Gratis iPhone och Android mobilappar
Registrera dig här
Kristna Dejtingpodden
Johaneklund
Johaneklund säger: Halloj! Vill gärna lära känna nya människor och nya vänner, så skriv gärna! Finns även på insta/snap: Justinodiaz Önskar dig en fin vecka!
Skriv i megafonen

Forum >> Religion och tro >> Debatt


Öppna profilen till Believer

Stäng kyrkan för new age

New Age och österländsk nyandlighet har kommit in i våra kyrkor, sedan en tid tillbaka.
I samma takt har medlemsantalen rasat.

Man kan inte locka in människor till kyrkorna med en "kristen" etikett på österländsk andlighet, och mena att man ska hitta Jesus under etiketten. 

Dålig kunskap, brist på andlig urskiljning, brist på frälsta ledare, brist på ett rakt evangelium med Ande och kraft, brist på kompromissande med andra religioner, brist på rätten att få stå på egna ben utan politikers inflytande och styrande...ja, listan kan göras lång över allt som påverkat vår kyrka, i stort och lokalt. 


Vad är "nyandlighet" egentligen?

Här är en tråd där vi kan samla all viktig kunskap om New Age. För den behövs! 
Visar sida 1 av 4 sidor, 10 kommentarer per sida
Första |   << Föregående  Nästa >>  |  Sista
Öppna profilen till Believer
"Öppet brev till ärkebiskopen: Stäng kyrkan för nyandlighet - Artikel från dagens "Världen idag"


Mitt namn är Linda Bergling. Efter att jag blev frälst 1972 utbildade jag mig till diakon och tjänade under flera år inom Svenska kyrkan.
Under min tjänst i Brämaregårdens kyrka blev jag inbjuden att delta i en liten förnyelsegrupp (Kyrklig förnyelse, som sedermera blev Oasrörelsen). Gruppen leddes av biskop Bertil Gärtner, som också förrättade min vigning. Under den tiden såg jag en längtan efter andlig förnyelse växa fram, men tyvärr mötte förnyelsen gång på gång motstånd inom kyrkan.
Min man, Gunnar Bergling, var då verksam som präst i Svenska kyrkan. Som många andra karismatiska präster upplevde han att det var svårt att få utrymme för andlig förnyelse i form av den helige Andes dop och att betjäna människor genom handpåläggning och Andens nådegåvor.
När vi rekommenderade människor till kyrkans retreat var vi osäkra på om de då skulle få möta på österländska inslag eller verklig vila och frid hos Jesus.
Mot bakgrund av detta har jag i trettio år tänkt skriva detta brev. Så jag hoppas innerligt att ärkebiskopen tar sig tid att läsa det. Brevet är inte tänkt som påhopp på andra religioner och deras sedvänjor, inte heller att ifrågasätta alla människors lika värde.
Det jag vill dela med dig är en oro som jag länge burit inom mig gällande kyrkans kallelse och förvaltarskap av evangeliet om Jesus, Guds ord och bönen. Jag upplever nämligen att tekniker, metoder och andlighet med ursprung i österländska religioner kommit att ersätta det djupa mötet med Jesus som källa till läkedom och frid.
Som nyutbildad diakon fick jag mitt första möte med österländsk andlighet på Rättviksgården i början av 1970-talet. Prästen Hans Hof instruerade oss i zenbuddistisk böneteknik. Jag och många unga med mig tackade nej till att delta i detta. Vi upplevde att Jesus varnade oss för att gå via en annan religion eller andlighet för att lära känna honom.
Vi oroade oss för framtiden och befarade att om det inte gavs större utrymme för Andens gåvor och andliga erfarenheter i Svenska kyrkan, så skulle den österländska andligheten och dess tekniker överta Guds Andes plats. Det dröjde inte länge förrän Hans Hof – som till en början fick motstånd från kyrkan på grund av alltför stor koppling till buddhismen – ändrade namn på sin teknik till ”djupmeditation”. I dag använder de flesta retreatcenter i Svenska kyrkan den tekniken för bön.
När den psykiska ohälsan ökade i Sverige introducerades tekniker som mindfulness och yoga inom vård, skola och omsorg. Helt utan andlig varudeklaration, det vill säga information om varifrån dessa tekniker var hämtade.


Fortsättning.
Öppna profilen till Believer
Jag själv, och många jag mötte, såsom politiker, läkare, sjuksköterskor, psykologer, präster och lärare, var okunniga om dessa metoders plats i sina ursprungliga sammanhang. För att utforska detta närmare studerade jag under många år taoism, buddhism och hinduism, bland annat vid ett universitet i USA.
Då upptäckte jag att det var omöjligt att separera dessa andliga tekniker från sitt ursprung. Det vore lika konstigt som att lyfta ut nattvarden eller bönen och beskriva dem som sekulära tekniker, utan att ta hänsyn till att de är inlemmade i ett större andligt sammanhang.
Dessa religioner, och den andlighet de representerar, har en helt annan syn på livet, och begreppet ”frälsning” har där en annan betydelse än i den kristna tron. De flesta meditationstekniker har en tydlig andlig målsättning och kan inte separeras från sitt ursprungliga sammanhang.
Till exempel syftar koncentrationsövningarna i mindfulness i första hand inte till själslig hälsa utan till nästa steg i ”den åttafaldiga vägen” – Nirvana. Här är målet utslocknande, befrielse från lidande. Även yogaövningar för kroppen är inlemmade i ett större andligt sammanhang. Meditativa rörelser i qigong har en andlig målsättning, nämligen harmoni med Tao. Balans mellan Yin och Yang och frigörelse av Qi, som inte är samma sak som helig Ande.
Inte ens grundaren till MBSD (Mindfulness-based stress reduction), Jon Kabat-Zinn, lösgör mindfulness-meditation från den åttafaldiga vägen, utan utrycker klart: ”mindfulness är buddhismens hjärta.”
Doktor Ola Schenström, initiativtagare till Mindfulnesscenter, skriver i sin bok Mindfulness i vardagen att ”mindfulness är inspirerad av buddhistisk meditation och livsfilosofi. Mindfulness är därför en central del i den åttafaldiga vägen”.
Vi är många som med sorg och bedrövelse har sett hur den österländska andligheten och dess tekniker får allt större utrymme i Svenska kyrkan. Öppet propagerar präster för qigong, yoga, kundaliniyoga och mindfulness som hälsobringande tekniker. Med åren har listan på församlingar som erbjuder österländska tekniker utan andlig varudeklaration ökat dramatiskt.
Många människor i Svenska kyrkans församlingar vet inte skillnaden på den helige Ande och till exempel one-ness blessing/deeksha, hinduistisk energiöverföring, qigong och qi, meridianer och läkande av trasiga energifält.

Fortsättning.
Öppna profilen till Believer
Kära ärkebiskop, från mitt hjärta vädjar jag till dig att du tar dig tid och tittar närmare på det faktum att österländsk andlighet de senaste åren har gjort sitt intåg i Svenska kyrkans församlingar. Därmed har präster sannolikt förlorat en del av de redskap som Jesus gett, redskap som skulle hjälpa människor till andlig, psykisk, själslig och fysisk hälsa genom Guds ord och Guds Ande.
Nu står jag inte längre kvar i Svenska kyrkan, men mina första steg som kristen tog jag i den traditionen och min tanke när jag blev diakon var att Svenska kyrkan skulle bli mitt andliga hem under resten av mitt liv.
Min önskan är att du, ärade ärkebiskop, på något sätt skulle ge mig respons på detta brev, ett klarläggande av varför österländska tekniker har fått så stort utrymme inom kyrkan. Du har ju huvudansvaret för att prästernas vigningslöften om att förvalta Ordet rent och klart verkligen efterlevs.
Från mitt hjärta ber jag dig att ta detta på allvar. Be, sök Herren och öppna för biblisk andlighet i kyrkan. En sådan andlighet – det är min övertygelse – finns bara i relationen med Jesus och i hans underbara försoningsgärning.
Med varma hälsningar i Guds frid."

Linda Bergling
pastor och själavårdare, Församlingen Arken

https://www.varldenidag.se/debatt/oppet-brev-till-arkebiskopen-stang-kyrkan-for-nyandlighet/repulp!swytqKMS1iSkEbO@rk5ufA/
Öppna profilen till Believer
Ett 10 år gammalt inlägg, men intressant:


"Måste man vara kristen för att vara präst?

En präst i Svenska kyrkan, präst i Aspeboda församling, är anmäld till domkapitlet i sitt stift för att hon inte vill tala om en Gud som straffar synden. Hon vill inte tala om en frälsare som lider döden på ett kors för mänsklighetens synder. Hon tror inte att skapelsen är fallen i synd. Det behövs därför ingen försoning, ingen försoningsdöd på korset – allt sådant tal är groteskt enligt denna präst.

Hon skriver i ett inlägg i Kyrkans tidning:

”Är det bara jag som känner det motbjudande att ta dessa ord i min mun? Den gudsbild och människosyn som avbildas är förfärlig och grotesk! En fallen skapelse, ett syndigt människosläkte, vars Gud de tillber, är som en diktator från Nordafrika eller Mellanöstern, som kräver ett människooffer för att försonas med sitt folk…

”Är det ingen människa som undrar över detta inom kyrkan? Jag förstår att människor utanför kyrkan inte bryr sig, eftersom det är en så verklighetsfrämmande världsbild i ett modernt sekulariserat land, som förmedlas. Men det måste väl finnas någon människa som funderar över detta?

”Är det inte dags att vi i kyrkan börjar tala om människor i utveckling istället? Det finns ingen fallen skapelse och därför blir hela försoningsläran orimlig! Plocka bort allt tal om synd, skuld, skam, blod, slaktade lamm och annat förfärligt! Det hör inte hemma i modern tid, bland upplysta människor!

”Tala istället om kärlek, kärlek till medmänniskor, kärlek till det egna jaget, barmhärtighet, godhet, medmänsklighet, frihet, yttrandefrihet, jämlikhet, mod, självkänsla, självförtroende, upprättelse och kärlek igen. Det är vad världen behöver!”


Fortsättning.
Öppna profilen till Believer
Hon har för detta fått mycket kritik och försvarar sig i ytterligare en artikel där hon bl.a. skriver:

”Många deklarerar tydligt att de tror på jungfrufödsel, uppståndelsen och att Jesus dog för våra synders skull och visst må man tro så. Men låt det inte vara den allenarådande sanningen för hur man ska tro för att vara kristen! Jag tror att kraften i Jesus ord är större, än att hans budskap ska stjälpas av att vi ifrågasätter och kritiserar så kallade utsagor. Tänk vilken frigörelse, vilken enorm befrielse för människor att äntligen få lov att säga sin mening och inte bara det, utan också att det är ok! Inga repressalier, ingen utfrysning, bara en öppen och fri dialog. Jag vet i alla fall en som skulle bli glad! En man som för tvåtusen år sedan predikade om frihet för de fångna, upprättelse för de svaga och sjuka. Jag vet inte av att han någonsin satte upp restriktioner om hur, vad och var vi skulle tro på honom. Det han bad oss göra, var att älska varandra.

”Vad vi missar är att kyrkan faktiskt har ett ärende, utan försoningsoffer. Jag anser att det är dags att upprätta Jesus till den storslagna människa och andliga förebild han är! Han led en förfärlig död på grund av att den tidens människor inte tog till sig hans budskap och makthavarna blev rädda för att han uppviglade folket. Han mördades på grund av sina åsikter, vilket var förfärligt men inte särskilt unikt. Sådant sker fortfarande på många håll runt om i världen.

”Men kärlekens kraft som han predikar är större än något annat. Detta Jesus budskap ser jag som min främsta uppgift att föra fram i Svenska kyrkan. Om det anses okristligt får vara upp till var och en att bedöma.”


Det ska bli intressant att se hur det går med anmälan!
Hon har ju uppenbarligen inte en kristen tro och vill inte predika kristen tro. Frågan är om man måste vara kristen för att få vara präst i Svenska kyrkan? Anser domkapitlet att hon överskridit sina befogenheter? Anser domkapitlet att hon håller eller inte håller sina prästlöften om hon förnekar det centrala kristna budskapet på detta sätt?
Personligen, är jag mest förundrad över hur sådana personer vill envisas med att fortsätta kalla sig kristna och varför de överhuvud taget vill envisas med att besvära kyrkan mer. Jag kan bara säga, att hade jag personligen av någon anledning kommit fram till sådana åsikter, så hade jag tyckt det vara mycket ärligare att lämna prästjobbet och kyrkan och syssla med något annat jobb."


https://www.mikaelkarlendal.se/2011/04/07/maste-man-vara-kristen-for-att-vara-prast/
Öppna profilen till Believer
Helena Nilsson var kristen, men drogs in i New Age.

Här är hennes vittnesbörd om tiden som New Age-are, hur och varför hon trodde på och praktiserade det, samt vägen fram till idag och inspelningen i kyrkan. 


Det är i 4 delar:

1. Vad är New Age? -   https://www.youtube.com/watch?v=x3tpsIRf8p4

2. Alternativmedicin och dess metoder -   https://www.youtube.com/watch?v=8tLeVa64AF8

3. Villfarelser och falska budskap https://www.youtube.com/watch?v=EMEaGcp5O9o

4. Andevärlden -   https://www.youtube.com/watch?v=A8zTtgMPQYY

Öppna profilen till Believer
Gertrud Storsjö - nyandlighet, new age, yoga, buddism mm - Del 1 av 3

https://www.youtube.com/watch?v=MBxXpFWJqKEGertrud Storsjö - nyandlighet, new age, yoga, buddism mm - Del 2 av 3

https://www.youtube.com/watch?v=i9e6W84mgvIGertrud Storsjö - nyandlighet, new age, yoga, buddism mm - Del 3 av 3

https://www.youtube.com/watch?v=WVk54MbJ7i4
Öppna profilen till Believer

Fri från New Age efter 40 års sökande

https://www.youtube.com/watch?v=yhiyh8HxmO4&t=11s
Öppna profilen till Believer

Kundalini, kortslutningar, risker & information

https://kundalini.se/

Informerar om riskerna med konstlade andliga övningar vars syfte, även om man inte är medveten om det, är att nå snabb medvetandeförhöjning.
I Skandinavien har många människor upplevt en problematisk kundaliniprocess. Det bildades föreningar först i Danmark och sedan även i Sverige, 1995, för att hjälpa oss själva och andra i samma situation. Nätverken kom i kontakt med tusentals personer som haft kundaliniresning. Det svenska nätverket är numera nedlagt, se förklaring längre ner.
Syftet med nätverken var att skapa ett forum där alla olika synpunkter och infallsvinklar som fanns om kundalinifenomenet kunde behandlas och läggas fram, så att vi kunde få ett mer klarläggande förhållande till vad dessa energier kan innebära.

Kundaliniresning uppträder framförallt som följdverkning av yoga, felaktig meditation (TM, chakra m.fl.), healing, reiki, kanalisering, qigong, kropps- och psykoterapi, frigörande andning (rebirthing), holotropisk andning, pranayama och andra nyandliga metoder vars syfte är medvetandeförhöjning.
Andra områden där det finns stora risker att bli psykotisk eller dra på sig diskarnerade (avlidna) varelser är om man på något sätt förlorar kontrollen, alttså inte är "herre i sitt eget hus", som vid:
- trance och hypnos
- under vredesutbrott
- automatskrift, pendelsvängning
- spiritism
- vid extrem trötthet
- alla andliga övningar, där man på något sätt försöker att överskrida gränsen till den andliga världen

En uppmaning med eftertyck till alla yoga- och meditationslärare, andningspedagoger samt andra terapeuter:

Skaffa er kunskaper om vilka oerhörda krafter ni har att göra med. Likaledes bör ni informera elever och klienter om den stora risken för kollaps av hjärn- och nervsystemet och för psykoser, vilka kan inträffa utan förvarning. 
Den moderna läkarvetenskapen har begränsad kunskap och erfarenhet inom området, och förnekar ofta kundalinienergins förekomst. Sjukdomsbilden är oftast inte känd inom psykiatrin. Det uppstår därför en kommunikations- och förtroendeklyfta mellan läkare och patient. Patienten känner sig oförstådd och ensam, och försöker lösa sina problem själv.


Fortsättning.
Öppna profilen till Believer

Många kommer som följd av en kundaliniresning i en omfattande kris, dels andligt, dels socialt, i sitt förhållande till arbete, familj m.m.

Kundalini kan i kosmiskt/universellt perspektiv uppfattas som universums alltgenomträngande elektriska kraft, som existerar i alla skapelser. Kundaliniresning ger problem när den aktiveras när man inte är moraliskt mogen för det , eftersom den i sin utveckling sätter starkt fokus på den ofärdiga fysiska kroppen och det omedvetna området i psyket.

Typiska kundalinisymtom:
- Brännande värme eller iskalla strömmar som rör sig uppåt genom ryggraden. Eventuellt förnimmelsen av luftbubblor eller en orm som rör sig upp genom kroppen.
- Elektriska pirrningar i underliv, ryggrad eller huvud.
- Spänningar eller stelhet i nacken, samt huvudsmärtor.
- Känsla av övertryck i huvudet.
- Vibrationer, oro eller kramper i benen eller andra ställen i kroppen.
- Snabb puls och ökad ämnesomsättning.
- Störningar i andnings- och/eller hjärtfunktionen
- Överkänslighet mot ljud, ljus och lukter samt andra människors närvaro.
- Orgasmupplevelser på olika ställen i kroppen, eller totala kosmiska orgasmer.
- Mystiska religiösa upplevelser, uppenbarelser och/eller kosmiska glimtar.
- Parapsykiska förmågor.
- Ljusfenomen i eller utanför kroppen.
- Problem med att finna balans mellan dels starka sexuella impulser, och dels en önskan om att leva i upphöjd renhet.
- Ihållande ångest eller ångestanfall för att man inte vet vad som händer.
- Sömnlöshet, manisk uppstämdhet eller djup depression. Energiförlust.
- Försvagad koncentrationsförmåga och minne.
- Total isolering för att de inre upplevelserna inte kan kommuniceras ut.
- Upplevelser av besatthet och poltergeistfenomenInbillad upphöjdhetskänsla, en högmodig föreställning att man mitt uppe i alltihopa är en mycket viktig gudomlig person med stort ansvar som Jesus, Jungfru Maria, Ärkeängel eller någon annan andlig mästare eller profet av hög dignitet.


Fortsättning.
Visar sida 1 av 4 sidor, 10 kommentarer per sida
Första |   << Föregående  Nästa >>  |  Sista