Höstlöv säger: Har mött kärleken på KD men innebär fortsatt arbete på relationen. Känner ibland en mörk tung mantel över KD, låt oss lyfta bort den tillsammans.
Skriv Skriv här Skriv i megafonen

Forum > Religion och tro > Diskussion

Roffe
Skapat 2022-11-12 av Roffe, man, 76 år, Dalarnas län.
Står inte ordagrant att utlevd homosexualitet är synd

Den som lever i en samkönad sexuell relation kan vara såväl medlem som ledare i en kristen församling. Det säger Niklas Piensoho, pastor och föreståndare i Sveriges största pingstförsamling, Filadelfiakyrkan i Stockholm.
Han påstår vidare att Bibeln inte ordagrant anger att utlevd homosexualitet är synd.

https://www.varldenidag.se/nyheter/piensoho-star-inte-ordagrant-att-utlevd-homosexualitet-ar-synd/repviB!O2UaIe7DRbMcN9NKKS2uhA/

Svar på inlägg

Anonym
#1. Publicerat 2022-11-12 av Anonym

”Och på samma sätt lämnade också männen det naturliga umgänget med kvinnan och upptändes av begär till varandra och gjorde det som är skamligt, män med män, och fick själva ta emot den lön som de förtjänade för sin förvillelse.”
Rom. 1:27

”Vet ni inte att de orättfärdiga inte ska ärva Guds rike? Låt inte bedra er. Varken otuktiga eller avgudadyrkare eller äktenskapsbrytare eller de som utövar homosexualitet eller de som låter sig utnyttjas för sådant, eller tjuvar eller giriga eller drinkare eller smädare eller utsugare ska ärva Guds rike.”
1 Kor. 6:9-10

”Men vi vet att lagen är god, om man brukar den rätt, och vet att lagen inte är till för den rättfärdige utan för laglösa och olydiga, för ogudaktiga och syndare, för oheliga och oandliga människor, fadermördare och modermördare, dråpare, otuktiga, homosexuella, slavhandlare, lögnare, menedare och vad helst annat som strider emot den sunda läran, enligt den salige Gudens härliga evangelium som har anförtrotts åt mig.”
1 Tim. 1:9-11

Du får inte ligga med en man som man ligger med en kvinna; det är något avskyvärt.”
3 Mos. 18:22

Gideon I
#2. Publicerat 2022-11-12 av Gideon I
Eftersom Gud skapade människan till sin avbild, till man och kvinna med uppdrag att föröka sig och uppfylla jorden, så blir varje avvikelse från denna uppgift synd mot Guds vilja och uppsåt. En man och och en kvinna är därtill skapade för varandra. Varje läkare och fysiolog kan bekräfta att de är kompatibla med varandra fysiologisk och biologisk, i motsats till två män respektive två kvinnor. Därför är utlevd homosexualitet synd mot både Guds och naturens ordning. Till kyrkans uppdrag hör därför kärleksfull vägledning och upplysning för homosexuella, så att de kan bli frälsta. Det handlar i grunden om en psykosexual störning som det finns behandling för och befrielse från.

En kristen församling kan inte ha en föreståndare som predikar falsk lära som leder människor i fördärvet. Ingen sann kristen kan heller vara medlem i en sådan församling, själva medlemskapet blir till synd som förleder människor bort från Guds ords sanning.
Gideon I
#3. Publicerat 2022-11-12 av Gideon I
Läsvärd skrift av läkaren Päivi Räsänen:

TILL MAN OCH KVINNA SKAPADE HAN DEM
De homosexuella relationerna utmanar den kristna människouppfattningen

Mieheksi (lhpk.fi)
Anonym
#4. Publicerat 2022-11-12 av Anonym
Eftersom Gud skapade människan till sin avbild, till man och kvinna med uppdrag att föröka sig och uppfylla jorden, så blir varje avvikelse från denna uppgift synd mot Guds vilja och uppsåt. En man och och en kvinna är därtill skapade för varandra. Varje läkare och fysiolog kan bekräfta att de är kompatibla med varandra fysiologiskt och biologiskt, i motsats till två män respektive två kvinnor. Därför är utlevd homosexualitet synd mot både Guds och naturens ordning. Till kyrkans uppdrag hör därför kärleksfull vägledning och upplysning för homosexuella, så att de kan bli frälsta. Det handlar i grunden om en psykosexual störning som det finns behandling för och befrielse från.

En kristen församling kan inte ha en föreståndare som predikar falsk lära som leder människor i fördärvet. Ingen sann kristen kan heller vara medlem i en sådan församling, själva medlemskapet blir till synd som förleder människor bort från Guds ords sanning.
Bra och klokt skrivet, utifrån Bibeln och kärlekens grund.

Förmodligen blir det snart enligt lag förbjudet att be för omvändelse.
Roffe
#5. Publicerat 2022-11-12 av Roffe

S-förslag mot omvändelse frontalangrepp på kyrkan

Så har då regeringen lagt sitt förslag om demokrativillkor för trossamfund. Och det förskräcker. Man säger sig vilja motverka diskriminering, men förslaget går ut på att tysta den kristna kyrkan. Att förkunna omvändelse när det gäller sexuell läggning, eller att erbjuda förbön till människor som önskar bryta med en homosexuell livsstil kan komma att bestraffas. Med indragna statsbidrag.

https://www.varldenidag.se/ledare/s-forslag-mot-omvandelse-frontalangrepp-pa-kyrkan/repvfm!9TBOxNV2U4AtZzd3RfPz3Q/
KarinW
#6. Publicerat 2022-11-12 av KarinW
Ingen sann kristen kan heller vara medlem i en sådan församling, själva medlemskapet blir till synd som förleder människor bort från Guds ords sanning.

Inga sanna kristna kan vara medlemmar i en sådan församling..
Och vi som är medlemmar på en kristen sida som driver och förespråkar HBTQ och Homosexuella-datingsidor hur ska vi förhålla oss, bör vi lämna kristendate.se?
Anonym
#7. Publicerat 2022-11-12 av Anonym

Inga sanna kristna kan vara medlemmar i en sådan församling..
Och vi som är medlemmar på en kristen sida som driver och förespråkar HBTQ och Homosexuella-datingsidor hur ska vi förhålla oss, bör vi lämna kristendate.se?
Anonym
#8. Publicerat 2022-11-12 av Anonym
Eftersom Gud skapade människan till sin avbild, till man och kvinna med uppdrag att föröka sig och uppfylla jorden, så blir varje avvikelse från denna uppgift synd mot Guds vilja och uppsåt. En man och och en kvinna är därtill skapade för varandra. Varje läkare och fysiolog kan bekräfta att de är kompatibla med varandra fysiologisk och biologisk, i motsats till två män respektive två kvinnor. Därför är utlevd homosexualitet synd mot både Guds och naturens ordning. Till kyrkans uppdrag hör därför kärleksfull vägledning och upplysning för homosexuella, så att de kan bli frälsta. Det handlar i grunden om en psykosexual störning som det finns behandling för och befrielse från.

En kristen församling kan inte ha en föreståndare som predikar falsk lära som leder människor i fördärvet. Ingen sann kristen kan heller vara medlem i en sådan församling, själva medlemskapet blir till synd som förleder människor bort från Guds ords sanning.
Hur tänkte du nu?

"När Jesus sedan var gäst i hans hem, kom många tullindrivare och syndare och låg till bords tillsammans med Jesus och hans lärjungar. Fariseerna fick se det och frågade hans lärjungar: "Varför äter er mästare med tullindrivare och syndare?" Jesus hörde det och sade: "Det är inte de friska som behöver läkare, utan de sjuka. Gå och lär er vad detta betyder: Jag vill se barmhärtighet och inte offer. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga, utan syndare."" (Matt 9:10-13)
Anonym
#9. Publicerat 2022-11-12 av Anonym
Hur tänkte du nu?

"När Jesus sedan var gäst i hans hem, kom många tullindrivare och syndare och låg till bords tillsammans med Jesus och hans lärjungar. Fariseerna fick se det och frågade hans lärjungar: "Varför äter er mästare med tullindrivare och syndare?" Jesus hörde det och sade: "Det är inte de friska som behöver läkare, utan de sjuka. Gå och lär er vad detta betyder: Jag vill se barmhärtighet och inte offer. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga, utan syndare."" (Matt 9:10-13)
Hur tänker du själv..?
Sätter du likhetstecken mellan t.ex. den lokala församlingen och att vittna för syndare, som Jesus och apostlarna gjorde?
Gud kallar alla sorters syndare. Han behöver inte kalla rättfärdiga, alltså frälsta.

Alla frälsta är Kristi kropp, men det finns lokala församlingar.
Likt i Apg. Ska där liberaliseras och sakterliga infogas samhällets avfall från Guds bud och vilja?

Om t.ex. samboskap och lösa sexuella förbindelser accepteras, utan att man talar med människor och hjälper människor att se sin synd..så kommer avfallet att sprida sig, och vittnesbördet förändras.
Gud behöver då kalla även de frälsta..som om de vore syndare.

Det betyder inte att frälsta är perfekta och fullkomliga. Men att Bibelns ord i handling betyder rak kärlek, för att visa att Guds bud inte är samma sak som världens bud.
MrAmour
#10. Publicerat 2022-11-13 av MrAmour
Vi vet inte om reaktionen från Moses och Paulus härrör sig från att pojkar blev män vid en tidig ålder och att förbindelsen mellan pojkar (unga män och äldre män) var det huvudsakliga skälet, eller att utsvävningar som orgier med mycket alkohol var det som egentligen upprörde...
Det vi vet är att vi ska följa Jesus Kristus och Hans bud: Älska din nästa som dig själv!
Som en klok kvinna sa i en församling när en man tog upp detta ämne, vi har lagt allt för mycket kraft om detta, det finns mycket annat som är viktigare för Kristna att ta tag i och verka för och arbeta med...
Även om det inte finns något som hindrar att någon lever både moraliskt och etiskt korrekt och även arbetar med att fler ska bli frälsta och samtidigt arbetar för att exempelvis förhindra svält och barnadödlighet så får det inte bli så att vi som Kristna sätter oss till doms över hur somliga väljer att leva sitt liv...att vi kommer med pekpinnar och sätter upp en massa människoregler och struntar i allt det viktiga som behöver göras...
Fördöm icke säger Jesus och vi ska följa Honom...
Barmhärtighet och medkänsla....
Om någon inte lever ut sin homosexualitet skall de ändå betraktas som icke värdiga, är det som de skapats eller handlingen som avgör om de är homosexuella, får kvinnor vara homosexuella; frågorna blir många och det blir komplicerat att navigera mellan tolkningarna om vi inte håller fast vid Jesus Kristus och väljer att se varje individ som vår medmänniska och nästa.
Höstlöv säger: Har mött kärleken på KD men innebär fortsatt arbete på relationen. Känner ibland en mörk tung mantel över KD, låt oss lyfta bort den tillsammans.
Skriv Skriv här Skriv i megafonen