Gratis iPhone och Android mobilappar
Registrera dig här
Kristna Dejtingpodden
Skriv en hilsen til alle på KristenDate.se
Skriv i megafonen
Skriv i megafonen

Forum >> Religion och tro >> Debatt


Öppna profilen till Roffe

Vad/Vem är det största hotet för församlingen?

KG Larsson - Från vision till verklighet - del 4

 !?
https://www.youtube.com/watch?v=aptMc0bEM-Q&t=3s
Visar sida 1 av 2 sidor, 10 kommentarer per sida
Första |   << Föregående  Nästa >>  |  Sista
Öppna profilen till snömannen
Största hotet är väl ljumheten. När vi kristna slutar läsa bibeln o be, då är vi dåliga väktare och då kan villfarelse komma in och så sin falska lära. De gäller att vi känner vår bibel och lever nära Jesus. 
Öppna profilen till Passion
Jag har lyssnat på KG Larssons undervisning här.
Han berättar om när han möter satanister. De säger till KG att de aldrig har vågat förbanna honom. KG frågar varför. De svarar:
"För att vi ska kunna uttala en förbannelse över en människa, så måste vi veta om det finns medveten synd i den människans liv. Och när vi vet att det finns en medveten synd i den människans liv, då kan vi förbanna den människan. Men om det inte finns en medveten synd, då vänder förbannelsen tillbaka, och så slår den på oss själva. Och det vill vi inte."

Är detta biblisk undervisning?
Var står det att en människa kan leva helt utan medveten synd?
Kan Satan lägga förbannelser på pånyttfödda kristna?


KG pratar om att leva i renhet, och att det hör ihop med att inte ha medveten synd.
Detta är något som ingen enda människa klarar i sig själv, utan endast i Kristus. Det finns ingen människa som kan helt tygla sina tankar, ord och gärningar och vara fullkomlig.

Och sanningen är att Satan inte kan lägga förbannelse på någon pånyttfödd kristen överhuvudtaget, efter Kristus tog förbannelserna upp på korset, i sin kropp, en gång för alla. I Kristus finns ingen förbannelse. Den som är den levande Gudens tempel kan inte bära på förbannelser från Satan. 

Om en förbannelse "biter på" kristna som tänkt, sagt eller gjort något fel, alltså begått medvetna fel, så är det dels ute med alla kristnas trygghet i Gud och dels ute med Jesu makt och Jesu blods kraft.
Öppna profilen till Flight61
Jag har lyssnat på KG Larssons undervisning här.
Han berättar om när han möter satanister. De säger till KG att de aldrig har vågat förbanna honom. KG frågar varför. De svarar:
"För att vi ska kunna uttala en förbannelse över en människa, så måste vi veta om det finns medveten synd i den människans liv. Och när vi vet att det finns en medveten synd i den människans liv, då kan vi förbanna den människan. Men om det inte finns en medveten synd, då vänder förbannelsen tillbaka, och så slår den på oss själva. Och det vill vi inte."

Är detta biblisk undervisning?
Var står det att en människa kan leva helt utan medveten synd?
Kan Satan lägga förbannelser på pånyttfödda kristna?


KG pratar om att leva i renhet, och att det hör ihop med att inte ha medveten synd.
Detta är något som ingen enda människa klarar i sig själv, utan endast i Kristus. Det finns ingen människa som kan helt tygla sina tankar, ord och gärningar och vara fullkomlig.

Och sanningen är att Satan inte kan lägga förbannelse på någon pånyttfödd kristen överhuvudtaget, efter Kristus tog förbannelserna upp på korset, i sin kropp, en gång för alla. I Kristus finns ingen förbannelse. Den som är den levande Gudens tempel kan inte bära på förbannelser från Satan. 

Om en förbannelse "biter på" kristna som tänkt, sagt eller gjort något fel, alltså begått medvetna fel, så är det dels ute med alla kristnas trygghet i Gud och dels ute med Jesu makt och Jesu blods kraft.


Jag har inte lyssnat på just denna undervisning, men jag vill flika in en fundering. Om vi lämnar själva begreppet "förbannelse", som kan leda fel i tanken, och bara ser till satans eventuella möjligheter att på olika sätt angripa en kristen - menar du att det inte finns någon sådan möjlighet oavsett om man lever med ouppklarad synd? Alltså, synd som den helige Ande har uppenbarat men som man inte velat göra upp med? Jag tycker mig se det motsatta, att synd alltid öppnar för attacker från det onda. Men när vi lever i ljuset, dvs i ständig bekännelse och överlåtelse - när vi är i Kristus, som du själv säger - då har vi också det beskydd som grundas i att Jesus har tagit all förbannelse på sig.

Jakob uppmanar (5:16) den som är sjuk till att bekänna eventuella synder för att därefter kunna bli botade genom trons bön:

"Bekännen alltså edra synder för varandra, och bedjen för varandra, på det att I mån bliva botade."

(Medveten om hur just undervisning om detta samband mellan synd och sjukdom kommit att orsaka skada, vill jag poängtera att jag inte står bakom den extrema trosläran. Men jag menar samtidigt att vi inte kan hoppa över att detta nämns som ett samband. Om det leder till känslor av förkastelse hos någon då bör det hanteras i den pastorala omsorgen, tänker jag.)
Öppna profilen till AllanE
Väldigt bra skrivet, Passion!
Det finns inga gilla-markeringar här. Annars hade du fått en.
Öppna profilen till Passion
Väldigt bra skrivet, Passion!
Det finns inga gilla-markeringar här. Annars hade du fått en.
Tack! :-)
Öppna profilen till Roffe
Jag har lyssnat på KG Larssons undervisning här.
Han berättar om när han möter satanister. De säger till KG att de aldrig har vågat förbanna honom. KG frågar varför. De svarar:
"För att vi ska kunna uttala en förbannelse över en människa, så måste vi veta om det finns medveten synd i den människans liv. Och när vi vet att det finns en medveten synd i den människans liv, då kan vi förbanna den människan. Men om det inte finns en medveten synd, då vänder förbannelsen tillbaka, och så slår den på oss själva. Och det vill vi inte."

Är detta biblisk undervisning?
Var står det att en människa kan leva helt utan medveten synd?
Kan Satan lägga förbannelser på pånyttfödda kristna?


KG pratar om att leva i renhet, och att det hör ihop med att inte ha medveten synd.
Detta är något som ingen enda människa klarar i sig själv, utan endast i Kristus. Det finns ingen människa som kan helt tygla sina tankar, ord och gärningar och vara fullkomlig.

Och sanningen är att Satan inte kan lägga förbannelse på någon pånyttfödd kristen överhuvudtaget, efter Kristus tog förbannelserna upp på korset, i sin kropp, en gång för alla. I Kristus finns ingen förbannelse. Den som är den levande Gudens tempel kan inte bära på förbannelser från Satan. 

Om en förbannelse "biter på" kristna som tänkt, sagt eller gjort något fel, alltså begått medvetna fel, så är det dels ute med alla kristnas trygghet i Gud och dels ute med Jesu makt och Jesu blods kraft.

21 Till detta är ni kallade. Kristus led i ert ställe och efterlämnade ett exempel åt er, för att ni ska följa i hans fotspår. 22 Han hade inte begått någon synd, och inget svek fanns i hans mun. 23 När han blev hånad svarade han inte med hån, när han fick lida svarade han inte med hot, utan han överlämnade sin sak åt honom som dömer rättvist. 24 Han bar våra synder i sin kropp upp på korsets trä, för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Genom hans sår är ni helade. 25 Ni var som vilsna får, men nu har ni vänt om till era själars herde och vårdare.1Pe.2:1 

När nu Kristus har fått lida till kroppen ska också ni beväpna er med samma sinne. Den som fått lida till kroppen har slutat med att synda, 2 så att han resten av tiden här i sin kropp inte längre lever efter människors begär utan efter Guds vilja. 1Pe.4:


Öppna profilen till Roffe
Jag har lyssnat på KG Larssons undervisning här.
Han berättar om när han möter satanister. De säger till KG att de aldrig har vågat förbanna honom. KG frågar varför. De svarar:
"För att vi ska kunna uttala en förbannelse över en människa, så måste vi veta om det finns medveten synd i den människans liv. Och när vi vet att det finns en medveten synd i den människans liv, då kan vi förbanna den människan. Men om det inte finns en medveten synd, då vänder förbannelsen tillbaka, och så slår den på oss själva. Och det vill vi inte."

Är detta biblisk undervisning?
Var står det att en människa kan leva helt utan medveten synd?
Kan Satan lägga förbannelser på pånyttfödda kristna?


KG pratar om att leva i renhet, och att det hör ihop med att inte ha medveten synd.
Detta är något som ingen enda människa klarar i sig själv, utan endast i Kristus. Det finns ingen människa som kan helt tygla sina tankar, ord och gärningar och vara fullkomlig.

Och sanningen är att Satan inte kan lägga förbannelse på någon pånyttfödd kristen överhuvudtaget, efter Kristus tog förbannelserna upp på korset, i sin kropp, en gång för alla. I Kristus finns ingen förbannelse. Den som är den levande Gudens tempel kan inte bära på förbannelser från Satan. 

Om en förbannelse "biter på" kristna som tänkt, sagt eller gjort något fel, alltså begått medvetna fel, så är det dels ute med alla kristnas trygghet i Gud och dels ute med Jesu makt och Jesu blods kraft.


10 Var inte rädd för vad du ska få utstå. Se, djävulen kommer att sätta några av er i fängelse för att ni ska prövas, och ni kommer att lida i tio dagar. Var trogen intill döden, så ska jag ge dig livets krona. Upp.2:

Öppna profilen till Passion
Jag har inte lyssnat på just denna undervisning, men jag vill flika in en fundering. Om vi lämnar själva begreppet "förbannelse", som kan leda fel i tanken, och bara ser till satans eventuella möjligheter att på olika sätt angripa en kristen - menar du att det inte finns någon sådan möjlighet oavsett om man lever med ouppklarad synd? Alltså, synd som den helige Ande har uppenbarat men som man inte velat göra upp med? Jag tycker mig se det motsatta, att synd alltid öppnar för attacker från det onda. Men när vi lever i ljuset, dvs i ständig bekännelse och överlåtelse - när vi är i Kristus, som du själv säger - då har vi också det beskydd som grundas i att Jesus har tagit all förbannelse på sig.

Jakob uppmanar (5:16) den som är sjuk till att bekänna eventuella synder för att därefter kunna bli botade genom trons bön:

"Bekännen alltså edra synder för varandra, och bedjen för varandra, på det att I mån bliva botade."

(Medveten om hur just undervisning om detta samband mellan synd och sjukdom kommit att orsaka skada, vill jag poängtera att jag inte står bakom den extrema trosläran. Men jag menar samtidigt att vi inte kan hoppa över att detta nämns som ett samband. Om det leder till känslor av förkastelse hos någon då bör det hanteras i den pastorala omsorgen, tänker jag.)
Förbannelse blir ju en konsekvens av att den mörka världen får makt över någon del av människan eller hela människan, som sedan förstör den människans liv. Ett straff, en plåga. 

Tänker du på t.ex. att det står att vi ska bryta ner tankebyggnader som reser sig upp mot Kristus?
Det är tankebyggnader som vi själva byggt upp eller tagit in utifrån och sedan låter står där, som är felaktiga..men vi vill inte göra oss av med dem. Och de strider mot Anden och Ordet, och påverkar oss på ett destruktivt sätt eftersom vi då inte följer Anden utan vår egenvilja. De kan bli blockader, "strongholds", eftersom sinnet står i vägen för Anden. Vi måste vilja få bort dem. Ordet upplyser oss om sanningen och Anden bryter ner dem. 


forts...
Öppna profilen till Passion
Om Anden har upplyst oss om att vi lever i synd, och vi fortsätter att medvetet välja att leva i synd, så kan vi få problem med att bli bönhörda. Det finns ju saker som Bibeln tar upp som blir hinder för bönen. Jag tror absolut inte att det blir som en automatisk regel, för Gud följer inte manualer. Begränsningarna och hindren står ju inte hos Gud, utan hos människan som väljer bort att lyssna på Gud och följa Gud. 
Att medvetet synda betyder inte att man får sjukdomar eller annat som straff. Men jag anar att det kan bli som när en människa som äter hälsosam mat som bygger upp kroppen, helt plötsligt börjar att äta dålig snabbmat och sedan undrar varför kroppen mår så dåligt och ingen ork finns kvar. Det går inte att bara sitta och klaga över att man mår dåligt då, utan man behöver äta bra mat igen så att kroppen får ny kraft och näring. Vill man fortsätta att äta snabbmaten utan näring så kommer man att må sämre och sämre och få en riktigt dålig hälsostatus, med risk för allvarliga sjukdomar. 
Lever vi i synd så tror jag att vi "mår dåligt", på liknande sätt. Vi kan tappa sugen för att ha gemenskap med Gud och att läsa Bibeln. Vi vill inte längre fråga Gud om hans vilja. Vi börjar söka oss till "världsliga saker", förströelse, nöjen, begär och allt annat som drar i istället. Där kommer farorna in, som avtrubbar och kan förhärda människans hjärta. 
Men skulle vi där och då helt plötsligt vända om, så gensvarar Gud direkt och är där. Han överger oss inte, och hans närvaro blir igen lika stark. Men det är liksom "vi själva" som står i vägen..tror jag, enligt vad jag ser i Bibeln. Köttet blir vårt fall, i så fall..denna stora stoppkloss..som står i verklig strid med anden.
Då är vi också mer mottagliga för demoners röster och lockanden. De kan aldrig läsa våra tankar eller se in i framtiden, men de kan tala till oss, lura oss och fresta oss. Och de är inte döva. De hör vad vi talar ut. 

Därför upprepas orden från Jesus och apostlarna: "Vaka och be!" Vaka och be!" Låt inte tjuven få tillfällen, för han vill slakta, stjäla och förgöra. Och "om möjligt bedra även de heliga". 
Men det blir inte möjligt om vi vakar och ber.
Öppna profilen till Kusten
Ett stort hot är att nervädera andra religoner. I grunden så har vi samma tro på Gud .https://www.youtube.com/watch?v=yLhnDqTcVU8&list=RDyLhnDqTcVU8&index=1
Visar sida 1 av 2 sidor, 10 kommentarer per sida
Första |   << Föregående  Nästa >>  |  Sista