Gratis iPhone och Android mobilappar
Registrera dig här
snömannen
snömannen säger: Oj vad man julpyntat. Sagolikt, skulle man bara tagit en plogrunda med dammsugaren, men,, kommer fler dagar! ;)
Skriv i megafonen

Forum >> Religion och tro >> Debatt


Öppna profilen till Roffe

Lärjungaskap

Jesu missionsbefallning

16 De elva lärjungarna gick till Galileen, till det berg dit Jesus hade befallt dem att gå. 17 När de fick se honom tillbad de honom, men några tvivlade.

18 Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade: "Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden.  19 Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn 20 och lär dem att hålla allt som jag befallt er. Och se, jag är med er alla dagar till tidens slut."


Öppna profilen till Roffe
Öppna profilen till MrAmour
"Den dyrbara nåden griper in i individens liv och förändrar. Jesu lever i den kristnes liv och präglar handlingarna i den kristnes liv. I tilliten till Kristus får den dyrbara nåden något som vi längtar efter, ett liv i sanning. I den dyrbara nåden innebär nåd uppbrott ifrån det tidigare livet. Insikten gör den kristne villig till efterföljelse. I den dyrbara nåden har det genom Jesus för den kristne hittats en ny väg. Ett resultat av viljan och åstundan av den dyrbara nåden innebär att det gamla får lämna plats för ett nytt liv. Längtan och åstundan efter ett liv i och med Jesus Kristus blir konsekvensen av att ta emot den dyrbara nåden menar Dietrich Bonhoeffer. "
Bonhoeffer talar ovan om den dyrbara nåden men går lika väl att aplicera på lärjungaskapet, har vi blivit frälsta är den kristne villig till efterföljelse och det skall prägla våra handlingar och budet: Älska din nästa som dig själv innebär att vi skall acceptera våra medmänniskor. "Döm inte, så skall ni inte bli dömda" Joh kap 6, Mat kap 7
Läs gärna kapitel tre i Första Korinthierbrevet
Jesus är vägen, sanningen och livet!


Öppna profilen till Roffe

Lektioner på temat lärjungaskap

Jesus sa: kom, följ mig. Detta är varje persons kallelse, att följa Jesus. Lärjungaskapet berör alla delar i livet, allt från hur jag ska be till hur jag hanterar mina pengar. Dessa lektioner kommer ta upp ämnen från livets alla delar och vad det innebär för mig att vara lärjunge till Jesus. Lektionerna kommer från olika sammanhang och är av olika karaktär och längd.

https://www.saltplus.nu/lrjungaskap


Öppna profilen till Huldah
Att gå i Jesus fotspår är att gå mot strömmen, den smala vägen.  Bibelstället du citerade, är en befallning, att slutföra det predikoarbete han själv startade:
Matt 24:14: "Och de goda nyheterna om Guds rike ska predikas i hela världen, så att alla nationer får höra dem. Sedan ska slutet komma." Slutet för vad? Slutet för mänskligt styre och början på gudomligt styre, jmf Daniel 2:44!
Öppna profilen till Roffe

Djävulens olika strategier | Josef Löwdin | En predikan om det andliga kriget


https://www.youtube.com/watch?v=xC7a9O-iY3A

Öppna profilen till Huldah

Djävulens olika strategier | Josef Löwdin | En predikan om det andliga kriget


https://www.youtube.com/watch?v=xC7a9O-iY3A


Mycket  fint och tänkvärt tal! Uppskattade också alla fina bibelställen! Dessa tankar är livsviktigare än någonsin när hat och split blir allt vanligare. Många tror dom gör rätt fast dom är lurade i Satans fälla.. Satan vill helst få kål på oss allesammans. Han är ju lögnens fader, så då förstår man ju hur han själv uppfostrar sina barn!
Öppna profilen till Roffe
Mycket  fint och tänkvärt tal! Uppskattade också alla fina bibelställen! Dessa tankar är livsviktigare än någonsin när hat och split blir allt vanligare. Många tror dom gör rätt fast dom är lurade i Satans fälla.. Satan vill helst få kål på oss allesammans. Han är ju lögnens fader, så då förstår man ju hur han själv uppfostrar sina barn!

Öppna profilen till Roffe

När grundvalarna rasar

Förändringarna som sker i världen just nu är så omfattande att det liknas vid den industriella revolutionen. Vi kommer längre från Guds tankar och plan, och människor känner sig rotlösa och vilsna.

https://www.himlentv7.se/play/pilgrim-media/nar-grundvalarna-rasar-per-arne-imsen-predikar_p88433/