Gratis iPhone och Android mobilappar
Registrera dig här
Kristna Dejtingpodden
Skriv en hilsen til alle på KristenDate.se
Skriv i megafonen
Skriv i megafonen

Forum >> Religion och tro >> Debatt


Öppna profilen till Roffe

En gång frälst, alltid frälst?/!

En gång frälst, alltid frälst?

Många tror att då vi tagit emot Jesus som vår Frälsare är vi för alltid frälsta. Men är det så, eller är det bara början på en lång process?

Pawson visar genom olika bibelord och belysande exempel på hur vilseledande uttrycket "en gång frälst, alltid frälst" kan vara. Han tar också upp frågor som rör olika aspekter av visshet och predestination.

Avsnitt nummer: 106
https://www.himlentv7.se/vod/player/53534/

Once Saved, Always Saved?: A Study in Perseverance and Inheritance: Pawson,  David: 9780340610664: Amazon.com: Books

Visar sida 1 av 9 sidor, 10 kommentarer per sida
Första |   << Föregående  Nästa >>  |  Sista
Öppna profilen till Passion
Det finns ett bevis på att man är frälst och fortsätter att vara frälst = den Helige Ande bor inom den frälsta människan  
Öppna profilen till testify
Det finns väldigt mycket bibelstöd för förblivandet och oväntat lite som talar emot det. Jag håller faktiskt på med en låt som tar upp ämnet och då använder vi följande bibelstöd:  

Jes 51:6, 54:8–10

Matt 19:29

Joh 3:15–16, 4:14, 5:24, 6:23, 6:36–40, 6:47, 6:54, 8:51, 10:28–30, 11:25–26, 12:44–50, 17:2–3

Rom 4:6–8, 6:13–14, 6:22–23, 10:9–13, 11:29

2 kor 1:22, 5:19

Efs 1:13–14, 2:4–10, 4:30

1 Tim 1:16

Tit 1:1–2, 3:4–7

Hebr 8:12, 9:11–28, 10:10, 10:14–18, 13:5,

1 Pet 1:3–5

2 Pet 3:9

1 Joh 5:11–13,  

Jud 1:24


Öppna profilen till testify
Flera av verserna visar tydligt att Guds gåva är evig och att vi inte kan synda bort vår frälsning.Gud tar inte tillbaka sina gåvor. Det mesta som kan verka tala emot förblivandet i NT står i Hebr. Det som fick mig att tippa över till att tro på förblivandet var när jag förstod att alla kriterierna i Hebr 6:4-5 måste vara uppfyllda för att någon ska kunna avsäga sig sin frälsning. Vi kan inte synda bort vår frälsning och i princip ingen är mogen nog att kunna avsäga sig sin frälsning. Gud är kärleksfull och det är inte hans vilja att någon ska gå förlorad! 
Öppna profilen till Passion
Tänker du att endast den egna medvetna viljan att avsäga sig frälsningen, och att då inte vilja ha mer med Gud att göra, är det enda som gör att den Helige Ande lämnar människan...och låter då människans vilja ske istället för Guds vilja? 

Vad tänker du att hädelse av den Helige Ande är, som är den enda oförlåtliga synden? 
Öppna profilen till testify
Tänker du att endast den egna medvetna viljan att avsäga sig frälsningen, och att då inte vilja ha mer med Gud att göra, är det enda som gör att den Helige Ande lämnar människan...och låter då människans vilja ske istället för Guds vilja? 

Vad tänker du att hädelse av den Helige Ande är, som är den enda oförlåtliga synden? 


Jag tänker att det är precis det du beskrev. Fast att det bara kan göras av en person som uppfyller kriterierna i Hebr 6:4-5.  Väldigt få personer uppfyller dem och att någon av dem inte skulle vilja ha mer med Gud att göra är högst osannolikt. De flesta som inte vill ha med honom att göra har inte tillräcklig uppenbarelse för att kunna avsäga sig sin fräslning. Många är däremot rädda för att de skulle uppfylla kriterierna efter att de någon gång i livet upplevt Gud på ett särskilt sätt. Men en person som någonsin igen längtar efter Gud eller ångrar sig kunde aldrig begå den oförlåtliga synden. 

Jag har inte aldrig trott på förblivandet men de senaste 3-5 åren har jag ändrat mig. Inte så att jag inte ser några problem alls men den enda sätt jag kan se att bibelverserna harmoniserar är att vi bara kan avsäga oss vår fräsning (när kriterierna är uppfyllda) men att Guds inte tar sin gåva ifrån oss på grund av synd. Sedan går det ju blanda in några verser från GT också men de är inte särskilt relevanta eftersom frågan gäller gåvan vi fick genom Kristus vilken inte var utgiven då.
Öppna profilen till Flight61
Jag tänker att det är precis det du beskrev. Fast att det bara kan göras av en person som uppfyller kriterierna i Hebr 6:4-5.  Väldigt få personer uppfyller dem och att någon av dem inte skulle vilja ha mer med Gud att göra är högst osannolikt. De flesta som inte vill ha med honom att göra har inte tillräcklig uppenbarelse för att kunna avsäga sig sin fräslning. Många är däremot rädda för att de skulle uppfylla kriterierna efter att de någon gång i livet upplevt Gud på ett särskilt sätt. Men en person som någonsin igen längtar efter Gud eller ångrar sig kunde aldrig begå den oförlåtliga synden. 

Jag har inte aldrig trott på förblivandet men de senaste 3-5 åren har jag ändrat mig. Inte så att jag inte ser några problem alls men den enda sätt jag kan se att bibelverserna harmoniserar är att vi bara kan avsäga oss vår fräsning (när kriterierna är uppfyllda) men att Guds inte tar sin gåva ifrån oss på grund av synd. Sedan går det ju blanda in några verser från GT också men de är inte särskilt relevanta eftersom frågan gäller gåvan vi fick genom Kristus vilken inte var utgiven då.


I ett själavårdande sammanhang tror jag detta är helt grundläggande och jätteviktigt att förmedla. Den som är rädd för att ha syndat oförlåtligt bär inom sig själv beviset för att så inte är fallet!
Öppna profilen till Tillit
I ett själavårdande sammanhang tror jag detta är helt grundläggande och jätteviktigt att förmedla. Den som är rädd för att ha syndat oförlåtligt bär inom sig själv beviset för att så inte är fallet!

Jag har sett många så kallade avfällingar som när åldern kommer och döden närmar sig mer ändå visar att de fortfarande har en tro innerst inne. Mostrar och fastrar på nära håll dessutom. Har även syskon i samma sits som utåt sett av olika anledningar har tagit avstånd ifrån ifrån kristen gemenskap och "livsstil", men har tron kvar innerst inne (som jag upplever det). Frälsningen och tron sitter djupt. Ingen av dessa som jag relaterar till har heller "hånat honom offentligt" enligt Hebreerbrevet 6:6. 

När det gäller hädelse av den helige Ande så ska vi också tänka på i vilket sammanhang som Jesus sa det. De skriftlärda och fariséerna sa att Jesus var besatt av Belsebul. Trots att de om några verkligen borde vetat (och troligen visste) vem han var. De sa det dessutom offentligt. 
Öppna profilen till Passion
Har ni något mer praktiskt exempel på när någon har hädat den Helige Ande? 
Öppna profilen till testify
Har ni något mer praktiskt exempel på när någon har hädat den Helige Ande? 

Man kan väl ana att Ananias och Safira gjort det även om det inte är helt tydligt. En del tror istället att Petrus utövade den auktoritet som beskrivs i Matt 16:19. Inte omöjligt men det vore ganska märkligt. En knepig bibelberättelse överlag som är svår att förstå.

Jag brukade prata med en person som kom från djävulsdyrkan och blev frälst. Han var under stor negativ press, både andligen och genom sina gamla bröder. Till sist blev trycket för mycket för honom så han försökte medvetet häda den Helige Anden. Därefter trodde han sig vara körd hos Gud. Jag hade vid den tiden inte kunskap nog att förklara för honom. Jag hoppas Gud har sänt någon i hans väg och att han är fri idag.
Öppna profilen till Passion
Det finns utövare av andra religioner, men även kristna, som menar att under och mirakler (och annat) som utförts av den Helige Ande är utförda av Satan..och att den Helige Ande är demon/demoner. 
Det påminner om det de anklagade Jesus för.
De som anklagade Jesus var inte frälsta, och inte heller de från andra religioner, så man kan inte säga att de "visste" att det var Gud. 
Men om de som inte är frälsta hädar den Helige Ande till den graden att de inte kan bli frälsta pga det..så täcker inte Jesu blod den synden, begången i ovilja eller okunskap, och då blir Jesu blod begränsat. 
Om det är en oförlåtlig synd att säga att en kristen har använt sig av demoner, när det är Helige Ande, så är det en stor fruktansvärd synd, men om den är oförlåtligt så borde en medvetenhet finnas i att vilja häda den Helige Ande. Inte ord sagda i okunskap och brist på insikt. Där är visserligen en egenvilja med, utanför den Helige Andes ledning, men inte viljan att häda Anden. 
I Upp. 16 hälls vredesskålarna ut och människorna hädade och smädade Gud, och omvände sig inte. Men det väntar Gud på. 
Men handlade inte egentligen även fariseerna och de äldste i okunskap och brist på insikt..när Jesus sa att hädelsen inte skulle bli förlåten? När de kallade Jesus för att vara använd av Satan?
De måste ha förhärdat sina hjärtan så att de inte ville tro och se att Jesus var Messias och Guds Son. De måste då ha kommit till den fullständiga förhärdelsen, där bara ondskan råder. 

Ananias och Safira hade en egendom som var värdefull. När "Satan uppfyllde deras hjärtan" så måste de ha valt att "tjäna mammon" istället för att tjäna Gud. Jesus säger att man inte kan tjäna både Gud och mammon, som betyder rikedom. De valde mammon i hjärtat, före Gud. Och bedrägeriet och lögnen blev hädelse mot Gud. De ljög och tjänade mammon "i den Helige Andes namn".
Pengarna blev dyrbarare än sanningen och överlåtelsen. ..som när den rike mannen blev så bedrövad och vände, efter Jesus ord.
Visar sida 1 av 9 sidor, 10 kommentarer per sida
Första |   << Föregående  Nästa >>  |  Sista