Gratis iPhone och Android mobilappar
Registrera dig här
Kapten
Kapten säger: Man med landets renaste avlopp finnes, ni anar inte vad som händer dunkudden man tvättar går sönder, så djupt i avloppet har jag aldrig behövt rensa.
Skriv i megafonen

Forum >> Religion och tro >> Debatt


Anonym

Uppryckelsen.

Församlingens uppryckelse sägs komma före vedermödan. Har några korta frågor ang. tidpunkten och börjar med fråga ett.


Var står det att församlingen ska lyftas upp före vedermödan?
Finns det några tecken som förebådar uppryckelsen?
Visar sida 1 av 8 sidor, 10 kommentarer per sida
Första |   << Föregående  Nästa >>  |  Sista
Öppna profilen till AllanE
Det finns INGENTING i Bibeln som tyder på att uppryckandet skall ske före vedermödan. Tvärtom nämns på många ställen att vedermödan kommer först. 
Såväl från Jesu egna ord, som från breven och från Uppenbarelsboken.

Jesus säger om vedermödan: När ni ser detta ske, vet ni att förlossningen är nära.

Uppryckandet sker i samband med den första uppståndelsen. Först blir de döda som tillhör Kristus levande igen. Så förvandlas vi (de) som fortfarande lever och tillhör Kristus. Och lyfts upp för att möta Honom.

Så här säger Jesus enligt Matteus:

När I nu fån se ’förödelsens styggelse’...stå på helig plats...då må ...den som är på taket må icke stiga ned för att hämta vad som finnes i hans hus...
Ty då skall det bliva ’en stor vedermöda...
Men strax efter den tidens vedermöda skall...Människosonen komma på himmelens skyar...han skall sända ut sina änglar...och de skola församla hans utvalda från de fyra väderstrecken, från himmelens ena ända till den andra. 
(Ur Matt24:15-31)

Tydligare kan det väl inte sägas att FÖRST kommer vedermödan. EFTER den kommer uppryckandet. Och det är Jesu egna ord.

I kapitlet ger Jesus också flera tecken att ge akt på.
Speciellt intressant är detta att både solen och månen skall mista sitt sken.
Sol- och månförmörkelser kan inte inträgga samtidigt. Så här handlar det alltså om att solen slocknar. Då kommer även månen att slockna eftersom den lyser med ljus från solen 

Jesus talar inte om hur det går till.
Kanske uppstår en väldig solfläck som täcker hela sidan som är vänd mot oss.
Eller kanske ett moln av stoft kommer in från rymden och passerar mellan oss och solen.
Eller kanske blir det kärnvapenkrig och "atomvinter".
Vi vet inte.
Men när det händer vet vi att Jesu ankomst är nära. 
Prisad vare HERREN!
Öppna profilen till Ferguson
"Församlingens uppryckelse sägs komma före vedermödan. Har några korta frågor ang. tidpunkten och börjar med fråga ett. Var står det att församlingen ska lyftas upp före vedermödan? Finns det några tecken som förebådar uppryckelsen?

"Var står det att församlingen ska lyftas upp före vedermödan?"

Det står ingenstans att församlingen rycks upp fore vedermödan utan det är en tolkning bland andra. Jesus kan komma för sin församling före vedermödan (Pretrib) under vedermödan (Mid trib - prewrath) eller efter den, (Posttrib). För ingen vet när uppryckandet sker vilket är Paulus är tydlig med här;

"Men om tider och stunder, bröder, finns det inget behov att skriva till er. 2 För ni vet själva mycket väl att Herrens dag kommer som en tjuv om natten" 1 Tess 5:1-2

Poängen med det uttrycket är ju att ingen vet när tjuven kommer för han kommer oväntat, dvs tjuven kan komma när som helst. "Därför när de säger: fred och säkerhet, då kommer undergången plötsligt över dem liksom födslosmärtan över en kvinna som ska föda, och de ska inte kunna fly undan"

"Finns det några tecken som förebådar uppryckelsen"

Det kommer inte att finnas några förvarningar för det ligger inte i linje med att Herren kommer som en tjuv om natten;

Jag tror det blir som på Noas tid när undergången kom över dem utan förvarning annat än att den hånade Noa byggde en Ark. Inte heller blev det nån förvarning för Sodoms och Gomorras befolkning, de var borta på ett ögonblick. För oss gäller Upp 3:10 för där kan vi se att församlingen kommer att bevaras från den prövning som ska komma över hela världen;

"Eftersom du har hållit fast vid mitt ord om uthållighet, ska jag också bevara dig från den prövningens stund, som ska komma över hela världen för att pröva dem som bor på jorden"

Men också Paulus  ord i 1 Tess 4 om att trösta mer med dessa ord, att vi inte är bestämda till vrede 1 Tess 1:10 "Jesus, som räddar oss från den kommande vreden" och "För Gud har inte bestämt oss till vrede" 1 Tess 5:9
Vi ser att den unga församlingen i Tessaloniki var vettskrämda för de trodde de var i vedermödan vilket Paulus hade sagt att de inte skulle hamna i. Om Tessalonikerna hade blivit undervisade av Paulus att de skulle hamna i vedermödan hade de ju haft skäl att jubla för i så fall var ju allt i sin ordning men de var vettskrämda för de trodde att de redan var i vedermödan.
Öppna profilen till sestir
Utan att veta svaret på de frågorna vill jag inflika att de två uppenbaraste betydelserna av uppryckelsen framstår som mindre intressanta—den eskatologiska och verb som har bibetydelsen 'våldta' (för det är knappast sex som unga oskulder är rädda för idag, ack flickor som har legat runt med tvåsiffrigt antal partners är rädda för äktenskapet)—utan betydelser hänförliga till ordets övriga definitioner, t ex:

a. stöld av egendom
b. rovdjurs plötsliga tagande av bytesdjur
c. snabbt fatta ett omvälvande beslut, att skynda på (själv eller någon annan)
d. bedra, förrycka någons verklighetsuppfattning

I Matteus 11:12 blir Himlarnas Kungarike uppryckt. Det tycks ha inträffat innan Jesus gör uttalandet, men vedermödor inträffar hela tiden så det säger inte så mycket.

Man kan ana betydelsen c. i gotiska versionen av 1 Tessalonikerna 4:17

þaþro þan weis þai libandans, þai aflifnandans suns miþ imma frawilwanda in milhmam du gamotjan fraujin in luftau jah framwigis miþ fraujin wairþam.

Framwigis får mig att associera till den väg Jesu lärljungar gick efter att de lämnade allt och följde honom. Man kan också fråga sig om möjligen det skånska ordet "arpas" är ett lån från grekiska harpazw, som översätts "rycka upp/iväg" och som har motsvarande etymologisk utveckling som gotiska wilwan, besläktat med wulf "varg" i association med rovdjur som våldsamt tar byte.
Anonym
Om det nu är bibliskt med ett uppryckande så kan väl September i år vara en lämplig månad. Vore gott att få ut sin semester först och vila sin kropp lite. Vi kan nog förvänta oss att år 2023 blir ett fruktansvärt år och att det börjar redan i höst. Vi får nog ta dejten i himlen misstänker jag. Jag börjar undra om det kanske inte är Guds vilja att vi finner någon just nu. Det är ju inte bara på det här forumet som det går trögt med kärleken för ensamma kristna. Hade ju varit trevligt om man kunde få några lyckliga år under jordelivet men det kanske är att hoppas på för mycket.
Anonym
Ferguson,

Ingen vet när uppryckandet skall ske.. men ändå "vet" vi i de olika priblärorna tidpunkten; "före" "mitten" "efter" vedermödan.

Tar vi bort alla tolkningar och försöker se vad Bibeln egentligen säger så är det sant att ingen vet .. endast Fadern har svaret. Mark. 13:32

Vi vet inte när, men vi vet hur. 
"Som en tjuv om natten" är en beskrivning som gör/visar att vi ska hålla oss vakna och i väntans tillstånd, "Se upp så att han inte plötsligt kommer och finner att ni sover" Mark 13 
"som en tjuv om natten" visar överraskningsmomentet för den som inte tror.. för den som är redo kommer inte den Dagen som en överraskning utan väntad, varese det är dag eller natt.
""Men ni, bröder, lever inte i mörker så att den dagen kan överraska er som en tjuv. " 1 Tess 5:4


"Men det förstår ni att om husägaren hade vetat när tjuven kom, då hade han inte låtit någon bryta sig in i hans hus. Var beredda också ni, för Människosonen kommer när ni inte väntar det."  Luk 12
Alltså, Jesus kommer överraskande som en tjuv för den som inte tror och för den som säger: "Han dröjer" och lever utan Gudsfruktan.
Men han kommer inte överraskande som en tjuv för den som tror eftersom denne som är redo inte kan överraskas.
Två sätt att se hur Jesu återkomst kommer att påverka människan när han kommer. Väntad eller oväntad.
Anonym
fortsättning,

Så kommer vi till tecknen. Vi kan inte koppla ihop tidstecknen med "som en tjuv om natten" eftersom den beskrivningen av Jesu återkomst inte berör tecknen utan tron. Den som tror väntar och är vaken, så den dagen kan inte överraska som en tjuv. Så säger Bibeln.

Men Bibeln säger också att vi kan börja ana hans återkomst, det finns tecken som ger oss anledning att sträcka på oss och hålla oss vakna. "Se upp så att han inte plötsligt kommer och finner att ni sover" 
Vi ser bl.a. i Matt 24 en mängd tecken, ska inte räkna upp dem här men Bibeln visar tidstecken för oss och utifrån dem ska vi förstå att tiden är nära. Jesus säger till folket: "När ni ser ett moln stiga i väster säger ni genast att det blir regn, och det blir så. 55 Och när det blåser sydlig vind säger ni att det blir hett, och det blir det. 56 Era hycklare, jordens och himlens utseende kan ni tyda. Varför kan ni då inte tyda den här tiden? Luk 12:54

Så tidstecken finns och precis som på Noas tid kommer folket att ignorera detta och gå under, endast en rest blir räddad genom Herrens försorg ..
Kan vi då utifrån vedermödans lidande säga att Gud ska föra oss bort från allt detta.. ?
Har Gud verkat så någongång genom historien? Vid syndafloden lämnades folket kvar och suddades ut av floden, endast Noa och hans familj räddades genom floden i arken. Han/de lyftes inte bort från vattnet.
Egypten och påskalammet, stryk blod på dörrkarmarna och det ska skydda er.. de förstfödda lyftes inte bort från lidandet/döden utan skyddades igenom det.
Lot, Gud tog inte bort honom från jordens lidande utan gav riktlinjer som skulle rädda honom undan stadens straff.

På samma sätt skall Guds folk inte drabbas av vredesdomen, tvärtom, Guds folk ska räddas från, skyddas från, den dom som faller över världen. Men inte genom att lyftas bort utan genom Guds beskydd och löften:  "Så ska han styrka era hjärtan och göra dem fläckfria i helighet inför vår Gud och Far när vår Herre Jesus kommer med alla sina heliga." 1 Tess 3:13 
Han ska också styrka er ända till slutet, så att ni inte kan anklagas på vår Herre Jesu Kristi dag. 1 Kor 1:8 

Anonym
och,

Eftersom du har bevarat mitt ord om uthållighet ska jag bevara och rädda dig ur prövningens stund som ska komma över hela världen för att pröva jordens invånare. 11 Jag kommer snart. Håll fast vid det du har så att ingen tar din krona. Upp 3:10,11
Öppna profilen till Ferguson

Love,

Jag menar att du blandar ihop Jesu 2a tillkommelse med uppryckandet därför att du inte urskiljer att Jesus talar till Israel och Paulus talar till församlingen. Om vi inte kan se det blir eskatologin svår att förstå och vårt hopp otydligt. 
Det innebär ju inte att det Jesus säger inte är till oss. Naturligtvis är det så men vi kan inte tolka in allt han säger som vore det till oss lika lite som vi kan göra det med GT utan vi får möta det Jesus säger på tillämpningens väg. Det är ju först i Apg 2 församlingen kommer till liv. Därför menar jag att förstå att Israel och församlingen är separerade från varandra är nyckeln till att förstå framför allt eskatologin.

"Så kommer vi till tecknen. Vi kan inte koppla ihop tidstecknen med "som en tjuv om natten" eftersom den beskrivningen av Jesu återkomst inte berör tecknen utan tron. Den som tror väntar och är vaken, så den dagen kan inte överraska som en tjuv. Så säger Bibeln."

Jag tror inte det kommer att finnas några tidstecken före uppryckandet utan de tidstecken vi ser i evangelierna är till Israel och hedningarna. Eftersom Paulus talar om en tjuv om natten så kommer uppryckandet att ske lika plötsligt som när en tjuv kommer helt utan förvarning. Det är Paulus undervisning till Tessalonikerna och Herren kommer att komma som en tjuv för dem också i den mening att han kommer som en överaskning.

Du nämner "Så ska han styrka era hjärtan och göra dem fläckfria i helighet inför vår Gud och Far när vår Herre Jesus kommer med alla sina heliga." 1 Tess 3:13

Att få räknas in i den skara som kommer tillsammans med alla andra Herrens heliga genom församlingens historia kommer att vara ett underbart ögonblick.
Öppna profilen till Ferguson
och,

Eftersom du har bevarat mitt ord om uthållighet ska jag bevara och rädda dig ur prövningens stund som ska komma över hela världen för att pröva jordens invånare. 11 Jag kommer snart. Håll fast vid det du har så att ingen tar din krona. Upp 3:10,11


Tappade bort de två verserna ovan. Frågan är på vilket sätt församlingen blir bevarade ur eller från prövningens stund?

Jag tror att det sker genom uppryckandet före vedermödan detta därför att de som ska prövas är de som bor på jorden, dvs de som inte är frälsta. Församlingen har genom tro tagit emot sin frälsare och är räddade från den dom som kommer över de som bor på jorden. Vi blir prövade för att få lön eller inte inför Kristidomstol, det finns inget skäl för att en troende kristen ska prövas 2 gånger.

Paulus skriver i 1 Kor 9:24-25;

"Vet ni inte att alla löparna på en tävlingsbana springer, men det är bara en som får priset? Spring så att ni vinner det. 25 För var och en som tävlar måste ha disciplin i allt. Nu gör de detta för att vinna en förgänglig segerkrans, men vi en oförgänglig"

Vet inte om Paulus hade det första maratonloppet i åtanke eller om det var andra löpartävlingar men jag tror han med det vill förbereda oss för att vi inte kan veta när Jesus kommer åter därför måste vi ha uthållighet som en maraton löpare och inte som en sprinter. Därför betyder "Jag kommer snart" inte "snart" ifråga om tids rymd utan att när han kommer, kommer han "snart" i meningen plötsligt. Om Jesus menat snart i fråga om tidsrymd borde Paulus ha beskrivit ett sprinter lopp eller medeldistans lopp typ 1500 meter iställer för maraton som är drygt 4 mil.

Sestir kanske kan förklara för oss med sin kunskap i grekiska vad "kommer snart" i detta sammanhang betyder.Öppna profilen till sestir
``Jag kommer med ens. Förfoga [över] vad du äger så ingen tar din krans!´´

Jag tror inte Uppenbarelseboken skrevs på grekiska utan kanske på något semitiskt språk. Den som har näsa, han må läsa.

I Peshitta är verbet Ata, som i Maranata. Jag har svårt att tro att det inte vore samma rot som i japanska atari, vilket lär ha nyttjats av (kriminella) gäng i betydelsen 'bege sig in på annat gängs territorium'. Det var i så motto något hotfullt.

Atari är också ett begrepp i brädspelet go för när en spelare nästan har omringat en kedja av motståndarens stenar och med ett drag skulle kunna fånga dem, om inte motståndaren lyckas fly med sitt nästa drag. Det är lite som schack i spelet med samma namn. En skicklig gospelare som hette Ikeda Toshio hittade på, i mitt tycke, de bästa reglerna för spelet. Han var också ingenjör på ett elektronikföretag, och bidrog enligt något rykte jag läst om för länge sedan till att en speldator kom att heta Atari. Troligen hittade dess brukare en kortare koppling till begreppet hänryckelse än den jag härovan redovisat.

Min översättning av "snart/plötsligt/snabbt" med "med ens" motiveras av att motsvarande ord i Peshitta har en längre form i CPA (=Kristen Palestin Arameiska) som är "min chada" där min=från och chad=siffran 1. Om det finns någon extrainformation insmugen i satsen vore det kanske där.

Grekiska erchomenai taxy 'jag kommer med hast' består av två ganska vanliga ord, så vitt jag vet utan märkvärdiga härledningar. Taxys är släkt med taktos 'bestämd/fast/avtalad' om tidpunkt. Dess komparativ är skojig för den som är intresserad av språk: thasswn (där th=theta, w=omega) 'snabbare/skyndsammare'. Kan det vara släkt med gotiska rekonstruerade *tass (från ungatass) i en betydelse 'disciplinerad'?

Jag ber om ursäkt om jag har svävat ut för mycket. Det är en övning inför uppryckelsen då vi ju ska möta Herren i ett moln.

Visar sida 1 av 8 sidor, 10 kommentarer per sida
Första |   << Föregående  Nästa >>  |  Sista