Gratis iPhone och Android mobilappar
Registrera dig här
Kristna Dejtingpodden
kaffemamsen
kaffemamsen säger: God morgon på er :-) Va välsignade :-)
Skriv i megafonen

Forum >> Religion och tro >> Debatt


Öppna profilen till Love

Jesu återkomst 2

Läste diskussionen/debatten mellan Ferguson och Förtrösta på Herren i tråden Jesu återkomst.
Liknelser i Matt 24 togs upp och där har de båda debattörerna skilda tolkningar. Jag vill väldigt gärna se hur denna diskussion fortskrider, om den gör det :-) och eftersom TS intention med första tråden är något annat än det tråden utvecklats till, dvs denna diskussion, så lägger jag in Fergusons/Förtrösta på Herrens inlägg här och hoppas på en fortsättning.. :-)
Visar sida 1 av 17 sidor, 10 kommentarer per sida
Första |   << Föregående  Nästa >>  |  Sista
Öppna profilen till Love
Fråga, Förtrösta på Herren:

Är det här uppryckelsen?

"Men om den dagen och den stunden vet ingen, inte ens himlens änglar, utan bara min Fader. Men så som det var på Noas tid, så ska också Människosonens återkomst vara. Då ska två vara ute på åkern, den ene ska tas med och den andre lämnas kvar. Två ska mala på kvarnen, den ene ska tas med och den andre lämnas kvar. Vaka därför, för ni vet inte vilken stund er Herre kommer. Men det ska ni veta att om husägaren visste vid vilken tid på natten tjuven skulle komma, så hade han vakat och inte tillåtit att någon bröt sig in i hans hus. Var därför också ni redo, för i den stund ni inte tänker det, kommer Människosonen. Vem är nu en trogen och klok tjänare, som hans herre har satt över sitt husfolk för att ge dem mat i rätt tid? Salig är den tjänaren som hans herre finner göra så, när han kommer. Sannerligen säger jag er, att han ska sätta honom över allt han äger. Men om den onde tjänaren säger i sitt hjärta: Min herre dröjer med att komma, och börjar slå sina medtjänare, och äter och dricker med de druckna, då ska den tjänarens herre komma en dag när han inte väntar honom, och i en stund han inte vet om, och han ska hugga honom i stycken och ge honom hans del med hycklarna. Där ska vara gråt och tandagnisslan."
Matt. 24:36-51

Menar du att detta inte är domens dag? 
Öppna profilen till Love
Ferguson svar:

Nej det är inte uppryckelsens dag som beskrivs i de tre liknelser du citerar och inte heller är det domens dag. 

Den korta varianten tror jag handlar om att den vaka Jesus talar om inte är inför ett uppryckande för att möta Herren i skyn utan jag tror detta handlar om Israel som Jesu liknelser alltid gör.  Och vakandet handlar förmodligen om att inte gå fel under vedermödan som ju är Jakobs nöd enligt Jeremia. Därför är vedermldan inte för församlingen vi är redan frälst av tro och behöver inte renas som Israel är i behov av och den reningen sker under vedermödan. Därför är detta en bild på vad som kommer att ske efter vedermödan och inför attfå gå in i millenniet eller inte. Så i nån mening är det man gör under vedermödan em dom inför var man kommer att tillbringa evigheten. Vi vet att det kommer att bli väckelser under veder,ödan som förmodligen världen aldrig sett. Där komme enorma mängder bli frälst och bland dom avfälliga kristna som vänder om genom predikan av de två vittnena och de 144000 av Israels tolv stammar. 

Liknelsen om de två tjänarna, den trogne som alltid är förberedd för sin Herres kommande han kommer bli belönad när hans herre kommer. Den som inte är förberedd utan sitter och dricker med de druckna kommer att få stå på vänt för att kastas i den brinnande elden. Men detta är inte domens dag men hans livsval förde honom till domen inför den cita tronen.

På samma sätt tänker jag att de som blir frälst under vedermödan kommer att bli av Herren belönade med att få gå fråb vedermödan in i millenniet och få del av dess välsignelser. 

Öppna profilen till Förtrösta på Herren
Tack, Love! Så intressant att få fortsätta diskussionen om Jesu återkomst. :-)
Öppna profilen till Förtrösta på Herren
Svar till Ferguson.


Du svarar:

"Och vakandet handlar förmodligen om att inte gå fel under vedermödan.."Här verkar du läsa in något annat än det Jesus säger, eftersom han jämför sig själv med en bild av herren som har tjänare och husfolk. 
När Herren kommer tillbaka, liksom när Jesus kommer tillbaka, så utkräver herren rättfärdighet av sina tjänare under tiden han har varit borta. Ett exempel för oss, där också vi ska vandra i Jesu rättfärdighet och göra Jesu gärningar. 
När herren kommer tillbaka straffar han sina tjänare, och de orättfärdiga får genomgå detta: "ska han hugga honom i stycken och ge honom hans del med hycklarna. Där ska vara gråt och tandagnisslan."

Om detta handlar om vedermödan så har redan herren för tjänarna och husfolket kommit tillbaka och hämtat de rättfärdiga och lämnat kvar de orättfärdiga. Men i så fall döms de som lämnas kvar till en vedermöda till död och helvete istället. 
Det går inte ihop med den förklaring du har av bibelstället, att det inte är domens dag. 
Det ser ut som att du läser in saker mellan raderna, men även hoppar över vad Jesus verkligen säger. 

Går orden om direkta straff när Herren kommer tillbaka inte ihop med läran om uppryckelsen och millenniet? 
Öppna profilen till Förtrösta på Herren
Jesus återkommer vid den sista basunens ljud. 
Men det finns endast 1 sista basun. Inte en sista basun vid 2 tillfällen, för då vore det inte den sista basunen (som Love tidigare skrivit i den andra tråden)."Och ängeln, som jag såg stå på havet och på jorden, lyfte sin hand upp mot himlen och svor vid honom som lever i evigheternas evigheter, han som har skapat himlen och det som finns i den, och jorden och det som finns på den, och havet och det som finns i det, att ingen tid ska vara mer, utan i de dagar, den sjunde ängelns röst hörs, när han ska blåsa i basunen, då ska Guds hemlighet vara fullbordad, som han har förkunnat för sina tjänare profeterna."
Upp. 10:7

"Och i samma stund blev det en stor jordbävning, och tiondelen av staden störtade samman. Och genom jordbävningen blev sju tusen människor dödade, och resten blev förskräckta och gav ära åt himlens Gud. Det andra veropet är över. Se, det tredje veropet kommer snart. Och den sjunde ängeln blåste i sin basun, och då hördes i himlen starka röster som sa: Denna världens riken tillhör nu vår Herre och hans Smorde och han ska regera i evigheternas evigheter."
Upp. 11:13-15


Nu är allt över. 
"Denna världens riken tillhör nu vår Herre och hans Smorde och han ska regera i evigheternas evigheter."


"För detta säger vi er med ett Herrens ord, att vi som lever och är kvar till Herrens återkomst, inte alls ska komma före dem som har somnat in. För Herren ska själv stiga ner från himlen med ett befallande rop, med ärkeängelns röst och med Guds basun, och först ska de som dött i Kristus uppstå. Därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp tillsammans med dem på skyar för att möta Herren i luften. Och så ska vi alltid vara hos Herren."
1 Thess. 4:15-17


"Se, jag säger er en hemlighet: Vi ska inte alla insomna, men vi ska alla förvandlas, i ett nu, på ett ögonblick, vid den sista basunen. För basunen ska ljuda och de döda ska uppstå oförgängliga och vi ska förvandlas. För detta förgängliga måste klä sig i oförgänglighet och detta dödliga måste klä sig i odödlighet."
1 Kor. 15:51-53
Öppna profilen till Förtrösta på Herren
"Och då ska Människosonens tecken synas på himlen, och alla jordens stammar ska då jämra sig. Och de ska få se Människosonen komma på himlens skyar med makt och stor härlighet. Och han ska sända ut sina änglar med starkt basunljud, och de ska församla hans utvalda från de fyra väderstrecken, från himlens ena ände till den andra."
Matt. 24:30-31

Alla bibelställena handlar om Jesu återkomst. Det är samma basun.
Öppna profilen till Roffe

Krig och rykten om krig

Jesus sa att vi kommer att höra stridslarm och rykten om krig. Vi ska dock se till att vi inte blir skrämda. Jonathan och Amir studerar vad Guds Ord har att säga oss i dessa oroliga tider.
https://www.himlentv7.se/play/tv7-israel-tecken-i-var-tid/krig-och-rykten-om-krig_p83718/

Öppna profilen till Ferguson


Jag känner sp här inf
Svar till Ferguson.


Du svarar:

"Och vakandet handlar förmodligen om att inte gå fel under vedermödan.."Här verkar du läsa in något annat än det Jesus säger, eftersom han jämför sig själv med en bild av herren som har tjänare och husfolk. 
När Herren kommer tillbaka, liksom när Jesus kommer tillbaka, så utkräver herren rättfärdighet av sina tjänare under tiden han har varit borta. Ett exempel för oss, där också vi ska vandra i Jesu rättfärdighet och göra Jesu gärningar. 
När herren kommer tillbaka straffar han sina tjänare, och de orättfärdiga får genomgå detta: "ska han hugga honom i stycken och ge honom hans del med hycklarna. Där ska vara gråt och tandagnisslan."

Om detta handlar om vedermödan så har redan herren för tjänarna och husfolket kommit tillbaka och hämtat de rättfärdiga och lämnat kvar de orättfärdiga. Men i så fall döms de som lämnas kvar till en vedermöda till död och helvete istället. 
Det går inte ihop med den förklaring du har av bibelstället, att det inte är domens dag. 
Det ser ut som att du läser in saker mellan raderna, men även hoppar över vad Jesus verkligen säger. 

Går orden om direkta straff när Herren kommer tillbaka inte ihop med läran om uppryckelsen och millenniet? 


Jag känner så här inför en fortsättning att du vet allt om vad jag tror om eskatologin men jag vet inget om vad du tror på annat än att du inte tror på ett uppryckande före vedermödan. Jag vill minnas jag har frågat om det förr eller kanske det var en tanke därför undrar jag vad är din eskatologi?

Det du gör är att kritisera pretrib /premill tolkningen och det får du gärna göra men för samtalets skull bör du redovisa var du står i dessa frågor jag vet det inte! 
Öppna profilen till Förtrösta på Herren
Jag känner så här inför en fortsättning att du vet allt om vad jag tror om eskatologin men jag vet inget om vad du tror på annat än att du inte tror på ett uppryckande före vedermödan. Jag vill minnas jag har frågat om det förr eller kanske det var en tanke därför undrar jag vad är din eskatologi?

Det du gör är att kritisera pretrib /premill tolkningen och det får du gärna göra men för samtalets skull bör du redovisa var du står i dessa frågor jag vet det inte! 
Vi har två olika utgångslägen, är jag ganska så säker på. och det tror jag genom att du menar att jag kritiserar den lära som du tror på, när vi tittar på Jesu återkomst. 
Det jag menar med mina frågor är ifall vedermödan och millenniet är i vägen för att läsa exakt vad det står. Jag har inget skäl att fråga så om jag ser att du kan läsa helt utan förutfattade meningar. 
Om du klarar att hoppa över att läsa in ett millennium och en vedermöda så kan vi börja med att enbart titta på vad Jesus och apostlarna faktiskt säger och skriver.
Jag har inga problem med det. 
Och söker vi sanningen båda två, lika öppet, så kan vi läsa och tolka allt utan att först ha bestämt vilka andra punkter detta ska passa in på eller inte i en eskatologi. 

Jag har ingen färdig tro om hur det måste vara esktologiskt. Har du?
Det kostar inget för mig att helt revidera om det jag tidigare har trott och varit övertygad om. Jag vill alltid pröva saker, men allt måste prövas med Bibelns helhet. 
Det kanske låter som om vi tjatar om denna "Bibelns helhet" hela tiden, men ser vi inte till helheten så kan vi dra ut enstaka verser och ord helt ur sammanhangen samt göra att dessa kör över en mängd andra bibelställen som då inte stämmer och måste omtolkas och omförklaras. Så studerar inte jag Bibeln, eftersom summan av Guds sanningar alltid finns i hela hans ord. Ser vi motsägelser så är det alltid brister hos tolkaren. Inte en motsägelse som gör att Gud blir irrationell och säger emot sig själv. 

Ok?
Du är stolt dispensationalist, och tror på hela den läran. 
Men kan du studera Bibeln nu och koppla bort allt du lärt dig om hur allt ska förklaras, förutsättningslöst? 
Öppna profilen till Roffe
Visar sida 1 av 17 sidor, 10 kommentarer per sida
Första |   << Föregående  Nästa >>  |  Sista