Gratis iPhone och Android mobilappar
Registrera dig här
Kristna Dejtingpodden
frassefrans
frassefrans säger: Hej alla positiva o glada tjejer!
Skriv i megafonen

Forum >> Religion och tro >> Debatt


Anonym

1000-årsriket - Symboliskt eller bokstavligt? Är Satan bunden då, eller nu?

Det råder osäkerhet och olika synsätt angående många saker i Uppenbarelseboken.

Somliga menar att man ska tolka de "1000 åren" bokstavligen, och dessa väntar på ett jordiskt rike som ska vara i exakt 1000 år. Där ska Jesus sitta i ett tempel och ta emot djuroffer som offras för synder och försoning. fast Jesus redan har offrat sitt eget blod. Denna lära kallas för dispensationalismen och futurismen.

Den läran innefattar också att Satan inte kan vara bunden nu, i en tid där många inom kristenheten istället anser att Jesus har kommit med Fridsriket när han kom till jorden, och att den tiden är gällande i det hela nya förbundets tid. Från korset, där segern blev fullbordad, till Jesus stora synliga återkomst på domens dag. 
Jesus Kristus är Fridsfursten, enligt Jesaja.

Petrus skriver i 2 Petr. 2:

"4. För Gud skonade ju inte änglarna som syndade, utan störtade ner dem i avgrunden och överlämnade dem åt mörkrets kedjor, för att förvaras till domen."

Frågan är då:

Är inte de fallna änglarna nedstörtade i avgrunden och förvarade där, överlämnade åt mörkrets kedjor?
Har Petrus förstått helt fel? 
Ska vi titta oss runt på jordklotet, och se vad fallna människor gör för onda ting, och sedan konstatera att Jesus inte har övervunnit Satan, att Jesus inte alls har givits all makt i himlen och på jorden, och att Satan absolut inte är begränsad på något sätt?
Ska vi då också tänka på allt ont som hände på Bibelns tid, när Jesus kom, och dra slutsatsen att Jesus inte alls kom med Guds rike och att friden inte finns i och genom Jesus Kristus, Fridsfursten?

Ska vi läsa Uppenbarelseboken bokstavligen, så mycket det bara någonsin går?
Eller ska vi tolka det som det ibland är presenterat: visioner i bilder, med budskap i bilderna?
Ska alla tal i Uppenbarelseboken tolkas som exakta tal, eller använder sig Gud av talsymbolik, som återkommer genom hela Bibeln men speciellt i profetiska budskap som visas i visioner?

Jag har intressanta saker att visa angående detta. 
Pröva alltid allting, men försök att inte på förhand döma ut allt efter en förutfattad lära som måste innehålla specifika punkter för att inte totalt falla ihop. Likt dispensationalismen.
Visar sida 1 av 37 sidor, 10 kommentarer per sida
Första |   << Föregående  Nästa >>  |  Sista
Anonym
Talet 1000 säger man inom dispensationalismen vara bokstavliga 1000 år. Man menar att talet återkommer 6 gånger i Uppenbarelseboken 20, och den upprepningen skulle vara en bekräftelse på att det är bokstavligen. Man har i den läran den litterära/bokstavliga tolkningen som en tolkningsnyckel, och speciellt alla profetior från GT ska tolkas bokstavligen. 


Talet 1000 återkommer däremot som ett symboliskt tal många många gånger i Bibeln, i hela Bibeln. Likaså talet 10.000. och de förekommer också i kombination med varandra, för att visa ett enormt stort och fulländat tal av någonting. 


I NT finns talet 1000 även i 2 Petrus:

"8. Men, älskade, förbise inte detta faktum, att en dag för Herren är som tusen år och tusen år som en dag."


Talet tusen finns också i Upp. 11, 12 och 14.


Likaså finns talet tio tusen, eller myriader, med i både NT och i GT.
I GT är det ordet "rebabah" och i NT är det ordet "murias".


Vi kan titta på var och hur orden finns med, vad de beskriver.
Anonym
Här ser vi alla gånger som talet 1000 finns med i Bibeln."THOUSAND" in the KJV Bible


395 gånger. 14 sidor fulla av bibelställen som innehåller talet 1000. 


https://www.kingjamesbibleonline.org/thousand/Vi ska kika lite närmare på exempel. 
Anonym
Symbolism av nummer 1000

Numret tusen (1000) symboliserar "enormhet", "kvantitetens volym" eller "mångfald". Numret framkallar en mycket lång tid enligt de flesta bibelställen. Det används ofta för att skriva en obestämd kvantitet. Många tidiga kyrkofäder såg 1000 som, "the generations and life perfection". Numret används ibland i en hänvisning till Paradiset och evig lycka.


Ordet "tusen" visas 521 gånger i King James Version. Nedan följer några bibelpassager som innehåller nummer 1000:

* I Uppenbarelseboken 20: 1 är djävulen bunden i avgrunden i 1000 år.
* I Uppenbarelseboken 20: 4 regerar de heliga med Kristus 1000 år.
* I Uppenbarelseboken 20: 6 lossas Satan från fängelset efter 1000 år.
* I Matt. 5:41 krävs att kristna ska gå två mil om de är tvungna att gå en mil. Det är intressant att notera att en romersk "mil" bestod av 1000 steg (mille passuum).
* I Amos 5: 3, för dess bestraffning, skulle en stad på 1000 män minskas till 100 män.
* I Jesaja 60:22 under den profeterade Messianiska tiden kommer det att bli en ökning från 1 till 1000. ”Av den minste skall det bli tusen".
* Song of Songs 8:11 - Salomons vingårds frukt skulle kosta 1000 siklar silver.
* Psalms 84:10 - En dag i dina gårdar är bättre än 1000 andra.
* Psalms 105: 8 - Det förbund som Gud slutar med Abraham var giltigt i 1000 generationer.
* 1 Konungen 3: 4 - På Gideons altare offrades 1000 "brännoffer" till Gud och frågade honom om visdom och förståelse.
* 1 Samuel 18:13 - Konung Saul skapade David för att vara ledare för 1000 män.
* Domare 9:49 - En 1000 personer omkom i Shechems citadell.
* Domare 15:16 - Samson dödade 1000 män med en åsnekäke.
* Genesis 20:16 - Abimelech gav Abraham 1000 silverplagg som kompensation för att han handlade otillbörligt mot Abrahams hustru, Sarah.
Anonym
1000 in Reference to Time – People or Things


In scripture, the term “thousand,” when in reference to time, is always used symbolically. It represents any predetermined time that God chooses. In other cases, it is always used symbolically for a large number of people or things. For example in Psalms 50:10 we read – “For every beast of the forest is mine, and the cattle upon a thousand hills.”  Now don’t you think there are more than a thousand hills on earth? Is the passage implying that God does not own the cattle on hill one thousand and one? Of course not. What is being conveyed is that the Lord owns all the cattle on all the hills, not just on a thousand hills. Likewise, nobody can honestly interpret the following “thousands” as literal:

Job 9:3 (KJV) – “If he will contend with him, he cannot answer him one of a thousand.”
Ecclesiastes 7:28 (KJV) – “…one man among a thousand have I found; but a woman among all those have I not found.”
Song of Solomon 4:4 (KJV) – “…whereon there hang a thousand bucklers, all shields of mighty men.”
Daniel 5:1 (KJV) – “Belshazzar the king made a great feast to a thousand of his lords, and drank wine before the thousand.”
Daniel 7:10 (KJV) – “…thousand thousands ministered unto him, and ten thousand times ten thousand stood before him.”


Här kom också 10.000 med, samt 1000 x 1000 och 10.000 x 10.000.
Anonym
1000 hänvisar till tid.


När det hänvisas till tiden används det alltid symboliskt. Det representerar en förutbestämd tid som Gud väljer. I andra fall används den alltid symboliskt för ett stort antal människor eller saker. Till exempel i Psalms 50:10 läser vi - "för alla skogens skogar är mina och boskapen på tusen kullar." Nu tror du inte att det finns mer än tusen berg på jorden? Anger passagen att Gud inte äger nötkreaturen på kullen ett tusen och en? Självklart inte. Det som förmedlas är att Herren äger alla nötkreatur på alla kullar, inte bara på tusen kullar. På samma sätt kan ingen uppriktigt tolka följande "tusentals" som bokstavlig:


Job 9: 3 (KJV) - "Om han kommer att strida mot honom, kan han inte svara honom en av 1000."
Predikaren 7:28 (KJV) - "... en man bland 1000 har jag hittat; men en kvinna bland alla dessa har jag inte hittat. "
Daniel 5: 1 - "Belsasars kung gjorde en stor fest till 1000 av sina herrar och drack vin med dem."
Daniel 7:10 (KJV) - "1000 gånger 1000 tjänare honom och 10 000 gånger 10 000 stod framför honom."


1000 refererar till tid - dagar, år och generationer


5 Mosebok 7: 9 - "som håller förbund och barmhärtighet med dem som ... håller sina bud till 1000 generationer"
1 Krönikebok 16:15 - "Var alltid uppmärksam på hans förbund; det ord som han befallde till 1000 generationer "
Psaltaren 84:10 - "En dag i dina gårdar är bättre än 1000 andra."
Psalms 90: 4 (KJV) - "För 1000 år i din åsyn är det bara som i går när det är förbi"
Psalms 105: 8 - "Han har mist sitt förbund för evigt, det ord som han befallde i 1000 generationer."
Predikaren 6: 6 (KJV) - "Ja, han lever 1000 år två gånger, men han har inte sett något gott. Går inte alla till ett ställe?"http://www.scripturerevealed.com/bible-studies/the-meaning-of-numbers-the-number-1000/
Anonym
10.000 i NT:


"Murias" =  

Strongs Definition: a ten thousand; by extension a myriad or indefinite number

1. ten thousand
2. an innumerable multitude, an unlimited number
3. innumerable hostshttp://www.kingjamesbibledictionary.com/StrongsNo/G3461/thousands1000 i NT:

"Chilioi" =

Word Origin: Plural of uncertain affinity
 
Bible Usage: thousand.Anonym

Talens innebörd

Talen är inte bara yttre matematiska storheter utan bär även på inre symboliska eller andliga betydelser. Uppenbarelsebokens tal bygger, liksom Gamla testamentet, på denna förutsättning.

Sjutalet är ett heligt tal i särskild bemärkelse – det förekommer inte mindre än 54 gånger. Det är talet för Guds uppenbarelsegärningar och de heliga ordningarna, d.v.s. talet för Guds förbund med mänskligheten.
Det är väl inte heller av en slump vi i Uppenbarelseboken finner 7 saligprisningar och att Kristi namn förekommer 7 gånger, Jesu namn 14 gånger, och att å andra sidan 6-talet spelar en särskild roll i samband med Guds motståndare, satan. Babylon nämns 6, draken 12 och vilddjuret 36 gånger, liksom 666 är vilddjurets, d.v.s. antikrists tal.

Tiotalet är såsom det sista av grundtalen fullhetens tal. Som bekant förekommer det i Jesu liknelser, såsom i Matt. 25:1-13 (de 10 jungfrurna), Luk. 15:8 (de 10 silverpenningarna, av vilka en blev borttappad) och i Luk. 19:13 (de 10 tjänarna och de 10 anförtrodda punden). I Uppenbarelseboken läser vi om Smyrnaförsamlingens bedrövelse under 10 dagar (Upp. 2:10). Draken har 10 horn (Upp. 12:3) liksom vilddjuret (Upp. 13:1, 17:3), som har 10 konungar till bundsförvanter (Upp. 17:12, 16).

Tolvtalet är Israels och kyrkans tal. Från evangelierna minns vi speciellt 12 apostlar, motsvarande Israels 12 stammar (Matt. 19:28) och i Uppenbarelsebokens bilder av det nya Jerusalem är deras namn skrivna på murens 12 grundstenar (Upp. 21:14. Denna himmelska stad har 12 portar och på portarna 12 änglar med namnen på Israels 12 stammar. I Upp. 12 möter vi kvinnan som hade solen till sin klädnad, månen under sina fötter och en krans av de 12 stjärnor på sitt huvud såsom en bild av Guds församling. De som tecknats med sigill (Upp. 7:4) är 12 X 12.000. Och när 12 multipliceras med två, får vi talet på de 24 äldste (Upp. 4:4), som sitter omkring tronen i Himlen såsom representanter för församlingen genom alla tider, såväl i det gamla som nya förbundet.

När det gäller talens betydelse, kan man varken säga att de ska förstås bokstavligt eller att de saknar varje matematiskt värde. De tusen åren (Upp.20) och de tre och ett halvt åren (Upp. 11-13) är tal, som säger att också tidernas längd är bestämda i Guds rådslut, så att vedermödans tid, om den mäts i dagar, kan verka lång, fyrtiotvå månader eller ettusentvåhundrasextio dagar, men ändå är kort jämfört med Kristi rikes tid som är tusen år – fastän de båda tidsangivelserna avser samma period (nya förbundets tid, d.v.s. från Kristi fullbordade verk till Hans återkomst i härlighet).
Anonym
Det ska vara uppenbart från ovanstående att varje förekomst av ordet "tusen" i sig själv inte är bokstavligt men symboliskt. Det representerar ett stort antal eller längre tid. Varför är det då när vi går till boken Uppenbarelseboken (den mest symboliska boken av dem alla), många tolkar dessa tusen år som bokstavliga? Särskilt när det inte finns någon skriftlig garanti för att göra det? 


1000 års regeringstid av Kristus?

Så var visas frasen "1000 års regering av Kristus" i skriften? Svaret är det visas inte i skriften. Inte heller kommer du hitta ordet "årtusendet"? Åtminstone inte i King James Version Bible. Överraskar detta dig? Uppenbarelseboken 20: 3-8 är den enda avsnittet i skriften som alla kan peka på som en hänvisning till ett "1000 års regeringstid". Vilka oändliga variationer av korkade fabler har resulterat! Klart innehåller den inte den detalj som de tillhör den.

Först bör det påpekas att skriften inte talar om "Kristi tusenåriga regering". Uppenbarelseboken 20: 4 säger "... och jag såg de själar som blivit halshuggade för Jesu vittne och för ordet av Gud, ... och de levde och regerade med Kristus tusen år. "Observera att det inte är Kristus som regerar 1000 år! Det är de som dödades för Guds skull som regerar med Kristus 1000 år. Det finns nitton (19) bibelvers som förklarar att Kristi regering är för evigt. Uppenbarelseboken 11:15 är en av nittonet: "Världens rike har blivit vår Herres och Hans Kristi rike. och han kommer att regera för evigt. "

För att illustrera, betrakta frasen "Jane Doe tjänstgjorde med guvernören i ett år." Betydar detta att guvernören tjänstgjorde i bara ett år? Nej det gör det inte. Guvernören kunde tjäna i många år. Poänget är inte hur länge guvernören serverat men hur länge Jane tjänstgjorde med guvernören. Guvernören är inte ämnet; det talar om hur länge Jane tjänar med honom. På samma sätt handlar inte Uppenbarelseboken 20: 4 om hur lång tid Jesus kommer att regera, men hur länge andra kommer att regera med Jesus. Det är en stor skillnad.

Så vad visar skrifterna om nummer 1000? Det är ett tal som typiskt innebär tanken på "immensitet", "kvantitetens mängd" eller "mångfald". Antalet kan representera ett stort antal eller en längre tidsperiod. Denna allmänna tolkning gäller både Gamla testamentet och Nya testamentet.


http://www.scripturerevealed.com/bible-studies/the-meaning-of-numbers-the-number-1000/
 
Anonym
Vad betyder det när "Satan är bunden"?


Uppenbarelseboken 20:1-3 nämner Satans bundenhet. Dessa avsnitt handlar om att Satan är bunden i början av "Kristi tusenåriga regering".

Upp. 20:1-3
 ”Och jag såg en ängel komma ner från himlen, han hade nyckeln till avgrunden och en stor kedja i sin hand. Och han grep draken, den gamle ormen, som är Djävulen och Satan och band honom för tusen år, och kastade honom i avgrunden och stängde igen för honom och förseglade den över honom, för att han inte längre skulle förföra folken, förrän de tusen åren hade gått. Och efter det måste han släppas lös för en kort tid.”

Många kristna antar att varken Guds rike där Kristus är kung eller "Satans bindning" har ägt rum. Men detta är vittnesbörd om skriften. Är detta vad skrifterna lär ut? Låt oss utforska detta ämne tillsammans för att lära oss vad skrifterna avslöjar!

Merriman-Webster Dictionary definierar ordet binda som "för att begränsa, begränsa eller begränsa som med obligationer"; "Att åläggas" "Att begränsa sig med laglig auktoritet" och "att göra säkra genom att binda."
Så, den här idén om bindande av Satan kan innebära att begränsa sitt arbete eller att få honom att ha mindre förmåga. Bindning kan referera till en minskning av kraften hos någon eller något. Definitionen av bindning innefattar en fysisk såväl som en icke-fysisk bindning. Till exempel ser vi i Mark 5: 4 en man bunden av en oren ande. Folket i hans samhälle hade bundit honom med "fjättrar och kedjor."
Bindning kan dock vara icke-fysisk, såsom att vara "bunden" av en ed eller skyldighet eller som Webster säger "att begränsa sig med rättslig auktoritet


Satans maktlöshet visas i Job 1 och 2. I dessa kapitel ser vi att innan Satan kunde röra något som tillhörde Job att han var tvungen att få tillstånd från Herren. Om Job-boken har några lärdomar, är det att Satan inte har någon makt över en rättfärdig man. Denna kraft att binda ondska investeras också i kyrkan, Kristi kropp.

Titta på följande skrifter:

Matt. 16:18-19
”Och jag säger dig, att du är Petrus, och på denna klippa ska jag bygga min församling, och dödsrikets portar ska inte segra över henne. Och jag ska ge dig himmelrikets nycklar. Och allt vad du binder på jorden skall vara bundet i himlarna, och allt vad du löser på jorden ska vara löst i himlarna. "

Luk.10:17-19
”Och de sjuttio kom tillbaka med glädje och sa: Herre, till och med de onda andarna lyder oss i ditt namn. Då sa han till dem: Jag såg Satan falla ner från himlen såsom en blixt. Se, jag ger er makt att trampa på ormar och skorpioner och på fiendens hela styrka, och inget ska på något sätt kunna skada er.”
Anonym
Satan är "bunden" när de heliga överlåter sig till Herren. 

Jak. 4:7-8
”Underordna er därför Gud. Stå emot djävulen, så ska han fly bort från er. Närma er Gud, så ska han närma sig er. Rena era händer, ni syndare, och gör era hjärtan rena, ni tvehågsna.”

1 Joh. 4:4
”Kära barn, ni är från Gud och har segrat över dem, för han som är i er är större än den som är i världen.”
När de heliga är döda från sin synd, förlåter Herren oss våra överträdelser. Den långa listan över anklagelser som Satan har bundit oss med är utplånad och spikad på korset. Det var Jesus Kristus som omintetgjorde alla makter och furstendömen. Kristus besegrade dessa för alltid när han triumferade över dem. Jesus Kristus besegrade djävulen som hade dödens makt. Bibelställena nedan illustrerar tydligt hur djävulens makt reduceras eller binds.

Kol. 2:13-15
”Och ni, som var döda i era synder och i ert oomskurna kött, har han gjort levande med honom, i och med att han förlät alla era synder, och utplånade den handskrift som genom sina stadgar vittnade emot oss, och han tog bort den genom att spika fast den på korset. Han har avväpnat furstendömena och makterna och låtit dem bli till skam inför alla, genom att han öppet triumferade över dem genom honom.

Hebr. 2:14
”Eftersom nu barnen är delaktiga av kött och blod, blev också han på liknande sätt delaktig av detsamma, för att han genom sin död skulle göra honom maktlös som hade döden i sitt våld, det vill säga djävulen, och göra alla dem fria som av fruktan för döden hade varit underkastade slaveri hela sitt liv.”


Är Satan bunden för endast tusen år?

För det första, bör vi ta tusen år som ett bokstavligt tusen år? Vad betyder ordet tusen? Kommer Satan bara vara bunden i tusen år? Tja, det har varit nästan tvåtusen år sedan Kristi uppståndelse! För att förstå hur vi ska tolka tusen år, låt oss se hur ordet används i andra bibelställen.

Ett par exempel:
5 Mos. 7:9 
”Så skall du veta att endast HERREN, din Gud, är Gud, den trofaste Guden som håller fast vid sitt förbund och sin nåd i tusen släktled, när man älskar honom och håller hans bud.”

Ps. 50:10
”..ty alla skogens djur är mina, boskapen på de tusen bergen.”

Kommer Guds förbund och barmhärtighet endast att gälla tusen generationer? Om Gud bara äger nötkreaturen på tusen kullar, vem äger nötkreaturen på kullen ett tusen och en? Vi vet svaret på den frågan: Herren gör! Så verkar det som ordet tusen kan representera något annat än exakt 1000.
Visar sida 1 av 37 sidor, 10 kommentarer per sida
Första |   << Föregående  Nästa >>  |  Sista