Gratis iPhone och Android mobilappar
Registrera dig här
Kristna Dejtingpodden
man
man säger: En välsignad vecka till alla som ber till Jesus!
Skriv i megafonen

Forum >> Kärlek och relationer >> Debatt


Anonym

Kärleksrelationer

Har ni livserfarenheter som kan bli till visa råd till andra?

Dela gärna med er här. Vi är många "gamlingar" som kanske kan ge några kloka råd till de som är yngre och längtar efter en livskamrat.

Och det kanske finns många yngre som har fått både goda och jobbiga erfarenheter av kärleksrelationer, som kanske har efterkloka tankar att dela med sig av. 

Detta med relationer är inte så enkelt som det kanske borde vara. Vi lever i tider där Gud avskaffats i världen, samtidigt som Guds Ande vill leda oss till att göra beslut efter Guds vilja. 


Vi söker Guds rike först i våra liv, men kanske också söker en livskamrat. Hur får man kärleksrelationerna att hålla i hela livet?
Visar sida 1 av 2 sidor, 10 kommentarer per sida
Första |   << Föregående  Nästa >>  |  Sista
Anonym
Några råd från mig:


- I Bibeln finns det bara 2 namn på Guds kärlek; agape och philios (i grekiska grundtexten). 
Både agape och philios är en kärlek som enbart är utgivande. Det är den kärlek som Paulus beskriver i 1 Kor. 13 i "Kärlekens lov".
Dessa kärlekar är inte krävande, inte missunsamma, inte kontrollerande, och utgår inte från att själva bli nöjda och tillfredsställda. 
Ska en kärleksrelation fungera under ett livslångt äktenskap så behöver kärlekens grund vara agape och philios.

- I Bibeln finns det ingen kärlek som heter "eros". En del undervisar om att Gud har 3 olika kärlekar, men det grekiska ordet "eros" finns inte med på ett enda ställe i Bibeln. 
Däremot finns det ett uttryck för en djup längtan som får uttryck i att mannen och kvinnan blir ett kött och delar det mest intima med varandra. Den djupa längtan är aldrig krävande eller utgår från egocentriska handlingar och krav. I så fall är det i stället den fallna naturens "kött" som lever i begärelse och människan styrs av dessa begär. 
Ska en kärleksrelation fungera under ett livslångt äktenskap så behöver den fallna naturens begär inte tillåtas styra människan. 

- Gå i det Bibeln kallar för "gärningar som Gud har förberett" och som vi ska vandra i. 
Det låter krångligt men det är inte krångligt. Utan det handlar om att vandra "i Kristus", vandra efter Andens ledning. När vi gör det så vandrar vi i gärningar som Gud leder oss in i, i situationer och relationer som Gud leder oss till. 
Gör vi motsatsen, så vandrar vi i vårt eget "kött", som är våra kroppars sinnen och våra själars sinnen som styrs av hjärnans signalsystem och hormonhalter. Hela människan tillhör Gud och är helgad åt Gud, men Anden leder oss andligen genom gemenskapen med Gud i vår ande. Alltså, kroppen och själen ska ledas av anden och Andens lag som finns i våra hjärtan. 
När vi går i gärningar som Gud har berett åt oss, så kan vi ledas till Guds fullkomliga vilja även i kärleksrelationer och val av partners. Där annars det otåliga och egoistiska köttet skulle styra och ställa kan vi istället i frid låta Gud styra. 
Anonym
- Kör aldrig någonsin över den Helige Andes mjuka röst inom dig. Den rösten kan ibland kännas som en "magkänsla", stark eller svagare (beroende på hur andligt känslig du är), en visshet om någonting man egentligen inte själv vet men ändå anar. 
Den Helige Ande kan även varna högt, medan människan ändå ignorerar detta och kör på i egna viljebeslut (ofta grundade på köttets vilja och lust). 
Det är lätt att vara efterklok. Men bättre att vara eftertänksam före; före-tänksam. 

- Låt dig aldrig övertalas, till att gå in i någonting som du fått tidiga eller sena varningsklockor om, inom dig. När man börjar att argumentera med sig själv och övertala sig själv samt ignorera sig själv..för att man i det yttre (kropp och själs sinnen) egentligen vill något annat än det inre säger, så kan det vara den Helige Ande som ignoreras och även din innersta djupaste vilja. 
För att få behålla friden inom dig, och slippa gå igenom svårigheter, så följ alltid det Anden leder dig till. Men var noga med att ta reda på om det verkligen är Anden som talar och leder eller något annat/annan. 
Anonym
Hur vet man ifall man är ledd av den Helige Ande eller inte, i sitt val av kärlekspartner?


Några kännetecken:

- Du behöver inte gå ifrån dina djupaste värderingar för att passa någon annans förväntningar.
Du behåller din övertygelse om vad som är sant och vad du vill med ditt liv och vad du är kallad till.

- Du kan känna en inre djup frid över dina beslut, och känner dig inte stressad, otålig, otrygg eller frustrerad på något sätt. Guds frid håller igenom allt, på ett sätt som tillfällig glädje aldrig kan. 

- Du ser att relationen i ett förhållande hela tiden har sin utgångspunkt i Bibelns ord, eftersom Gud är densamme igår och idag och i evighet. Gud anpassar inte sin vilja efter trender i samhället eller experimenterande viljor från människor. 
Låt Ordet vara ljuset på din stig och dina fötters lykta. När vi vill göra saker utanför ljuset, eftersom vi tror att det vi vill göra kan vara fel, då är de med största sannolikhet också fel enligt Guds vilja. 

- Du känner ingen tidspress, eller annan press överhuvudtaget.
För Gud så är tiden inget grundläggande problem. Men brist på tid från människans sida kan göra att Gud inte får visa sin vilja på det sätt han vill, eftersom människan i sin egen iver kan "springa före" Gud så till den grad att Gud t.o.m. blir kvar på "startstrecket" eftersom han inte ens hade tänkt att gå den bana vi själva valde. 

- Om du funderar på om ett val du har inför dig är från Gud eller inte, och du inte vågar fråga Gud efter hans vilja, då är bara det en varningsklocka och en inre kompass på att valet är fel. 
När vi inte vågar fråga Gud och pröva om det är från Gud så är det ofta någonting inom oss som redan vet att det är fel. 
Vänta på beslut till du får bekräftelserna du behöver, från Gud. Våga pröva Gud på ett ärligt sätt, även om du själv nästan har bestämt dig redan. Vårt kött är så starkt, och ligger alltid i strid med Anden. Följ Anden, så behöver du inte ångra dig i efterskott. 

- Rådfråga äldre och visa överlåtna kristna, som du känner att du kan lita på och som klarar av att vara objektiva i sina prövningar av saker. Men följ aldrig andras råd på ett blint sätt, för alla människor kan höra och känna fel ibland. Pröva allting med Bibelns ord och friden och Andens ledning inom dig.

- Glädjen från Gud i anden, och glädjen från endorfiner i hjärnan är två helt skilda saker. 
Glädjen från Gud kan höja endorfinhalten i våra hjärnor och kroppar, men glädjen från endorfinhalterna kan aldrig ersätta den andliga glädjen i Kristus. Man behöver lära sig att känna skillnaden.
Anonym
"Be, så ska ni få."
"Sök, så ska ni finna."
"Bulta, så ska dörren öppnas för er."

"Vad ni än ber om i mitt namn, det ska jag göra."

Vi människor kan be om vad som helst, men vad som helst är inte enligt Guds vilja. 
Vi människor kan söka vad som helst, men vad som helst är inte Guds vilja.
Gud känner oss mer än vi känner oss själva, och han kan skilja ande från själ och märg från ben. Han utforskar våra hjärtan och våra innersta önskningar. 
Är de efter hans vilja? I så fall kan han öppna dörrarna och ge oss bönesvar. 
Är önskningarna efter vårt kötts vilja? Då bode vi egentligen be att Gud ska hålla dessa dörrar stängda. 
Har Gud glömt bort oss, när vi inte ser bönesvar som vi längtar efter? Nej, men Gud ser och vet precis vad som är bäst för oss, och när det blir bäst för oss, och likaså vad syftet är. 

Håll ut i bönen, och förlita dig på Guds godhet och att Gud är Allsmäktig, Allvetande och Allseende. "Sannerligen, sannerligen säger jag er: Den som tror på mig, han ska också göra de gärningar som jag gör, och ännu större än dessa ska han göra, för jag går till min Fader. Och vad ni än ber om i mitt namn, det ska jag göra, för att Fadern ska bli förhärligad i Sonen. Om ni ber om något i mitt namn, ska jag göra det. Om ni älskar mig, så håll mina bud. Och jag ska be Fadern, och han ska ge er en annan Hjälpare, för att han ska vara hos er för alltid, sanningens Ande, som världen inte kan ta emot, eftersom den inte ser honom och inte känner honom. Men ni känner honom, eftersom han förblir hos er och ska vara i er."

Joh. 14:12-17

Efter de understrukna orden finns orden: 

"för att Fadern ska bli förhärligad i Sonen"
"Om ni älskar mig, så håll mina bud."

Allt vi ber om ska ära Gud. 
Öppna profilen till JennyL
Kan dela lite av mina erfarenheter...

Jag har levt i ett äktenskap som definitivt inte var från Gud då det dels innehöll misshandel psykiskt och emotionellt bl.a och andra destruktiva saker, det äktenskapet drog mig också ifrån min kärlek till och tro på Jesus och en församlingsgemenskap. Jag är sedan sju år sedan fri från det äktenskapet men det har skadat mig rejält och satt sina spår vilket gjort att jag fått det svårt att lita på män och svårt att lita på mig själv. 


Jag har haft relationer med män där jag varit så hals över huvud förälskad att jag inte velat se varningssigbalerna de gav och det slutade med att jag blev sårad och lämnad.


Nu lever jag för första gången i mitt liv i en sund relation med en man som behandlar mig väl och som berikar mitt kristna liv. Den här gången har jag en man som inte är en perfekt människa, han har sina dåliga sidor och svagheter men han är perfekt för mig.  Skillnaden mot mina förra relationer som inte  var rätt för mig är öppenheten, ärligheten och närheten som finns.  


Min gamle pappa har sagt till mig för länge sedan att det är viktigt att känna frid i sitt inre inför den relationen man är i och nu har jag förstått att det inte bara handlar om att jag så gärna vill vara med den här personen av nån anledning utan det är en frid som sitter djupt inne, en övertygelse att det är helt rätt. Det har jag nu för första gången i mitt liv.
Anonym
Tack JennyL för att du delar med dig av din erfarenhet på ett konkret sätt. Känner igen vissa delar av det du varit med om.

En erfarenhet jag vill dela är att man ska vara försiktig även på KD, försöka tänka klart. Låter det för bra för att vara sant är det också så, brukar man säga. Alla är inte kristna, ärliga, håller sig till "sanningen", även om de uttrycker det.
Öppna profilen till JennyL
Tack JennyL för att du delar med dig av din erfarenhet på ett konkret sätt. Känner igen vissa delar av det du varit med om.

En erfarenhet jag vill dela är att man ska vara försiktig även på KD, försöka tänka klart. Låter det för bra för att vara sant är det också så, brukar man säga. Alla är inte kristna, ärliga, håller sig till "sanningen", även om de uttrycker det.Precis urmoder, om en person verkar vara för bra för att vara sann bör man börja tänka till lite...


Det är också viktigt att tänka till ordentligt i förväg innan man börjar skriva och dejta här, vad för slags person behöver jag? Vilka egenskaper är viktiga? Vad ska vara viktigt för honom/henne?  Att skriva ner sånt är en bra sak och sen tänka på att ställa mycket frågor och ta upp samtalsämnen kring det man söker för att se om personen ger bra svar och hakar på de ämnen som känns viktiga. Att bara gå på vad personen skrivit i sin profil räcker inte, det finns alltid mycket, mycket mer bakom. Man får luska rätt mycket och leta detektiv för att ta reda på det man vill veta, obs! Notera om han/hon är öppen eller undviker vissa frågor och ämnen!

Jag gjorde faktiskt så att jag skrev ner en ganska lång önskelista till Gud om vilken slags man jag vill ha och bad att jag skulle få träffa honom, det är så häftigt för Den man jag har nu bockar av nästan alla de punkter jag skrev upp, det som han inte uppfyller är typ två saker och de har faktiskt varit en välsignelse trots att allt inte är exakt som jag drömt om. Gud vet bäst vad vi behöver ändå och det är en trygghet att få lägga våra önskningar och liv i hans hand.
Anonym
Kan dela lite av mina erfarenheter...

Jag har levt i ett äktenskap som definitivt inte var från Gud då det dels innehöll misshandel psykiskt och emotionellt bl.a och andra destruktiva saker, det äktenskapet drog mig också ifrån min kärlek till och tro på Jesus och en församlingsgemenskap. Jag är sedan sju år sedan fri från det äktenskapet men det har skadat mig rejält och satt sina spår vilket gjort att jag fått det svårt att lita på män och svårt att lita på mig själv. 


Jag har haft relationer med män där jag varit så hals över huvud förälskad att jag inte velat se varningssigbalerna de gav och det slutade med att jag blev sårad och lämnad.


Nu lever jag för första gången i mitt liv i en sund relation med en man som behandlar mig väl och som berikar mitt kristna liv. Den här gången har jag en man som inte är en perfekt människa, han har sina dåliga sidor och svagheter men han är perfekt för mig.  Skillnaden mot mina förra relationer som inte  var rätt för mig är öppenheten, ärligheten och närheten som finns.  


Min gamle pappa har sagt till mig för länge sedan att det är viktigt att känna frid i sitt inre inför den relationen man är i och nu har jag förstått att det inte bara handlar om att jag så gärna vill vara med den här personen av nån anledning utan det är en frid som sitter djupt inne, en övertygelse att det är helt rätt. Det har jag nu för första gången i mitt liv.
Tack för att du vill och vågar berätta. Du har blivit utsatt för en behandling som aldrig någonsin kan försvaras och ursäktas.

Gud välsigne dig och din nyfunna man, och Gud välsigne er kärleksrelation. 
Du har en vis pappa, som också har en vis dotter. 


Dessa "hals över huvud förälskelser" är riktiga riskprojekt, eftersom ett rus grundat på signalsubstanser och hormoner gör människan "dopad" och inte riktigt vaken andligen (och knappt heller för några råd heller). Man vill bara fortsätta befinna sig i de starka känslorna, och förnuftiga råd kan enbart ses som hinder för lyckan eftersom lyckan verkar vara ett omättligt tillstånd av starka känslor som t.o.m. sopar bort behoven av mat, sömn och annat grundläggande i livet. 
Hur lätt är det inte att då välja helt fel partner? De starka lyckokänslorna kan t.o.m. ses som en bekräftelse från Gud att det är rätt, eftersom man blandar ihop "köttet" med anden. 
Anonym

Precis urmoder, om en person verkar vara för bra för att vara sann bör man börja tänka till lite...


Det är också viktigt att tänka till ordentligt i förväg innan man börjar skriva och dejta här, vad för slags person behöver jag? Vilka egenskaper är viktiga? Vad ska vara viktigt för honom/henne?  Att skriva ner sånt är en bra sak och sen tänka på att ställa mycket frågor och ta upp samtalsämnen kring det man söker för att se om personen ger bra svar och hakar på de ämnen som känns viktiga. Att bara gå på vad personen skrivit i sin profil räcker inte, det finns alltid mycket, mycket mer bakom. Man får luska rätt mycket och leta detektiv för att ta reda på det man vill veta, obs! Notera om han/hon är öppen eller undviker vissa frågor och ämnen!

Jag gjorde faktiskt så att jag skrev ner en ganska lång önskelista till Gud om vilken slags man jag vill ha och bad att jag skulle få träffa honom, det är så häftigt för Den man jag har nu bockar av nästan alla de punkter jag skrev upp, det som han inte uppfyller är typ två saker och de har faktiskt varit en välsignelse trots att allt inte är exakt som jag drömt om. Gud vet bäst vad vi behöver ändå och det är en trygghet att få lägga våra önskningar och liv i hans hand.
Viktiga råd. Tack! 

Ja, Guds omsorg om oss är större än vi kan förstå, och han vill alltid det bästa för oss. Det är vi själva som inte alltid förstår vårt eget bästa, eftersom vi inte kan se varken helheten eller framtiden eller andra människors tankar och hjärtan fullt ut. 
Så härligt att bli så överraskad positivt så att man kan tacka för att allt man önskade inte gick i uppfyllelse, för att man fick någonting ännu bättre som bara Gud kunde se och veta. Sådan är vår Gud. 
Anonym
När vi älskar med Guds agape-kärlek och älskar vår partner med alla dennes fel och brister så har vi även fått tag på Guds utgivande kärlek till oss själva och kan se att även vi är älskade av Gud med alla våra fel och brister. Våra tillkortakommanden är ingen överraskning för Gud. Eftersom Sonen måste dö för dem alla. Vår partners tillkortakommanden borde inte heller bli några överraskningar. 
När vi kan fortsätta att se till hjärtat, bortom felen och bristerna, och leva i förlåtelse och förståelse för den mänskliga bristen att vara av en fallen natur, så kan vi samtidigt leva i vissheten över att samma förlåtelse finns även för oss, från Gud. "Förlåt oss, såsom också vi förlåter de som står i skuld till oss." 
För den som kräver perfektion av andra och inte kan förlåta fel och brister driver med stor sannolikhet även sig själv lika hårt och har svårt att se sina egna brister samt svårt att förlåta sig själv för begångna fel. 

I en relation där man förbjuder varandra att komma till korta, där man kräver en perfekt partner, där lever man till slut i fruktan. I fruktan för att inte få fortsätta att vara älskad om brister och fel syns och märks. I fruktan för att bli lämnad. Att inte våga vara ärlig, öppen med sina känslor, att inte få våga tala i förtroende av rädsla för att förtroendet ska slå tillbaka på en själv, leder till masker och fasader och undertryckta känslor. 

Alla människor har ett bagage. Det är ingen idé att vi söker en partner utan bagage eftersom de inte existerar. Unga människor har ett bagage från sin barndom, från sina föräldrar, syskon, skola och människor som de träffat. De kan sedan ha romantiska drömmar om hur ett äktenskap ska vara och hur underbar en familj ska bli. Kanske vill man ha exakt som man vuxit upp, eller kanske vill man ha motsatsen till hur man vuxit upp. Men man är formad av sitt bagage, och sårbar. 
Äldre kan ha brutna äktenskap och relationer bakom sig. Och ryggsäcken har hunnit bli lite tyngre eftersom det samlade innehållet ökat med åren. Drömmarna kan vara lite mer realistiska i sina förväntningar på en partner, men rädslorna större. Man har andra önskelistor när man är äldre, som ofta utgår från en annan ordning; man önskar det man inte tidigare fått. 

Det viktiga är inte ifall en partner har ett bagage, utan om tidigare händelser är bearbetade eller "infekterade öppna sår". Vi behöver alla gå igenom prövningar och svårigheter, men det är när vi försöker låtsas som om både vi själva, vår partner, äktenskapet och familjen måste vara en ständig idyll som det inte fungerar. Livet är underbart. Och en kamp. Blundar vi för kampen står vi utan vapenrustning. Och vänder man sig mot varandra så blir en vapendragare en fiende som "bekämpas", när man istället skulle ha vunnit en seger tillsammans. 
Visar sida 1 av 2 sidor, 10 kommentarer per sida
Första |   << Föregående  Nästa >>  |  Sista