Gratis iPhone och Android mobilappar
Registrera dig här
Kristna Dejtingpodden
man
man säger: En välsignad vecka till alla som ber till Jesus!
Skriv i megafonen

Forum >> Fritid >> Debatt


Öppna profilen till Gideon I

Något för hängmattan?

Litteraturtips, kanske något för hängmattan!: Christian Braw är präst, författare och docent vid Åbo Akademi. Han har gett ut romaner, lyrik, essayer och facklitteratur.

En vidgad värld är vad Braw ger sina läsare med sin nya bok (411 s.) Vår tid och vår språkvärld är små världar, men Christian Braw tar oss ut i vida horisonter. Vi får möta Sven Stolpe som också blev de vida horisonternas författare och introducerade fransk och tysk kultur på ett spännande sätt. Vi får också följa Stolpes unika insats som litteraturforskare. Esaias Tegnér blir en annan bekantskap. /…/.

Utdrag ur boken som jag nyligen börjat läsa:
/Om kristen kunskap och den innersta hemligheten/s. 26 ”Vilken är denna hemlighet? Om vi ser den frågan mot bakgrunden av det, som är Stolpes Anliegen så är det verkligheten själv, i hela dess djup och höjd. Han kallar det ‘människans grundvillkor’, att vara ställd mellan det lägsta och det högsta, mellan demonerna och Gud – och att själv ha denna verklighet inom sig. Detta är vad Nathan Söderblom kallar ‘den egentliga kristna situationen: skuld och förlåtelse!’ Det är just detta han finner hos Strindbergs dramatik. Stolpe gör Söderbloms ord till sina. Därmed är också sagt, att för Stolpe är den kristna existensen själva verkligheten i dess djup och höjd. Så ter det sig 1942.
I Stolpes verklighetserfarenhet är demoni det mänskliga utgångsläget, världen utan nåd. Det är detta som dikten kan och skall och måste avslöja. Också här gäller sanningen att det är med geniernas ögon vi ser.”

Här går att läsa en recension:

https://www.varldenidag.se/recension/christian-braw-har-skarp-psykologisk-blick-for-historiska-draman/repvfm!KPfYK6WaOprl0EcixZ8Ag/
Ingen har svarat på detta inlägg!