Gratis iPhone och Android mobilappar
Registrera dig här
Kristna Dejtingpodden
Tivoli
Tivoli säger: Ha en fin lördag allihopa :)
Skriv i megafonen

Forum >> Politik och samfund >> Debatt


Öppna profilen till Närking

Bok: VACCINER – Sanning, lögn och kontroverser

Peter C. Götzsche VACCINER – Sanning, lögn och kontroverser

Mina understrykningar från två kapitel ur ovan nämnda bok: kapitel 1 om motsägelsefull information om vacciner och kapitel 2 om influensavaccinationer.

 

Ur Kap. 1 Motsägelsefull information om vacciner

Vissa vaccinationer är så kontroversiella att många läkare inte använder dem till sig själva, inte ens om de rekommenderas officiellt, till exempel influensavacciner.

Det viktiga är: Vilken risk finns det för att bli smittad och hur stor är risken för att bli allvarligt skadad eller dö på grund av infektionen? Hur stora är riskerna för att man ska slippa en infektion vid vaccination, och finns det risk för att man kan bli alvarligt skadad eller dö på grund av vaccinationen?

En forskare som publicerade en artikel som visade att influensavaccin inte är speciellt effektivt för äldre personer blev inte längre inbjuden till olika möten. En annan forskare och hennes kollega samlade in data som tydde på att ett influensavaccin kan öka risken för infektion med andra influensastammar. De hittade samma resultat i fem olika undersökningar och delade med sig av sina iakttagelser till betrodda kolleger. Det blev ett enormt motstånd och vissa ifrågasatte om resultaten borde publiceras.

Läkemedelsföretagens affärsmodeller inkluderar organiserad brottslighet, där bedrägeri med kliniska försök och marknadsföringstrick är vanliga och

Visar sida 1 av 49 sidor, 10 kommentarer per sida
Första |   << Föregående  Nästa >>  |  Sista
Öppna profilen till Närking

Läkemedelsföretagens affärsmodeller inkluderar organiserad brottslighet, där bedrägeri med kliniska försök och marknadsföringstrick är vanliga och har lett till hundratusentals dödsfall.

Immunsystemet är oerhört komplicerat och det går inte att förutsäga vilka ospecifika effekter ett målinriktat vaccin kan ha. Vacciner kan påverka andra infektionssjukdomar, både positivt och negativt.

Levande försvagade vacciner minskar den totala dödligheten, medan icke levande vacciner däremot ökar den totala dödligheten.

Ett vaccin kan ha utvecklats för att täcka andra virus- eller bakteriestammar än de som för tillfället förekommer bland befolkningen, och genetiska, epidemiologiska, demografiska och miljörelaterade skillnader kan påverka vacciners effektivitet.

Läkemedel i höginkomstländerna är den tredje vanligaste dödsorsaken, efter hjärt-kärlsjukdom och cancer.


Öppna profilen till Närking

År 1955 ledde ett fel i tillverkningsprocessen av Salks poliovaccin till ett vaccin som innehöll levande poliovirus, trots att det skulle ha varit inaktiverat. Resultatet blev en av de värsta vaccinationskatastroferna någonsin. 40 000 insjuknanden i polio ledde till 51 fall av förlamning och 5 dödsfall bland dem som vaccinerats.

I sällsynta fall orsakar vacciner autoimmuna sjukdomar. Det beror på att människor med vissa vävnadstyper har antigener, receptorer, som liknar antigenerna i vaccinet. Därför leder stimulering av immunsystemet till produktion av antikroppar mot såväl mikroorganismer som mot personens egna vävnader.

Levande vaccinvirus är försvagade för att de inte ska orsaka infektion hos personer med intakt immunförsvar, men dessa vacciner är kontraindikerade till människor med starkt försämrat immunförsvar.

Microsofts grundare Bill Gates bidrar varje år med närmare en halv miljard dollar till WHO – det är drygt en femtedel av alla donationer – via Bill and Melinda gates Foundation. Gates inställning har kritiserats av Läkare utan gränser, eftersom han fokuserar på att införa nya, dyra vacciner – istället för att lägga större vikt vid att förbättra den grundläggande hälso- och sjukvården och stimulera immunisering med billiga vacciner.


Öppna profilen till Närking

Ur Kap 4. Influensa

Den individuellt förebyggande effekten av vaccination är liten: 71 friska måste vaccineras för att förebygga att en av dem får influensa.

Vaccinering av sjuka personer: De som blir vaccinerade har en annan förutbestämd risk för att dö än de som inte vaccineras. /Forskarna/ upptäckte att dödligheten var låg kort efter vaccinationen och att den därefter ökade.

Eftersom det vanligaste influensavaccinet inte är ett levande vaccin kan det öka den totala dödligheten.

Hurdan var då effekten av influensavaccinet på äldre människor? Nästan ingen. Forskarna bedömde att 1 dödsfall per 4000 vaccinerade förebyggdes.

Vi ska också bedöma sannolikheten för att bli smittad utan vaccination. Eftersom pandemier (WHO ändrade definitionen av begreppet pandemi 2009) är sällsynta och sällan involverar stora delar av befolkningen är sannolikheten försumbar.

Slutligen ska vi reflektera över skadorna vid vaccination. Om vi använder uppskattningen att ett dödsfall mindre kommer att inträffa om 4000 personer vaccineras så innebär det att 3999 människor inte har någon nytta av vaccinet, och att många av dessa kommer att skadas av det. Inte allvarligt, men ju mindre effekten är desto tyngre väger skadorna, både för individens beslut och när myndigheterna utformar sina rekommendationer.

Skandalerna fortsatte. I juni 2009 proklamerade WHO starten på en influensapandemi med H1N1, ett svininfluensavirus som snart skulle visa sig vara ett vanligt utbrott som dessutom var lindrigare än de tidigare. Detta var möjligt att göra eftersom man dessförinnan hade antagit en ny definition av pandemier, trot

Öppna profilen till Närking

Detta var möjligt att göra eftersom man dessförinnan hade antagit en ny definition av pandemier, trots protester från vissa medlemsstater. Man räknar med att 18 miljarder dollar spenderades på pandemin för att vaccinera miljontals människor, utan att det var klarlagt om vaccinet verkade, eftersom det aldrig hade testats kliniskt.

Influensa beräknas bidra med färre an 10 procent av alla dödsfall på vintern bland personer som är minst 65 år gamla. Dessutom består vaccinet nästan alltid av inaktiverat virus, där undersökningar tyder på att det ökar dödligheten.

Man har aldrig påvisat i tillförlitlig forskning att influensavaccin minskar dödligheten.

När den så kallade influensaepidemin slog till år 2009 och WHO hade skrämt upp hela världen med hur allvarlig den sannolikt skulle bli, öppnade sig en ovanlig möjlighet att kontrollera den verkliga dödligheten i influensa. Slutresultatet, 428 dödsfall, låg betydligt närmare säsonggenomsnittet på cirka 300 som var registrerade i dödsorsaksregistret än de upp till 8000 dödsfall som beräknades i datormodellerna. Det innebär att 99,98 procent av alla kanadensare inte dör i influensa under loppet av ett år. Däremot dör 17 procent av tobaksrökning, vilket är över 100 gånger så många.

Personer som fick ett säsonginfluensavaccin år 2008 löpte större risk att bli smittade av en annan stam år 2009.

Upprepade influensavaccinationer kan försvaga immunförsvaret efter påföljande influensavaccination.


Öppna profilen till Närking

Det finns belägg för att icke-levande vacciner ökar den totala dödligheten. Jag (Peter C. Götzsche) tycker inte vi kan rekommendera vaccination när vi inte har tillförlitliga data om den sammanlagda dödligheten och dödligheten i vaccinationer.

Vaccination av äldre ger inte mycket effekt på influensaliknande symptom, risken minskar bara från 6 procent till 3,5 procent.

Vaccinet skyddar inte de flesta människor mot allvarliga komplikationer till sjukdomen; det har inte dokumenterats i tillförlitlig forskning att det skyddar mot någonting alls.
Öppna profilen till Huldah
Intressant och tänkvärt!
Jag tycker det verkar sjukt när man med alla medel försöker tvinga människor att vaccinera sig!
Öppna profilen till SweKiwi
Jag tycker det verkar sjukt när man med alla medel försöker tvinga människor att vaccinera sig!


Vilka »medel« då? Vilket »tvång«?


/ Kiwi
Öppna profilen till SweKiwi
Man blir idiotförklarad som inte förstår att vaccination är det enda rätta.
Man förklaras som kärlekslös som om man inte vaccinerar sig riskerar att göra andra sjuka och kanske dö.


Det är inte samma sak som tvång. Och skulle du höra detta av dina vänner, så föreslår jag att du byter ut dessa delar av din bekantskapskrets.Man får snart inte resa till andra länder om man inte är vaccinerad...
Fler o fler länder inför obligatorisk vaccination.
Säger jag att man inte ska vaccinera? Nej! Säger andra att jag ska vaccinera mig? Ja!


Det är väl bara ett ytterst fåtal länder som har som krav på att man antingen ska ha vaccinerat sig eller ha ett intyg som säger att man inte kan vaccinera sig. Och då handlar det om dödliga sjukdomar i svårt drabbade länder. Det är inte helt omotiverat. Och inte konstigare än att du inte får ta med dig mat utan att deklarera densamma om du åker till Australien, eftersom de är rädda att du ska föra in sjukdomar som inte finns där sedan tidigare.

Även om något enstaka land har obligatorisk vaccination för exempelvis barn, så är det väldigt kontroversiellt. Det är en avvägning mellan personlig frihet å ena sidan och bekämpandet av (ibland väldigt) smittsamma sjukdomar å andra sidan.

Men det är inte värre »tvång« än att det innebär böter eller att man inte får ha sina barn på förskolan. Det är ingen polis som kommer hem till folk och håller fast dem, medan någon sätter en spruta i armen.


/ Kiwi
Öppna profilen till Vingen

I din ålder var jag vaccinerad mot smittkoppor 1969, gula febern  1973? o stelkramp? 1975. Haft div diagnoser sen dess. Inte ens godkända av Försäkringskassan. Ingen säger: Oj det var illa, nu måste vi nog göra en ordentlig studie för att se om vaccinen kan ha varit orsak. Innan dess stoppade man amalgam i folks munnar, även min. Inte ett öre i skadestånd. 
Jo du kan få se. Redan på 1920 talet var det obligatoriskt med vaccination i Finland. Två poliser kom hem till morfar för att mamma skulle bli tvångsvaccinerad. Mamma berättar att morfar satte sig mellan poliserna och frågade dem m de kan ta ansvar för vad som händer flickan. Nej det kunde dom inte!


................................................................................................
WHO förklarade världen fri från smittkoppor år 1980.. Hur gick det till?!
Aktivt virus har sparats av vetenskapliga skäl och finns lagrat på två ställen på jorden idag. Det är allt som finns kvar av detta virus.

Frågan är Hur försvann detta elände som dödade 60 miljoner europeer under 1700-talet .. och under 1900-talet har minst 300 miljoner dött av detta virus. Och komplikationer hos de som överlevde lämnade efter sig vanställda, blinda, döva ... ja efter 3000 år kom äntligen det som raderade ut sjukdomen.. Hur ?!
Öppna profilen till Tillit
Visar sida 1 av 49 sidor, 10 kommentarer per sida
Första |   << Föregående  Nästa >>  |  Sista