro utan på gärningar gjorda av prästen och som föräldrarna sätter sin tro på! En sån lära finns inte i bibeln utan där är man frälst av nåd genom tro.

Därför menar jag att det bibliska dopet inte är frälsande utan dopet är en konsekvens av att man redan är född på nytt genom tro och följer i lärjungarnas tradition, man döper de som har en personlig tro. I dopet visar vi för världen vår tro och vilja efter eget beslut att följa Jesus.
Ferguson
#4. Publicerat 2023-05-18 av Ferguson
.............."När det gäller frågan om spädbarn och tro, kopplat till dopfrågan, ansåg Luther tidigt att barnen döptes på en ställföreträdande tro, baserad på föräldrarnas eller kyrkans tro, en tanke som han dock övergav rätt tidigt, för att i stället inta positionen att ingen kan döpas på någon annans tro. Utifrån detta ställningstagande anser Luther att barnet som döps tror på sitt dop, eller att tro är något som ingjuts i barnet och ligger förhanden i själva dophandlingen och att dopet har sin giltighet utifrån den gudomliga instiftelsen. Utifrån detta bärs barnet fram till dopet i bön och förhoppning att Gud ska skänka tro till barnet. ”For my faith does not constitute Baptism but receives it”.19 Luther menar att vi ska förutsätta att barnen verkligen har tro när det gäller deras frälsning och att dopet ges för trons skull och skall således vårdas och tas emot. Dopet menar Luther, är en säker garant för vad ordet lovar och gör."

Ok, there you go! Var finner vi all denna tankemöda i skriften om barnets förhållande till Gud?
Gideon I
#5. Publicerat 2023-05-18 av Gideon I
"Dopet verkar syndernas förlåtelse, frälsar ifrån döden och djävulen. Och giver evig salighet åt alla dem som sätta tro till Guds ord och löften"

Att Luther skiver detta är svårt att ta till sig och lika svårt är att förstå hur detta ska kunna omfamnas av ett spädbarn? För mig är detta inte frälsning av nåd genom tro utan på gärningar gjorda av prästen och som föräldrarna sätter sin tro på! En sån lära finns inte i bibeln utan där är man frälst av nåd genom tro.

Därför menar jag att det bibliska dopet inte är frälsande utan dopet är en konsekvens av att man redan är född på nytt genom tro och följer i lärjungarnas tradition, man döper de som har en personlig tro. I dopet visar vi för världen vår tro och vilja efter eget beslut att följa Jesus.
För det första föds vi i synd enligt Skriften, som säger att "alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud". "Se, i synd är jag född och i synd har min moder avlat mig", säger psalmisten. Vi är, till skillnad från Jesus, födda syndare, som därför från den naturliga födelsen behöver födas på nytt, från ovan, av den helige Ande för att se Guds rike och komma in i Guds rike. Johannes tredje kapitlet gör detta väldigt tydligt.

Men även Jesus gör det tydligt när han säger "låt barnen komma till mig och hindra dem icke". Detta möte mellan Kristus Jesus och det späda barnet sker i vår tid genom det kristna dopet som är befallt. Att tro på Jesus är synonymt med att komma till Jesus. Det lilla barnets tro och den vuxnes tro är inte densamma men har samma frälsande verkan. I båda fallen är det Gud som verkar tron. Den vuxna människans tro är aldrig normen för vem som kan döpas. Den frälsande tron är i båda fallen ett övernaturligt verk av den helige Ande. Det gäller även pånyttfödelsen. Det är i samtliga fall Guds helige Ande som verkar tron, pånyttfödelsen, börjar gemenskapen och relationen med Jesus oavsett om du är en vuxen man eller ett litet spädbarn.

Du och andra som tror att bara vuxna kan döpas gör dopet till en mänsklig gärning, där vi " visar för världen vår tro och vilja efter eget beslut att följa Jesus", vilket är något som Skriften aldrig säger. Bibeln säger tvärtom att dopet är en Guds gärning och vi uppmanas till dop för att därigenom få den helige Ande som är utlovad och förknippad med dopet. "Låt er alla döpas, då ska ni få den helige Ande som gåva" (Apg).

Dopet kallas därför nådemedel, tillsammans med Ordet och nattvarden i luthersk teologi, vilket går hand i hand med Skriftens rena lära och klara ord.
Ferguson
#6. Publicerat 2023-05-19 av Ferguson
För det första föds vi i synd enligt Skriften, som säger att "alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud". "Se, i synd är jag född och i synd har min moder avlat mig", säger psalmisten. Vi är, till skillnad från Jesus, födda syndare, som därför från den naturliga födelsen behöver födas på nytt, från ovan, av den helige Ande för att se Guds rike och komma in i Guds rike. Johannes tredje kapitlet gör detta väldigt tydligt.......Dopet kallas därför nådemedel, tillsammans med Ordet och nattvarden i luthersk teologi, vilket går hand i hand med Skriftens rena lära och klara ord.


Davids exempel går inte att överföra till alla människor efter honom men han var född som vi in i en syndig värld. Versen handlar om David och hans mor och det är ingen händelse där Gud ger oss en ny uppenbarelse. Att alla har syndat är ju sant men inte heller det har bäring på att vi människor föds som syndare.
"
https://bjorkbloggen.com/2012/01/14/i-synd-ar-jag-fodd-sager-kung-david-men-menar-inte-att-han-ar-fodd-syndig/x


"Luther och luthersk tradition argumenterar i sin tur utifrån att barnen har en passivitet inom sig som gör barnen mera mottagliga för dopnåden. Barndopet i luthersk kontext handlar om att man döps på tilliten till Guds nåd och Guds handlande i dopet. Luther betonar vattnets kombination med ”ordet” i dopformeln, ”i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn” och den tro som ryms i ordet. Detta tillsammans med dopbefallningen i Matt 28:19, menar Luther, gör dopet till ett riktigt dop. För Luther handlar dopet om att människan får ta emot frälsningens gåva och att dopet således ligger till grund för tron och når sin fulla verkan när tron kommer till."
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1290289/FULLTEXT01.pdf

"Anabaptisterna, liksom många nyare kristna rörelser som baptismen och pingströrelsen, tar avstånd från läran om arvsynd. Detta är en konsekvens av att man definierar synd som verksynd, det vill säga medveten och avsiktlig handling mot Gud. Inte ett tillstånd som det nyfödda barnet är i. Endast personlig synd räknas som synd. Man menar att människan inte ärver synd och skuld"
https://sv.wikipedia.org/wiki/Arvsyndx

Jag såg en tråd från 2018 i samma ämne min argumentation är den samma idag och jag antar din är det också därför räcker det med att vi redogör för vad vi tror.
Gideon I
#7. Publicerat 2023-05-19 av Gideon I


Davids exempel går inte att överföra till alla människor efter honom men han var född som vi in i en syndig värld. Versen handlar om David och hans mor och det är ingen händelse där Gud ger oss en ny uppenbarelse. Att alla har syndat är ju sant men inte heller det har bäring på att vi människor föds som syndare.
"
https://bjorkbloggen.com/2012/01/14/i-synd-ar-jag-fodd-sager-kung-david-men-menar-inte-att-han-ar-fodd-syndig/x


"Luther och luthersk tradition argumenterar i sin tur utifrån att barnen har en passivitet inom sig som gör barnen mera mottagliga för dopnåden. Barndopet i luthersk kontext handlar om att man döps på tilliten till Guds nåd och Guds handlande i dopet. Luther betonar vattnets kombination med ”ordet” i dopformeln, ”i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn” och den tro som ryms i ordet. Detta tillsammans med dopbefallningen i Matt 28:19, menar Luther, gör dopet till ett riktigt dop. För Luther handlar dopet om att människan får ta emot frälsningens gåva och att dopet således ligger till grund för tron och når sin fulla verkan när tron kommer till."
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1290289/FULLTEXT01.pdf

"Anabaptisterna, liksom många nyare kristna rörelser som baptismen och pingströrelsen, tar avstånd från läran om arvsynd. Detta är en konsekvens av att man definierar synd som verksynd, det vill säga medveten och avsiktlig handling mot Gud. Inte ett tillstånd som det nyfödda barnet är i. Endast personlig synd räknas som synd. Man menar att människan inte ärver synd och skuld"
https://sv.wikipedia.org/wiki/Arvsyndx

Jag såg en tråd från 2018 i samma ämne min argumentation är den samma idag och jag antar din är det också därför räcker det med att vi redogör för vad vi tror.
Björkbloggen drivs av en kvinna, som inte har tillåtelse att undervisa, enligt Skriften, och inte heller vet vad hon pratar om. Davids vers har bäring på alla människor. Alla syndar dagligen i tankar ord och gärningar. Därför är alla som är tillkomna under en sexuell akt, avlade och födda av syndiga människor, orena. "Kan det komma en ren ur en oren?". Hur bortförklarar denna kvinna aposteln Paulus ord; "Av naturen var vi vredens barn, vi som de andra"? Dessutom talar Paulus i Romarbrevet om "Synden, som bor i mig", se där, ännu ett exempel på arvsynd att försöka borttolka och bortförklara.
Varför inte endast läsa och tro som det står?
Ferguson
#8. Publicerat 2023-05-19 av Ferguson
barn
Björkbloggen drivs av en kvinna, som inte har tillåtelse att undervisa, enligt Skriften, och inte heller vet vad hon pratar om. Davids vers har bäring på alla människor. Alla syndar dagligen i tankar ord och gärningar. Därför är alla som är tillkomna under en sexuell akt, avlade och födda av syndiga människor, orena. "Kan det komma en ren ur en oren?". Hur bortförklarar denna kvinna aposteln Paulus ord; "Av naturen var vi vredens barn, vi som de andra"? Dessutom talar Paulus i Romarbrevet om "Synden, som bor i mig", se där, ännu ett exempel på arvsynd att försöka borttolka och bortförklara.
Varför inte endast läsa och tro som det står?
Du bryr dig inte om Björkbloggens kvinna har rätt eller fel men att hon undervisar hugger du på! Om Gud vill kan stenar tala och evangelisera. Jag citerade henne för jag delar hennes tolkning inte för att hon är kvinna. Gör en sökning på alla bibliska kvinnor och du blir förvånad vad de har åstakommit och vad de åstakommer.

"Hur bortförklarar denna kvinna aposteln Paulus ord; "Av naturen var vi vredens barn, vi som de andra"?"

Det vet jag inte men frågan skulle hon antagligen dela med mig och jag menar att vi inte var ett vredens barn i moderlivet ytan det kommer in senare. "Synden som bor i mig" Vet inte var du ser arvsynd här? Att barndopet utan tro och omvändelse skulle föra barnet till gemenskap med Gud genom föräldrarnas tro tills konfirmationen finns överhuvud taget inte i skriften.
Vingen
#9. Publicerat 2023-05-25 av Vingen
"Men tungan kan ingen människa tämja, den är ostyrig och ond och full av dödligt gift. Med den välsignar vi Herren och Fadern, och med den förbannar vi människor som är skapade till Guds avbild" Jak 3:8-9

Jag tror därför att vi efter syndafallet föds som Guds avbild för vi föds vita som snö och utan synd, vilket Jesu födelse visar.


Jag tänker att den medvetna människan knappast kan, som ej pånyttfödd, avspegla Gud. Att vi föds som Guds avbild kan möjligen vara sant enligt Bibeln då verksynden är den synd som drar på sig Guds vrede. Var och en står för sin egen synd.... det vi kallar arvsynden är av den andre Adam försonad på korset, som jag förstår...
Ang bebisen som Guds avbild; Tänker på det Gud säger i 1 Mos 8:21.. hädanefter ska han inte förbanna marken för människans skull för våra hjärtans tankar är onda ända från ungdomen...

Ytterligare en fråga: är människan, som förbannar människor skapade till Guds avbild, själv en Guds avbild?
Vingen
#10. Publicerat 2023-05-28 av Vingen
Jag grunnar vidare på detta ämne...
Avbilden ger iaf mig anledning att fundera över arvsynden.. bär vi alla en nedärvd biologisk synda-gen från Adam då måste denna gen vara nedlagd i Adam vid hans skapelse.. men Gud såg på allt han hade gjort och sa att det var mycket gott.
Synden fanns inte i Adam eftersom han var skapad till Guds avbild och i Gud finns ingen synd.
Hur kan då synda-genen spridas från Adam vidare till alla människor, är vi verkligen onda från födelsen som Guds avbild?

Vidare funderar jag över det jag ser; att avbilden skadats. Inte genom en av Gud skapad gen utan genom den av Gud nedlagda fria viljan.
Den fria viljan är en förutsättning för människan att förbli en Guds avbild.
Och det var den viljan som ledde till fallet, inte en synda-gen.

Därför kan iaf jag se det troligt att synden är en förvärvad egenskap iom det felaktiga valet hos Adam och Eva.
Det nedärvda är" förmågan att välja ".. och den förmågan missbrukas av alla människor men valet måste vara medvetet.. så bebisen som har den nedärvda viljan men inte medvetenheten, hör väl Gud till som Guds avbild.. Icke skadad ännu...

Ge mig dina tankar?