Gratis iPhone och Android mobilappar
Registrera dig här
Kristna Dejtingpoddens Lillajulfest
Spontanpratkvarn
Spontanpratkvarn säger: Varenda första inkommande meddelande där mailadresser nämns för fortsatt kontakt står troligen en bedragare bakom
Skriv i megafonen

Forum >> Religion och tro >> Debatt


Öppna profilen till Believer

Hämndens Gud eller kärlekens Gud? - Älskar eller hatar Gud syndare?

Är Bibeln full av paradoxer som inte går att förstå? 


Är Gud hämndens Gud eller kärlekens Gud?
Är Fadern strängare än Sonen?
Hatar eller älskar Gud orättfärdiga?

Gäller GT fast vi lever i NT?
Vad blev nytt och annorlunda genom Sonen?
Kan Gud vara både Fadern i GT och Sonen i NT?
Går Bibeln ihop?
Går Gud ihop?Mitt svar:
Ja, Bibeln går ihop och Gud går ihop. Kan vi tillsammans reda ut det här, genom att se till Bibelns ord och helhet?

Många tycker att detta känns svårt och motsägelsefullt, och det är viktigt med en trygg tro och förtröstan på att hela Bibeln är sann.Den här diskussionstråden blandar inte in utombibliska böcker, i försök att kalla böcker utanför GT och NT för kanon (inspirerade av Gud).
Det finns läror som försöker att radera ut delar av Bibeln och istället lägga till andra böcker. 
I den här tråden handlar det bara om Guds ord genom den skriftsamling som kallas "Bibeln" (utan apokryferna, som är utombibliska tillägg). 
Visar sida 1 av 6 sidor, 10 kommentarer per sida
Första |   << Föregående  Nästa >>  |  Sista
Öppna profilen till Tillit
Jag ska försöka att ge ett svar för vidare diskussion, men ge en bakrund till varför jag tror att jag aldrig har hamnat i det dilemmat, som du antyder att många har. Jag har hört många säga "Jag tror på Jesus och NT, men gamla testamenetet med alla sina hårda domar har jag aldrig förstått mig på", typ. Själv har jag aldrig upplevt det så. Ska försöka att bena ut varför... Som jag tror.

Jag har ju växt upp med denna till synes konflikt och som ung sträckläst både GT och NT. Men jag gjorde det som pånyttfödd, fräls (vet egentligen inte när jag blev det och även detta har av vissa ansetts som ett problem då jag inte kan peka på en dag då jag tog emot Jesus) och med den Helige Ande närvarande hos/i mig och kanske jag därför inte då hängde upp mig på de "motsägelser" som mitt "förstånd" i viss mån skulle kunna ha gjort om jag läst det rent rakt upp och ner. Men tidigt blev berättelsen om Jesu möte med äktenskapsbryterskan (som bibeln kallar henne) så oerhört levande för mig. När Jesus, i sin fulla auktoritet, tar risken att säga "den som är utan synd må kasta första stenen". Ingen gjorde det. Inte ens de som själva nasågs sig rättfärdiga i sin egenrättfärdighet kunde förmå sig. Men Jesus som säger "inte heller jag dömer dig" hade kunnat om han ville. Jag har snarare alltid sett gamla testamentets "hårda" attityd till synd och konsekvenserna av den som just vad det är. En beskrivning av syndens konsekvenser i sin nakenhet. Det står "skaffa bort det som är orent" och för att vara ett folk som ska kunna kallas Guds folk så är det en nödvändighet, för inget orent eller orättfärdigt kan komma inför Gud och överleva det mötet. Det går inte eftersom "Helig, helig, helig är Herren Gud den allsmäktige" som keruberna (eller är det seraferna) står inför inför Gud och säger ständigt. En renhet som inte kan veta av någon orenhet. Det är min upplevelse av GT (utöver mycket annat förstås).

Sen möter jag världens attityd. Där lösningen på problemet med synd och orenhet är att förminska det eller ta bort det. Att säga "det är väl inte så farligt". "En Gud som är så petig och kräver det av mig, vill jag inte veta av." osv. "Kärlek" blir att släta över istället för att förlåta och kunna säga "inte heller jag dömer dig" trots att du har gjort det som för evigt skulle dig från gemenskapen.

Sen kommer Jesus. Presenterar en väg som inte slätar över syndens allvarlighet. Inte det minsta. Han spikades inte upp på korset enbart för mördarna, våldsverkarna och alla som gjort saker som VI inte kan acceptera i vårt överslätande ofullkomliga sätt att bedöma vad som är tillräckligt bra. Han spikades upp på korset för MIG. För mina synder. ALLT i mig som skulle göra att jag skulle gå under om jag kom ansikte mot ansikte med en allt igenom helig Gud. 

"Lagen gavs genom Mose, nåden och sanningen genom Kristus"

Forts..
Öppna profilen till Tillit
Det ena kan liksom inte vara utan det andra för om vi inte anser att det finns någon lag att leva upp till, så behövs heller ingen nåd.  
Öppna profilen till Tillit
Dessutom så finns det ju hur många ställen som helst i GT som visar på Guds nåd och löftet om frälsaren.
Anonym
Jag kan bara hålla med dig, Tillit. Jag har heller aldrig sett något problem här.
Öppna profilen till Uthållighet
Intressant ämne. Man skulle med fördel svara med några bibelord som stöd ,men jag skriver lite ändå.


Man lär känna Gud fadern bäst genom att läsa GT och Jesus bäst genom läsning av NT. Nyckeln ligger i att Jesus som sändes av Fadern för ett specifikt uppdrag att instifta nya förbundet och att komma med Guds rike till jorden själv säger att Fadern och sonen är i gemenskap och har samma karaktär.
  Skillnaden ligger i att Jesus kom i en människas gestalt,så vi känner oss mera bekväma med Honom som bild av Gud, Nya(och bättre förbundet ) är strakt förknippat med sonen som ju kom med det,fast han var sänd av fadern.
Gud är kärlekens Gud och den som blir försonad med Gud blir också fri från de makter som kommer att och redna nu är utsatta för Guds hämnd och vrede. Alltså de om är i uppror emot Gud.

Jättesvåra frågor egentligen. Gud hatar synden,men inte människan bakom. Däremot kan man inte skilja person och handling hur som helst. Det finns tid för omvändelse,men den är inte oändlig och evig.
Alla kommer dömas efter sina gärningar en dag
Vi lever inte efter GT. Men Paulus säger att lagen är en skolmästare att fostra oss och Jesus säger att vår rättfärdighet skall vara mera än de självrättfärdiga religiösa som inte hade hjärtat förvandlat.
 Guds rike kom med ett rike som var förandligat och inte fysiskt. Frihet och upprättelse finns i Jesu namn och som arv för alla som tar emot och följer Jesus och adopteras in i Guds folk. Alla himmelska välsignelser och kallelse att hålla Jesu bud. Alltså ett bättre förbund än Mose,men också svårare p g a friheten

Och fienden och mänsklig ofullkomlighet har gång på gång missförstått Jesu undervisning och nya förbundets församling på ett antal punkter genom historian. Vi vet att det Gud har gjort är pertekt och generöst,men vi tenderar att förenkla,missförstå eller sammanblanda med religiös lagiskhet,främmande andlighet och mänskliga filosofier och politiska ideologier
Öppna profilen till Vingen
Är Bibeln full av paradoxer som inte går att förstå? 


Är Gud hämndens Gud eller kärlekens Gud?
Är Fadern strängare än Sonen?
Hatar eller älskar Gud orättfärdiga?

Gäller GT fast vi lever i NT?
Vad blev nytt och annorlunda genom Sonen?
Kan Gud vara både Fadern i GT och Sonen i NT?
Går Bibeln ihop?
Går Gud ihop?Mitt svar:
Ja, Bibeln går ihop och Gud går ihop. 


 


Frågorna ger liksom svaren.. Hämndens Gud är kärlekens Gud. Vredens Gud är synlig i Fadern och Sonens dom över synden, (inte människan). Gud älskar alla men hatar orättfärdighet. 
Utan GT blir NT obegriplig och vice versa. GT beskriver själva uppdraget, tänker jag, uppdraget som uppfylls och blir möjliggjort i NT. Skuggan blir också en synlig bild..

Det nya i NT är själva förbundet mellan Gud och människa, det gamla förbundets arv hänger till stor del på människan, det nya förbundets arv beror helt och fullt på Gud. 
och visst är Sonen och Fadern Gud även i GT,.. säger Jesaja: Bana väg för Herren, gör vägen rak i ödemarken för vår Gud., då är det både Fadern och Sonen som är Herren i Nt

Tror jag ... 

Vill du utveckla dina tankar med tråden? 
Öppna profilen till Believer
(...)

Men tidigt blev berättelsen om Jesu möte med äktenskapsbryterskan (som bibeln kallar henne) så oerhört levande för mig. När Jesus, i sin fulla auktoritet, tar risken att säga "den som är utan synd må kasta första stenen". Ingen gjorde det. Inte ens de som själva nasågs sig rättfärdiga i sin egenrättfärdighet kunde förmå sig. Men Jesus som säger "inte heller jag dömer dig" hade kunnat om han ville. Jag har snarare alltid sett gamla testamentets "hårda" attityd till synd och konsekvenserna av den som just vad det är. En beskrivning av syndens konsekvenser i sin nakenhet. Det står "skaffa bort det som är orent" och för att vara ett folk som ska kunna kallas Guds folk så är det en nödvändighet, för inget orent eller orättfärdigt kan komma inför Gud och överleva det mötet. Det går inte eftersom "Helig, helig, helig är Herren Gud den allsmäktige" som keruberna (eller är det seraferna) står inför inför Gud och säger ständigt. En renhet som inte kan veta av någon orenhet. Det är min upplevelse av GT (utöver mycket annat förstås).

Sen möter jag världens attityd. Där lösningen på problemet med synd och orenhet är att förminska det eller ta bort det. Att säga "det är väl inte så farligt". "En Gud som är så petig och kräver det av mig, vill jag inte veta av." osv. "Kärlek" blir att släta över istället för att förlåta och kunna säga "inte heller jag dömer dig" trots att du har gjort det som för evigt skulle dig från gemenskapen.

Sen kommer Jesus. Presenterar en väg som inte slätar över syndens allvarlighet. Inte det minsta. Han spikades inte upp på korset enbart för mördarna, våldsverkarna och alla som gjort saker som VI inte kan acceptera i vårt överslätande ofullkomliga sätt att bedöma vad som är tillräckligt bra. Han spikades upp på korset för MIG. För mina synder. ALLT i mig som skulle göra att jag skulle gå under om jag kom ansikte mot ansikte med en allt igenom helig Gud. 

"Lagen gavs genom Mose, nåden och sanningen genom Kristus"

Forts..
Du beskriver det så bra. Och det är därför det är så viktigt att diskutera detta, för vi har tillsammans så mycket vittnesbörd om hur vi har tänkt, och känt och upplevt. Vi kan uppmuntra genom att dela med oss. Och lära ut genom allt vi lärt oss. 
En oerhört viktig sak är att se Guds helighet, men också vad som är just "heligt" och gott i Guds ögon. Våra mänskliga värderingar är inte alltid Guds värderingar. Vi tycker väldigt mycket, och vill forma om Gud efter våra värderingar. Det är bara det att de alltid är subjektiva då, och finns i lika många varianter som människor. 
Öppna profilen till Believer
Det ena kan liksom inte vara utan det andra för om vi inte anser att det finns någon lag att leva upp till, så behövs heller ingen nåd.  

Kan vi då gå till GT och hämta och hänvisa till lagar som gällde i det gamla förbundet..när vi vill stödja någonting vi tycker ska följas i det nya förbundet? 
Om vi tar strafflagarna som ett exempel. 
Kan vi gå in och hänvisa till strafflagarna som gällde de som var i förbundet som Gud gav genom Mose, fast förbundet har upphört att gälla, och ett nytt förbund genom Jesu blod har helt bytt ut det gamla? 
Är det inte så att vi kan lära oss om hur Gud tänker, och se hans vilja och hjärta i det gamla förbundet när det gäller hur han behandlade sitt utvalda folk under just den tiden, men sedan söka svaren på vad som blev nytt genom Jesus genom att studera evangelierna och församlingens första tid och brev och uppenbarelser för att veta på vilka sätt allting har blivit nytt genom Jesus? 
Vad betyder lagen för oss idag? Vad fattades i nåd för dem då? 
Som du skriver, om ingen lag finns så behövs det ingen nåd. För vad är det då vi bekänner att vi behöver Jesus för, och vad tog han då på sig på korset? 
"Vad är synd?" "De tror inte på mig.", svarar Jesus. 
Synda-fallet idag är att inte tro på Jesus som Guds Son och vår Frälsare. "Den som inte tror är redan dömd." 
Men eftersom Guds vilja även är Andens vilja, så kommer alltid Anden i oss att påvisa oss om när vi felar och när vi inte gör Guds vilja. "Lagen" ligger i Anden i hjärtat, lagbuden är skrivna som bud på hjärtats tavla. "Kom till mig, alla som arbetar och är tyngda av bördor, och jag ska ge er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, för jag är mild och ödmjuk i hjärtat, och ni ska finna ro för era själar. För mitt ok är milt, och min börda är lätt." 
Matt. 11:28-30
Att leva efter lagen är inget lätt ok. Att bli frälst genom lagens gärningar gör att frälsningen försvinner så fort ett bud bryts. Det budskapet går på tvärsen med Jesus budskap. 
Någonting har hänt, i och med det nya förbundet: Allt har blivit nytt! 
Öppna profilen till Believer
Intressant ämne. Man skulle med fördel svara med några bibelord som stöd ,men jag skriver lite ändå.


Man lär känna Gud fadern bäst genom att läsa GT och Jesus bäst genom läsning av NT. Nyckeln ligger i att Jesus som sändes av Fadern för ett specifikt uppdrag att instifta nya förbundet och att komma med Guds rike till jorden själv säger att Fadern och sonen är i gemenskap och har samma karaktär.
  Skillnaden ligger i att Jesus kom i en människas gestalt,så vi känner oss mera bekväma med Honom som bild av Gud, Nya(och bättre förbundet ) är strakt förknippat med sonen som ju kom med det,fast han var sänd av fadern.
Gud är kärlekens Gud och den som blir försonad med Gud blir också fri från de makter som kommer att och redna nu är utsatta för Guds hämnd och vrede. Alltså de om är i uppror emot Gud.

Jättesvåra frågor egentligen. Gud hatar synden,men inte människan bakom. Däremot kan man inte skilja person och handling hur som helst. Det finns tid för omvändelse,men den är inte oändlig och evig.
Alla kommer dömas efter sina gärningar en dag
Vi lever inte efter GT. Men Paulus säger att lagen är en skolmästare att fostra oss och Jesus säger att vår rättfärdighet skall vara mera än de självrättfärdiga religiösa som inte hade hjärtat förvandlat.
 Guds rike kom med ett rike som var förandligat och inte fysiskt. Frihet och upprättelse finns i Jesu namn och som arv för alla som tar emot och följer Jesus och adopteras in i Guds folk. Alla himmelska välsignelser och kallelse att hålla Jesu bud. Alltså ett bättre förbund än Mose,men också svårare p g a friheten

Och fienden och mänsklig ofullkomlighet har gång på gång missförstått Jesu undervisning och nya förbundets församling på ett antal punkter genom historian. Vi vet att det Gud har gjort är pertekt och generöst,men vi tenderar att förenkla,missförstå eller sammanblanda med religiös lagiskhet,främmande andlighet och mänskliga filosofier och politiska ideologier

Hur tänker du kring det som kallas för "hämndepsalmerna", när det gäller om Gud älskar syndaren och de orättfärdiga? 
De här som exempel: Ps. 5:11, 10:15, 35:4-8, 58:7-12, 69:23-27, 137:8-9
Jag frågar för att du brukar förklara på ett enkelt och bra sätt. Och det är här man kan tyckas se en del av de paradoxer som finns. 

Vill du utveckla det sista markerade stycket mer? Vad tänker du på speciellt? 
Öppna profilen till Tillit
Kan vi då gå till GT och hämta och hänvisa till lagar som gällde i det gamla förbundet..när vi vill stödja någonting vi tycker ska följas i det nya förbundet? 
Om vi tar strafflagarna som ett exempel. 
Kan vi gå in och hänvisa till strafflagarna som gällde de som var i förbundet som Gud gav genom Mose, fast förbundet har upphört att gälla, och ett nytt förbund genom Jesu blod har helt bytt ut det gamla? 
Är det inte så att vi kan lära oss om hur Gud tänker, och se hans vilja och hjärta i det gamla förbundet när det gäller hur han behandlade sitt utvalda folk under just den tiden, men sedan söka svaren på vad som blev nytt genom Jesus genom att studera evangelierna och församlingens första tid och brev och uppenbarelser för att veta på vilka sätt allting har blivit nytt genom Jesus? 
Vad betyder lagen för oss idag? Vad fattades i nåd för dem då? 
Som du skriver, om ingen lag finns så behövs det ingen nåd. För vad är det då vi bekänner att vi behöver Jesus för, och vad tog han då på sig på korset? 
"Vad är synd?" "De tror inte på mig.", svarar Jesus. 
Synda-fallet idag är att inte tro på Jesus som Guds Son och vår Frälsare. "Den som inte tror är redan dömd." 
Men eftersom Guds vilja även är Andens vilja, så kommer alltid Anden i oss att påvisa oss om när vi felar och när vi inte gör Guds vilja. "Lagen" ligger i Anden i hjärtat, lagbuden är skrivna som bud på hjärtats tavla. "Kom till mig, alla som arbetar och är tyngda av bördor, och jag ska ge er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, för jag är mild och ödmjuk i hjärtat, och ni ska finna ro för era själar. För mitt ok är milt, och min börda är lätt." 
Matt. 11:28-30
Att leva efter lagen är inget lätt ok. Att bli frälst genom lagens gärningar gör att frälsningen försvinner så fort ett bud bryts. Det budskapet går på tvärsen med Jesus budskap. 
Någonting har hänt, i och med det nya förbundet: Allt har blivit nytt! 

Ja. Så är det verkligen. En rättfärdighet som kommer av tro. I Honom och genom Honom. För det är ju inte så att Jesus heller slätar över något. Han säger till sina lärjungar "om er rättfärdighet inte är långt högre än farriseernas och de skriftlärdas, så kommer ni aldrig in i himmelriket" och "det räcker med att du ser på en kvinna med begärelse, så har du brutit ett äktenskap." Så Jesus slätar verkligen inte över, men går till kärnan. Och har en lösning. Den rättfärdighet som kommer av tron, som förvandlar oss inifrån.
Visar sida 1 av 6 sidor, 10 kommentarer per sida
Första |   << Föregående  Nästa >>  |  Sista