Gratis iPhone och Android mobilappar
Registrera dig här
Kristna Dejtingpodden
Michael
Michael säger: Än är det inte sovdags:) Håll igång!Kom igen!!
Skriv i megafonen

Forum >> Religion och tro >> Debatt


Öppna profilen till Vingen

Helvetet.

Undrar om det finns någon som kan se vad Bibeln säger om helvetet.


Jag börjar först med dödsriket och helvetet, det skall kastas i den andra döden som i sin tur är sjön som brinner av eld och svavel.
Vi hamnar väl alla i dödsriket, kan dock se att dödsriket är uppdelat i Paradiset och helvetet. Vi ser en liknelse kring detta i Lasaros och den rike mannen. Lasaros vilar i Abrahams sköte och den rike mannen törstar och lider.


Ok, så långt ser jag ett dödsrike, och jag ser ett helvete.
Vid uppståndelsen skall alla dömas, var och en få se sina gärningars grund. Och här kommer den andra döden in. 
Guds sista fiende är döden, den besegrar han genom Lammets blod, och vid domens dag när alla är uppståndna blir döden och helvetet kastade i eldsjön, den andra döden .. och eftersom det nu inte finns någon död finns icke heller döden i eldsjön...Den som hamnar där kan alltså icke dö.

Nu finns det något som räddar från andra döden, dvs eldsjön, och det är dessa som ingår i första uppståndelsen. (tror vi på uppryckandet så finns 1:a uppståndelsen där) (tror vi på frälsningen, "den som tror på honom skall icke förgås")...så har vi olika utgångspunkter men jag föredrar den sista tolkningen om frälsningen som ger livet åter.. och över den som tror har den andra döden ingen makt. 

Däremot kan jag se ett evigt lidande för dem som kastas i den andra döden. Där finns inte Jesu sista fiende , döden, kvar .. lidandet kan alltså icke ta slut.

Hur tänker du/ni? 
Visar sida 1 av 30 sidor, 10 kommentarer per sida
Första |   << Föregående  Nästa >>  |  Sista
Öppna profilen till SweKiwi
Hur tänker du/ni? 


Jag tänker att det här är en väldigt central fråga som borde ha ett klart och tydligt svar, och det ter sig – åtminstone för en utomstående som jag – som väldigt udda att det inte tycks finnas ett sådant...


/ Kiwi
Öppna profilen till Ragnar
Undrar om det finns någon som kan se vad Bibeln säger om helvetet.


Jag börjar först med dödsriket och helvetet, det skall kastas i den andra döden som i sin tur är sjön som brinner av eld och svavel.
Vi hamnar väl alla i dödsriket, kan dock se att dödsriket är uppdelat i Paradiset och helvetet. Vi ser en liknelse kring detta i Lasaros och den rike mannen. Lasaros vilar i Abrahams sköte och den rike mannen törstar och lider.


Ok, så långt ser jag ett dödsrike, och jag ser ett helvete.
Vid uppståndelsen skall alla dömas, var och en få se sina gärningars grund. Och här kommer den andra döden in. 
Guds sista fiende är döden, den besegrar han genom Lammets blod, och vid domens dag när alla är uppståndna blir döden och helvetet kastade i eldsjön, den andra döden .. och eftersom det nu inte finns någon död finns icke heller döden i eldsjön...Den som hamnar där kan alltså icke dö.

Nu finns det något som räddar från andra döden, dvs eldsjön, och det är dessa som ingår i första uppståndelsen. (tror vi på uppryckandet så finns 1:a uppståndelsen där) (tror vi på frälsningen, "den som tror på honom skall icke förgås")...så har vi olika utgångspunkter men jag föredrar den sista tolkningen om frälsningen som ger livet åter.. och över den som tror har den andra döden ingen makt. 

Däremot kan jag se ett evigt lidande för dem som kastas i den andra döden. Där finns inte Jesu sista fiende , döden, kvar .. lidandet kan alltså icke ta slut.

Hur tänker du/ni? 


Begreppet "helvete" är sammansatt av fornnordiskans
1. 'Hel' - en plats där, enligt fornnordisk mytologi de samlas som inte lyckas ta sig till Valhall, och betyder "straff"
2. 'vite' - "betalning". 

Enligt Bibeln kallas det dödsriket just därför att de döda finns där samt för att döden råder där. "Död" betyter inget annat än "död". Den som vill argumentera att någon lever, dvs är vid medvetande fast han är död, menar att kroppen är livlös, men att själen lever. För den tanken finns inget stöd i Bibeln. När Jesus skulle väcka upp Lasaros, sade han om honom att han sov. Han liknar alltså tillståndet av död som sömn, dvs ett tillstånd där människan i sin helhet vilar i stillhet. Inte där hon lever och är medvetande i en annan dimension. Hon sover i mullen, men ska återväckas vid Uppståndelsen. Dödsriket är därfö inte en plats i meningen att alla de icke troende dödas själar samlas till en bestämd dimension under jorden. De döda är spridda över hela planeten, och vilar i ytskiktet.

Det finns heller inget stöd på tanken om en uppdelning, där Paradiset är i himlen, för de troende. Paradiset var på vår jord innan syndafallet, och är på den nya jorden, efter Jesu återkomst och Uppståndelsen. Texten om Lasaros är en liknelse, och vi ska akta oss för att göra läror av sådana. Vi gör därför bäst i att förstå den i ljuset av en tydligare text: Pa
Öppna profilen till Ragnar
I 2Kor 12:4 blir Paulus hänryckt till Paradiset. Eftersom det ännu int existerar, då den nya jorden ännu inte existerar, är det en vision Paulus ser från Gud. 

Hela Uppenbarelseboken är full av bilder. Du förstår nog själv att döden är ett abstrakt substantiv som inte kan fysiskt kan brinna upp i en eldsjö. Det är snarare en bild av att döden och dödsriket kommer att upphöra. Dvs ingen kommer mer att dö. Dvs, de som har sina namn skrivna i Livets bok. De döda som är i dödsriket, och inte finns upptecknade där, kastas i eldsjön, dvs upphör tillsammans med döden, att existera. Det innebär inte därför inte alls att de kommer att existera i ett evigt lidande. Det är precis det omvända. Men chansen till evigt liv är borta. 
Öppna profilen till Vingen
I 2Kor 12:4 blir Paulus hänryckt till Paradiset. Eftersom det ännu int existerar, då den nya jorden ännu inte existerar, är det en vision Paulus ser från Gud. 

Hela Uppenbarelseboken är full av bilder. Du förstår nog själv att döden är ett abstrakt substantiv som inte kan fysiskt kan brinna upp i en eldsjö. Det är snarare en bild av att döden och dödsriket kommer att upphöra. Dvs ingen kommer mer att dö. Dvs, de som har sina namn skrivna i Livets bok. De döda som är i dödsriket, och inte finns upptecknade där, kastas i eldsjön, dvs upphör tillsammans med döden, att existera. Det innebär inte därför inte alls att de kommer att existera i ett evigt lidande. Det är precis det omvända. Men chansen till evigt liv är borta. Hur tänker du kring dessa texter:

Upp 20
Och djävulen som hade förlett dem kastades i sjön av eld och svavel där också vilddjuret och den falske profeten är. Och de ska plågas dag och natt i evigheters evighet.

Och om någon inte fanns skriven i livets bok kastades han i eldsjön.

Upp 21
Men de fega, de otroende och de skändliga, mördarna och de sexuellt omoraliska, ockultisterna, avgudadyrkarna och alla lögnare, de ska få sin del i sjön som brinner av eld och svavel. Detta är den andra döden."Är Eldsjön, den andra döden, -som finns när dödens udd, dvs den eviga döden utan uppståndelse är besegrad- en lidandets plats som det står i Upp 20 eller en evig död?
Öppna profilen till Ragnar

Hur tänker du kring dessa texter:

Upp 20
Och djävulen som hade förlett dem kastades i sjön av eld och svavel där också vilddjuret och den falske profeten är. Och de ska plågas dag och natt i evigheters evighet.

Och om någon inte fanns skriven i livets bok kastades han i eldsjön.

Upp 21
Men de fega, de otroende och de skändliga, mördarna och de sexuellt omoraliska, ockultisterna, avgudadyrkarna och alla lögnare, de ska få sin del i sjön som brinner av eld och svavel. Detta är den andra döden."Är Eldsjön, den andra döden, -som finns när dödens udd, dvs den eviga döden utan uppståndelse är besegrad- en lidandets plats som det står i Upp 20 eller en evig död?


Djävulen är en andevarelse, vilken inte kan drabbas av fysisk eld. Varken Vildjuret eller den falske profeten är enskilda människor, men organisationer. Människorna i dessa har blivit kastas i eldsjön, dvs upphör att existera. Oavsett man förstår den oheltiga treenigheten som evigt existerande i evig plåga eller ej, är dessa inte människor. Den genomgående läran om människans straff är att hon helt ska förintas, dvs helt upphöra att existera. Därför är Upp 20 inget att oroa sig för. Det gäller inte människor. De i Upp 21 är människor, då de förintas. 

När det gäller de i kap 20 som plågas dag och natt i evighet, är det hyperboliskt tal. Det är som att jag som barn sade till mina kompisar när jag skulle förklara att jag verkligen kan sparka en fotboll väldigt hårt, att jag kan sparka den så att den flyger tio varv runt jorden. Ingen tror att jag bokstavligen kan sparka bollen tio varv runt jorden, och ingen tror att jag själv tror på det. Alla förstår att jag säger det för att ge en bild av att jag kan sparka en fotboll väldigt hårt. Johannes vill förmedla till läsaren att hon kan vara säker på att Satan kommer att få sitt rättmätiga straff, att han kommer att få vad han förtjänar, och att därom råder inga tvivel. Återigen talar vi om bilder och hyperboliskt språk. De plågas tills de upphör att existera. Tillägget "dag och natt i evigheters eviget" är tillägg för att läsaren ska förstå, att även om det skulle vara svårt att ta kol på dessa, så skulle elden aldrig upphöra att förbränna dessa tills de var förbrända. 

Samma sak gäller de icke troende. De "eldas upp" tills de inte längre mer existerar. Men ett straff i form av evig plåga för all framtid är det inte fråga om. 
Öppna profilen till Tillit
Jag tänker att det här är en väldigt central fråga som borde ha ett klart och tydligt svar, och det ter sig – åtminstone för en utomstående som jag – som väldigt udda att det inte tycks finnas ett sådant...

/ Kiwi

För mig har den aldrig varit central. Eftersom orsaken till att jag vill ha Jesus i mitt liv är i första hand vare sig för att slippa helvetet eller komma till himlen för de två alternativen som sådana. Det ingår liksom inte i min analys av för och nackdelar så att säga (om jag nu får tolka lite varför du som "utomstående" vill ha ett tydligt och klart svar). Bara tanken på att vara utan Gud I mitt liv för all framtid nu när jag mött honom vore ett "helvete" i sig. Och det motsatta, att få vara nära på ett helt annat sätt än vad som är möjligt här på jorden är en tillräcklig definition av himlen för mig, men det handlar inte om att välja dem emellan och om jag är beredd att betala priset för att slippa det ena och vinna det andra, om du förstår vad jag menar. Så varför behöver jag ens definiera det vi kallar helvetet. Finns det någon som väljer Gud I första hand för att slippa komma dit? En sak är att man inte vill "gå förlorad", men det omfattar ju så mycket mer.

Finns en sång som jag tyckte mycket om som barn som går så här:

You may ask me why I serve the Lord,
Is it just for heaven's gain.
Or to walk those mighty streets of gold,
And to hear the angels sing.

Is it just to drink from the fountain,
That never shall run dry.
Or just to live forever, ever, and ever,
In that sweet, sweet bye and bye.

But if heaven never was promised to me,
Neither God's promise to live eternally.
It's been worth just having the Lord in my life.
Living in a world of darkness,
You came along and brought me the light.


If there were never any streets of gold,
Neither a land where we'll never grow old,
It's been worth just having the Lord in my life.
You've been my closest friend down through the years,
And every time I cry You dry my tears.
Anonym
Undrar om det finns någon som kan se vad Bibeln säger om helvetet.


Jag börjar först med dödsriket och helvetet, det skall kastas i den andra döden som i sin tur är sjön som brinner av eld och svavel.
Vi hamnar väl alla i dödsriket, kan dock se att dödsriket är uppdelat i Paradiset och helvetet. Vi ser en liknelse kring detta i Lasaros och den rike mannen. Lasaros vilar i Abrahams sköte och den rike mannen törstar och lider.


Ok, så långt ser jag ett dödsrike, och jag ser ett helvete.
Vid uppståndelsen skall alla dömas, var och en få se sina gärningars grund. Och här kommer den andra döden in. 
Guds sista fiende är döden, den besegrar han genom Lammets blod, och vid domens dag när alla är uppståndna blir döden och helvetet kastade i eldsjön, den andra döden .. och eftersom det nu inte finns någon död finns icke heller döden i eldsjön...Den som hamnar där kan alltså icke dö.

Nu finns det något som räddar från andra döden, dvs eldsjön, och det är dessa som ingår i första uppståndelsen. (tror vi på uppryckandet så finns 1:a uppståndelsen där) (tror vi på frälsningen, "den som tror på honom skall icke förgås")...så har vi olika utgångspunkter men jag föredrar den sista tolkningen om frälsningen som ger livet åter.. och över den som tror har den andra döden ingen makt. 

Däremot kan jag se ett evigt lidande för dem som kastas i den andra döden. Där finns inte Jesu sista fiende , döden, kvar .. lidandet kan alltså icke ta slut.

Hur tänker du/ni? 
Det viktigaste av allt är att Gud själv inte vill att en enda människa ska välja att komma dit. Gud är enbart kärlek, men den som inte vill ta emot den kärleken väljer ju bort den och väljer bort Gud. Oavsett hur länge och på vilket sätt den eviga döden ser ut. 
Men, som jag skrev när det gällde aborter, jag tror ju att vi är skapade som eviga andliga varelser. Och att anden kommer att tillbringa evigheten någonstans. Jag delar den tanken med en del kristna, men inte med alla. 
Öppna profilen till Tillit
Det viktigaste av allt är att Gud själv inte vill att en enda människa ska välja att komma dit. Gud är enbart kärlek, men den som inte vill ta emot den kärleken väljer ju bort den och väljer bort Gud. Oavsett hur länge och på vilket sätt den eviga döden ser ut. 
Men, som jag skrev när det gällde aborter, jag tror ju att vi är skapade som eviga andliga varelser. Och att anden kommer att tillbringa evigheten någonstans. Jag delar den tanken med en del kristna, men inte med alla. 

Ja, det är förstås underförstått i det jag skrev ovan. Att vi alla är evighetsvarelser. Och då vil jag vara med min skapare, när jag nu, genom Jesus, har fått en möjlighet därtill. 
Anonym
Ja, det är förstås underförstått i det jag skrev ovan. Att vi alla är evighetsvarelser. Och då vil jag vara med min skapare, när jag nu, genom Jesus, har fått en möjlighet därtill. 
Men alla verkar inte tro att vi är det. En del tror att vi liksom vilar hela vi i graven när vi dör. Att vi inte kan separeras och lämna kroppen. Vi kommer ingenstans när vi dör då. Och då tycker jag att Bibeln faller ihop, och inget stämmer.
För om själen är bunden till kroppen på det sättet, och kroppen dör, då slutar hela människan för gott att finnas till. 
 
Öppna profilen till Tillit
Men alla verkar inte tro att vi är det. En del tror att vi liksom vilar hela vi i graven när vi dör. Att vi inte kan separeras och lämna kroppen. Vi kommer ingenstans när vi dör då. Och då tycker jag att Bibeln faller ihop, och inget stämmer.
För om själen är bunden till kroppen på det sättet, och kroppen dör, då slutar hela människan för gott att finnas till. 
 

Ja, jag förstår inte heller hur man då läser bibeln... Det känns som en "något" viktigare fråga än att definiera själva helvetet, tycker jag. 
Visar sida 1 av 30 sidor, 10 kommentarer per sida
Första |   << Föregående  Nästa >>  |  Sista