Gratis iPhone och Android mobilappar
Registrera dig här
Kristna Dejtingpodden
smålänning i norr
smålänning i norr säger: www.varldenidag.se/ledare/samhallet-begar-overgrepp-mot-vara-barn-och-unga/repuef!FGUi9IKzgYhGgdKi33pSxQ/
Skriv i megafonen

Forum >> Politik och samfund >> Debatt


Öppna profilen till TroärGottPeter

Trump's era kan gå ett andra varv ...

Kamala Harris var aldrig för Biden. Hon känner historiken, sträckan som Biden har bakom sig. Se SVT "Kampen om Vita Huset"! Betänk här att Demokraterna har sitt upphov i Sydstaterna. Republikanerna i Nordstaterna där Abe Lincoln tog första steget att avskaffa slaveriet - och förändra synen på "hudfärgen". Sådant tar lång tid. Trump då? Svärsonen är jude. Trump och Israel tog nya steg i freden med vissa Arabländer. Världen var tyst. Trump höll möte veckorna efter valet vid "Murbygget" och avtackade "partners". Mötet skulle hållits veckorna före valet valet som segerfest. Men, sparkas rådgivare m fl halvåret före valet så stod Trump utan råd och dåd! Biden kunde tiga sig till knapp valseger - likväl en seger! Efter fyra år med Biden - kan Trump då förnya sig! (?) Vi har kungsord att "Hålla i och hålla ut!" Vi ser Folkkonservatismen tjäna folkflertalets väl! Ta höjd! Mvh Peter
Öppna profilen till TroärGottPeter
Trump's första era får småningom sitt eftermäle (1). Det sk etablissemanget i New York och W. DC har dock redan föranmält deras tolkningar av deras sk verklighet - fråga: är den "Liberal"? - Vi går nu raskt baklänges. ... (1) "L" reagerar inte på att "Sociala media" stängde ned Trump's konton, tvärtom lovordades åtgärden som föredömlig. Historik säger att "L" agerar före de tänkt över "aktiviteten alt politiken" - "inget är rätt, inget är fel - Låt oss 'nu' pröva de nya förutsättningarna!" ... Folkkonservatismen börjar med folkets grundläggande välfärd, från absoluta botten - bland alltjämt sk uteliggare, hemlösa, m fl ... välstånd byggs främst när alla medborgare kan konsumera! ... inte bara klickväldet, partigängare jämför att än idag efter "Berlinmurens fall 1989" bedrivs  kommunismen, socialismen (dolt) bland länder i världen. Liberaler tiger om våra "stackare" - men vill ha "fri invandring för solidaritet - mellan folken" ... Folkkonservatismen tänker - Bygg bort bostadsbristen, se till att också bygga billiga bostäder som klarar att "hyra in stackarna" ... där börjar återhållsamhet och försiktighet med vårt välstånd. Trump var på god väg att påbörja uppbyggnaden av mer grundläggande välstånd från botten, då USA saknar sådan tradition - är det numera brådskande! Fyra år med Biden ger "amerikanen" inget alls. - Jesus började med att göra rätt - boten! Sedan undervisa ordet! Sist ge besked ex "Gå och synda inte mer!". - Alltså, inte tvärtom. Fråga - är Jesus då liberal? ... Icke alls så, Jesus sitter på all kunskap - men, inte vi människor. (Rätta mig gärna) - Ta höjd! Mvh Peter
Öppna profilen till TroärGottPeter
Trump's första era får småningom sitt eftermäle (2). Under valkampanjen hösten 2016 för perioden 2017-2021 lovade Trump att bli den bästa presidenten som ”amerika” haft … i den meningen att göra det mesta och bästa för ”amerikanen”. - Då började etablissemanget i New York och W. DC mera uppenbart att baktala Trump med halvsanningar och Trump sedan alltmer använda ”Fake News”. Trump valde då också att konsekvent gå förbi media men ”president uttalanden” för att istället direkt använda ”Twitter” och tweeta uttalanden direkt till ”amerikanerna” och framför Vita Huset i brukliga ”Statsangelägenheter”. Sättet att så uppenbart placera etablissemanget på efterkälken lät då inte reaktionerna vänta på sig. Västvärldens ledare, regeringar och mediafolk häpnade över att kunna tala med folket utan filter från administrationen och etablissemanget. Under Trump’s andra halva av första eran hade även President Emmanuel Macron börjat tweeta - senare också Statsminister Lövfen. Näringslivsmänniskan Trump parerade hindren och satte ny standard för världsledare. Den ”amerikanska vänstern” är inga kommunister och socialister utan ultraliberaler (Obs skalan) som oroas över folkkonservativa framsteg. Socialister pratar om ”progressiva förslag” etc om ”feminism och patriarkat” (jfr de Beauvoir och Sartre) för att dölja kommunism där liberaler deltar under frihetsbegrepp [?]. Feminism har ursprung i antikens Platon, långt senare med folkkonservativa uttryck i jämställdhet. (Rätta mig gärna) - Ta höjd! Mvh Peter
Öppna profilen till TroärGottPeter
Trump's första era får småningom sitt eftermäle (3). Det kan tyckas - att jag sticker ut hakan, riskerar åtlöje - denna hemska tanke. Trump går redan till historien som ”having a business man as US President” - då avses ”avvikaren från politikernormen” och sk PK, eng PC. Trump visade på mer än bara Twitter. Trump tog tag i sk ”gamla sanningar och hävdanden” att ex Nordkorea är som det är. Trump förvandlade plötsligt Kim Yong-un till ”the little rocket man” som befann sig tvungen att ”börja prata med USA” om kärnvapnen. Trump kritiserade Kina för att illegalt producera teknologi med USA-patent och förde Kinas President Xi Jinping till förhandlingsbordet. Trump gav sig på att omförhandla för USA ogynnsamma handelsavtal ex NAFTA som tvingar ”amerikaner” ut i arbetslöshet. Tillika klimatavtalet sk ”Parisavtalet” som tvingar USA att avveckla kol- och oljekraftverk för el - som åter tvingar ”amerikaner” ut i arbetslöshet. Trump ville ha en egen mera USA-kontrollerad omställning till ”grön-teknik”. … Fråga - ”tror Trump att ex El-bilar inte har någon framtid?” … Trump är medveten om all utveckling både i samhället och tekniken. Republikanerna stod och står bakom Trump’s presidentskap. ”Attacken mot Vita Huset” har inte uppviglats av Trump. Istället kan vänster-aktivister från Europa ha infiltrerat - utreds av FBI, CIA. Jag observerar nyhetsflödet just nu och ser inga ”Demokratiska” bevis för sådana ”twitter”, ”CNN, Fox m fl News-TV-clips” … där Trump bara talar till Trump-väljare … varför inte? … dock finns kritik mot ”överdrifter” i Trump’s omtalade ”Salesmanship”. Trump är dock genuin Republikan och folkkonservativ i tänkandet. INLÄGGET AVSLUTAT. (Rätta mig gärna) - Ta höjd! Mvh Peter
Öppna profilen till TroärGottPeter
USA - Demokraternas ”Riksrätt - The second impeachment trial of Donald Trump, the 45th president of the United States, began on February 9, 2021, and concluded with his acquittal on February 13.” mot Trump’s första era … fick ett lika förväntat som abrupt slut meddelat i SVT Rapport lördag kl 22:50 2021-02-13 - med rösterna Ja 57 och Nej 43 av 100 villkor Ja 65 … allt gick ändå till omröstning även då frikännandet av Trump redan stod klart hela tiden … - se gärna SVT ”Kampen om Vita Huset” … det första och de mest kritiska presidentvalen. Skandalerna har följt presidentvalen från allra första början … européer i allmänhet och svenskar i synnerhet tycks bli lika förvånade varje gång … blir åter avfällingarna omvalda? … Fråga - från Svar #1 ovan - är Jesus ”Liberal” (?) … Mvh Peter
Öppna profilen till TroärGottPeter
USA - se och jfr SVT Play ”Utrikesbyrån” Del 2 av 12 ”Vilda vänstern” Tid: 08:55/28:16 … se gärna hela avsnitt 2 som speglar både Republikaner och Demokrater - Obs i ”amerikansk politik”. Se gärna SVT Play ”Kampen om Vita Huset” … Fråga, från #1 och #4 … är Jesus ”Liberal” - Svar: ex avskaffade Jesus slaveriet, tar tid att genomföra och pågår ännu - dåtidens arbetskraft spritt över hela världen, sedermera hålls dolt jfr ”Vikingarna” … men, jfr #1 - så sitter Jesus på all kunskap - behöver inte använda det liberala - ”Inget är rätt, inget är fel - låt oss nu pröva de nya förutsättningarna” … alltså är Jesus inte Liberal, dock säger moderna historiker att Jesus skapade den nya världen dvs vår västerländska jfr antika ideal överfört i liberala ideal … där vi som vill veta vet är friheten av Jesus och är sk dyrköpt på korset, varje dag. … - Fråga: är Jesus ”Socialist” (?) - ett populärt hävdande bland kristna ateister … Mvh Peter
Öppna profilen till Kusten
Trump stötar Nazister i USA och Israel
Öppna profilen till TroärGottPeter
Svar #6. (-7.#) - Fråga se #5: är Jesus ”Socialist” … Just nu finns här idag framtill kl 24:00 tillfälle att se SVT Play Rapport 18:00 - 15 min - Fredag 19.02.2021 … med inslag 09:35--11:40 om - UNG VÄNSTERS PRINCIPPROGRAM - där ordet kommunism - för ett kommunistiskt samhälle - definieras som att bäst beskriva ”målet” … utvecklingen börjar med socialismen (att koka grodorna långsamt) där erövras makten och produktionsmedlen med socialistisk lagstiftning - partigängare infiltrerar, subversiva åtgärder, aktivism - … sedan upprättas kommunismen genom proletariatets diktatur … utvecklingen kan dock genomföras via anarkistiska åtgärder i samhället där samhällsomstörtande verksamheter sker både dolt och öppet genom sk aktivism och aktivister som splittrar, söndrar, desinformerar och propagerar - ikläder sig ex ”feminism” … googla här också på Karl Marx Wikipedia - Kapitalet - Det kommunistiska manifestet - Socialistinternationalen - …
Öppna profilen till TroärGottPeter

Svar #8. (6.#) - Fråga se #5: är Jesus ”Socialist” … - kan liknelsen om ’den rike mannen’ användas? …

S-V-KPML(R)-SKP… - den sk vänstern, förankrar sig i - aldrig genomförbar och alltid förlorad ideologi och tankevärld … - exempel finns under klickvälde och skräckvälde … där ”ungdomsförbunden” blir utövare … som bara måste sitta vid ”makten” …

S-V-KPML(R)-SKP… - är placerat i 1900-talets slask-konto… - fråga: varför är - S-V-KPML(R)-SKP - alltjämt accepterat? ... googla … - jfr Bibelns - Falska profeter …

…Baserar sig … sk “vetenskaplig ideologi” - alla med ursprung I marxismen - …

…Förgrenar sig … - socialismen - kommunismen - …

…Definierar sig … - enpartistat - totalitär konstitution - totalitarism - nationalism/socialism - arbetsläger - omskolningsläger - straffläger - dissidentförföljelse - pogromer - anti-israel - antisionism - …

…Infiltrerar sig … - kulturalism - mångkulturalism - internationalism - nationalism - feminism - genderism - religionsinfiltration - samfundsinfiltration - SvK-infiltration - institutionsinfiltration - dissident rensning - etnisk rensning - politisk rensning - …

…”SAP GENOM TIDERNA – Wikipedia”… - googla: se sökförslagen som visas …

…”68-vänstern – Wikipedia”... - googla: se sökförslagen som visas …

Öppna profilen till Growitz
Trump stötar Nazister i USA och Israel


Nej Trump stöttar varken Hamas eller PA och inte ens nazisterna i USA. 
Öppna profilen till TroärGottPeter
Svar #9. (10.#) - Fråga se #5: är Jesus ”Socialist” … ingen replik #8, googla: ”Marx skrev att religionen är som ett opium för folket. Det hindrar människan från att koncentrera sig på livet här och nu.” … orden förleder ungdomen … - frågan - kan liknelsen om ’den rike mannen’ användas? … - (rätta mig gärna) … ”en rik man kom för att söka sin tro hos Jesus - men Jesus såg mannens inre tankar och svarade - ’gå då först och sälj allt du har och ge till de fattiga, följ sedan mig’ - mannen gick bedrövad iväg” … är detta socialism? … menar Jesus - ”att fråntaga mannen sin rikedom” … Icke alls så - Jesus avser att mannen (1) ”först skall se sin nästa” - och (2) ”sedan förvalta sin rikedom väl” … jämför situationen då - ”Jesus först frågade ’vems bild är det på myntet’…” - … Jesus söker inte alls ”avund”, ”revolution”,… istället ”försoning med och i Gud, Guds ord och Korset” - att ge människan sin frihet att själv förvalta. Jesus ser sin nästa i människans unika värden, både män, kvinnor, barn - moderna historiker är eniga om att detta var steget att avskaffa slaveriet, förtrycket, undertryckandet av unika rättigheter. … Svar: Nej, Jesus kan aldrig ens vara nära socialism och kommunism i alla deras former. … Fråga: om inte ”Liberal”, inte ”Socialist” … - är då Jesus konservativ (?) … Mvh Peter