smålänning i norr säger: https://www.israeliskt.se/problemet-unrwa/
Skriv Skriv här Skriv i megafonen

Forum > Religion och tro > Diskussion

MrAmour
Skapat 2021-12-14 av MrAmour, man, 60 år, Skåne län.
Den kristna skapelseberättelsen
Hej
skulle vara intressant att få ta del av synpunkter och komentarer kring den kristna skapelseberättelsen, jag tror på den som återfinns i början av Johanesevangeliet. Jag tror på en kombination av evolutionsteorin och att vi som kristna individer är skapade av Gud. Jag tror inte på ormen i Edens lustgård men ser historien om Adam och Eva framförallt som den judiska skapelseberättelsen; att det var en muntlig berättelse som slutligen skrevs ner för att förklara livets uppkomst. Anser du/ni att det räcker med att tro på Nya testamentet med det gamla testamentet som grund. Eller anser du/ni att om man inte tror på berättelsen om Ormen så kan man inte kalla sig kristen? Jag anser mig själv vara en hängiven kristen med en Jesus centrerad livssyn.

Svar på inlägg

Anonym
#1. Publicerat 2021-12-15 av Anonym
Efter att Gud skapade klart på sex dagar såg Herren Gud på sitt verk och konstaterade att "det var gott". Skapelsen var god innan synden kom in i världen. Då går det inte ihop om Gud skulle ha skapat genom evolution som innebär att den starkare överlever, att död och lidande finns. Detta kom först efter syndafallet i 1 Moseb 2.
Jesus kom för syndens skull, som "den andre Adam" Rom 5. Jesus hänvisade ständigt till "Skrifterna", med det menade han GT, som handlar om Kristus som den kommande Messias Frälsaren från synd, död och djävul.
Som du kanske ser får man teologiska svårigheter om man inte bejakar skapelseberättelsen, I alla fall jag. Sedan kan man diskutera vad som bäst överensstämmer med naturvetenskapen; biblisk skapelsetro eller utvecklingsläran. Jag anser att det är skapelsetron.
Tillit
#2. Publicerat 2021-12-15 av Tillit
Här skulle jag kunna skriva hur mycket som helst. Men ska nöja mig med att ställa några frågor till dig.

Vill dock börja med att säga att jag inte bedömer hur kristen någon är utifrån uppfattningen i dessa frågor. "Om du med din mun bekänner Jesus vara Herre och i ditt hjärta tror att Gud har upptäckt honom från det döda, då är du frälst".

Däremot så blir mina frågor något avslöjande var jag står i förhållande till din "trosbekännelse" ovan.

Om du inte tror på ormen, Adam och Eva, Edens lustgård och den bibliska (som du kallar judiska) skapelseberättelsen vad anser du då att Jesus gick i döden och uppstod för att frälsa dig och mig ifrån? Finns Satan (som uppträder som ormen vid syndafallet)? Tror du på ett syndafall? Om inte, vari består frälsningen och varför behövs den?

Är den evolutionistiska "människan" kommen ur generationer av slumpmässiga misslyckanden god från början? När blev hon det i så fall (efter att ha utrotat sina föregångare som den mest anpassade/lämpade)? När föll hon och vari bestod det fallet? Varför behöver alla människor bli frälsta genom Jesus om detta fall bort från Gud inte har skett?

Vem definierar synd ur ett evolutionistiskt perspektiv? Om det är Gud som definierar synd, hur kan han då ha skapat genom evolution som förutsätter dödande och överlevnad på andras bekostnad om detta numera anses vara synd? Av samma varelser som är beroende av deras föregångares syndande för sin existens.

Tror du på Gud som skapare, men att han har använt evolution och "styrt" slumpen? Tror du Jesus är Guds Son och levde som människa helt utan synd (definierad av Skaparen JAG ÄR) och därför kunde ta straffet och bära världens alla synder på sig för att vi skulle bli upprättad och bli som vi var tänkta att vara? Vad är det i så fall?

Som du ser väcker din trådstart massor av följdfrågor och vi skulle förmodligen ha en väldigt trevlig, givande och utmanande kväll om vi satte oss ner och tog tid för att prata igenom konsekvenserna för både din och min tro tillsammans. Jag är medveten om att även min barnsliga bibeltro ibland får ett antal dilemman, men jag har nog brottats med dessa tillräckligt länge för att även kunna ifrågasätta gängse, så kallade vetenskapliga syn på saken och för troende ibland en kompromiss för att passa in i en I grunden ateistisk världsbild och förklaring helt utan Gud i bilden. Vilket egentligen är totalt ovetenskapligt OM Gud är en förutsättning för att vi överhuvudtaget finns här.
Tillit
#3. Publicerat 2021-12-15 av Tillit
Efter att Gud skapade klart på sex dagar såg Herren Gud på sitt verk och konstaterade att "det var gott". Skapelsen var god innan synden kom in i världen. Då går det inte ihop om Gud skulle ha skapat genom evolution som innebär att den starkare överlever, att död och lidande finns. Detta kom först efter syndafallet i 1 Moseb 2.
Jesus kom för syndens skull, som "den andre Adam" Rom 5. Jesus hänvisade ständigt till "Skrifterna", med det menade han GT, som handlar om Kristus som den kommande Messias Frälsaren från synd, död och djävul.
Som du kanske ser får man teologiska svårigheter om man inte bejakar skapelseberättelsen, I alla fall jag. Sedan kan man diskutera vad som bäst överensstämmer med naturvetenskapen; biblisk skapelsetro eller utvecklingsläran. Jag anser att det är skapelsetron.
I den här frågan så håller jag förstås med Närking och mina frågor var ett försök att få fram dessa problem. Men jag hör gärna från någon som förnekar både Adam och Eva, ormen och syndafallet varför Jesus, som den andre Adam överhuvudtaget behövdes. För att återställa vad?
Tillit
#4. Publicerat 2021-12-15 av Tillit
Jag fortsätter mina frågor. Johannesevangeliet inleder så här:

"I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom honom, och utan honom blev ingenting till av det som är till."

Och i Kolosserbrevet 1 står följande:
"Han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade Sons rike. I honom är vi friköpta och har förlåtelse för våra synder. Han är den osynlige Gudens avbild, förstfödd före allt skapat, för i honom skapades allt i himlen och på jorden: synligt och osynligt, tronfurstar och herradömen, härskare och makter – allt är skapat genom honom och till honom. Han är till före allt, och allt hålls samman genom honom."

Det är inte så svaga ord i NT direkt om den Jesus som du bekänner dig till. Hur förklarar du dessa utifrån din tro som du uttrycker i trådstarten och mina funderingar i mitt första svar?
sestir
#5. Publicerat 2021-12-15 av sestir
[...] Jag tror inte på ormen i Edens lustgård men ser historien om Adam och Eva framförallt som den judiska skapelseberättelsen; att det var en muntlig berättelse som slutligen skrevs ner för att förklara livets uppkomst. [...]

Min livserfarenhet, vilken rimligtvis är mindre än din, säger mig att saker som skrevs för länge sedan är oerhört mycket trovärdigare än det som kommer från informationskällor i dagens samhälle. Med tanke på hur svårt det är idag att få en historia traderad i ett par hundra år måste det gått åt enorma ansträngningar för att bevara de äldsta böckerna i GT hjälpligt till vår tid.

Det påstås väl ingenstans i bibeln att Adam & Eva skulle ha varit de första människorna?

[...] Anser du/ni att det räcker med att tro på Nya testamentet med det gamla testamentet som grund. Eller anser du/ni att om man inte tror på berättelsen om Ormen så kan man inte kalla sig kristen? [...]

Att tro på något kan i vissa sammanhang betyda att vara lojal mot, stödja och verka för något. Vår lojalitet ligger knappast hos den förste ormen, men liksom Kopparormen restes för Israeliterna i öknen måste "Människosonen"/"Den siste Adam" resas och bli en lisa för våra själar.
Tillit
#6. Publicerat 2021-12-15 av Tillit
Min livserfarenhet, vilken rimligtvis är mindre än din, säger mig att saker som skrevs för länge sedan är oerhört mycket trovärdigare än det som kommer från informationskällor i dagens samhälle.
...

Det påstås väl ingenstans i bibeln att Adam & Eva skulle ha varit de första människorna?
Jo det gör det ganska tydligt på flera ställen, men det fetmarkerade visar mig att du har en fantastisk livserfarenhet.. Den ödmjukheten är sällsynt i dagens samhälle där vi per default utgår från att vi är mer "utvecklade" och förstår bättre nu än då...
Tillit
#7. Publicerat 2021-12-15 av Tillit
Men jag vill inte bara gömma mig bakom frågor utan även svara dig på vad jag tror. En sorts "trosbekännelse"

Du frågade om vår tro och uttryckte (lite grann) din egen. Låt mig försöka uttrycka min (litegrann).

Eftersom jag är troende på en Evig och Oändlig Gud som är före allt och oberoende av tid och rum så vore det ett rent svek och som att koppla bort hjärnan totalt att bortse från Honom, som jag dessutom har en personlig relation med på grund av Jesus. När Mose frågade Gud vem han skulle säga hade sänt honom så svarade Gud från busken "Jag Är har sänt dig". Det är liksom grunden. Min Gud improviserar inte för att rätta till saker som råkade bli fel. Han är inte en människa som gör fel per default. Han visste redan från början att Adam och Eva (människan) skulle falla och han hade då redan planen för vår upprättelse färdig, vilket vi också kan läsa i berättelsen om syndafallet. "Kvinnans säd ska trampa sönder ormens huvud".

Det enda vi som människor kan studera är den fallna världen och alla dess både fantastiska gudagivna förmågor och fallets konsekvenser. Gud visste ju att skapelsen skulle falla och la därför från början ner försvaret och förmågan i den att klara sig "själv". Och DET är det enda vi kan observera. Naturen som den är efter fallet. Det finns ingen gudastyrd evolution eftersom evolutionen som vi kan observera den är utifrån det tillstånd vi befinner oss i och hur skulle evolution kunna vara styrd? "Skapelsen bryts ner som en klädnad" står det (också i NT) men den/vi har fått ett inbyggt försvar som gör att vi inte går under direkt, för Gud vill oss väl och vill återställa allt. Hans styrda plan för den fullkomliga återupprättelsen var att låta Sonen Jesus bära världens synd som i grunden bottnar i att vi/skapelsen vände Gud ryggen. "Vi gick alla vilse som får, men Gud lät alla våra missgärningar drabba honom." Ja hela Jesaja 53 går att läsa och fascineras över hur exakt planen är beskriven nästan 1000 år innan Jesus kom. Den fanns där hela tiden och har alltid funnits där, om man kan tala om tid hos någon som står över/utanför och är oberoende av tid och rum.

"Allt hålls samman i honom". Tänk på det i perspektivet av vetenskapens fascination över naturkonstanter som är så exakta att om de ändrades det minsta så skulle den värld vi kan se kollapsa.

Men mitt i detta så kämpar naturen för sin överlevnad. Virus muterar och vårt immunförsvar anpassar sig därefter. Evolution sker hela tiden, men är ett redskap givet av Gud till den värld som han visste skulle falla och därför förberedde den att fungera ändå. Därför att han är en mästare på att använda även våra misslyckanden till något gott. Paulus beskriver det i Romarbrevet 11 och berättelsen om Josef är väl helt fantastisk i det avseendet. Bibeln är full av det, och många av oss kan vittna om det i våra personliga liv.
Tillit
#8. Publicerat 2021-12-15 av Tillit
Det här var en liten liten början till min "trosbekännelse", men jag är inte färdig själv med den och hur ska jag då kunna förklara den i en sån här tråd?
Anonym
#9. Publicerat 2021-12-15 av Anonym
Hej
skulle vara intressant att få ta del av synpunkter och komentarer kring den kristna skapelseberättelsen, jag tror på den som återfinns i början av Johanesevangeliet. Jag tror på en kombination av evolutionsteorin och att vi som kristna individer är skapade av Gud. Jag tror inte på ormen i Edens lustgård men ser historien om Adam och Eva framförallt som den judiska skapelseberättelsen; att det var en muntlig berättelse som slutligen skrevs ner för att förklara livets uppkomst. Anser du/ni att det räcker med att tro på Nya testamentet med det gamla testamentet som grund. Eller anser du/ni att om man inte tror på berättelsen om Ormen så kan man inte kalla sig kristen? Jag anser mig själv vara en hängiven kristen med en Jesus centrerad livssyn.
Jag kan visa beviset för att ormen fanns i Edens lustgård. Eller rättare sagt, Skriften bevisar Skriften:
Upp. 12:9:

"Och den store draken blev utkastad, den gamle ormen, som kallas Djävul och Satan, han som bedrar hela världen. Han blev nedkastad på jorden, och hans änglar med honom."

Och Jesus säger att han såg Satan slungas ner till jorden som en blixt. Visionerna i Uppenbarelseboken är syner av vad som hände i kombination med vad som händer och kommer att hända. Alltså både presens, imperfekt och futurum.
Satan slungades ner innan Jesus kom ner till jorden.
Anonym
#10. Publicerat 2021-12-16 av Anonym
Det här var en liten liten början till min "trosbekännelse", men jag är inte färdig själv med den och hur ska jag då kunna förklara den i en sån här tråd?
Din trosbekännelse sammanfattar hela Skriften/Bibeln.. wow...
smålänning i norr säger: https://www.israeliskt.se/problemet-unrwa/
Skriv Skriv här Skriv i megafonen