Gratis iPhone och Android mobilappar
Registrera dig här
Kristna Dejtingpodden
man
man säger: En välsignad vecka till alla som ber till Jesus!
Skriv i megafonen

Forum >> Bönegrupp >> Debatt


Öppna profilen till MrAmour

Böneämne Markusevangeliet först i Bibeln

Jag vet att detta är ett radikalt grepp, men tänk er att öppna Bibeln och det du först läser är dessa rader: "Här börjar glädjebudskapet om Jesus Kristus, Guds son." Tänk dig att du inte är Kristen och vill veta mer om Kristen tro och om Jesus läser ett evangelium... Som ett Böneämne kan vi ju ha att när Bibeln (Bibelkommiskonens översättning) ska omtryckas, att det Nya Testamentet kommer först samt med Markusevangeliet före Matteusevangeliet och därefter det Gamla Testamentet. Om vi så bara kan omvända en enda person till kristendomen och att följa Jesus genom att göra så är det ju värt detta. Vi måste kunna omvärdera dispositionen av Bibelns texter åtminstone vartannat årtusende tycker jag. Det hävdas (även om inte av alla) att Markusevangeliet är det äldsta av de fyra evangelierna; man kan åtminstone konstatera att det är det mest lättlästa och lättilgängliga evangeliet. 
"Som det står skrivet hos profeten Jesaja: Se, jag sänder min budbärare före dig, han skall bereda vägen för dig. En röst ropar i öknen: Bana väg för Herren, gör hans stigar raka"
Visar sida 1 av 2 sidor, 10 kommentarer per sida
Första |   << Föregående  Nästa >>  |  Sista
Öppna profilen till MrIroni
Jag är inte så insatt i just bibelöversättningar, och hur de tänker.
För mig så behöver det inte kastas om med att ha nya testamentet först eftersom de flesta nykristna, eller de som inte är kristna än, brukar få ett nya testamente som ibland tillhör psaltaren. Sen när man väl är inläst så kommer ju viljan och önskan att läsa hela bibeln.

Det svåra med att ändra på böckerna är när man har flera olika översättningar och jämför hemma. Man är så van vid ett visst sätt att slå i bibeln.
Öppna profilen till Tillit
Eller varför inte börja med Johannes?

I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom honom, och utan honom blev ingenting till av det som är till. I honom var liv, och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det.

En helt fantastisk inledning!!


Eller varför inte:

I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Jorden var öde och tom, och mörker var över djupet. Och Guds Ande svävade över vattnet. Gud sade: ”Varde ljus!” Och det blev ljus. Gud såg att ljuset var gott, och han skilde ljuset från mörkret.
Öppna profilen till MrAmour
Till Tillit 
Jag befarar att många som på egen hand tar sig an Bibeln börjar från början och att många kanske ger upp vid tredje Moseboken. Som det står skrivet hos profeten Jesaja "gör hans stigar raka" är det inte vår plikt att göra det så enkelt, alltså att utan kringeli krok vägar presenterar evangeliet först; det är ju ändå Jesus som är det viktiga.
Anonym
Jag vet att detta är ett radikalt grepp, men tänk er att öppna Bibeln och det du först läser är dessa rader: "Här börjar glädjebudskapet om Jesus Kristus, Guds son." Tänk dig att du inte är Kristen och vill veta mer om Kristen tro och om Jesus läser ett evangelium... Som ett Böneämne kan vi ju ha att när Bibeln (Bibelkommiskonens översättning) ska omtryckas, att det Nya Testamentet kommer först samt med Markusevangeliet före Matteusevangeliet och därefter det Gamla Testamentet. Om vi så bara kan omvända en enda person till kristendomen och att följa Jesus genom att göra så är det ju värt detta. Vi måste kunna omvärdera dispositionen av Bibelns texter åtminstone vartannat årtusende tycker jag. Det hävdas (även om inte av alla) att Markusevangeliet är det äldsta av de fyra evangelierna; man kan åtminstone konstatera att det är det mest lättlästa och lättilgängliga evangeliet. 
"Som det står skrivet hos profeten Jesaja: Se, jag sänder min budbärare före dig, han skall bereda vägen för dig. En röst ropar i öknen: Bana väg för Herren, gör hans stigar raka"Visst är det bra att börja med det nyaste .. NT är ju vår skrift utifrån missionsbefallningen.. Sprid evangelium, döp, lär dem ...


Så visst varför inte börja med att sprida evangelierna .. det är väl ok.
Dock.. jag undrar om du talat med ej troende, med sökare, med ungdomar som har miljoner frågor...
Jag förstår inte hur du besvarar de frågor som alltid kommer, (min erfarenhet men jag tror inte att det gäller enbart mig) Frågor som varför måste Jesus korsfästas .. Varför behöver jag tro på Jesus?
och hur kommer det sig att Johannes säger om den man han går före och banar väg .. "Efter mig kommer en man som är före mig, för han var till före mig" 

För att din mission här ska bli trovärdig och framför allt andligt hållbar, måste du ge fortsättningen .. Hur går du vidare när frågorna kommer...
Finns inga svar blir det kontraproduktivt att enbart lägga fram evangelierna.. 


förstår du hur jag menar?
Öppna profilen till MrAmour
Till Vingen 
Det är väl naturligt att det kommer frågor som behöver besvaras men trevligt att du instämmer att det kunde vara en bra väg att nå fram till fler med NT först.
Anonym
Till Vingen 
Det är väl naturligt att det kommer frågor som behöver besvaras men trevligt att du instämmer att det kunde vara en bra väg att nå fram till fler med NT först.Javisst vore det trevligt... men hur besvarar du frågor som kommer om du inte tar hela Bibeln på allvar... Jag förstår inte .. 
Frågor förekommer väldigt ofta inför ett beslut att följa Jesus, som beskrivs i Markus t.ex. eller Johannes..
Anonym
Till Vingen 
Det är väl naturligt att det kommer frågor som behöver besvaras men trevligt att du instämmer att det kunde vara en bra väg att nå fram till fler med NT först.


Jag vet inte riktigt vad det är du försöker uppnå här. Har du helt missat att vi sedan mycket länge redan evangeliserar med just Nya testamentet - i egna, tryckta upplagor och ofta tillsammans med undervisande inlägg om hur man blir frälst?
Öppna profilen till MrAmour
Till Vingen 
Jag tar hela Bibeln som helhet på allvar och jag ser GT som en grund för Kristendomen men det är evangelierna i synnerhet och NT som den Kristna tron vilar på. 
Dock väljer jag att äta russin och att inte tro på att jorden skapades på sex dagar. 
Den ärevördige kyrkofadern Augustinus som inte hade rätt i allt men som genom sin bok om frälsning med titeln Bekännelser betytt mycket för mig - lär ha sagt: Det viktigaste är att man kan läsa Bibeln.
Öppna profilen till MrAmour
Till Flight 61
Jag vet att vid mission så använder man sig av NT,  ibland faktiskt också enbart av Markusevangeliet; det är lite olika mellan samfund och mellan församlingar som du säkert också vet.
Poängen är väl att få fler att komma till tro på Jesus!
Sedan finns det väl en poäng med att låta Gud komma före människor; det blir ju i annat fall ändå någon typ av ringaktning mot Jesus.
Kan du tänka dig att be för att vi i fortsättningen får NT före GT i våra Biblar runt om i världen?
Öppna profilen till MrAmour
Till MrIroni
Jag är fullt medveten om att  om Nya Testamentet skulle placeras först i Bibeln och GT därefter så skulle det inledningsvis vara lite mer tidskrävande (i alla fall i början innan alla länder gjorde på samma sätt) att göra jämförelser mellan olika Biblar med skillnader i disposition. Jag vet också att de som är utbildade teologer inte har några svårigheter att följa en innehållsförteckning med en sidhänvisning. 
Om hjärtat är med och vi verkligen vill att fler skall komma till tro på Jesus Kristus är jag beredd att ödmjukt göra den förändring som är nödvändig för att Bibeln skall locka fler och det hoppas jag att fler med mig också är?
Visar sida 1 av 2 sidor, 10 kommentarer per sida
Första |   << Föregående  Nästa >>  |  Sista