Gratis iPhone och Android mobilappar
Registrera dig här
Kristna Dejtingpodden
Marie
Marie säger: Det är aldrig för sent att börja på nytt, aldrig för sent att vara lycklig :)
Skriv i megafonen

Forum >> Religion och tro >> Debatt


Öppna profilen till Ferguson

Biblisk manlighet?

Vi lever i en tid när bordet är dukat med en mängd åsikter och tankar om allt som rör det kristna livet. Men det finns en del av bordet som är sparsamt dukat, det om hur en kristen man ska eller bör vara. Jag gör inga anspråk på att fylla den delen av bordet men här är någta tankar jag har haft en längre tid.

Den bild många av oss matas med, både kvinnor och män, är den från 1 Kor 16:13;

"Vaka, stå fasta i tron, uppträd som män, var starka"

Bilden av mannen som skuren ur en klippa träder fram om vi tar endast den versen. Och vi ser den ofta i profana böcker, filmer och inte så sällan på dejtingsidor som kvinnors önksemål på hur en man ska vara. Inget konstigt i det vi söker det vi växer upp med. Men är det bibelns budskap om mannen? I nästa vers läser vi;

"Låt allt hos er ske i kärlek"

Det som skett tror jag är att vi läser bibeln fragmentariskt och läser in det ena men tar inte med det andra. Från tidens begynnelse har i stort den senare versen ovan inte varit prio ett hos männen utan mannen ska vara stark och uppträda som han har koll på läget. Men frågan är hur är en kristen man är enligt bibeln? 

Personligen har jag haft svårt att ta in den manlighet som finns hos Herren, de tolv och Paulus och hans följare. Mest för att vi inte ser dem i äktenskapets vardag där kärleken prövas på ett särskilt sätt. I fråga om andlighet är de naturligtvis exempel att följa men det finns en man vi får lite inblick av i vardagen, hur det var att vara man och far på Jesus tid och det är Josef, Jesu styvfar.

Vi får inte följa honom särskilt mycket utan det är hans hustru som får uppmärksamheten. Och det ska hon ha kredd för, det hon gör som ung tonårsmoder är häpnadsväckande. Ingen profet i GT fick vara med om de änglamöten Maria fick och höra det hon fick höra. 
Josef nämns inte många gånger i bibeln och det sista vi hör av honom är det som hände när han och Maria tappade bort Jesus! De trodde han var med i resesällskapet på väg hem från påsken när Jesus var tolv år. Det tog föräldrarna några dagar innan de hittade honom i templet! Att de inte förstått att det var där de skulle söka honom efter allt som hänt med änglabesök till de båda visar deras tillkortakommande och är så befriande. För ingen av dem hade koll på läget! 

Det visar för mig att Josef inte var en "perfekt" far och man men han var av Gud värdig, trots sina brister att ha ansvaret för Jesus, Guds Son. Det som gör Josef till en trons man värd att följa är att han lät allt ske i kärlek, att han var beredd att ge sitt liv för sin hustru och son. Han vakade över sin familj, han stod fast i tron på Gud han var stark i sin övertygelse som make och far. Han var en man som tillät sin hustru följa sin kallelse än fast han inte hade en aning vart det skulle ta honom. Därför är han mitt exempel att följa som make och far. Helt enkelt för han är den bibliske man jag kan känna igen mig själv i, för inte heller jag har koll på allt alltid. 
Öppna profilen till AllanE
Ferguson, mycket bra skrivet!
Jag kan komplettera med ett par saker.
Vi har två manliga föredömen i Bibeln:
Fadern och Sonen.
Vi som har förmånen att ha barn vet hur vi älskar dem. Och förstår att vår kärlek till barnen är en (blek) avbild av Faderns kärlek till oss. Den vakar över och skyddar och hjälper.

Sonen älskar sin Brud. Så skall vi män älska vår hustru som oss själva enligt Paulus. Inte med en kärlek som kontrollerar och stänger in, utan med en kärlek som främjar henne möjligheter att utvecklas.

Sonen såg att Hans Brud var på väg att gå under. Av Fadern fick Han veta vad som behövdes för att rädda Henne. Och gjorde det: Offrade sitt eget liv.

Det är mannens privilegium och skyldighet att, om det behövs, offra sitt liv för att rädda hustrun. Någon mosvarande skyldighet eller rättighet i andra riktningen finns inte.

Jag har själv varit i den situationen, när min Ingegerd drabbades av cancer som inte gick att behandla. På en vetenskaplig konferens lyssnade jag på ett föredrag av en amerikansk professor i immunologi. Under föredraget fick jag en idé: Om man tog tumörceller från Ingegerd och injicerade i mig, borde det börja växa tumörer på olika ställen i mig. Min kropp skulle sätta igång och producera antikroppar mot tumörcellerna. Dem skulle man kunna utvinna ur mitt blod, spruta in i Ingegerd och döda hennes tumör. Jag kanske själv skulle ha dött, men det hade det varit värt att rädda henne.

När jag talade om idén för föredragshållaren, sa' hon att det redan har prövats med en viss framgång i djurförsök, men att det inte fungerar på pancreascancer.

Jag fick aldrig tillfälle att följa Jesu exempel i det avseendet.
Men det har fått mig att bättre förstå vad biblisk manlighet är.

Öppna profilen till MrIroni


Den bild många av oss matas med, både kvinnor och män, är den från 1 Kor 16:13;

"Vaka, stå fasta i tron, uppträd som män, var starka"

Bilden av mannen som skuren ur en klippa träder fram om vi tar endast den versen. Och vi ser den ofta i profana böcker, filmer och inte så sällan på dejtingsidor som kvinnors önksemål på hur en man ska vara. Inget konstigt i det vi söker det vi växer upp med. Men är det bibelns budskap om mannen? I nästa vers läser vi;

"Låt allt hos er ske i kärlek"


Är själv inte så påläst så kan bara säga att den versen su visar på har inget kolon eller semikolon utan enbart kommatecken. Alltså borde texten läsas vad man ska göra:
1.vaka
2. stå fasta i tron.
3. uppträda som män.
4. Vara starka.

Vad som menas med uppträda som man blir svårt här men borde inte inkludera de andra delarna. Skulle det betyda att en man ska vara stark hade inte sista delen behövts. Hade man velat betona att en man ska visa styrkan behöver meningen omformas.
Öppna profilen till Ferguson
Ferguson, mycket bra skrivet!
Jag kan komplettera med ett par saker.
Vi har två manliga föredömen i Bibeln:
Fadern och Sonen.
Vi som har förmånen att ha barn vet hur vi älskar dem. Och förstår att vår kärlek till barnen är en (blek) avbild av Faderns kärlek till oss. Den vakar över och skyddar och hjälper.

Sonen älskar sin Brud. Så skall vi män älska vår hustru som oss själva enligt Paulus. Inte med en kärlek som kontrollerar och stänger in, utan med en kärlek som främjar henne möjligheter att utvecklas.

Sonen såg att Hans Brud var på väg att gå under. Av Fadern fick Han veta vad som behövdes för att rädda Henne. Och gjorde det: Offrade sitt eget liv.

Det är mannens privilegium och skyldighet att, om det behövs, offra sitt liv för att rädda hustrun. Någon mosvarande skyldighet eller rättighet i andra riktningen finns inte.

Jag har själv varit i den situationen, när min Ingegerd drabbades av cancer som inte gick att behandla. På en vetenskaplig konferens lyssnade jag på ett föredrag av en amerikansk professor i immunologi. Under föredraget fick jag en idé: Om man tog tumörceller från Ingegerd och injicerade i mig, borde det börja växa tumörer på olika ställen i mig. Min kropp skulle sätta igång och producera antikroppar mot tumörcellerna. Dem skulle man kunna utvinna ur mitt blod, spruta in i Ingegerd och döda hennes tumör. Jag kanske själv skulle ha dött, men det hade det varit värt att rädda henne.

När jag talade om idén för föredragshållaren, sa' hon att det redan har prövats med en viss framgång i djurförsök, men att det inte fungerar på pancreascancer.

Jag fick aldrig tillfälle att följa Jesu exempel i det avseendet.
Men det har fått mig att bättre förstå vad biblisk manlighet är.Tack! Det jag skriver om täcker ju på inget vis vad biblisk manlighet är. Men genom Josef och Maria får vi en inblick i hur det var mellan ett judiskt gift par och hur de hanterade de spektakulära änglabesöken och drömarna men även vardagen. Vi vet att Josef var en "tekton" som betyder nån som jobbar med en rad olika material och tekniker en hantverkare. Om han var specialiserad på trä är mer en gissning än nått annat. Vi vet ju inget om de var normen på den tiden men jag tänker mig att det kan vara en norm för oss att följa. Bilden är långtifrån heltäckande men jag tycker mig se och höra tonen mellan makarna. Nu har jag livlig fantasi så jag kanske hör mer än vad som rymms i de få stycken i skriftern som handlar om dem. 

Du var beredd att ge ditt liv för din hustru och mer än det kan ingen man göra. Det vi kan uppmuntra varandra är att göra det inte endast i dödsfara utan även i vardagen. Vilket jag är viss om att du gjorde för din Ingegerd.
Öppna profilen till Ferguson
Är själv inte så påläst så kan bara säga att den versen su visar på har inget kolon eller semikolon utan enbart kommatecken. Alltså borde texten läsas vad man ska göra:
1.vaka
2. stå fasta i tron.
3. uppträda som män.
4. Vara starka.

Vad som menas med uppträda som man blir svårt här men borde inte inkludera de andra delarna. Skulle det betyda att en man ska vara stark hade inte sista delen behövts. Hade man velat betona att en man ska visa styrkan behöver meningen omformas.
Clarke skriver;
The terms in this verse are all millitary; Watch ye, watch and be continually on your guard, lest you be surprised by your enemies..Stand fast in the faith ..Keep together your ranks; do not disorderly; be determined to keep your ranks unbroken keep closetogether..Quir your self as men.. When you are attaced, do not flinch; maintain your ground, resist; press forward; strike home; keep compact; conquer...Be Strong........sustain each other."

När Paulus använder dessa ord så är det ju inte för ett millitärsikt syfte utan han menar att ett kristet liv är kamp och strid. Det jag gör är att tillämpa texten också på äktenskapet som också till dels handlar om kamp och strid. Om man endast läser versen ovan så blir det hårt men genom dhA för Paulus över det till att det ska ske i kärlek som nästa vers handlar om. Och det är själva kärnan i sammanhanget. I ett äktenskap ska de två bli ett, två viljor ska bli en gemensam vilja och strävan, utan att de två ska förlora sin egen indentitet. Och det kan endast ske om det görs som Paulus skriver "Låt allt hos er ske i kärlek" och det tror jag är vad Josef och Maria gemensamt lyckades med och därför är Josef för mig en man att följa för män och Maria en kvinna att följa för kvinnor. 

Vad gäller kommatecken, kolon och semikolon så har den grekiska texten varken det ena eller det andra det är löpande text.
Öppna profilen till Alice
Allan, fint att kunna älska så starkt.
Däremot att konkret skrida till handling och ge sitt liv för sin hustru, är i modern tid en icke fråga. Det skulle sjukvården aldrig tillåta. Och några yttre hot förutom sjukdomar finns inte heller.
Därför måste frågan få en mindre konkret innebörd.
Vad innebär det i vardagen att älska någon så man kan ge sitt liv för denna?
Josef är en underbar förebild som man i en relation till en hustru.

Fadern och sonen bör för övrigt vara en kristen kvinnas största förebilder också, att efterlikna Jesus främst.

Men som man och kvinna, alltså i en romantisk relation är det annorlunda. Där blir det svårt att identifiera sig med att vara "en församling" som kvinna  och känns lite smått nästan perverst att identifiera sin make med sin fader eller broderskärlek som går till Jesus, så nej tack 
Jag skulle inte ens kunna försöka efterlikna jungfru Maria där, då jag inte kommer bära föda amma och uppfostra Guds son.
Det är något outstanding som jag aldrig kommer kunna identifiera mig med som kvinna.
Återstår bara andra bibliska kvinnor, men det handlar inte tråden om så jag går inte in på det.
Ville bara påtala problematiken med att för konkret gå in på Paulus ord.
Öppna profilen till Ferguson
Allan, fint att kunna älska så starkt.
Däremot att konkret skrida till handling och ge sitt liv för sin hustru, är i modern tid en icke fråga. Det skulle sjukvården aldrig tillåta. Och några yttre hot förutom sjukdomar finns inte heller.
Därför måste frågan få en mindre konkret innebörd.
Vad innebär det i vardagen att älska någon så man kan ge sitt liv för denna?
Josef är en underbar förebild som man i en relation till en hustru.

Fadern och sonen bör för övrigt vara en kristen kvinnas största förebilder också, att efterlikna Jesus främst.

Men som man och kvinna, alltså i en romantisk relation är det annorlunda. Där blir det svårt att identifiera sig med att vara "en församling" som kvinna  och känns lite smått nästan perverst att identifiera sin make med sin fader eller broderskärlek som går till Jesus, så nej tack 
Jag skulle inte ens kunna försöka efterlikna jungfru Maria där, då jag inte kommer bära föda amma och uppfostra Guds son.
Det är något outstanding som jag aldrig kommer kunna identifiera mig med som kvinna.
Återstår bara andra bibliska kvinnor, men det handlar inte tråden om så jag går inte in på det.
Ville bara påtala problematiken med att för konkret gå in på Paulus ord.Sant, ingen kvinna kan identifiera sig i Marias roll som moder till Guds son. Men hon hade andra söner och döttrar;

"Heter inte hans mor Maria, och hans bröder Jakob och Joses och Simon och Judas? Och hans systrar, är de inte alla hos oss?" Matt 13:55-56
Öppna profilen till Alice

Sant, ingen kvinna kan identifiera sig i Marias roll som moder till Guds son. Men hon hade andra söner och döttrar;

"Heter inte hans mor Maria, och hans bröder Jakob och Joses och Simon och Judas? Och hans systrar, är de inte alla hos oss?" Matt 13:55-56


Jo men som man och hustru är relationen fåordigt beskriven.

Det finns en annan bra förebild för manligt och kvinnligt i Bibeln, nämligen Ruts bok. Hur mannen  Boas uppskattar att kvinnan Rut plockar säd, tar tillvara det på hans åker som ändå fåglarna hade ätit. Och uppskattar hur hon sedan tar initiativet till en relation.
Att han vågar ta till sig detta, ta till sig en fattig föraktad moabisk kvinna som enligt israelisk lag inte borde bli gift med en Israel.
Samma slags mod visar Boas som när Josef visar då han gifter sig med en redan havande kvinna.
Öppna profilen till Ferguson
Jo men som man och hustru är relationen fåordigt beskriven.

Det finns en annan bra förebild för manligt och kvinnligt i Bibeln, nämligen Ruts bok. Hur mannen  Boas uppskattar att kvinnan Rut plockar säd, tar tillvara det på hans åker som ändå fåglarna hade ätit. Och uppskattar hur hon sedan tar initiativet till en relation.
Att han vågar ta till sig detta, ta till sig en fattig föraktad moabisk kvinna som enligt israelisk lag inte borde bli gift med en Israel.
Samma slags mod visar Boas som när Josef visar då han gifter sig med en redan havande kvinna.


Rut och Boas är också de ett mycket fint exempel att följa. Den fasthet och starkhet som Paulus talar om i 1 Kor 16:13 ser vi hos de båda paren. Nu är den versen inte i första hand en vers om äktenskapet utan mer hur vi som enskilda bör sträva efter att vara. Men tar vi med det tillsammans med "låt allt ske i kärlek hos er" v14 in i äktenskapet får vi nått som hjälper oss hålla ihop ledet, om vi talar millitärtermer. Och det inför trycket av livets omständigheter och kommande prövningar. De prövningar fick de båda paren med all säkerhet möta, de som vi och de höll ihop.
Öppna profilen till Ferguson
Jo men som man och hustru är relationen fåordigt beskriven.

Det finns en annan bra förebild för manligt och kvinnligt i Bibeln, nämligen Ruts bok. Hur mannen  Boas uppskattar att kvinnan Rut plockar säd, tar tillvara det på hans åker som ändå fåglarna hade ätit. Och uppskattar hur hon sedan tar initiativet till en relation.
Att han vågar ta till sig detta, ta till sig en fattig föraktad moabisk kvinna som enligt israelisk lag inte borde bli gift med en Israel.
Samma slags mod visar Boas som när Josef visar då han gifter sig med en redan havande kvinna.Ps, jag tappade bort att tråden handlar om manlighet det borde jag veta jag startade ju den:) Så naturligtvis är Boas ett exempel att följa för oss män och det finns många fler bibliska män som är utmärkta manliga förebilder inte bara i äktenskapet utan i alla sammanhang. Det både Josef och Boas gör är att våga gå utanför boxen och det kanske är en hint från Herren till oss män. Var dig själv vid ingången i äktenskapet och låt dig formas till ett med din hustru från dag ett och under tiden är nått som jag ska säga till mina söner. 

Den stora mängden kraschade kristna äktenskap visar antagligen på ett systemfel. Vad det består av vet inte jag men att ta reda på vad som är biblisk manligt och kvinnligt innan bröloppet är en god investering. 
Öppna profilen till Alice

Ps, jag tappade bort att tråden handlar om manlighet det borde jag veta jag startade ju den:) Så naturligtvis är Boas ett exempel att följa för oss män och det finns många fler bibliska män som är utmärkta manliga förebilder inte bara i äktenskapet utan i alla sammanhang. Det både Josef och Boas gör är att våga gå utanför boxen och det kanske är en hint från Herren till oss män. Var dig själv vid ingången i äktenskapet och låt dig formas till ett med din hustru från dag ett och under tiden är nått som jag ska säga till mina söner. 

Den stora mängden kraschade kristna äktenskap visar antagligen på ett systemfel. Vad det består av vet inte jag men att ta reda på vad som är biblisk manligt och kvinnligt innan bröloppet är en god investering. 

Abraham och Sara.
De höll ihop trots att Sara var infertil. Han var inte otrogen förrän Sara på ålderns höst begärde det av honom (det var viktigt för en mans heder att föra släktet vidare på den tiden, svårt att förstå idag vilken uppoffring Abraham gjorde).
Sen blev hon mamma vid 90 års ålder som genom ett underverk.
Ett underverk för Sara men även för Abraham (de flesta 90-åriga män är ju också helt infertila).