Gratis iPhone och Android mobilappar
Registrera dig här
Kristna Dejtingpodden
smålänning i norr
smålänning i norr säger: Ps1,2Tim3:16-17,Kol3:16,Tit2:11-14,Hebr4:12-16,Hebr12:10-14,Rom12:1-2,Rom13:8-14 Bibelförankring sinnesförnyelse
Skriv i megafonen

Forum >> Politik och samfund >> Debatt


Öppna profilen till MrAmour

Natomedlemskap eller inte

Jag är väl av den åsikten att vi borde kunna förlita oss på det Europeiska försvarssamarbetet utan att behöva gå med i Nato. Sedan är jag väl inte så mycket mot ett medlemsskap men jag ivrar inte för det så att säga... Läget har ju förändrats efter invasionen i Ukraina så visst förstår jag oron och åsikterna som talar för ett Natomedlemsskap. Att vi måste följa Finlands beslut är naturligtvis något som vi inte behöver göra hur gärna vissa ändå vill framhålla att om Finland går med i Nato så måste Sverige gå med, är ju egentligen bara trams... EU har idag en försvarsklausul som innebär att unionens medlemsstater har förbundit sig att bistå varandra i händelse av en väpnad attack mot något av medlemsländerna. Det är ingen vag formulering och vägvalet verkar vara att vi i en framtid till exempel får välja mellan om vi går med i Nato att exempelvis försvara Turkiet eller om vi förlitar oss på det Europeiska försvarssamarbetet till exempel får försvara Österrike om det skulle utsättas för ett väpnat angrepp.
Artikel 42.7 i EU fördraget lyder enligt följande ur Lissabonfördraget: "Om en medlemsstat skulle utsättas för ett väpnat angrepp på sitt territorium, är de övriga medlemsstaterna skyldiga att ge den medlemsstaten stöd och bistånd med alla till buds stående medel i enlighet med artikel 51 i Förenta Nationernas stadga. Detta ska inte påverka den särskilda karraktären hos vissa medlemsstaters säkerhets- och försvarspolitik. Åtaganden och samarbetet på detta område ska vara förenliga med åtagandena inom Nordatlantiska fördragsorganisationen, som för de stater som är medlemmar i denna också i fortsättningen ska utgöra grunden för deras kollektiva försvar och den instans som genomför det."
Vi har således en trygghet genom det Europeiska försvarssamarbetet som naturligtvis behöver fördjupas och förtydligas, där ett fördjupat skandinaviskt försvarssamarbete måste vara själva utgångspunkten för hur det Svenska försvaret med allmän värnplikt måste vila på.
Att mer pengar behövs till det Svenska försvaret råder det ingen tvekan om, däremot bör vi kanske inte binda upp oss på att lägga minst två procent av statsbudgeten på militär upprustning... Det är lätt att dra lite höga växlar på hur omvärlden ser ut idag men med en stabiliserad sitution i Ukraina och i närområdet blir kanske analysen en annan. 
Över sjuttio miljoner människor världen över är på flykt inom eller utanför sina hemländer. Vi behöver utöka det kvotantal av flyktingar vi tar emot och utöka budgeten för asyl,integration och bistånd till sammanlagt tre procent av statsbudgeten anser jag.
Vi har fortsatt en viktig uppgift att verka för fred och avspänning.
Visar sida 1 av 2 sidor, 10 kommentarer per sida
Första |   << Föregående  Nästa >>  |  Sista
Öppna profilen till InteLängreKristen
Att sverige ska gå med i NATO i nuläget är att anse som kollektivt självmord. Att lägga pengar på att panikupprusta Gotland är att slänga pengarna i sjön. Varför? Jo, för att Putin sa i början av denna dårskap att han ska förstöra de länder som lägger sig i hans konflikt med Ukraina.
Förstöra. Inte ockupera. Han behöver inte avsätta en enda gubbe för att ta Gotland eller landstiga i Sverige.
Det räcker med en knapptryckning och tre strategiska känvapen över Stockholm, Göteborg och Malmö exempelvis för att förstöra Sverige.

Och DET är jag allvarligt orolig för nu när alla börjar gapa om att vi ska gå med i NATO.
Putin har snart inget att förlora. Sverige har allt att förlora. Vad ska vi med NATO till när våra städer ligger i aska?
Även om det osannolika skulle inträffa att andra NATO-länder "hämnas" för att Sverige har bombats, så hjälper inte det alla tusentals dödsoffer och hundratusentals skadade som kommer att bli resultatet av ett sådant anfall.
Öppna profilen till Ragnar
Ryssland har inget intresse av varken Finland eller Sverige. Vi ska inte gå med. Nackdelarna överväger klart fördelarna. 
Öppna profilen till Sunset
Orsaken att NATO är alternativet nu beror på att Sverige har sålt ut nästan alla militära anläggningar medan Finland behöll anläggningarna när de bantade försvaret. 
De flesta kasernerna är sålda så först måste man bygga nytt så nya militärer har nånstanas att bo.
Skjutbanorna är sålda så först måste mark köpas och sen krävs miljögodkännande och bullergodkännande som kommer ta åratal pga alla trädkramare som kommer att försöka hindra uppbyggande av försvaret.
Flera av Marinens Hamnanlälggningar är sålda så sånt behöver projekteras och köpas in först innan nya krigsfartyg kan köpas. Men alla miljöaktivster kommer att bromsa denna process i åratal...........

På ren svenska, Sverige har i stort sett inget försvar nu och de som är insatta i verkligheten vet att det kommer ta 10 år att bygga upp det urholkade försvaret, under den tiden kan putins destruktiva soldater invadera Sverige 10 gånger om och jämna flera städer med marken. Det är bara Karlskoga som kommer vara oberört därför Bofors militära tillverkningsenheter är där. (läs profetiorna om dom över Sverige) 
Fram till 80-talet, hade vi faktiskt ett försvar som kunde bjuda motstånd. Det var ett av världens starkaste försvar i förhållande till populationen. Då fungerade alliansfriheten delvis. 

Diktatorn putin har mördat politiska motståndare, mördat flera oligarker, bombar sjukhus och skolor i Ukraina och hotar invadera Moldavien m.m. Sveriges strategiska läge är av stort intresse för rysska krigsmakten. Svenska underrättelsetjänten är väl medveten att hoten är verkliga.
Känner du höga befäl kan du få veta av dom att det pågår sabotage emot militära förråd kontinuerligt, men det står inte i tidningarna.

Några politiker har fattat allvaret och åker runt till olika länder för att få en säkerhet att militärt stöd ges under tiden som NATO ansökan behandlas.
Vi kanske är inne i ändens tid med krig och krigslarm, farsot som covid och värre virus som nämns i skriften.
Öppna profilen till AllanE
Bra skrivet Sunset! Det är ungefär vad jag hade tänkt skriva. Vill bara lägga till en sak:
Antag att Finland, men inte Sverige går med i NATO.
Ta en karta och titta västerut från Moskva.
Vad ser man?
En stor långsmal ö mitt inne i Natoland.
Kan man placera sina vapen i Sverige, så är NATO till stor del avskuret från att hjälpa Finland, Estland, Lettland och Litauen.
Det är en frukt så delikat att Putin knappast kan motstå frestelsen.
Och han vet av erfarenhet att NATO inte kommer att ingripa.
Öppna profilen till InteLängreKristen
Bra skrivet Sunset! Det är ungefär vad jag hade tänkt skriva. Vill bara lägga till en sak:
Antag att Finland, men inte Sverige går med i NATO.
Ta en karta och titta västerut från Moskva.
Vad ser man?
En stor långsmal ö mitt inne i Natoland.
Kan man placera sina vapen i Sverige, så är NATO till stor del avskuret från att hjälpa Finland, Estland, Lettland och Litauen.
Det är en frukt så delikat att Putin knappast kan motstå frestelsen.
Och han vet av erfarenhet att NATO inte kommer att ingripa.Nä, precis. Och det är därför Sverige inte får några garantier om militär hjälp från NATO. För de kommer inte att göra ett skit när det väl smäller här. Så varför då gå med och provocera fram en situation när vi inte har medel att hantera en väpnad konflikt?
Anonym
Att sverige ska gå med i NATO i nuläget är att anse som kollektivt självmord. Att lägga pengar på att panikupprusta Gotland är att slänga pengarna i sjön. Varför? Jo, för att Putin sa i början av denna dårskap att han ska förstöra de länder som lägger sig i hans konflikt med Ukraina.
Förstöra. Inte ockupera. Han behöver inte avsätta en enda gubbe för att ta Gotland eller landstiga i Sverige.
Det räcker med en knapptryckning och tre strategiska känvapen över Stockholm, Göteborg och Malmö exempelvis för att förstöra Sverige.

Och DET är jag allvarligt orolig för nu när alla börjar gapa om att vi ska gå med i NATO.
Putin har snart inget att förlora. Sverige har allt att förlora. Vad ska vi med NATO till när våra städer ligger i aska?
Även om det osannolika skulle inträffa att andra NATO-länder "hämnas" för att Sverige har bombats, så hjälper inte det alla tusentals dödsoffer och hundratusentals skadade som kommer att bli resultatet av ett sådant anfall.
ledsamt men håller med
vad har väl Nato när det väl gäller oss
Sverige ska inte fortsätta vara typ dörrmattor
Det räcker med att se vad EU kostar, vi betalar får uns tillbaka
Ryssen ligger nu illa till så gör nog bäst att inte störa honom ännu mer
Öppna profilen till sanningssökare
Ukrainakriget är och förblir ett provokationskrig av krigshetsarna här i världen. De som nu har gjort att ekonomin endast består av att trycka pengar. Det mesta av offentliga fonder, pensionssparanden i aktier håller på att bli värdelösa. Så vem ska få skulden för det ?  ALLT ÄR PUTINS FEL !  Det är vad som nu bankas in i människors medvetande, med denna numer enormt effektiva hjärntvättsapparat som finns. Pandemin var konstruerad för att paja ekonomin för Europa och USA och andra topp "väst" länder. Jag säger bara det, sverige har lagt ut dryga 20 miljarder på bara PCR tester. Vi har skickat 150 miljarder till EUs covid fond. Varifrån om vi är snälla och skriver fint och ber har fått ett kanskelöfte om att ev. få tillbaka 30-40 miljader. Sen har vi med alla vansinniga åtgärder havererat ekonomin. Och det skedde har redan skett av vad World Economic Forum kontrollerade politiker har gjort. Vår statsminister sitter på två stolar, hon är anställd av svenska folket hon har också en anställning hos WEF och hennes man är en superhöjdare inom läkemedelsvärlden.

Nu börjar alla i den sfären att varna för allt som kommer att hända av det Putin har gjort gör. ALLT ÄR PUTINS FEL ! Ljuder budskapet hela tiden direkt och indirekt. Det som dom redan har gjort i många år kan endast hamna i skuggorna om krigshets skapas och krig bryter ut. Krig är den naturliga lösningen på ekonomiska problem, så även denna gång. Alla rustar som galningar nu. Sverige skickar vapen till Ukraina. Vi har inte råd och inga har råd men man rustar och krigshetsar och inflationen kommer att slå hårt. 


Fred och nedrustning är Min Herres väg. Jesus kommer att skickas tillbaka till jorden snart av Fadern för att först rycka upp sin brud, som endast är fullkomlig och ren på grund av det han gjorde på korstet. Sen när det himmelska bröllopet är klart kommer Jesus att stiga ner till jorden på skyarna, precis som när han åkte upp till himlen. Då kommer alla lögner all kriga att upphöra. Allt regerande med ondska som verktyg kommer att upphöra. Då kommer mänskligheten att räddas från den hotande utrotningen av människan som då är på väg att ske. Den skedde bara på grund av människlighetens alians med det onda.

När Jesus kommer ner till jorden igen så kommer tillståndet på jorden vara som när då ?  Jo som på Noas dagar. Vi närmar oss med stormsteg den tillvaro som helt liknar den som vid Noas dagar.  
Öppna profilen till Ferguson
..... ALLT ÄR PUTINS FEL !  Det är vad som nu bankas in i människors medvetande, med denna numer enormt effektiva hjärntvättsapparat som finns........Jesus kommer att skickas tillbaka till jorden snart av Fadern för att först rycka upp sin brud, som endast är fullkomlig och ren på grund av det han gjorde på korstet....När Jesus kommer ner till jorden igen så kommer tillståndet på jorden vara som när då ?  Jo som på Noas dagar. Vi närmar oss med stormsteg den tillvaro som helt liknar den som vid Noas dagar.  Noas dagar var en tid av att "allt" var "busines as usual" när plötsligt floden kom!

"För så som det var i dagarna före floden: De åt och drack, gifte sig och blev bortgifta, ända till den dag då Noa gick in i arken, och de visste ingen, förrän floden kom och tog bort alla. Så ska också Människorsonens återkoms vara" Matt 24:37-39

Men likheter med vår tid finns "Men då såg HERREN att människornas ondska var stor på jorden och alla deras hjärtans uppsåt och tankar allt var onda" 1 Mos 6:5 

Några andra i GT vars hjärtan var förblindade av ondska var; 

"
Se, detta var din syster Sodoms missgärning: fastän höghet, överflöd och tryggad ro hade blivit henne och hennes döttrar beskärd, understödde hon likväl icke den arme och fattige. 50Tvärtom blevo de högfärdiga och bedrevo vad styggeligt var inför mig; därför försköt jag dem, när jag såg detta.  Hes 16:49-50

Den sataniska ondskan och dess egoistiska kärlekslöshet Sodomiterna levde i var att de inte brydde sig om den arme och fattige som förmodligen var de som hade arbetat ihop överflödet åt dem. Nått som existerar även idag men vi har inte kommit lika långt i den ondskan som Sodomiterna gjorde men vi är med stormsteg på väg mot det. Anfallskrig är alltid drivna av samma ondska som Sodomiternas och den ondskan är vad som driver Putin idag. Det sagt västvärlden är inte Guds bästa barn heller men i detta krig övertrumfar Putin med råge väst i fråga om ondska.

"
Jesus kommer att skickas tillbaka till jorden snart av Fadern för att först rycka upp sin brud, som endast är fullkomlig och ren på grund av det han gjorde på korstet"

Delar din tolkning om församlingens framtid detta är församlingens hopps fullbordan och den sista generation kristna kommer att ryckas upp tillsammans med de som somnat in i Kristus. 
Öppna profilen till Ferguson
Apropå Nato, det finns tre val, som jag känner till, för en kristen att välja angående det yttersta våldet, krig. 1Pacifism. 2 Att göra som staten säger vad gäller alla former av krig. 3 Att endast delta i krig mot en ondskefull angripare. 

Personligen har jag landat i det 3e alternativet. Därför skulle jag delta i ett försvars krig om Sverige skulle hamna i ett läge som Ukraina som har en ondskefull angripare i sitt land. Därför röstar jag för att vi går med i Nato för vi klara oss inte själva.
Öppna profilen till InteLängreKristen
Apropå Nato, det finns tre val, som jag känner till, för en kristen att välja angående det yttersta våldet, krig. 1Pacifism. 2 Att göra som staten säger vad gäller alla former av krig. 3 Att endast delta i krig mot en ondskefull angripare. 

Personligen har jag landat i det 3e alternativet. Därför skulle jag delta i ett försvars krig om Sverige skulle hamna i ett läge som Ukraina som har en ondskefull angripare i sitt land.

Hela samhället behövs i händelse av krig därför finns det det mängder med vapenfri tjänst, för samvetets skull, vilket vi ser ske i Ukraina. Intressant tolkning. Men NÄR är en angripare inte ondskefull?
Själv tror jag inte att vi behöver oroa oss för utländska stridskrafter, som jag skrev i början. En välriktad cyberattack räcker också för att slå ut samhället och då kommer det att vara inhemska krafter som blir var och ens problem. När civilisationen krackelerar då visas det ganksa snabbt hur tunn civilisationens fernissa verkligen är. Och med mängden vapen som florerar i vårt samhälle nu för tiden så kommer den starke (dvs den med vapen) att ta det den svage har. Så det handlar säkert mer om att var och en får beväpna sig för att skydda sig mot tidigare grannar och andra människor som vill åt den mat som just du råkar ha för tillfället. Glöm inte, att med ett bra järnrör kan man slå omgivningen med häpnad. Lite skoj och lite allvar. Men faktum är att hungriga människor i ens omeddelbara omgivning mycket väl kan komma att bli ett större och mer akut hot än ryska soldater.
Visar sida 1 av 2 sidor, 10 kommentarer per sida
Första |   << Föregående  Nästa >>  |  Sista