Gratis iPhone och Android mobilappar
Registrera dig här
Kristna Dejtingpodden
man
man säger: En välsignad vecka till alla som ber till Jesus!
Skriv i megafonen

Forum >> Politik och samfund >> Debatt


Öppna profilen till man

Den nya lagen om "utlandsspioneri"

https://swebbtv.se/w/4CUEJa7T4bKnm9i7sFhdQW?start=4m49s

Vad tycker ni om det här?
Visar sida 1 av 2 sidor, 10 kommentarer per sida
Första |   << Föregående  Nästa >>  |  Sista
Öppna profilen till sestir
Om det handlar om lagförslaget som Morgan Johansson presenterade så är det skit.

Jag kan inte hitta det för närvarande, varken på Riksdagens hemsida eller på Google eller Qwant, så det är sannsynligen inte något som vi medborgare ska lägga oss i.

Kan du hitta det? Hur röstade de olika partierna i våras?
Öppna profilen till man
Om det handlar om lagförslaget som Morgan Johansson presenterade så är det skit.

Jag kan inte hitta det för närvarande, varken på Riksdagens hemsida eller på Google eller Qwant, så det är sannsynligen inte något som vi medborgare ska lägga oss i.

Kan du hitta det? Hur röstade de olika partierna i våras?

Jag är osäker, men jag minns det som att det var bred uppslutning.

När jag söker på riksdagen.se så får jag träffar på surfplattan, men inte på laptopen.
Öppna profilen till man
Kan du hitta det?


https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/lagradsremiss/2021/10/utlandsspioneri/
Öppna profilen till sestir
Aha, då var det inte det lagförslaget jag trodde.Huvudproblemen är att:

1. ingen vet vad en "liknande sammanslutning" är, och
2. ingen vet vad "försvarbart" betyder.
Öppna profilen till sestir
Föreningen grävande journalister ifrågasätter underlaget i fråga om behov och anser att det redan finns ett mycket gott skydd för de uppgifter som förslaget ska skydda, bl.a. genom offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Publicistklubben framhåller att de exempel som ska demonstrera behovet är fiktiva och anser att utredningen inte tillräckligt övervägt om det skulle vara tillräckligt att i stället utvidga tillämpningsområdet och skärpa straffen för brott mot tystnadsplikt.


Antagligen har vi inte rätt att få reda på det egentliga skälet till lagens stiftande.
Öppna profilen till sestir
Det finns förresten en bestämmelse i någon av EG-lagarna (om den inte tagits bort) som anger att en inskränkning i yttrandefriheten i en medlemsstat inte får vara luddigt skriven. Så å ena sidan bryter den föreslagna grundlagsändringen mot EU-rätten, å andra sidan tror jag en domstol kan skita i det utan att vara rädda för negativ press, eftersom vi knappt har någon rättsjournalistik kvar i Sverige.

Så om media ska kunna fortsätta verka i Sverige måste de sätta en blåslampa i baken på domstolarna.
Öppna profilen till sestir
En sak till: Man kan dömas för spionage även om informationen man överför till främmande makt eller liknande sammanslutning är falsk. Det försätter Sverige i ett taktiskt underläge mot exempelvis Ryssland som har maskiróvki som en vanlig taktik.

Fast så var det redan före förslaget om jag minns rätt.
Öppna profilen till man
Så vitt jag kan förstå så räcker det med att man yttrar, skriver eller publicerar något om en främmande makt, om Sverige, eller om vad som helst egentligen, och att Sveriges regering och dess underrättelseorgan bedömer att det kan leda till att Sveriges förhållande till den främmande makten försämras genom detta, så kan det rubriceras som utlandsspioneri. Jag har läst om detta flera gånger, och tagit del av innehållet i diskussioner om detta, så jag tror inte att jag har missförstått det. Men självklart är jag öppen för synpunkter. Det krävs kanske också att uppgiften som delas är klassad som hemlig av främmande makt eller av Sverige, men det förbättrar inte saken. Jag har svårt att se att det här är något annat än ännu en gummiparagraf, som i likhet med förtal och hets mot folkgrupp verkar för att yttrandefriheten inskränks. Det är löjligt, faktiskt - det anser jag - att hävda att Sverige har yttrandefrihet. Det som är sant är att Sverige har extremt stora yttrandebegränsningar. Till och med olaga hot bedöms på ett sådant sätt att det i praktiken innebär godtyckliga begränsningar i yttrandefriheten. Att någon känner sig hotad anses vara det grundläggande kriteriet för att det handlar om hot. Vad som objektivt föreligger är alltså inte det viktigaste, utan det räcker med en enda persons upplevelse av att känna sig hotad.

Och i det här fallet med utlandsspioneri så innebär det också konkret att den som har insyn i oegentligheter, övergrepp, eller brott av vilket slag som helst (som staten vill hålla hemliga), inte har någon rätt att meddela detta, exempelvis via fri media. Det är typiskt diktatur.

Om vi bedömer exempelvis Julian Assange och Wikileaks utifrån detta, så ändras spelplanen radikalt. I länder med sådana lagar om "utlandsspioneri" så spelar det ingen roll om den som har befattat sig med hemlig uppgift befinner sig i det ena eller andra landet - i den ena eller den andra jurisdiktionen - för han kan dömas oavsett, utan att först behöva utlämnas till något annat land. Straffet kanske påverkas av jurisdiktionen, dock.
Öppna profilen till man
Visar sida 1 av 2 sidor, 10 kommentarer per sida
Första |   << Föregående  Nästa >>  |  Sista