Gratis iPhone och Android mobilappar
Registrera dig här
Kristna Dejtingpoddens Lillajulfest
Skriv en hilsen til alle på KristenDate.se
Skriv i megafonen
Skriv i megafonen

Forum >> Religion och tro >> Debatt


Öppna profilen till Vingen

Flaggan med korset.

Har lyssnat till Lars Enarson och grunden till de bönedagar han leder...
Ni som vet vad Enarson vill föra fram kan se att nationalism och flaggor står som säkerhet för Guds vilja att sända en ny väckelse i Norden.

Vill du haka på och granska det Enarson för fram vore jag glad, för min mening här är inte att rata hans tilltal från Gud om en kristen regering.. utan min mening är att se det goda och ta emot det samtidigt som det felaktiga kommer fram och kan lämnas därhän.

Min första fråga är: När Gud talar om flaggor, baner, i GT och till Israel, är det fysiska flaggor som räknas, under dessa resp baner skall Israels stammar samlas inför Gud.. på samma sätt ser Enarson Nordens resp. flaggor (med korset) som baner att samlas under inför Gud... men.. är inte Herren själv vårt enda baner?
Öppna profilen till Believer
Jo, den som har lyssnat och läst mycket vet vid det här laget hur Enarsson tolkar Bibeln teologiskt. Och han är både fast och kvar i det gamla testamentet i mycket. 

I det nya förbundet, som vi lever i, så är Jesus Kristus vårt och folkens banér. 

Det finns ingenting i hela det nya testamentet som talar om en framtida väckelse någonstans. Tvärtom. 
(Men inom futurismen så tolkar man in framtida väckelser.)
Trots det, ska vi alltid evangelisera och be för människors frälsning och välsigna alla folk. 
Öppna profilen till Vingen
Jo, den som har lyssnat och läst mycket vet vid det här laget hur Enarsson tolkar Bibeln teologiskt. Och han är både fast och kvar i det gamla testamentet i mycket. 

I det nya förbundet, som vi lever i, så är Jesus Kristus vårt och folkens banér. 

Det finns ingenting i hela det nya testamentet som talar om en framtida väckelse någonstans. Tvärtom. 
(Men inom futurismen så tolkar man in framtida väckelser.)
Trots det, ska vi alltid evangelisera och be för människors frälsning och välsigna alla folk. Ja jag får för mig att det jordiska blir i hans hjärta omvandlat till något andligt.. korset i de Nordiska flaggorna får stå som tecken på att Gud vill börja en väckelse i Norden för att så sprida sig till de övriga flaggländerna utan kors..
Men vi bränner flaggor, de är förgänglighet.. hur kan dessa kors få stå som Guds bevis för hans vilja på jorden?


Vad gäller väckelsen så är det taget främst ur Upp. 7. Skaran ingen kan räkna står inför den vita tronen och kommer ur den stora nöden.. dvs en väckelse kommen på jorden under tider av lidande..och det lidandet står framför oss... Så ser Enarson den kommande väckelsen komma.. utifrån Bibeln.. 
Öppna profilen till Believer

Ja jag får för mig att det jordiska blir i hans hjärta omvandlat till något andligt.. korset i de Nordiska flaggorna får stå som tecken på att Gud vill börja en väckelse i Norden för att så sprida sig till de övriga flaggländerna utan kors..
Men vi bränner flaggor, de är förgänglighet.. hur kan dessa kors få stå som Guds bevis för hans vilja på jorden?


Vad gäller väckelsen så är det taget främst ur Upp. 7. Skaran ingen kan räkna står inför den vita tronen och kommer ur den stora nöden.. dvs en väckelse kommen på jorden under tider av lidande..och det lidandet står framför oss... Så ser Enarson den kommande väckelsen komma.. utifrån Bibeln.. 

Det är bara det att den stora skaran är alla kristna från alla folk, för den är oräknerlig. Det är inte bara framtida kristna från ett exakt futurum flera tusen år efter synen. 
Den oräknerliga skaran är redan oräknerlig, och alla har de tvättat sina kläder vita i Lammets blod. Det finns inga syner alls som visar två olika oräknerliga skaror som tvättat sina kläder, men kommer från två olika tider. 

Men det är en fin önskan Enarsson har, och bön och evangelisation är alltid rätt att längta efter och kämpa för.

Korset i svenska flaggan har för inte så jättelänge sedan förvandlats till att vara flaggan till det mest sekulariserade landet i världen. Det folk som har lägst antal som tror på en personlig Gud och hans vilja. 
Korset var en gång för ca 1000 år sedan en kristen symbol på flaggor i Norden. 
Beviset för Guds vilja på jorden var korset på Golgata och det Jesus gjorde. Verkade korset på vår flagga på samma sätt så skulle inte svenskarna ha övergett sin Gud och Frälsare. 
Öppna profilen till Nordstream
Vår flagga är en kristen symbol. Korset har absolut betydelse. Ett flertal partier vill nog ha dit både halvmånen och hammaren och skäran i stället. Många kristna är som barn som inte förstår att en historia börjar från början. Vår kristna historia börjar med I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Den som ärar sonen ärar också fadren som har sänt honom. Om ni älskar Jesus så vet ni att det står Ni skall älska Herren er Gud med hela er kraft hela er själ och med hela ert förstånd. Gör vi det så kan vi nog få mycket förlåtet trots våra brister. Har ni läst Jesaja 53? Där står det att han ska komma och ta på sig våra sjukdomar. Vill man förstå Jesus så vill man väl läsa det som han har läst. Hur ska man förstå vad han menar med att ingen prick i lagen ska förgås om man bara läst nya testamentet? Varje judisk pojke kunde de 5 moseböckerna utantill vid 12 års ålder, därför kunde de säga om Jesus, ingen har väl undervisat som han. När ska Israels stammar samlas? Om det står i uppenbarelseboken så menar Enarson att man inte kan förstå skriften om man inte har samma referensramar som Johannes genom att man också satt sig in i skriften och skaffat undervisning om lagen.