Gratis iPhone och Android mobilappar
Registrera dig här
snömannen
snömannen säger: Oj vad man julpyntat. Sagolikt, skulle man bara tagit en plogrunda med dammsugaren, men,, kommer fler dagar! ;)
Skriv i megafonen

Forum >> Diverse saker >> Debatt


Öppna profilen till AllanE

Klimat, CO2, eldning och hav

Jag skall börja med att beskriva varför så många forskare tror att mänskliga utsläpp ligger bakom det varmare klimatet.

I bilden här har jag anpassat skalorna så att kurvorna skall följa varandra så väl som möjligt. Ifråga om temperaturen (heldragen kurva) har jag beräknat medelvärden för 11 år. Halten CO2 är den streckade kurvan.

Ända sedan mitten på 1800-talet har den globala temperaturen generellt stigit. Man kan också konstara att mängden CO2 i luften har ökat. Det är också känt att CO2 är en växthusgas. Den släpper igenom energin som kommer in från solen, men blockerar den mera långvågiga värmestrålningen som går ut från jorden.

Kurvorna följer inte varandra särskilt bra, men de tyder ändå på att det finns något samband mellan mängden CO2 och temperaturen.

Dessa konstateranden har de flesta nöjt sig med. Ingen har visat hur sambandet ser ut.

1. Är det CO2 som ökar temperaturen?
2. Eller är det temperaturen som ökar mängden CO2?

Jag kommer att presentera bevis för att alternativ 2 är det riktiga.

Men först vill jag se om någon här kan ge bra argument för att alternativ 1 är riktigt och 2 fel.

Jag välkomnar alla försök att visa att jag har fel.
 
Vetenskap går inte ut på att visa att man har rätt, utan på att söka sanningen. Därför är alla invändningar väldigt välkomna.

Visar sida 1 av 2 sidor, 10 kommentarer per sida
Första |   << Föregående  Nästa >>  |  Sista
Anonym
Enligt vetenskapen är det både och!

Koldioxid släpper igenom solljuset, men reflekterar värmestrålningen från Jorden, å andra sidan finns det koldioxid lagrad i is hav sjöar med mera, som avges när de värms upp av kylvatten (exempelvis från kärnkraftverk) och avlopp (exempelvis från bostäder). 

Bibeln säger mig veterligt ingenting i frågan om relationen mellan koldioxid och global uppvärmning, däremot är vi ju satta att "råda" över både fåglar och fiskar (och vissa andra djur med), och jag tror inte "råda" ska tolkas som "utrota" utan tolkas mera som "skydda".
  
Öppna profilen till AllanE
Steg 1. Koldioxid och förbränning
Ända sedan kemin började systematiseras på 1700-talet har luftens halt av CO2 ökat. 
Mängden CO2 i luften är lätt att beräkna ur halten. Då finner man att 1 ppm är samma som  7.9 gigaton CO2.
(ppm=milliondelar, gigaton=milliarder ton)

Ur data över brytning av kol, utvinning av olja och försäljninga av ved har man beräknat hur mycket CO2 som har tillförts genom förbränning.

Bilden visar dels hur mängden har ökat i luften sedan 1750, och dels hur mycket som har tillförts genom förbränning.


Varför ökade mängden så mycket och så regelbundet redan under 1800-talet?
Inte förrän 1965 hade förbränning gett lika mycket som mängden i luften har ökat.

Efter 1965 har den tillförda mängden genom förbränning varit mycket större än ökningen i luften.
Varför?
Och varför fortsätter ökningen i luften i samma jämna takt oberoende av hur mycket som tillförs genom eldning?
Varför ser man inte mängden i luften vika av uppåt efter 1965?

Öppna profilen till AllanE
Steg 2. Detaljerade mätvärden
Sedan 1958 har man gjort systematiska och detaljerade mätningar av luftens CO2-halt vid observatoriet på Mauna Loa i Stilla Havet.
Likaså har man sedan 1978 gjort systematiska mätningar av den globala temperaturen med hjälp av satelliter som går i banor över polerna. 
Resultaten rapporteras minst en gång per månad.
Bilden visar 12 månaders medelvärden av båda.

Man kan se att sedan 1978 har luftens halt av CO2 (svart kurva) ökat med 90 ppm.
Under samma tid har den globala temperaturen (röd kurva) ökat med 0,6 grader.

Alltså, OM CO2 kontrollerar temperaturen, så ger 90 ppm ökning av CO2 en temperaturhöjning på 0,6 grader.

Men varför följer kurvorna varandra så dåligt?
Någon som har en förklaring?

År 1998 visar temperaturen en topp.
Lägg också märke till att vid samma tid är det en till synes obetydlig störning i CO2-kurvan.
Betyder det något?

Öppna profilen till AllanE
Steg 3. En oväntad upptäckt
För ett drygt halvår sedan gjorde jag en beräkning av ren nyfikenhet. Inte kunde jag föreställa mig att jag skulle finna något av betydelse.

Jag beräknade CO2-kurvans derivata.
Alltså variationerna i kurvans lutning.
Eftersom ökningen är exponentiell hade jag väntat mig att få tillbaka en liknande kurva.
När jag såg resultatet höll jag på att ramla av stolen.
Kurvan är nästan en kopia av temperaturuvecklingen!

De två kurvorna skall inte ha något som helst samband ifall CO2 styr klimatet.
I #3 har jag visat att OM CO2 styr temperaturen så åstadkommer 90 ppm CO2 en temperaturhöjning på 0,6 grader.

Men se på topparna 1998.
Hur kan temperaturen stiga 0,5 grader av att mängden CO2 ökar med bara 2,7 ppm?

Och varför sjunker temperaturen sedan lika mycket trots att CO2 fortfarande ökar (men långsammare)? 

Slutsatsen är:
Temperaturen kontrollerar mängden CO2!
CO2 kontrollerar INTE temperaturen!

Men hur och varför styr temperaturen CO2?
Början på svaret kommer i steg 4.

Anonym
Tack Allan! Vilken förmån att få ta del av dina upptäckter. Mycket intressant och spännande!
Öppna profilen till AllanE
Oson, så roligt att du uppskattar arbetet.
Öppna profilen till AllanE

Steg 4. Hur styr temperaturen CO2?
Nyckeln ligger i havet. 
70 % av jordytan är ocean.
I havet finns 50 gånger så mycket CO2 som i luften.
Sedan 1750 har mängden CO2 i luften ökat med  1000 milliarder ton. 
Hela den ökningen motsvarar bara 1/2 procent av mängden i havet.
Varmt hav runt ekvatorn ger ifrån sig CO2 och kallt hav nära polerna suger upp CO2 ur luften. Ju högre temperaturen är, desto större område är det som ger ifrån sig CO2, och desto mindre som suger upp.

Fortsättningen av det här inlägget kan verka litet komplicerad. Tycker du det, kan du hoppa över resten. Det går fint att förstå steg 5 ändå.

När CO2 löser sig i vatten blir det först CO2-molekyler i vattenlösning. Men de reagerar kemiskt med vattnet och bildar kolsyra (H2CO3), bikarbonat (HCO3-) och karbonat (CO3-2).

Diagrammet visar jämviktsekvationerna för de här kemiska reaktionerna. Var och en som har studerat kemi på högskola är välbekant med sådana diagram. Men det okänt för de flesta klimatforskare. Istället använder de en ekvation kallad Henry's lag. Men den gäller endast för det allra första steget.
Alltså steget
CO2(i luften) <==> CO2(i vattnet)

Den övre horisontella linjen visar verkliga totalhalten av CO2 i havet. Om det jag har skrivit hittills hade varit allt som händer, skulle havsvattnet ha haft pH-värdet 4.5
Det har jag markerat med en brun ring.
Anledningen är den kemiska reaktionen
H2CO3 <==> H+ + HCO3-
Ur reaktionen ser man att halterna av H+ och HCO3- skall vara lika stora.
Alltså där de två linjerna möts.
pH-värdet 4.5 skulle ha varit katastrofalt för allt liv i havet.

Men i havsvattnet försiggår även mer än hundra andra reaktioner. CO2 är inbladat i många av dem. De bildas t.ex. ämnen som NaCO3-. Följden är att kolsyran, H2CO2 glider åt höger längs sin linje. Plötsligt viker linjen av nedåt. Det hela stannar där kolsrans linje korsar den vertikala svarta linjen. Då har halten av kolsyra minskat  med ungefär en faktor 100. 
Det är så luften uppfattar mängden CO2 i havet. Den "tror" alltså att havet innehåller ungefär lika mycket CO2 som luften.

När havet blir varmare flyttar sig kolsyralinjen åt höger. Då blir det ett överskott av CO2 jämfört med luftens halt, och havet ger ifrån sig överskottet.

Omvänt när det blir kallare. Linjen rör sig åt vänster. Havet får ett underskott och suger upp CO2 ur luften.

Öppna profilen till Gideon I
Tack Allan! Vilken förmån att få ta del av dina upptäckter. Mycket intressant och spännande!Instämmer!  

Se denna; "Kriget mot koldioxid är ett krig mot allt liv":

https://www.brighteon.com/78f2882d-2c23-4b18-877f-4a5a65d4fb38

Öppna profilen till MrAmour
Forskare som mest pratar trams är Jan Blomgren...
Bevare oss för sådant skitprat...
Öppna profilen till AllanE

Steg 5. Keelingkurvan.
Geokemisten Charles David Keeling var den som startade mätningarna av luftens CO2-halt på Mauna Loa 1958.
Han visade att ovanpå den stadiga ökningen av luftens CO2-halt har man en årstidmässig variation.
Den växlingen brukar man ofta eliminera genom att ta 12 mådaders medelvärde när man undersöker CO2-haltens utveckling.

Om man istället plottar mätvärdena veckovis ser det ut som den blå kurvan på bilden.
Man har alltså omväxlande ökande och minskande halt.


Det har tolkats som att under sommaren absorberar växterna den CO2 som släpps ut.
Och under vintern gör utsläppen att mängden CO2 ökar.

Men det där stämmer dåligt om man räknar på det.
Till att börja med är det vinter på södra halvklotet när det är sommar på norra.
Vidare, så finns det mesta av växtligheten i tropiska områden, där det växer året runt.

Ökningen av CO2 under månaderna oktober-juni (nio månader) är drygt 80 milliarder ton.
Det är mer än dubbelt så mycket som vad all förbränning ger under ett helt år (37 milliarder ton år 2019). 

Så den verkliga orsaken är en annan.
Den skall jag visa i steg 6.


Visar sida 1 av 2 sidor, 10 kommentarer per sida
Första |   << Föregående  Nästa >>  |  Sista