Gratis iPhone och Android mobilappar
Registrera dig här
Kristna Dejtingpodden
Skriv en hilsen til alle på KristenDate.se
Skriv i megafonen
Skriv i megafonen

Forum >> Religion och tro >> Debatt


Öppna profilen till AllanE

Gud allsmäktig?

Som några av er vet så håller jag på att skriva bok nr tre i min serie på tre böcker om kristen tro och naturvetenskap. Den skall har titeln "Vem Skapade Gud?".
Det syftar på en fråga som jag får ibland när jag har visat att universum inte skulle se ut som det gör ifall det inte finns en Skapare.

Just nu har jag börjat skriva på kapitel 3, som skall handla om Guds väsen (så långt som jag kan förstå).
Min utgångspunkt är att det enda vi kan veta med säkerhet är det Han själv har uppenbarat i sitt Ord.
Ur det plus egen erfarenhet har vi möjlghet att dra slutsatser. 
Men vi skall veta att de slutsatserna kan vara felaktiga.

Då har jag stött på problemen med allmakt.
Dit hör t.ex. teodiceproblemet, men även sådana saker som 
"Kan Gud göra en sten som är så stor att Han inte kan lyfta den?"
Alltså vilka är allmaktens gränser?

När jag då undersöker närmare finner jag väldigt få ställen i Bibeln som ens nämner Guds påstådda allmakt.
I Bibel 2000 bara tre ställen, och endast ett av dem finns i de kanoniska böckerna.
Det är i Jes10:13 där Herren säger: allsmäktig störtade jag härskare från tronen.

Men tittar man på den hebreiska texten används ordet ka-bir, som inte alls betyder allsmäktig.
Den verkliga betydelsen är 'mäktig man', 'stark man', 'tapper man' etc.
Bibeln säger alltså inte att Gud är allsmäktig.
Snarare att även Gud har begränsningar, något som också syns i Matt26:39.

Det här kastar ett helt nytt ljus över sådana problem som jag nämnde.
De har reducerats till icke-problem.
Visar sida 1 av 11 sidor, 10 kommentarer per sida
Första |   << Föregående  Nästa >>  |  Sista
Öppna profilen till Nordstream
I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Himlen är det som man ser från jorden när man tittar upp. Enligt Big Bang teorin så skapades materia av sig självt och exploderade eller imploderade. Alltså ur ingenting skapades någonting av sig självt som sedan blev big bang och univerum. Då anser jag att bibelns skapelseberättelse är troligare, och det blev kväll och det blev gryning. Det var den första dagen. Vad är allmakt? Vad är allsmäktig? Hur stor sten kan Gud lyfta? Det blir vi väl varse år 2035? En riktigt stor sten är påväg. En dräpare. Kunde Gud låta Jesus slippa dricka den bistra kalken? Men då skulle vi sannolikt inte ha förlåtelsen genom Jesu blod och vi skulle inte ha uppståndelsen enligt min ringa mening. Då kunde han ju lika gärna gift sig med Maria från Magrala och skaffat barn som vem som helst. Jesus nämner att han kan kalla ner änglar till sitt försvar. Men det är inte Guds plan.
Öppna profilen till SweKiwi
Hittade en sak som Gud hade problem med: »Och HERREN var med Juda, så att de intogo bergsbygden; men de kunde icke fördriva dem som bodde i dalbygden, därför att dessa hade stridsvagnar av järn.« (Dom 1:19)


/ Kiwi
Anonym
Allan....

Kan du utveckla lite av vad du själv tror och har kommit fram till?

Vad vet och ser inte Gud?

Vad kan inte Gud göra? 

Är det Gud kan göra begränsat pga att han har velat ge människan full frihet att själv välja...eller är Gud begränsad i sina egna möjligheter?
Öppna profilen till Vingen
Tänker en stund:

"Kan Gud göra en sten som är så stor att Han inte kan lyfta den"


Gud måste här klara både att utföra och att inte utföra, i samma gärning. Klarar han tyngden missar han det som skall bevisa att han är Gud i skapelsen av stenen.

Någonstans har själva poängen med Guds allmakt hamnat snett, Gud skapade jorden och i sin allmakt raderade han ut det han skapat.. varför? Därför att det han skapade väntar på en Gud som kan göra stenar tyngre än han kan lyfta..
Guds högkoleprov skapat av människan. Gud misslyckades med att få alla rätt, därför kom han inte in i mänskliga förståndets skola.

"Vi säger att ingenting är omöjligt, det är fel, jag gör ingenting varje dag"
Samma fel som finns i ovanstående citat finns inbyggt i tanken kring stenen, dvs i skenet av vem Gud är i jämförelse med det han skapat

När Jesus beder, i Getsemane: Min far! Om det är möjligt, ta denna bägare ifrån mig" ber han inte i tvivel kring det möjliga för Gud att ta bort kalken, nej Jesus ber, i sin mänskliga gestalt, Gud tänka över alternativen, finns det några andra sätt för Gud att agera i sin plan att frälsa världen...finns det en plan där människan själv kan rentvå sig .. en gång för alla.
Vi vet alla att det inte finns någon annan möjlig utväg för Guds vilja här. Varför?

Stenen igen, här ligger grunden i fysiska lagar, i mänsklig anatomi, och i köttets förstånd baserat på den grunden.
Gud kan skapa en sten tyngre än han kan bära, när vi säger att Gud är både Gud, evig Ande, och en Gud av jord kommen.
Denna kombination uppstår i världen när Gud skall förklaras på ett världsligt sätt genom det av jord komna.


Nu klipper det snart... forts.
Öppna profilen till Vingen
Så till frågan om möjliga utvägar i Getsemane...Kan Gud skapa en jord där ingen synd finns? Frågan går att likställa med frågan om stenen. Och svaret är vid en ytlig granskning Nej. Jorden är skapad, synden finns. Men Guds allmakt finns i skapelsen ändå eftersom svaret en gång kommer att bli Ja, det vet vi idag.
Är då Gud allsmäktig i sitt varande.. Ja Gud är allsmäktig i den meningen att allt han skapar är Hans. Ingenting finns som inte är Guds utlevnad. Guds allsmäktighet finns alltså överallt i det skapade eftersom Gud är allsmäktig i sitt varande. I dig, i mig, i oss alla lever Guds allsmäktighet, dels som en aktiv makt, Tron.. (Petrus går på vattnet) och dels som en latent makt ( Petrus släpper blicken på Jesus och sjunker) .. alltså, Gud gör det omöjliga genom sin allmakt, (i oss genom Honom) det är så Gud är allsmäktig och det är så Gud skall bli allt i alla.

Anonym
Briljant förklarat, Vingen! 
Öppna profilen till Vingen
Briljant förklarat, Vingen! Tack! Intressant att höra Allan utveckla vidare, han tar upp intressanta ämnen här.
Öppna profilen till sestir
Mina två senaste blogartiklar råkar vara på temat skriftställen som indirekt berör Guds allmakt. Om du hittar något intressant där får du gärna ta med det i boken.

Artikel 1: The Almighty Pantokrator Trick  (Apostles creed & Lukas 10:21)
Artikel 2: More Almighty Tradition ( Lukas 1:37; 1 Mos 18:14; Jer 32:17, 27; Mat 19:23-26; Mar 10:23-27)

I Lukas 1:37 häver ängeln, enligt Bibel2000 ur sig: "Ty ingenting är omöjligt för Gud."

Om man vill göra ett case för bibliskt stöd för Guds allmakt kan Job kapitel 38 vara en start.
Öppna profilen till AllanE
Först, tack alla ni som har bidragit med kommentarer.
Min avsikt med att skriva här är att få så många infallsvinklar som möjligt på ämnet. Jag kan ju ha misstagit mig totalt.

Även om Nordstreams inlägg egentligen ligger litet utanför ämnet, så skall ändå kommentera det. Den saken hör egentligen hemma i min bok nr 2 i serien.

Du använder någon av de vanliga översättningarna till svenska.
Där försöker översättarna dölja vad som står i den hebreiska texten.
De utgår från att judarna inte kunde känna till universums uppbyggnad, och att det därför omöjlgt kan ha handlat om den saken.

Men Gud, som har skapat alltihop känner naturligtvis till varje detalj.
Och Han har uppenbarat det i den hebreiska texten.

Så jag skall börja med den första meningen.
Du skriver att himlen är det som man ser från jorden när man tittat upp.
På sätt och vis, för man ser rymden,planeter, stjärnor, galaxer och mycket annat.
I begynnelsen skapade Gud himmel och jord.
Men den hebreiska texten säger något annat:
bereshit bara' elohim et hassamayim wa-et haarets

En mera korrekt översättning av denna mening är

När tiden startade, skapade Treenig Gud, ur ingenting, rymden och materien.
Med andra ord: Gud startade Big Bang.
Sedan fortsätter skapelsen med hela universums utveckling.
Big Bang är beskrivet så detaljerat som det är möjligt på åtta verser.

Visste du t.ex. att 1Mos1:6-7 är felöversatta i alla de vanliga översättningarna.
I Bibel2000 talas om att Gud gjorde ett valv.
I Bibel1917 står att Gud gjorde ett fäste.
Båda är fel. Och felet beror på att översättarna var övertygade om att skapelseberättelsen är en saga.
Vad där i verkligheten står är att universum expanderar. 
Alltså upptäckten som ligger bakom Big Bang-teorin.

Det hebreiska ordet som översätts med valv är raqia.
Det ordet betyder varken valv eller fäste.
Det betyder expansion.
Det kommer av verbet raqa, som betyder expandera, sträcka ut, göra större och tunnare.

Det hebreiska ordet som översätts med dag, yom, har flera betydelser.
Dag, dygn, lång tidsperiod, eon, evighet mm.

Öppna profilen till AllanE
Jag har undesökt 28 skapelseberättelser från olika religioner och olika delar av världen.
I Bibeln finns 12 fakta ur Big Bang.
Placerade i rätt ordning dessutom.
Inget sådant finns i  någon av de 28 andra skapelseberättelserna.
Det visar helt entydigt
dels att Bibeln är Guds Ord,
och dels att ALLA andra religioner är människors fantasier.  
Visar sida 1 av 11 sidor, 10 kommentarer per sida
Första |   << Föregående  Nästa >>  |  Sista