Gratis iPhone och Android mobilappar
Registrera dig här
Kristna Dejtingpodden
Skriv en hilsen til alle på KristenDate.se
Skriv i megafonen
Skriv i megafonen

Forum >> Politik och samfund >> Debatt


Öppna profilen till Gideon I

Giftiga injektioner som skadar och dödar

Nu börjar det komma fram hur giftiga spikproteinerna från mRNA-injektionerna är. 

Dr Paul Marik: Så här giftiga är spikproteinerna - NewsVoice

COVID-vaccindata - OpenVAERS
Öppna profilen till Flight61
Är det inte VAERS vem som helst kan rapportera misstänkta biverkningar till? Det behöver inte finnas något fastställt samband - vilket också står längst ner på sidorna: "Reports are not proof of causality".

Jag säger som jag gjort hela tiden: Vaccinerna sätter igång en produktion av spikprotein, ja. Men detsamma gör ju själva viruset - bara i mycket större mängd. Så, hur ska man veta vad som är orsak till en eventuell skada? Är det vaccin eller är det en virusinfektion - som kanske var på gång redan innan man fick vaccinet? Symptomen/skadorna är ju desamma...

Jag utesluter dock inte att det skulle kunna finnas risker specifikt kopplat till denna typ av vaccin. Varför jag själv kom fram till att stå över. Min risk/nytta-kalkyl vägde över åt det hållet redan i tidigt skede.
Öppna profilen till Davistro
Pfiser är åtalad av man som ått blodet förstört.


https://swebbtv.se/w/hvbp3xiVxPq86qyj6LxVsn
Öppna profilen till SweKiwi
Pfiser är åtalad av man som ått blodet förstört.

https://swebbtv.se/w/hvbp3xiVxPq86qyj6LxVsn
Ska vi anta att vaccinet förvandlade mannen till en växt? Annars förstår jag inte hur hans kropp plötsligt ägnar sig åt fotosyntes...


/ Kiwi
Öppna profilen till Gideon I
Är det inte VAERS vem som helst kan rapportera misstänkta biverkningar till? Det behöver inte finnas något fastställt samband - vilket också står längst ner på sidorna: "Reports are not proof of causality".

Jag säger som jag gjort hela tiden: Vaccinerna sätter igång en produktion av spikprotein, ja. Men detsamma gör ju själva viruset - bara i mycket större mängd. Så, hur ska man veta vad som är orsak till en eventuell skada? Är det vaccin eller är det en virusinfektion - som kanske var på gång redan innan man fick vaccinet? Symptomen/skadorna är ju desamma...

Jag utesluter dock inte att det skulle kunna finnas risker specifikt kopplat till denna typ av vaccin. Varför jag själv kom fram till att stå över. Min risk/nytta-kalkyl vägde över åt det hållet redan i tidigt skede.

Vi vet av beprövad erfarenhet hur farliga virus är; dödligheten är låg, i nivå med säsonginfluensan och drabbar dem som samtidigt är multisjuka och gamla med svagt immunförsvar eller människor som lider av brist på vitamin- D. Men nu är det unga och friska människor som skadas allvarligt av spikproteinerna från injektionerna. Dessa använder en ny teknik och borde inte kallas vaccin utan biovapen, för de har visat sig orsaka skador på fortplantningsorgan och andra vitala organ. Det är ingen slump, inget misstag utan en kriminell handling, ett brott mot mänskligheten begånget av globalister.
Öppna profilen till Flight61
Vi vet av beprövad erfarenhet hur farliga virus är; dödligheten är låg, i nivå med säsonginfluensan och drabbar dem som samtidigt är multisjuka och gamla med svagt immunförsvar eller människor som lider av brist på vitamin- D. Men nu är det unga och friska människor som skadas allvarligt av spikproteinerna från injektionerna. Dessa använder en ny teknik och borde inte kallas vaccin utan biovapen, för de har visat sig orsaka skador på fortplantningsorgan och andra vitala organ. Det är ingen slump, inget misstag utan en kriminell handling, ett brott mot mänskligheten begånget av globalister.


Ja, de som ser konspirationer överallt kan tro att det är fråga om ett "biovapen". Övriga kan hänföra till forskarslarv, girighet eller nån annan mänsklig svaghet. Du lägger ofta fram det förstnämnda som fastslagen sanning...

Och ja, vi vet hur farliga virus kan vara. Somliga dödar på några timmar, eller förlamar för livet. Eller vänta... du kanske menar att ALLA virus som genom historien givit värre symptom än en vanlig förkylning varit avsiktligt utvecklade biovapen? 

Öppna profilen till Gideon I
Ja, de som ser konspirationer överallt kan tro att det är fråga om ett "biovapen". Övriga kan hänföra till forskarslarv, girighet eller nån annan mänsklig svaghet. Du lägger ofta fram det förstnämnda som fastslagen sanning...

Och ja, vi vet hur farliga virus kan vara. Somliga dödar på några timmar, eller förlamar för livet. Eller vänta... du kanske menar att ALLA virus som genom historien givit värre symptom än en vanlig förkylning varit avsiktligt utvecklade biovapen? 

Ingen ser "konspirationer överallt" men globalismen som idé är ett faktum och drivs av en liten grupp multimiljardärer, som kanske hoppas kunnas förverkliga sina ockulta drömmar under sin livstid. Själva idén har funnits i århundraden som en stark religiös inspirationskälla och därför kunnat överföras från generation till generation inom de särskilt invigda familjerna. Frimurarna drömmer om en enad värld, som ett exempel. För den som vill veta mer finns böcker att läsa både äldre och nyare. Jakob Nordangård tror jag är en av de senaste skribenterna. En god kristen författare jag kan rekomendera är Kjell Sjöberg och hans bok "Låt varna er!".

Angående virus på våra nordliga breddgrader så sker ingen utveckling mot nya och farligare virus, om man inte tror på evolutionsteorin. Det gör inte jag.
Öppna profilen till Flight61
Ingen ser "konspirationer överallt" men globalismen som idé är ett faktum och drivs av en liten grupp multimiljardärer, som kanske hoppas kunnas förverkliga sina ockulta drömmar under sin livstid. Själva idén har funnits i århundraden som en stark religiös inspirationskälla och därför kunnat överföras från generation till generation inom de särskilt invigda familjerna. Frimurarna drömmer om en enad värld, som ett exempel. För den som vill veta mer finns böcker att läsa både äldre och nyare. Jakob Nordangård tror jag är en av de senaste skribenterna. En god kristen författare jag kan rekomendera är Kjell Sjöberg och hans bok "Låt varna er!".

Angående virus på våra nordliga breddgrader så sker ingen utveckling mot nya och farligare virus, om man inte tror på evolutionsteorin. Det gör inte jag.


Jodå, det finns gott om folk som ser konspirationer överallt. Vad gäller dig så ser jag att du verkar mer intresserad av att gräva i världens soptunnor efter smaskiga globalistfakta än i Bibeln. För mig räcker den senare gott och väl. Där står att läsa om den djävulska konspiration som i alla tider varit verklighet, och om allt det som sker i ändens tid. Där står också hur vi ska förhålla oss till det - och hur Gud ser på spektaklet:

"Jordens kungar reser sig och furstarna gaddar ihop sig 
mot HERREN och hans Smorde. "Vi sliter sönder deras band 
och kastar av oss deras rep!" Han som tronar i himlen ler, 
Herren gör narr av dem." (Ps 2:2-4)

"Kalla inte allt för sammansvärjning som detta folk kallar för sammansvärjning, frukta inte vad de fruktar och bäva inte för det. Håll HERREN Sebaot helig. Låt honom vara den ni fruktar och bävar för." (Jes 8:12-13)

Vad gäller virus så häpnar jag över din inställning. Virus behöver ju inte utvecklas här, de farliga sorterna importerar vi med allt vårt resande (de som reser). Det har hänt förr och det händer nu.
Öppna profilen till Flight61
...

Angående virus på våra nordliga breddgrader så sker ingen utveckling mot nya och farligare virus, om man inte tror på evolutionsteorin. Det gör inte jag.


Jag kan också påminna om Polio. Du vet, den hemska förlamningssjukdom vars mest aggressiva variant först upptäcktes i norra Sverige, varifrån den spreds över världen.

Men du har kanske även här en helt annan uppfattning, som i så mycket annat.