Gratis iPhone och Android mobilappar
Registrera dig här
Kristna Dejtingpodden
man
man säger: En välsignad vecka till alla som ber till Jesus!
Skriv i megafonen

Forum >> Religion och tro >> Debatt


Öppna profilen till Colin

Israel hela värdens framtid

Visar sida 1 av 3 sidor, 10 kommentarer per sida
Första |   << Föregående  Nästa >>  |  Sista
Öppna profilen till MrAmour
Jag är inte så förtjust i att bara kommentera något från internet, viktigare är kanske att du själv utvecklar din syn, håller du med eller inte och varför, därefter blir det ju mer intressant att svara.
Öppna profilen till Huldah
Jag tänker på rubriken. Israel hade chansen att bli det folk som skulle ta emot Messias. De judiska ledarna valde bort honom. Hur tänker du dig framtiden?
Öppna profilen till Roffe

19 Kvinnan sade: "Herre, jag förstår att du är en profet. 20 Våra fäder har tillbett på det här berget?

det här berget Gerissim, välsignelsens berg (5 Mos 27:12) där samarierna byggde sitt tempel efter att ha avvisats från tempelbygget i Jerusalem (Esra 4:1f). Gerissimtemplet förstördes av judarna år 129 f Kr, men samarierna fortsatte att offra på berget och gör så än i dag.

, men ni säger att platsen där man ska tillbe finns i Jerusalem." 21 Jesus svarade: "Tro mig, kvinna, det kommer en tid när det varken är på det här berget eller i Jerusalem som ni ska tillbe Fadern. 22 Ni tillber vad ni inte känner. Vi tillber vad vi känner, eftersom frälsningen kommer från judarna. 23 Men det kommer en tid, och den är redan här, när sanna tillbedjare ska tillbe Fadern i ande och sanning. Sådana tillbedjare vill Fadern ha. 24 Gud är ande, och de som tillber honom måste tillbe i ande och sanning." 25 Kvinnan sade till honom: "Jag vet att Messias ska komma, han som kallas Kristus. När han kommer ska han berätta allt för oss." 26 Jesus sade till henne: "Det Är Jag?

Det Är Jag Jesus anspelar på det högsta gudsnamnet Jhvh (se not till 8:24).

, den som talar med dig."

Öppna profilen till Ferguson
Jag tänker på rubriken. Israel hade chansen att bli det folk som skulle ta emot Messias. De judiska ledarna valde bort honom. Hur tänker du dig framtiden?" Bröder, jag vill att ni ska känna till denna hemlighet så att ni inte har för höga tankar om er själva: förhärdelse har drabbat en del av Israel, och så ska det förbli till dess att hedningarna i fullt antal har kommit in. 26 Och det är så hela Israel ska bli frälst, som det står skrivet: Från Sion ska Frälsaren komma och ta bort ogudaktighet från Jakob" Rom 11:25-26

Hur tänker du fig framtiden utifrån det Paulus talar om ovan?
Jag tror Gud förhärdade en del, huvuddelen, av judarna för vår skull så att vi hedningar skulle kunna bli frälst. När församlingen är inne i fullt antal, sker uppryckandet. Då går frälsningsbudskapet åter till judarna och hela Israel kommer att bli frälst som folk och nation. De kommer att regera med Herren under tusenårsriket.

Som du vet tror inte alla kristna detta utan de tolkar det på annat sätt, hur vet inte jag!

Öppna profilen till Huldah

19 Kvinnan sade: "Herre, jag förstår att du är en profet. 20 Våra fäder har tillbett på det här berget?

det här berget Gerissim, välsignelsens berg (5 Mos 27:12) där samarierna byggde sitt tempel efter att ha avvisats från tempelbygget i Jerusalem (Esra 4:1f). Gerissimtemplet förstördes av judarna år 129 f Kr, men samarierna fortsatte att offra på berget och gör så än i dag.

, men ni säger att platsen där man ska tillbe finns i Jerusalem." 21 Jesus svarade: "Tro mig, kvinna, det kommer en tid när det varken är på det här berget eller i Jerusalem som ni ska tillbe Fadern. 22 Ni tillber vad ni inte känner. Vi tillber vad vi känner, eftersom frälsningen kommer från judarna. 23 Men det kommer en tid, och den är redan här, när sanna tillbedjare ska tillbe Fadern i ande och sanning. Sådana tillbedjare vill Fadern ha. 24 Gud är ande, och de som tillber honom måste tillbe i ande och sanning." 25 Kvinnan sade till honom: "Jag vet att Messias ska komma, han som kallas Kristus. När han kommer ska han berätta allt för oss." 26 Jesus sade till henne: "Det Är Jag?

Det Är Jag Jesus anspelar på det högsta gudsnamnet Jhvh (se not till 8:24).

, den som talar med dig."


Klart frälsningen kommer genom judarna o löftet från Abraham.
Jesus visste att Jerusalem skulle förstöras o Grät! Han varnade de kristna att fly till bergen. Det forntida Jerusalem är överspelat, nu gäller det andliga! Viktigt att veta om man vill överleva 
Öppna profilen till Ferguson
Klart frälsningen kommer genom judarna o löftet från Abraham.
Jesus visste att Jerusalem skulle förstöras o Grät! Han varnade de kristna att fly till bergen. Det forntida Jerusalem är överspelat, nu gäller det andliga! Viktigt att veta om man vill överleva Den som tror på Jesus Kristus kommer att leva änfast han dör.
Öppna profilen till Roffe
 • 31 Se, dagar ska komma, säger Herren, då jag sluter ett nytt förbund med Israels hus

  och med Juda hus,?

Citeras i Hebr 8:8f och 10:16f som profetia om det nya förbundet genom Kristi blod (jfr Luk 22:20).

 • 32 inte som förbundet jag slöt med deras fäder den dag då jag tog deras hand och förde dem ut ur Egyptens land – örbundet med mig som de bröt fastän jag var deras rätte herre –

  säger Herren. 33 Nej, detta är förbundet som jag efter denna tid ska sluta med Israels hus,

  säger Herren: Jag ska lägga min lag i deras inre och skriva den i deras hjärtan.

  Jag ska vara deras Gud, och de ska vara mitt folk. 34 Då ska de inte mer behövaundervisa varandra, ingen sin broder och säga: ”Lär känna Herren!” Alla ska känna mig,

  från den minste av dem till den störste, säger Herren, för jag ska förlåta deras missgärningaroch aldrig mer minnas deras synder. 35 Så säger Herren, han som har satt solen

  till att lysa om dagen och ordnat månen och stjärnorna till att lysa om natten,han som rör upp havet så att vågorna dånar, Herren Sebaot är hans namn: 36 Om denna ordning upphör

  inför mig, säger Herren, först då ska Israels släkte upphöra som folk inför mig för alltid.

 • 37 Så säger Herren: Om himlen därovan kan mätas och jordens grundvalar därnere

  kan utforskas, först då ska jag förkasta hela Israels släkte för allt de har gjort, säger Herren.

38 Se, dagar ska komma, säger Herren, då staden ska bli uppbyggd åt Herren, från Hananeltornet till Hörnporten. 39 Och mätsnöret ska vidare dras rätt fram mot Garebshöjden och ska sedan vändas mot Goa. 40 Hela dalen där man har lagt lik och aska och alla fälten ner till Kidrondalen och till hörnet vid Hästporten österut ska vara helgade åt Herren. Aldrig mer ska staden raseras eller förstöras.
Öppna profilen till Huldah
 • 31 Se, dagar ska komma, säger Herren, då jag sluter ett nytt förbund med Israels hus

  och med Juda hus,?

Citeras i Hebr 8:8f och 10:16f som profetia om det nya förbundet genom Kristi blod (jfr Luk 22:20).

 • 32 inte som förbundet jag slöt med deras fäder den dag då jag tog deras hand och förde dem ut ur Egyptens land – örbundet med mig som de bröt fastän jag var deras rätte herre –

  säger Herren. 33 Nej, detta är förbundet som jag efter denna tid ska sluta med Israels hus,

  säger Herren: Jag ska lägga min lag i deras inre och skriva den i deras hjärtan.

  Jag ska vara deras Gud, och de ska vara mitt folk. 34 Då ska de inte mer behövaundervisa varandra, ingen sin broder och säga: ”Lär känna Herren!” Alla ska känna mig,

  från den minste av dem till den störste, säger Herren, för jag ska förlåta deras missgärningaroch aldrig mer minnas deras synder. 35 Så säger Herren, han som har satt solen

  till att lysa om dagen och ordnat månen och stjärnorna till att lysa om natten,han som rör upp havet så att vågorna dånar, Herren Sebaot är hans namn: 36 Om denna ordning upphör

  inför mig, säger Herren, först då ska Israels släkte upphöra som folk inför mig för alltid.

 • 37 Så säger Herren: Om himlen därovan kan mätas och jordens grundvalar därnere

  kan utforskas, först då ska jag förkasta hela Israels släkte för allt de har gjort, säger Herren.

38 Se, dagar ska komma, säger Herren, då staden ska bli uppbyggd åt Herren, från Hananeltornet till Hörnporten. 39 Och mätsnöret ska vidare dras rätt fram mot Garebshöjden och ska sedan vändas mot Goa. 40 Hela dalen där man har lagt lik och aska och alla fälten ner till Kidrondalen och till hörnet vid Hästporten österut ska vara helgade åt Herren. Aldrig mer ska staden raseras eller förstöras.

Såklart! Det är andligt!
De första kristna flydde från det bokstavliga Jerusalem, för dom förstod att Gud hade vänt sig emot det som förutsättning för tillbedjan! Jesus grät högt när han förutsåg dess öde! Historien berättar vad som hände!
Öppna profilen till Roffe

1 Se, Herrens dag kommer!

Då ska man dela bytet bland er, 2 för jag ska samla alla hednafolk till strid mot Jerusalem.

Staden kommer att intas, husen plundras och kvinnorna våldtas. Halva staden ska föras bort

i fångenskap. Men de som är kvar av folket ska inte utrotas ur staden. 3 Sedan ska Herren gå ut i strid mot dessa hednafolk, så som han stred förr på drabbningens dag. 4 På den dagen ska han stå

med sina fötter på Olivberget, mitt emot Jerusalem, österut. Och Olivberget ska klyvas mitt itu,

från öster till väster, till en väldig dal. Hälften av berget ska vika mot norr och andra hälften mot söder. 5 Och ni ska fly ner i dalen mellan mina berg, för dalen mellan bergen ska sträcka sig till Asal. Ni ska fly som när ni flydde för jordbävningen på Juda kung Ussias tid. Då ska Herren min Gud komma och alla heliga med dig. 6 Det ska ske på den dagen att ljuset är borta,himlens ljus ska förmörkas. 7 Det blir en särskild dag, känd av Herren, inte dag och inte natt. Men det ska ske

att när aftonen kommer blir det ljust. 8 Det ska ske på den dagen att levande vatten ska strömma

från Jerusalem, hälften mot Östra havet och hälften mot Västra havet. Både sommar och vinter ska det vara så. 9 Herren ska vara kung över hela jorden. På den dagen ska Herren vara en och hans namn ett. 10 Hela landet, från Geba till Rimmon söder om Jerusalem, ska förvandlas till en slätt. Men staden ska vara upphöjd och förbli på sin plats, från Benjaminsporten till den förra portens plats, till Hörnporten, och från Hananeltornet till de kungliga vinpressarna.

11 Folket ska bo där i ro, och ingen förbannelse ska finnas mer. Jerusalem ska bo i trygghet.

12 Detta är den plåga med vilken Herren ska slå alla de folk som drar ut mot Jerusalem:

Han ska låta deras kött ruttna medan de ännu står på sina fötter, deras ögon ska ruttna i sina hålor

och deras tunga ska ruttna i deras mun. 13 Det ska ske på den dagen att Herren ska sända

stor förvirring bland dem. Den ene ska bära hand på den andre och lyfta sin hand

mot den andres. 14 Också Juda ska föra krig i Jerusalem. Och skatter ska samlas från alla folk runt omkring, guld, silver och kläder i stora mängder.15 Plågan ska på samma sätt drabba hästar och mulåsnor, kameler och åsnoroch alla andra djur där i lägren.

Öppna profilen till Colin
Tomas Nixon ska tala via länk och även svara på frågor den 9 februari om jag minns rätt... är det någon som är intresserad att delta?
Visar sida 1 av 3 sidor, 10 kommentarer per sida
Första |   << Föregående  Nästa >>  |  Sista