Gratis iPhone och Android mobilappar
Registrera dig här
Kristna Dejtingpodden
Michael
Michael säger: Än är det inte sovdags:) Håll igång!Kom igen!!
Skriv i megafonen

Forum >> Religion och tro >> Debatt


Öppna profilen till sailias2

Vem riktar du dig till i bön?

Jag tänker på de i kristna sammanhang vanligast tänkbara alternativen.

Det här kan vara känsligt. Så skippa gärna svara.
Jag vill inte att denna fråga ska störa denna den troligen innersta och viktigaste relationen som vi kan ha.
(det är en privatsak mellan dig och Gud)

Själv vänder jag mig mer ofta till Fadern.
Öppna profilen till Vingen
Tänker på att vi går genom Jesus när vi vill nå Fadern.. Vi ärar Fadern genom Sonen.. och vi tillber Fadern genom Sonen..
Det står:
..Och allt vad ni gör i ord eller handling, gör det i Herren Jesu namn och tacka Gud Fadern genom honom." Kol 3:17

Men det kommer en tid, och den är redan här, när sanna tillbedjare ska tillbe Fadern i ande och sanning. Sådana tillbedjare vill Fadern ha.  Joh. 4

Jesus sade till honom: "Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Joh 14

Fast som du säger: Det är högst personligt då relationen med Gud är personlig.
Öppna profilen till Tillit
Jo, men om vi får tro den där uppdelningen av Gud i kvinnligt och manligt, så borde väl kvinnor relatera mer till hon Anden?

(Kunde inte hålla mig... )


Väldigt bra Vingen, vill jag tillägga :)
Öppna profilen till Kusten
Till Mamma Pappa Jesus Gud