Gratis iPhone och Android mobilappar
Registrera dig här
Kristna Dejtingpoddens Lillajulfest
Spontanpratkvarn
Spontanpratkvarn säger: Varenda första inkommande meddelande där mailadresser nämns för fortsatt kontakt står troligen en bedragare bakom
Skriv i megafonen

Forum >> Religion och tro >> Debatt


Öppna profilen till Chella96

Var Jesus Pacifist? - Har vi rätt till självförsvar

Jesus sa ju en hel del Pasificistiska utalanden
- Vänd andra kinden till
- Älska din fiende
När han blir tagen i getsename - Den som lever för svärdet kommer att dö av svärdet

De leder ju också till frågan var Jesus för självförsvar? för han gjorde inget motstånd när de tog honom i getsename eller är det bara i just hans fall eftersom att de var meningen att han skulle dö för våra synder? Vad skulle det betyda för oss?

Har pratat med en präst som varait med i militären och han menar att eftersom vi lever i en fallen värld så förstår ju Gud att pacifisism inte fungerar. Han är för att man ska ha en statligförsvar och säger att de står i bibelen att man ska underordna sig makten.

Men för individen då? är de rätt med självförsvar, de borde de väll vara eller?
Visar sida 1 av 39 sidor, 10 kommentarer per sida
Första |   << Föregående  Nästa >>  |  Sista
Öppna profilen till Ragnar
Matt 5:38-48 rör den egna personen; personliga attacker, och saknar relevans när det gäller försvar av andra, kollektivet eller ett land. Det är främst hämdmotivet som behandlas, där Jesus vill förhindra att någon kommer till skada pga hat eller förbittring, vilket även behandlas i kapitlet.

Jesus brukade våld i templet när han drev ut månglarna. Inga diplomatiska sessioner där. Han handlade å Faderns vägnar, precis som Fadern hämnas, å hans/våra, i en ömsesidighetens princip.

Jesus säger att både Gud och kejsaren ska få det som tillhör respektive. Det gäller pengar och allt annat som bygger och preserverar ett samhälle, där en försvarsmakt ingår. Den är ju en del av det samhällsbygge som finansieras med skattemedel. Jesus uppmanade ingen soldat att ge upp sin gärning, med mindre de vill följa honom. Men det innebar ett direkt lärjungaskap under Jesu jordiska gärning. Efter Pingsdagen följer vi Herren, men där var och en blir kvar vid sin lott, och där överheten bär sitt svärd.

Det är alltså en sak att försvara sig själv och sitt ego, och en helt annan att försvara ett samhälle. Att inte gripa in till försvar för sin granne, enligt principen "älska din nästa som dig själv", kan enkelt tas som feghet, där man ursäktar sig med religiösa förtecken. "Jodå, icke troende får gärna strida för min skull, och i mitt ställe. Själv håller jag mig för god för sådant". Man är gärna en del av försvaret, men vill inte bära vapen, var nu logiken i ett sådant handlande ligger. 

När det gäller självförsvar:
Försvara man sig själv mot våld, där motivet inte är att bruka våld tillbaka, enligt principen "tand för tand", i en anda av hämd, men i en av omsorg om sig själv och den egna familjen, kan jag inte se att det är fel. 

Det är alltså inte det fysiska våldet som är i fokus, men motivet - hjärtats uppsåt och tankar.
Öppna profilen till Tillit
Det är inte alltid som jag håller med Ragnar, men det där var ett väldigt bra svar.
Öppna profilen till Believer
Ja, med Jesus som förebild så får vi driva ut månglare från heliga platser. 
Men han piskade dem inte. Och drev inte ut romare från Israel. Och uppmanade ingen annan att driva ut dem heller, eller att använda våld mot ockupanterna. Varken enskilt eller kollektivt samlat. 

Ska man använda orden att "Jesus brukade våld" så ska man inte dra ut det ur sitt sammanhang. 

Vi får fortfarande inte döda, som "en vilja från Gud". 
Guds bud går ju t.o.m. mycket bredare än bara till orden om att inte döda.
Så det blir svårt att älska våra fiender som vi dödar. I så fall älskar vi dem som vi väljer ut att försvara, men inte dem vi dödar. Som när man rättfärdigar krig. 

Om prästen menar att dödande är ok, så kan det inte vara rätt.
Men att skydda liv, utan att döda liv (I en överfallssituation), bör vara att med mod älska sin nästa som sig själv (och sig själv).
Och att döda får vi inte, för även där gäller Jesus ord till Petrus: Stoppa tillbaka svärdet. Den som tar till svärd ska dödas med svärd. 

Jesus helade soldaten öra. Inte ens det gick han förbi.
Det är som de militära sjukvårdare, som vårdar alla. Även fienden. 

När "överheten bär sitt svärd" så är det för laghållande och ordning, frihetsberövande och fredsbevarande. 

Och att "ge kejsaren det som tillhör kejsaren" är att betala den samhälleliga skatten för att hålla landets lag (utan att bryta Guds bud).
Det är inte Jesus och lärjungarna som aktivt är med och bestämmer vad kejsaren ska göra med pengarna. Det bestämmer kejsaren själv. 
Skyldigheten var betalandet, som landets medborgare.
Öppna profilen till Vingen
Ja, med Jesus som förebild så får vi driva ut månglare från heliga platser. 
Men han piskade dem inte. Och drev inte ut romare från Israel. Och uppmanade ingen annan att driva ut dem heller, eller att använda våld mot ockupanterna. Varken enskilt eller kollektivt samlat. 

Ska man använda orden att "Jesus brukade våld" så ska man inte dra ut det ur sitt sammanhang. 

Vi får fortfarande inte döda, som "en vilja från Gud". 
Guds bud går ju t.o.m. mycket bredare än bara till orden om att inte döda.
Så det blir svårt att älska våra fiender som vi dödar. I så fall älskar vi dem som vi väljer ut att försvara, men inte dem vi dödar. Som när man rättfärdigar krig. 

Om prästen menar att dödande är ok, så kan det inte vara rätt.
Men att skydda liv, utan att döda liv (I en överfallssituation), bör vara att med mod älska sin nästa som sig själv. 
Och att döda får vi inte, för även där gäller Jesus ord till Petrus: Stoppa tillbaka svärdet. Den som tar till svärd ska dödas med svärd. 

Jesus helade soldaten öra. Inte ens det gick han förbi.
Det är som de militära sjukvårdare, som vårdar alla. Även fienden. 

När "överheten bär sitt svärd" så är det för laghållande och ordning, frihetsberövande och fredsbevarande. 

Och att "ge kejsaren det som tillhör kejsaren" är att betala den samhälleliga skatten för att hålla landets lag (utan att bryta Guds bud).
Det är inte Jesus och lärjungarna som aktivt är med och bestämmer vad kejsaren ska göra med pengarna. Det bestämmer kejsaren själv. 
Skyldigheten var betalandet, som landets medborgare.Tänker du att överheten inte bär ett faktiskt svärd?
Öppna profilen till Believer

Tänker du att överheten inte bär ett faktiskt svärd?
Jo, jag tror att för att hålla lagen och ordning så behövs ett faktiskt svärd.
Ett andligt svärd bärs inte av alla som finns i "överheten".

Eller..vad trodde du att jag trodde? 
Öppna profilen till Vingen
Jo, jag tror att för att hålla lagen och ordning så behövs ett faktiskt svärd.
Ett andligt svärd bärs inte av alla som finns i "överheten".

Eller..vad trodde du att jag trodde? Fastnade vid dina ord: När "överheten bär sitt svärd" så är det för laghållande och ordning, frihetsberövande och fredsbevarande. 

Får överheten döda ? Får överheten kommendera/befalla soldater att försvara genom att döda?
Öppna profilen till Believer

Fastnade vid dina ord: När "överheten bär sitt svärd" så är det för laghållande och ordning, frihetsberövande och fredsbevarande. 

Får överheten döda ? Får överheten kommendera/befalla soldater att försvara genom att döda?
Överheten i sig, som skyddande av medborgare, är insatt av Gud som en ordning i samhället.
Men den enskilde i överheten är inte alltid född från ovan, och vill följa Guds bud och vilja, att inte döda t.ex. 
Därför blir besluten ofta likt romarnas, med befallning att döda.
Viljan att döda andra, att attackera, hämnas och ockupera, är fjärran från Jesu budskap. 
Men besluten om vad "kejsaren och överheten" gör med skattepengarna och "svärden" faller ofta på människor som inte personligen är insatta i överheten av Gud, för att hålla fred så långt som det beror på dem.
De kan ha en helt annan agenda än Guds.
Överheten dödar därför ofta. Både offensivt och defensivt. 
Öppna profilen till Believer
Rakt på sak: lyder vi ordern "du ska döda" från överheten, så lyder vi människor mer än Gud.
Öppna profilen till Vingen
Överheten i sig, som skyddande av medborgare, är insatt av Gud som en ordning i samhället.
Men den enskilde i överheten är inte alltid född från ovan, och vill följa Guds bud och vilja, att inte döda t.ex. 
Därför blir besluten ofta likt romarnas, med befallning att döda.
Viljan att döda andra, att attackera, hämnas och ockupera, är fjärran från Jesu budskap. 
Men besluten om vad "kejsaren och överheten" gör med skattepengarna och "svärden" faller ofta på människor som inte personligen är insatta i överheten av Gud, för att hålla fred så långt som det beror på dem.
De kan ha en helt annan agenda än Guds.
Överheten dödar därför ofta. Både offensivt och defensivt. Detta är svårt. Skyddande av medborgare blir, när det krävs vapen, en uppgift för ej troende kristna .. då skyddandet oftast kräver vapen.
Gud i GT kör för fullt när det gäller krig, han backar inte. I NT kommer Anden och svärdet blir Ordet, vi lever i en ny tid då krig blir ett tidstecken istället för ett skyddande... 
Är det då Andens uppgift att genom samvetet ge svar på denna fråga.. eller finns det svaret hugget i sten för alla troende att följa? En soldat som blir frälst och har sin uppgift i försvaret, att försvara med vapen, bör han lämna sin post och överge "soldatyrket" på samma sätt som många präster nu lämnar sitt yrke pga tvingad samkönad vigsel ?
Går det att jämföra ?
Öppna profilen till Believer

Detta är svårt. Skyddande av medborgare blir, när det krävs vapen, en uppgift för ej troende kristna .. då skyddandet oftast kräver vapen.
Gud i GT kör för fullt när det gäller krig, han backar inte. I NT kommer Anden och svärdet blir Ordet, vi lever i en ny tid då krig blir ett tidstecken istället för ett skyddande... 
Är det då Andens uppgift att genom samvetet ge svar på denna fråga.. eller finns det svaret hugget i sten för alla troende att följa? En soldat som blir frälst och har sin uppgift i försvaret, att försvara med vapen, bör han lämna sin post och överge "soldatyrket" på samma sätt som många präster nu lämnar sitt yrke pga tvingad samkönad vigsel ?
Går det att jämföra ?
Först..varför kör Gud för fullt i GT?
Det fanns löften till fäderna om att bli ett trons folk, så talrikt som himlens stjärnor och sandens korn, och ett folk som Sonen, Messias, skulle födas i. Folket leds och skyddas. 
Vill man använda GT:s krig för att rättfärdiga krig idag, ja då letar man i GT och försöker att göra om, omtolka, Jesus egna ord i NT så att linjen ändå blir GT:s "linje". Och linjen är det krig man vill kriga i idag. 

Är Guds bud individuella, så att vi kan modifiera om dem efter den livsstil och det arbete vi vill ha?
Då kan vi ju börja göra det med alla buden, eller är det skillnad på bara budet att inte döda? 
Meningen är ju inte att Anden ska dra ut budorden så att vi ska tänja dem så långt som det bara går och eventuellt skulle bli tillåtet, utan det är ju en förstärkning av budorden i det nya förbundet istället för en försvagning. 

Att efter samvetet byta arbete och tjänst, för att man vill lyda Gud före människor, är bara klokt. Och nödvändigt, om man vill ha ett känsligt samvete kvar. Konsekvensen är ju den rätta. 
Den ser Gud och vet Gud. 

Jag förstår att prästerna lämnar sina tjänster. Och att man gör vapenfri tjänst i det militära. 
Man kan förstå många människor och ha stark empati med många, men först som sist handlar det om vad som är Kristi Andes vilja. Och den ser vi i helheten av Guds ord i Bibeln. Inte i utdragna fragment. 
Visar sida 1 av 39 sidor, 10 kommentarer per sida
Första |   << Föregående  Nästa >>  |  Sista