Gratis iPhone och Android mobilappar
Registrera dig här
Kristna Dejtingpodden
Boldarchie
Boldarchie säger: Hi guys any friends in Stockholm up for ice cream ?? or something??
Skriv i megafonen

Forum >> Religion och tro >> Debatt


Öppna profilen till Vesta

Vad betyder siffran 144000 - egentligen?


Siffran 144000 har en djupare mening och syftar på vår genetiska kod,
enligt Dr Francis Crick som var aktiv på 50-talet.

Intressant aspekt i dessa tider då det är just vår genetiska kod, DNA,
som är i fara bl.a. via injektioner. Har ofta tänkt på DNA som Gudomlig Kod.

Visar sida 1 av 13 sidor, 10 kommentarer per sida
Första |   << Föregående  Nästa >>  |  Sista
Öppna profilen till Huldah
Svaret ges i Bibeln!
Öppna profilen till Huldah
  1. Kanske  svar på bönen, ske din vilja på jorden så ock  på jorden
Öppna profilen till Vesta
Svaret ges i Bibeln!Ja, så är det ju. Men nu tolkar ju folk Bibeln olika. 

Hur tolkar du siffran 144000, Huldah? 


Inlägget är mer tänkt att se nya samband...
Öppna profilen till Huldah

Ja, så är det ju. Men nu tolkar ju folk Bibeln olika. 

Hur tolkar du siffran 144000, Huldah? 


Inlägget är mer tänkt att se nya samband...Ja det är ett intressant samband. För mig är det viktigt att hålla sig till det skrivna sanningsordet. Uppenbarelseboken talar om två grupper som ska belönas med evigt liv. En liten skara och en stor skara.

"De sjöng en ny sång inför tronen och inför de fyra varelserna och de äldste, och ingen kunde lära sig den sången utom dessa etthundrafyrtiofyra tusen som är friköpta från jorden. 4  Det är de som inte har befläckat sig med kvinnor. De är jungfrur, dessa som följer Lammet vart det än går. De är friköpta från människorna som en förstlingsfrukt åt Gud och Lammet." Upp 12

De sägs vara friköpta från jorden. Det tyder på att det är endast denna skara som ska vara i himmelen. På andra ställen sägs det att de ska regera med Kristus.
Öppna profilen till SweKiwi
Detta baseras alltså på vad någon säger sig ha läst i en intervju i Det Bästa för runt tjugo år sedan?

För fyra år sedan var man fortfarande inte överens om hur många gener människan egentligen har. Tror det har mindre att göra med att man velat »gömma sanningen« och mer med hur man egentligen räknar.


/ Kiwi
Öppna profilen till Gideon I
Kan också vara på sin plats att nämna Kyrkans traditionella tolkning av de 144 000, enligt "Utläggning av Uppenbarelseboken", Lars Borgström:

"Alla är överens om att talet 144 000 är symboliskt och att det gäller troende människor som finns på jorden.  Talet syftar på 12 gånger 12 gånger 10 gånger 10 gånger 10. Tolv är församlingens tal och tio är fullhetens tal.

Guds barn i gamla förbundet med tolv stammar som grundpelare och Guds barn i Nya förbundet med tolv apostlar som grundpelare. Tio gånger tio gånger tio är fullheten taget i kubik, och betecknar därmed fullständighet. Alla Guds barn finns med i den tecknade skaran. Upp 21;16 anger att det nya Jerusalem, den himmelska staden är kubformad."

"Somliga menar att de 144 000 gäller det judiska folket, eftersom de 12 stammarna nämns. I uppräkningen nämns dock inte Efraim och Dan, så det kan knappast  vara fråga om det konkreta eller nationella folket Israel, utan betecknar snarare det nytestamentliga Israel, dvs på Jesus troende judar och hedningar från alla folk. Det gäller "Guds Israel", som Paulus kallar Kristi sanna kyrka (Gal 6:16). Att det nytestamentliga gudsfolket här symboliseras av Israels stammar får ses i ljuset av Rom 11:16-18, 24. De hednakristna inympas på judarnas träd".
Öppna profilen till Huldah
Kan också vara på sin plats att nämna Kyrkans traditionella tolkning av de 144 000, enligt "Utläggning av Uppenbarelseboken", Lars Borgström:

"Alla är överens om att talet 144 000 är symboliskt och att det gäller troende människor som finns på jorden.  Talet syftar på 12 gånger 12 gånger 10 gånger 10 gånger 10. Tolv är församlingens tal och tio är fullhetens tal.

Guds barn i gamla förbundet med tolv stammar som grundpelare och Guds barn i Nya förbundet med tolv apostlar som grundpelare. Tio gånger tio gånger tio är fullheten taget i kubik, och betecknar därmed fullständighet. Alla Guds barn finns med i den tecknade skaran. Upp 21;16 anger att det nya Jerusalem, den himmelska staden är kubformad."

"Somliga menar att de 144 000 gäller det judiska folket, eftersom de 12 stammarna nämns. I uppräkningen nämns dock inte Efraim och Dan, så det kan knappast  vara fråga om det konkreta eller nationella folket Israel, utan betecknar snarare det nytestamentliga Israel, dvs på Jesus troende judar och hedningar från alla folk. Det gäller "Guds Israel", som Paulus kallar Kristi sanna kyrka (Gal 6:16). Att det nytestamentliga gudsfolket här symboliseras av Israels stammar får ses i ljuset av Rom 11:16-18, 24. De hednakristna inympas på judarnas träd".

Ja hjärtats omskärelse!
Öppna profilen till Ferguson
Vesta, Upp 7 beskriver allt i detalj SÅ VI INTE ska behöva fundera vad det betyder. 12000 människor från tolv judiska stammar totalt 144000 och deras uppgift står ju där också! Var kommer DNAt ifrån?
Öppna profilen till ArmourOfGod
Vesta, Upp 7 beskriver allt i detalj SÅ VI INTE ska behöva fundera vad det betyder. 12000 människor från tolv judiska stammar totalt 144000 och deras uppgift står ju där också! Var kommer DNAt ifrån?


DNA kommer såklart ifrån skaparen. Bibeln är full av gåtor, allegorier och metaforer, uppenbarelseboken speciellt. Även om jag också tror att just denna siffra främst åsyftar antalet som kommer att regera i himlen med Kristus, så är det bara en dåre som förlitar sig på sitt eget förstånd.
Ordspråksboken 28:26
Öppna profilen till Ferguson
DNA kommer såklart ifrån skaparen. Bibeln är full av gåtor, allegorier och metaforer, uppenbarelseboken speciellt. Även om jag också tror att just denna siffra främst åsyftar antalet som kommer att regera i himlen med Kristus, så är det bara en dåre som förlitar sig på sitt eget förstånd.
Ordspråksboken 28:26Så sant det är endast dåren som förlitar sig på sitt eget förstånd. Därför är jag tacksam att Jesus genom Johannes låter oss veta vilka det är han presenterar, de 144K från de 12 stammarna av Israels hus. 

Apropå din tolkning att de 144K syftar på antalet som kommer att regera i himlen kommer de ju att vara fler än det kommer att bli en oräknerlig skara. Därför är inte de 144 en bild på nått annat än det Herren säger;

"9Sedan fick jag se en stor skara, som ingen kunde räkna, en skara ur alla folkslag och stammar och folk och tungomål stå inför tronen och inför Lammet; och de voro klädda i vita, fotsida kläder och hade palmer i sina händer. 10Och de ropade med hög röst och sade: »Frälsningen tillhör vår Gud, honom som sitter på tronen, och Lammet" Upp 7:9-10

Jag har sagt till dig förr studera bibeln. Om du gör det mer än du kollar på "fake news" kommer du att finna glädjen i Guds ord. Sagt i vänlighet och det gäller oss alla.

Visar sida 1 av 13 sidor, 10 kommentarer per sida
Första |   << Föregående  Nästa >>  |  Sista