Gratis iPhone och Android mobilappar
Registrera dig här
Kristna Dejtingpodden
man
man säger: En välsignad vecka till alla som ber till Jesus!
Skriv i megafonen

Forum >> Religion och tro >> Debatt


Öppna profilen till Jimbo85

En TRO på Jesus räcker INTE för att bli frälst! - LYDNAD ingår!

De flesta kristna runt om i världen tror att de inväntar evigt liv för att de har en simpel tro på Herren Jesus och att Han dog för oss. Men ack så fel dessa personer har och det kan även finnas folk på denna kristna sida som är trygga med att enbart ha sin tro på Jesus, att de tror den räcker för att ge dem evigt liv på yttersta dagen så de lutar sig tillbaka och lever i sin lögn att de är frälsta.

Så vill tala om till er isåfall som tror att en tro enbart frälser, ni får höra hur det ligger till så även ni kan bli frälsta: Förutom en TRO på Jesus så krävs total lydnad och omvändelse från sina synder. I Hebreerbrevet 5:9 står det t ex "När Jesus hade fullkomnats blev Han upphovet till evig frälsning för alla som LYDER Honom."

Och Jesus sa att man är enbart Hans vän om man håller fast vid Hans bud. Med andra ord om man inte lyder Honom är man ej Hans vän. Vi kristna är kallade till leva ett liv i helgelse och att lyda Jesus. (Hans befallningar kan du läsa i de 4 evangelierna, sen kommer Jesus nog ge dig personliga befallningar i form av t ex drömmar eller genom den Heliga Anden). Och kom ihåg gott folk att Bibeln säger att en tro utan gärningar är död. Så lyd Jesus befallningar annars kommer du inte till paradiset utan till evigt fördrärv. Mvh Jimmy 
Visar sida 1 av 4 sidor, 10 kommentarer per sida
Första |   << Föregående  Nästa >>  |  Sista
Anonym
De flesta kristna runt om i världen tror att de inväntar evigt liv för att de har en simpel tro på Herren Jesus och att Han dog för oss. Men ack så fel dessa personer har och det kan även finnas folk på denna kristna sida som är trygga med att enbart ha sin tro på Jesus, att de tror den räcker för att ge dem evigt liv på yttersta dagen så de lutar sig tillbaka och lever i sin lögn att de är frälsta.

Så vill tala om till er isåfall som tror att en tro enbart frälser, ni får höra hur det ligger till så även ni kan bli frälsta: Förutom en TRO på Jesus så krävs total lydnad och omvändelse från sina synder. I Hebreerbrevet 5:9 står det t ex "När Jesus hade fullkomnats blev Han upphovet till evig frälsning för alla som LYDER Honom."

Och Jesus sa att man är enbart Hans vän om man håller fast vid Hans bud. Med andra ord om man inte lyder Honom är man ej Hans vän. Vi kristna är kallade till leva ett liv i helgelse och att lyda Jesus. (Hans befallningar kan du läsa i de 4 evangelierna, sen kommer Jesus nog ge dig personliga befallningar i form av t ex drömmar eller genom den Heliga Anden). Och kom ihåg gott folk att Bibeln säger att en tro utan gärningar är död. Så lyd Jesus befallningar annars kommer du inte till paradiset utan till evigt fördrärv. Mvh Jimmy 


Intressant! Vill du
A. definiera samt
B. lägga ut texten kring begreppen
1. "tro på Jesus",
3. "lydnad" och
2. "total lydnad"
C. samt förklara skillnaden däremellan?
Öppna profilen till Love
Vad tycks om den här predikan:

Det är lätt att tro så länge inte tron utmanas

En lindansare skulle gå balansgång på ett rep över Niagarafallet, och mycket folk hade samlats för att titta på. Innan han började frågade han dem om de trodde att han skulle klara det, och det trodde de. Mannen begav sig iväg, och kom tillbaka efter att ha klarat av sträckan. Sedan plockade han fram en skottkärra, och frågade om folket trodde att han skulle klara att gå på repet och skjuta skottkärran framför sig. Ja, det trodde de. Mannen gav sig iväg ut på repet med skottkärran framför sig, och visst klarade han det. Nästa del av programmet bestod i att han fyllde skottkärran med tegelstenar. Folket trodde fortfarande att han skulle klara det, och det gjorde han. Så frågade mannen om de trodde att han skulle klara att gå på repet med en människa i skottkärran. Jaa, det trodde de. Då frågade mannen: ”Vem vill åka i skottkärran?” Ingen ville göra det!

Det är när tron utmanas som det visar sig om den är äkta eller inte. Den här predikan handlar om trons lydnad, dvs. inte bara om tro utan om att i tro ta steg i lydnad för Gud.

Abrahams lydnad

1 Mos 12:1
HERREN sade till Abram: ”Gå ut ur ditt land och från din släkt och din fars hus och bege dig till det land som jag skall visa dig.

Abraham, eller Abram som han hette på den tiden, fick ett tilltal från Gud. Han skulle ta med sig sin familj och allt han ägde, lämna alla släktingar och vänner, och bege sig till ett okänt mål. Det måste rimligen ha varit en stor utmaning för honom att släppa kontrollen över sin situation och gå ut i det okända, men han lydde Gud och gick.

1 Mos 12:4
Abram begav sig i väg som HERREN hade sagt till honom …

 
Öppna profilen till Love
Abraham hade tro

Hebr 11:8
I tron lydde Abraham, när han blev kallad att dra ut till det land som han skulle få i arv, och han begav sig i väg utan att veta vart han skulle komma.

Eftersom Abraham litade på Gud vågade han lyda honom. Han tänkte inte: ”Jag hoppas att du finns Gud”, ”jag hoppas att du vet vad du gör” eller ”det här verkar inte vettigt”. Han litade på Gud.

Abraham agerade i lydnad utifrån sin tro

Hebr 11:8
I tron lydde Abraham …

Abraham inte bara litade på Gud, han var också lydig.

Lydnaden tar steg

Hebr 11:8
… han begav sig i väg utan att veta vart han skulle komma

Trons lydnad tar steg utan att veta hur det ska sluta.

Tro och lydnad hör ihop

Joh 3:36
Den som tror på Sonen har evigt liv. Den som inte lyder Sonen skall inte se livet, utan Guds vrede blir kvar över honom

I den här bibelversen ställs tro som en motsats till att inte lyda.

• Den som tror på Sonen har evigt liv
• Den som inte lyder Sonen skall inte se livet
Öppna profilen till Love
Varför var församlingen i Rom känd för sin tro?

Rom 1:8
Först och främst tackar jag min Gud genom Jesus Kristus för er alla, därför att man i hela världen förkunnar er tro.

Man talade om deras tro i hela den dåvarande världen. För att förstå varför ska vi också läsa Rom 16:19.

Er lydnad är ju känd av alla …

Hela världen talade om deras tro, utifrån att man kände till deras lydnad för Gud.

Det är lydnaden för Gud som hör ihop med tron

Det är skillnad på lydnad för människor, och lydnad för Gud. Det är lydnaden för Gud som hör ihop med tron.

Apg 5:29
Då svarade Petrus och apostlarna: ”Man måste lyda Gud mer än människor.

Lärjungarna stod anklagade inför Stora rådet, och de tvingades välja mellan att lyda människor och att lyda Gud. De valde att lyda Gud.

Lydnaden för Gud innebär i normala fall lydnad för myndigheterna

Tit 3:1
Påminn dem om att de skall underordna sig och lyda myndigheter och makthavare och vara beredda att göra allt som är gott,

Det normala för oss troende är att lyda myndigheterna. Det är bara när myndigheterna vill få oss att göra något som är emot Guds vilja, som vi måste välja att vara olydiga.
Öppna profilen till Love
Vi talade nyss om hur lärjungarna stod anklagade inför Stora rådet, den religiösa myndigheten. Man hade förbjudit lärjungarna att undervisa i namnet Jesus, men de hade inte åtlytt befallningen.

Apg 5:28
och sade: ”Förbjöd vi er inte strängt att undervisa i det namnet? Och nu har ni fyllt Jerusalem med er lära och vill att den mannens blod skall komma över oss.”

Lärjungarna hade att välja mellan att lyda den mänskliga myndigheten, eller att lyda Gud. Det gick inte att kompromissa. Naturligtvis valde de att lyda Gud.

Låt oss passa på att se på Daniel, han som hamnade i lejongropen. Han var fånge i främmande land, och där hade han kommit i tjänst för kungen. Han tjänade honom så troget att andra myndighetspersoner blev avundsjuka, och de fick därför kungen att stifta en lag att alla måste be enbart till kungen under en månads tid. Daniel hade att välja mellan att lyda kungens befallning och sluta be till Gud, eller att fortsätta att be och trotsa befallningen. Daniel valde det senare, och resultatet blev att han kastades i lejongropen. Gud beskyddade honom, och nästa dag blev han hämtad upp ur gropen. Det blev uppenbart för kungen att Gud var med Daniel. Vad gjorde Daniel i det läget? Sa han att han blivit felbehandlad och att han skulle sluta att tjäna kungen? Nej, Daniel fortsatte att troget tjäna honom. Daniel var olydig mot kungen, myndigheten, bara när han tvingades till det, men i övrigt var han trofast.

Öppna profilen till Love
Jesus – vårt föredöme

Rom 5:19
Liksom de många stod som syndare på grund av en enda människas olydnad, så skulle också de många stå som rättfärdiga på grund av den endes lydnad.

Jesus är vårt föredöme i lydnad. Tack vare hans lydnad får vi ta emot frälsningen.

Fil 2:8
ödmjukade sig och blev lydig ända till döden – döden på korset.

Lydnad handlar inte om en känsla

Det kan vara lätt att lyda Gud när allt känns bra, men trons lydnad är inte begränsad av hur det känns.

När Jesus hade sin bönekamp i Getsemane så bad han att om möjligt få slippa gå igenom lidandet.

Matt 26:39
Och han gick lite längre bort, föll ner på ansiktet och bad: ”Min Fader, om det är möjligt, låt denna kalk gå ifrån mig. Men inte som jag vill utan som du vill.”

Jesus hade en grundinställning av lydnad för Fadern. Han ville helst inte gå igenom lidandet, men han var beredd att lyda i alla fall.

Även Paulus såg förbi känslan

1 Kor 9:27
I stället slår jag min kropp och tvingar den till lydnad, för att jag inte själv på något sätt skall komma till korta vid provet, när jag predikar för andra.

Hade det alltid känts enkelt för Paulus att lyda Gud så hade han kn
Öppna profilen till Love


Församlingen har ett uppdrag att omvända de olydiga

Luk 1:17
Han skall gå framför honom i Elias ande och kraft, för att vända fädernas hjärtan till barnen och omvända de olydiga till ett rättfärdigt sinnelag och så skaffa åt Herren ett folk som är berett.”

Johannes döparen, som också är en förebild på församlingen, hade en uppgift att förbereda Jesu ankomst. Han skulle ”skaffa åt Herren ett folk som är berett” och han skulle göra det genom att ”omvända de olydiga”.

Första steget i lydnad – att ta emot Jesus

Det allra första steget, i lydnad för Jesus, är att välja att ta emot honom som sin Frälsare.

Joh 3:36
Den som tror på Sonen har evigt liv. Den som inte lyder Sonen skall inte se livet, utan Guds vrede blir kvar över honom

Vi behöver fortsätta att lyda Jesus

Det handlar inte bara om att ta emot Jesus, utan vi behöver också fortsätta att lyda honom. Vi har blivit ”lydnadens barn” och har ansvar för hur vi lever.

1 Petr 1:14
Som lydnadens barn skall ni inte styras av de begär som ni tidigare levde i när ni ännu var okunniga.

Rom 6:12
Synden skall därför inte härska i er dödliga kropp, så att ni lyder dess begär.

Öppna profilen till Love
Vi behöver ha trons lydnad på alla områden

Det finns inget område av våra liv där vi inte behöver ha trons lydnad. Vi kan naturligtvis inte här göra en komplett lista över områden, men vi ska ändå ge några exempel.

Lydnad för myndigheter

Vi har redan tidigare i den här predikan talat om att vi behöver lyda myndigheter.

Tit 3:1
Påminn dem om att de skall underordna sig och lyda myndigheter och makthavare och vara beredda att göra allt som är gott,

Lydnad för ledare

Hebr 13:17
Lyd era ledare och rätta er efter dem, ty de vakar över era själar och skall avlägga räkenskap. Se till att de kan göra detta med glädje och inte med tungt hjärta, för det skulle inte vara lyckligt för er.

I en tid där det är vanligt med uppror och ifrågasättande, inte minst av församlingarnas ledarskap, känns det viktigt att poängtera att Guds ord uppmanar oss att lyda våra ledare.


Öppna profilen till Love
Lydnad i äktenskapet

I äktenskapet blir lydnaden för Gud testad. Det gäller för både man och hustru.

1 Petr 3:1-6
1 På samma sätt skall ni hustrur underordna er era män, så att den man som inte vill tro ordet kan vinnas utan ord genom sin hustrus liv,
2 när han ser hur gudfruktigt och rent hon lever.
3 Er prydnad skall inte vara något yttre: konstfulla håruppsättningar, påhängda guldsmycken eller fina kläder,
4 utan hjärtats dolda människa med den oförgängliga skönheten hos en mild och stilla ande. Det är mycket dyrbart i Guds ögon.
5 Så prydde sig också förr de heliga kvinnor som satte sitt hopp till Gud. De underordnade sig sina män,
6 så som Sara var lydig mot Abraham och kallade honom herre. Hennes barn har ni blivit, när ni gör det som är gott och inte låter skrämma er.

1 Petr 3:7
På samma sätt skall ni män leva förståndigt tillsammans med era hustrur som är det svagare kärlet. Visa dem aktning som medarvingar till livets nåd, så att era böner inte blir hindrade.

Fienden vill hindra oss att fortsätta att lyda

Gal 5:7
Ni började bra. Vem har nu hindrat er, så att ni inte längre lyder sanningen?

Grundtextens ord för ”hindrat er” kan också översättas ”drivit er tillbaka” och ”fått er att backa”. Vi vet vem som vill få oss att backa från lydnaden för Gud, eller hur? Djävulen, och hans andar, vill stjäla, slakta och döda (Joh 10:10) och de vill även stjäla vår lydnad. Guds ord säger att vi ska stå emot fienden, så att han tvingas att fly.

Jak 4:7
Underordna er därf
Öppna profilen till Love
Jak 4:7
Underordna er därför Gud. Stå emot djävulen, så skall han fly bort från er.

Lydnad har ett pris

Att lyda Gud har ett pris. Det finns välsignelser på lydnadens väg, men det finns också utmaningar.

Apg 6:7
… Även en stor skara präster blev lydiga mot tron.

Det är härligt att en stora skara präster blev lydiga mot tron, men vad tror du hände med dem pga. deras lydnad? De miste med all säkerhet sin ställning och sitt jobb. Är vi beredda att betala priset för vår lydnad?

Lydnad medför evig frälsning

Det finns som sagt ett pris att betala för lydnaden, men det vi får när vi lyder gör att det är värt vilket pris som helst. Vi får en evig tillvaro tillsammans med Jesus.

Hebr 5:8-9
8 Fastän han var Son, lärde han sig lydnad genom sitt lidande.
9 Och när han hade fullkomnats, blev han upphovet till evig frälsning för alla som lyder honom/Källportens Wblog/
Visar sida 1 av 4 sidor, 10 kommentarer per sida
Första |   << Föregående  Nästa >>  |  Sista