Gratis iPhone och Android mobilappar
Registrera dig här
Kristna Dejtingpodden
Johaneklund
Johaneklund säger: Halloj! Vill gärna lära känna nya människor och nya vänner, så skriv gärna! Finns även på insta/snap: Justinodiaz Önskar dig en fin vecka!
Skriv i megafonen

Forum >> Religion och tro >> Debatt


Öppna profilen till Ragnar

Gäller tio Guds bud för den troende under Det Nya Förbundet?

Mitt svar är NEJ! Och här är varför:

1. Tio Guds bud är inget bibliskt begrepp. Jag antar att det först myntades av Kyrkan, kanske den katolska. Senare av judarna, även om deras uppdelning skiljer sig från Kyrkans. 


2. Buden adresserar specifika situationer och förekomster som uppstod under Israels första tid under ökenvandringen. Man hade gudar vid sidan av Gud, exempelvis guldkalven. I den egyptiska tro vari man vuxit upp, drog man nytta av och “missbrukade” dessa gudars namn. Man hade speciella dagar man hedrade. Man dräpte varandra, begick äktenskapsbrott, stal, vittnade falskt mot sin nästa, och begärde sin nästas hus, dennes hustru och ägodelar. Dessa bud kunde naturligtvis appliceras på andra folk och kulturer, men var inga generella regler som i alla tider skulle gälla för hela människosläktet. 

Visar sida 1 av 13 sidor, 10 kommentarer per sida
Första |   << Föregående  Nästa >>  |  Sista
Öppna profilen till Ragnar

3. De 10 buden är inte på något sätt heltäckande. Exempelvis adresseras inte lögn, i allmänhet. Så hur skulle man tolka buden? De som helst inte ville följa dessa, såg till att ge buden en så snäv tolkning som möjligt, medan andra, vars samvete berördes, inom sig säkert förstod, att om det är synd att vittna falskt mot sin nästa, vilket är en liten del av lögn som helhet, kan inte Gud gilla att man överhuvudtaget bär falskt vittnesbörd. Det var emellertid just i den snäva tolkningen av budorden som de laglärda sedermera hittade luckor, vilket Jesus gav dem skarp kritik för (Matt). När Paulus försökte hålla de 10 buden, väcktes alla slags begär hos honom, enligt principen ovan (Rom 7:8-9). Att man inte får dräpa, tolkas av den moraliskt depraverade som en intäkt till att misshandla utan att det leder till dråp, eller lögn som inte leder till att man vittnar falskt mot sin nästa etc. På så sätt berättar buden, genom sina förbud vad som indirekt är tillåtet. Och så sätter fantasin och kreativiteten fart.


Öppna profilen till Ragnar

4. Inte heller NT räknar upp en fullständig lista med alla 10 buden eller använder begreppet “10 Guds bud” el dyl. 


5. Paulus menar att Jesus genom sin död på korset har rivit skiljemuren mellan judar och hedningar i.e. lagen med dess bud och stadgar, och så stiftat fred, och skapat en människa av de två (Ef 2:12-14, Heb 8:13). Det kan inte varit en del eller 90% av Lagen som utgjorde skiljemuren. Det kan inte varit endast 90% som revs ner, medan 10% återstod. Det vi talar om här är Det Gamla Förbundet. Det bestod av den moraliska lagen (De tio buden), den ceremoniella lagen , med offerlagar etc och den sociala lagen. 


När Paulus säger att han var en oförvitlig man efter Lagen (Fil 3), måste det syfta på hela Lagen. Inte 90%. När han säger att han slänger allt på sophögen, för att vinna Kristi rättfärdighet, som är långt mera värd, måste han mena 100% av lagen, inte 90%. 


Öppna profilen till Ragnar

6. Nu säger någon att Lagen inte vänder sig emot den kristnes tro (1Kor 9:8-9). Naturligtvis inte! självfallet ska vi inte bryta mot något som står i de tio buden, då Det Nya Förbundets bud är strängare och kräver mer. Därför skärper Jesus buden. “Ni har hört att det blev sagt...men jag säger er”. Det gäller bl a äktenskapbrott, skilsmässa och omgifte, givande etc. De som följer lagen offrar 10e. De som följer kärlekens bud, offrar mer än så. 


7. Jesus säger att inte minsta prick i lagen eller profeterna ska förgå förrän allt är fullbordat. Men här menas med “lagen” inte GT eller de 10 budorden, men de fem moseböckerna. Både Moseböckerna och Profeterna profeterar om allt som måste ske innan allt är fullbordat. Det innebär alltså inte att "10 Guds bud", i dess primitiva form ska åtlydas fram till dess en ny himmel och jord uppstår.


Öppna profilen till Ragnar
8. Lagen vilar på de två buden: Du ska älska Gud av hela ditt hjärta...och din nästa som dig själv. Notera att Skriften inte säger att lagen utgörs av dessa bud, men att den vilar på dessa. Det är två skilda saker. Byggnaden (Lagen) är en sak, medan grunden (De två buden), en annan. När det därför står att judarna inte ska ha några andra Gud att tillbe än Gud, är detta begränsat till själva tillbedjan. Men relationen till Fadern är så långt mycket mer än att inte tillbe andra gudar vid sidan av honom. Att älska honom och sin nästa är så mycket mer än att inte begå äktenskapsbrott. Det handlar om vad som sker i hjärtat. Det handlar om så mycket mer än att vila från sitt verk en gång i veckan, för att tänka på Gud. Det är något den Andefyllde troende gör 24/7. I Apg står det dessutom att man möttes varje dag. Det innebär att vi inte endast firar Sabbat på lördagen eller gudstjänst på söndagen, då detta är ett arv från Lagen, men att vi i våra hjärtan firar sabbat varje dag, och att vi sedan väntar på en sabbat då vi ska få vila ut.
Öppna profilen till Ragnar

Tillägg:

Låt mig säga att undervisning i Kyrkan är viktig. Tjänstegåvorna är viktiga. Men det är viktigt att allt har sin plats, i kyrkan såväl som i våra liv. Undervisningen syftar egentligen inte till vägledning i den mening att det är helt nya saker vi får till oss från talarstolen. Guds Ande talar inom oss, och förstärker våra samveten, men andra krafter i våra liv, vilka kan sägas gå under köttet, drar iväg, ifrågasätter etc. Här fungerar undervisning och förkunnelse med bekräftande och stadfästande syfte. Lärare och herdar uppmuntrar de troende att följa sina samveten, och framlägger och utlägger sanningar från Ordet. Men dessa principer snarare bekräftar något redan känt i den troendes hjärta, snarare än leverera något helt nytt. 


Öppna profilen till Ferguson
Mitt svar är NEJ! Och här är varför:

1. Tio Guds bud är inget bibliskt begrepp. Jag antar att det först myntades av Kyrkan, kanske den katolska. Senare av judarna, även om deras uppdelning skiljer sig från Kyrkans. Om redan judarna talade om de tio buden på ett särskilt sätt eller om det är kyrkan som har myntat uttrycket vet inte jag men jag vet att troende kristna har dött från det som höll oss fångna, lagen;

"Men nu är vi befriade från lagen, döda från det som höll oss fångna, så att vi tjänar på ett nytt sätt i anden, och inte på ett gammalt sätt efter bokstaven" Rom 7:6

Befriade i den meningen att lagen inte är vår väg till frälsning. Det Mose skrev på tavlor av sten har Gud skrivit in i våra hjärtan så efter den nya födelsen vill vi leva "så att vi tjänar på ett nytt sätt och inte på ett gammalt sätt efter bokstaven" gör vi det vill vi leva efter de tio bud orden därför att "den heliga Ander verkar i oss sin vilja och gärning för att Hans goda villja ska ske" Fritt Fil 2:13 inte för att bli nått utan därför att vi redan är nått, frälsta av nåd genom tro.
Öppna profilen till Uthållighet
Jo,stentavlorna som Mose fick är fortfarande bra.
Läser man nya Testamentet och Jesu och Paulus undervisning så blir det väl ganska klart att själva ramverket och grunden till att ha Jesu undervisning skriven i sitt hjärta kan lagen dra riktlinjer för.
Även reformatorerna träffade nog lite rätt när de formade katekesen.
Varningar och listor över synd/syndare i både GT och NT 
Visar ju på att våra problem och behov av disciplin sammanfattas rätt bra av just de 10 buden.
Men vi skall ju inte leva enligt en checklista som vi prickar av och sonar våra övertädelser med.
Frihet under ansvar alltså
Öppna profilen till Tillit
Låt oss se vad buden säger. Jag får det visserligen bara till nio om man grupperar dem om vad de handlar om, men bibeln talar ju bara om "buden" (eller? Upplys mig annars.).

Jag är Herren din Gud som har fört dig ut ur Egyptens land, ur träldomshuset. Du ska inte ha andra gudar vid sidan av mig. Du ska inte göra dig någon bildstod eller avbild av det som är uppe i himlen eller nere på jorden eller i vattnet under jorden. Du ska inte tillbe dem eller tjäna dem, för jag, Herren din Gud, är en nitisk Gud. Jag låter straffet för fädernas missgärning drabba barnen till tredje och fjärde led när man hatar mig, men visar nåd mot tusentals när man älskar mig och håller mina bud. 

Du ska inte missbruka Herren din Guds namn, för Herren ska inte låta den bli ostraffad som missbrukar hans namn. 

Tänk på sabbatsdagen så att du helgar den. Sex dagar ska du arbeta och uträtta alla dina sysslor. Men den sjunde dagen är Herren din Guds sabbat. Då ska du inte utföra något arbete, inte heller din son eller dotter, din tjänare eller tjänarinna eller din boskap, eller främlingen som bor hos dig inom dina portar. För på sex dagar gjorde Herren himlen och jorden och havet och allt som är i dem, men på sjunde dagen vilade han. Därför har Herren välsignat sabbatsdagen och helgat den.

Hedra din far och din mor, så att du får leva länge i det land som Herren din Gud ger dig.

Du ska inte mörda.

Du ska inte begå äktenskapsbrott.

Du ska inte stjäla.

Du ska inte bära falskt vittnesbörd mot din nästa.

Du ska inte ha begär till din nästas hus. Du ska inte ha begär till din nästas hustru, inte heller till hans tjänare eller tjänarinna, hans oxe eller hans åsna eller något annat som tillhör din nästa.

Andra Moseboken 20:2-17

Om vi förenklar sabbatsdiskussionen och kallar det en vilodag i veckan, vilka bud anser ni inte är relevanta, även om de inte är vägen till frälsning i sig?
Öppna profilen till Ferguson
Låt oss se vad buden säger. Jag får det visserligen bara till nio om man grupperar dem om vad de handlar om, men bibeln talar ju bara om "buden" (eller? Upplys mig annars.).

Jag är Herren din Gud som har fört dig ut ur Egyptens land, ur träldomshuset. Du ska inte ha andra gudar vid sidan av mig. Du ska inte göra dig någon bildstod eller avbild av det som är uppe i himlen eller nere på jorden eller i vattnet under jorden. Du ska inte tillbe dem eller tjäna dem, för jag, Herren din Gud, är en nitisk Gud. Jag låter straffet för fädernas missgärning drabba barnen till tredje och fjärde led när man hatar mig, men visar nåd mot tusentals när man älskar mig och håller mina bud. 

Du ska inte missbruka Herren din Guds namn, för Herren ska inte låta den bli ostraffad som missbrukar hans namn. 

Tänk på sabbatsdagen så att du helgar den. Sex dagar ska du arbeta och uträtta alla dina sysslor. Men den sjunde dagen är Herren din Guds sabbat. Då ska du inte utföra något arbete, inte heller din son eller dotter, din tjänare eller tjänarinna eller din boskap, eller främlingen som bor hos dig inom dina portar. För på sex dagar gjorde Herren himlen och jorden och havet och allt som är i dem, men på sjunde dagen vilade han. Därför har Herren välsignat sabbatsdagen och helgat den.

Hedra din far och din mor, så att du får leva länge i det land som Herren din Gud ger dig.

Du ska inte mörda.

Du ska inte begå äktenskapsbrott.

Du ska inte stjäla.

Du ska inte bära falskt vittnesbörd mot din nästa.

Du ska inte ha begär till din nästas hus. Du ska inte ha begär till din nästas hustru, inte heller till hans tjänare eller tjänarinna, hans oxe eller hans åsna eller något annat som tillhör din nästa.

Andra Moseboken 20:2-17

Om vi förenklar sabbatsdiskussionen och kallar det en vilodag i veckan, vilka bud anser ni inte är relevanta, även om de inte är vägen till frälsning i sig?Utan lag blir kristen tro relativism och det kommer att bidra till det slutliga sammanbrottet för församlingen i det stora avfallet. Vi har varit på väg mot det länge och ju närmare vi kommer desto mer öppet kommer det att bli. Som till exempel det aktuella med Svenska kyrkans väg mot att alla präster måste viga homosexuella och lesbiska, i dag får präster säga nej. 

Hade SvK haft skriften som rättesnöre, istället för politiska partier, hade det inte hänt. Därför att vi har ett regelverk att leva efter och det finns i skriften. Därför tror jag att Gud inte endast vill vi ska sträva efter att följa de tio buden ovan utan Gud vill vi ska leva efter det rättesnöre skriften samlat är.

Så mitt svar är, vi ska följa de tio buden ovan och ha i minnet att det för oss är regler att sträva efter och inget som frälser oss.
Öppna profilen till Tillit
Men hur får du det till tio? Finns "tio bud" nämt någonstans i bibeln? När började man tala om tio bud historiskt och hur kom grupperingarna som vi har till? Ovan har jag utan att kolla på hur andra gjort grupperat dem efter vad de handlar om. Begärelse till det nästan har är väl knappast två bud som Luther menade? Och att göra sig en bild eller beläte är väl bara en förlängning och förklaring av "du ska inga andra gudar ha vid sidan av mig"?

Hjälp mig någon bibelkunnig som inte sitter fast i kyrkans olika läror. Hur ser judarna det? Har de också "tio Guds bud"?
Visar sida 1 av 13 sidor, 10 kommentarer per sida
Första |   << Föregående  Nästa >>  |  Sista