Gratis iPhone och Android mobilappar
Registrera dig här
Kristna Dejtingpodden
smålänning i norr
smålänning i norr säger: Om bla ledarskap:Gudsfruktan som ger sig uttryck i Bibelförankring och karaktär är viktigare än yttre kompetens och charm
Skriv i megafonen

Forum >> Religion och tro >> Debatt


Öppna profilen till Passion

Ska Bibeln anpassas till vår tid, till vårt samhälle, och till människor idag?

Är Bibeln aktuell idag? Eller har den blivit "gammal och dammig"?

Passar Bibeln in i ett sekulariserat samhälle, eller anser kristna idag att det är en omöjlig uppgift att följa Bibeln?Är det en slags tidsenlig generationsväxling, som betyder att både äldre och den nya unga generationen delas upp i flera grupper:

- de som anpassar sina liv till samhället och tycker att bibelföljande är för konservativt men har en egen privat tro, ofta dömande mot "konservativa bibelföljare"

- de som vill leva sina liv konservativt bibliskt och fördömer det nya samhällets "leverne", ofta dömande mot andra ickebibelföljande

- de som försöker att jämka både det som sekulariserade samhället säger och det som Bibeln säger och gör en egen slags "gyllene medelväg" och kompromiss grundad på subjektivt "sunt förnuft", ofta inte dömande mot varken konservativa bibelföljare eller ickebibelföljande Jag har reagerat på att kristna anser det "omöjligt att följa allt i Bibeln" i vårt samhälle och i vår tid. Att som exempel leva i "celibat" eller med sex enbart i ett äktenskap.
Man menar att man måste anpassa sig, i livet i stort och i smått.

Den som pratar om vad "Bibeln säger" klassas som hård och konservativ och blir nästan löjeväckande. Någon som "slår Bibeln i huvudet på folk" och vägrar förstå.
Är detta ett tecken på tiden vi lever i, om hur man väljer det som "kittlar i öronen", hur man smygindoktrineras och smygliberaliseras till att själv förvandlas tillsammans med samhället på bekostnad av lärjungaskapet och helgelsen..? 
Eller ska Bibeln omprövas för varje ny generation och mätas mot det samhället värderar i tiden som är? Alltså, en ny tolkning av Bibelns ord behövs. Bibeln revideras med tiden, och Gud behöver förstå det.

Är Bibeln föränderlig..? Är Jesus ord föränderliga?
Kulturer och problem i kulturer är tidsenliga, men betydelsen och meningen med de bibliska budskapen är väl inte föränderliga?

Vart är församlingen på väg...? 
Visar sida 1 av 2 sidor, 10 kommentarer per sida
Första |   << Föregående  Nästa >>  |  Sista
Öppna profilen till Flight61
Jag vill lägga till en grupp: De som anser Skriften vara viktig och som har i sitt hjärta att följa vad Gud säger men som ser svårigheterna som finns när det gäller att till fullo förstå vad den vill förmedla i alla frågor.

Det är ju bara att se till hur diskussionerna på detta forum ser ut. Inte ens de bibeltrogna, "konservativa" är överens om allt.

Vad jag menar är att det nog inte är så enkelt att dra en linje mellan dem som följer Bibeln oavsett omgivande tidsanda och dem som inte gör det. Därmed INTE sagt att frågan är oviktig. Tvärt om. Det exempel du lyfter borde vara en sån sak som vi inte behöver ifrågasätta. Där är ju Skriften väldigt tydlig.
Öppna profilen till Passion
Jag vill lägga till en grupp: De som anser Skriften vara viktig och som har i sitt hjärta att följa vad Gud säger men som ser svårigheterna som finns när det gäller att till fullo förstå vad den vill förmedla i alla frågor.

Det är ju bara att se till hur diskussionerna på detta forum ser ut. Inte ens de bibeltrogna, "konservativa" är överens om allt.

Vad jag menar är att det nog inte är så enkelt att dra en linje mellan dem som följer Bibeln oavsett omgivande tidsanda och dem som inte gör det. Därmed INTE sagt att frågan är oviktig. Tvärt om. Det exempel du lyfter borde vara en sån sak som vi inte behöver ifrågasätta. Där är ju Skriften väldigt tydlig.
Tack, det är bra att du reagerar på det som fattas och fyller på.

Ditt exempel klassar jag nog ändå in som konservativ, eftersom man önskar att förstå vad Gud vill istället för att anpassa Bibeln till vad man själv vill och tolka in den i en egen konsensus. Jag hade dock även diskussioner från forumet i tankarna, men klassade in de ofta två återkommande motpoler av tolkningar som "konservativa". Alltså, de många debatter mellan de som tolkar litterärt/bokstavligt och de som tolkar mer rörligt (bokstavligt men också bildligt och symboliskt). Båda de grupperna är ju konservativa i sina tolkningar. Man håller fast vid Bibelns ord, som Guds eviga Ord.
Men man kanske använder ordet "konservativ" på olika sätt ibland, och bara där blir det missförstånd.
Ser på hur de från KD-podden använder ordet, då det blir något med en stor negativ klang likt ett skällsord, och t.o.m. löjeväckande att vara konservativ. 
Så menade inte jag. Att vara konservativ är att vilja bevara och "konservera" Ordet. Man är traditionell. "Tillbakahållande" på så sätt att man vill behålla Guds vilja, budskap och mening med de ord som står nedskrivna. Motsatsen till revolutionär och progressiv. I vårt samhälle och i vår tid är det ofta just dessa senaste ord som verkar anses som eftersträvansvärda. Gud är progressiv och vill att vi ska följa med utvecklingen och anpassa Bibeln till oss och tiden, inte bevara den som evig. Det blir omtolkningar om vad Gud kanske vill "egentligen" och vad som är viktigt "egentligen". 

Har du fler reaktioner på frågeställningarna i öppningsinlägget? 
Öppna profilen till Flight61
Tack, det är bra att du reagerar på det som fattas och fyller på.

Ditt exempel klassar jag nog ändå in som konservativ, eftersom man önskar att förstå vad Gud vill istället för att anpassa Bibeln till vad man själv vill och tolka in den i en egen konsensus. Jag hade dock även diskussioner från forumet i tankarna, men klassade in de ofta två återkommande motpoler av tolkningar som "konservativa". Alltså, de många debatter mellan de som tolkar litterärt/bokstavligt och de som tolkar mer rörligt (bokstavligt men också bildligt och symboliskt). Båda de grupperna är ju konservativa i sina tolkningar. Man håller fast vid Bibelns ord, som Guds eviga Ord.
Men man kanske använder ordet "konservativ" på olika sätt ibland, och bara där blir det missförstånd.
Ser på hur de från KD-podden använder ordet, då det blir något med en stor negativ klang likt ett skällsord, och t.o.m. löjeväckande att vara konservativ. 
Så menade inte jag. Att vara konservativ är att vilja bevara och "konservera" Ordet. Man är traditionell. "Tillbakahållande" på så sätt att man vill behålla Guds vilja, budskap och mening med de ord som står nedskrivna. Motsatsen till revolutionär och progressiv. I vårt samhälle och i vår tid är det ofta just dessa senaste ord som verkar anses som eftersträvansvärda. Gud är progressiv och vill att vi ska följa med utvecklingen och anpassa Bibeln till oss och tiden, inte bevara den som evig. Det blir omtolkningar om vad Gud kanske vill "egentligen" och vad som är viktigt "egentligen". 

Har du fler reaktioner på frågeställningarna i öppningsinlägget? 


Nej, inte just det. Vill nu bara bekräfta det du skriver om värderingar i ord. Att vara "konservativ" är nog negativt laddat i många sammanhang. Konservativ = föråldrad, bakåtsträvande, emot sund utveckling osv. Och mer konkret kanske i vissa sakfrågor. Som när det gäller aborter och kvinnors lika rätt t.ex.

Att vilja konservera något som anses vara bra för oss - det kommer liksom aldrig fram...

Sen är det ju så med Gud att han per definition inte är progressiv. Hos Gud sker ingen förändring, den han var den är han och förblir i evighet (Jak. 1:17). Det bör väl kanske vara det starkaste skälet att verkligen vilja ta reda på och följa vad han en gång har förmedlat.
Öppna profilen till Passion
Nej, inte just det. Vill nu bara bekräfta det du skriver om värderingar i ord. Att vara "konservativ" är nog negativt laddat i många sammanhang. Konservativ = föråldrad, bakåtsträvande, emot sund utveckling osv. Och mer konkret kanske i vissa sakfrågor. Som när det gäller aborter och kvinnors lika rätt t.ex.

Att vilja konservera något som anses vara bra för oss - det kommer liksom aldrig fram...

Sen är det ju så med Gud att han per definition inte är progressiv. Hos Gud sker ingen förändring, den han var den är han och förblir i evighet (Jak. 1:17). Det bör väl kanske vara det starkaste skälet att verkligen vilja ta reda på och följa vad han en gång har förmedlat.
Så bra formulerat och så viktig påminnelse! Tack! 
Öppna profilen till CB250
Jesaja 5: 
 • 20 Ve dem som kallar det onda gott
 • och det goda ont,
 • som gör mörker till ljus
 • och ljus till mörker,
 • som gör bittert till sött
 • och sött till bittert!
 • 21 Ve dem som är visa i sina egna ögon
 • och håller sig själva för kloka!
 • Öppna profilen till lördagsgodis
  De här tankarna är inte nya utan det är nog frågor som kristna har ställt sig i alla tider och det är väl också frågor som har lett till att kyrkor ha splittrats eller nya samfund har bildats. 

  I mångt och mycket handlar det  om vad man har för bibelsyn och kanske också vilken kyrklig tradition man kommer ifrån. Jag håller fast vid några av Paulus ord när jag läser och tolkar Bibeln. 

  Den första är Romarbrevet 12:2 
  "Anpassa er inte efter denna världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar, så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja: det som är gott, behagar honom och är fullkomligt."

  Och det andra ordet är 2 Tim 3:16
  "Varje bok i skriften är inspirerad av Gud och till nytta när man undervisar, vederlägger, vägleder och fostrar till ett rättfärdigt liv"

  Jag tror att det är viktigt att vi kommer ihåg att Bibeln inte är skriven av Gud själv, eller av Jesus för den delen. Bibeln skrevs av människor som är påverkade av den tid och det samhälle som de levde i och därför måste också vi göra allt för att förstå vad som egentligen menas. För mig är det självklart att Bibeln alltid ska omprövas och mätas mot det samhälle vi lever i. Det behöver inte betyda att Bibeln förändras men det innebär att den förstås på ett annorlunda sätt. Om Bibeln ska fortsätta vara relevant trots sina antika texter (och det är den) måste den ständigt tolkas, prövas och mätas mot det befintliga samhället. Jag har svårt för när folk utropar "Bibeln säger..."  om annat än Guds nåd och Jesus frälsningskraft. Många saker är inte så tydliga alls, åtminstone tycker inte jag det. Ju fler gånger jag läser Bibeln och desto mer jag lär mig om kulturen Bibeln skrevs i desto svårare blir det. Kanske kommer jag att komma till en punkt då jag kan säga "Bibeln säger..." med stark auktoritet, men när inte ens alla lärda teologer är överrens har jag svårt att tro att det kommer ske inom min livstid.
  Öppna profilen till Passion
  Jag har en släkting, som är kristen, som började läsa litteraturhistoria på universitetet. Hennes syn på Bibeln och hennes tro på Bibeln förändrades efter det, radikalt på ett negativt sätt. Så kan utbildningar göra, även teologiska utbildningar idag. De är så liberala att en människa kan vara troende när studierna börjar..men kan tappa sin tro när den är färdig. Utbildningarna är farliga för personer som inte är djupt förankrade i stark övertygelse och personlig upplevelser och gemenskap med Gud.
  Jag har varit frälst i exakt 30 år. I många år läste jag Bibeln som man läser en bok. Sida efter sida, i utvalda böcker. Det jag tyckte var svårt frågade jag andra om, och accepterade deras svar fast jag inte fick dessa att gå ihop med det jag läste..och lämnade därför allt svårt och lade det åt sidan. Bibeln blev lite förvirrande..dubbeltydig, paradoxal, krånglig, osammanhängande när man inte förstår varken händelseförlopp eller meningen med vad som händer. Påverkad av människor, och min släktings kritik och tvivel, började jag att tvivla på om Bibeln verkligen var sann..om den verkligen var från Gud. VAD var från Gud? Hur skulle jag veta det? Var det bara människor som "tyckte" en massa saker, påverkade av en blandning av Gud, egen vilja, kultur och människoröster? Evangelierna och det Jesus säger måste väl åtminstone gå att lita på..tänkte jag till slut. Det fanns ju ögonvittnen. Eller var det omskrivet så många gånger att sanningen försvunnit med tiden..?
  Jag bestämde mig för att söka svaren själv. Utan andra människors svar och inblandning. De färgade läroglasögonen, som jag tolkade Bibeln med, tog jag av mig. De hade inte hjälpt ett dugg, bara gett mig förvirring. Uppfostrad i samfund med en dispensationalistisk lära så hade jag kört helt fast..
  Nu gjorde jag en "formatering av minnet", gjorde en "fabriksåterställning" och började läsa Bibeln med nollställda ögon. 
  Och jag studerade Bibeln, istället för att läsa den. Och upplevde att Gud "öppnade upp" Bibeln..på ett förunderligt övernaturligt sätt. Och hela boken, alla de Gudsinspirerade böckerna, gick plötsligt ihop. Guds vilja, planer och mening med människorna, livet och världen blev synlig. Ordet Kristus syntes plötsligt genom hela Bibeln, från första sida till sista sida. Alla dessa människor som skrivit böcker och som det skrivits om, var verkligen ledda av Gud. Bibeln hade aldrig haft en sådan sammanhängande enhet och helhet annars. Det var en fantastisk upplevelse som förändrade allt för mig, förvandlade mig på djupet. Och gav mig en starkare tro och övertygelse och förvissning än jag någonsin haft, ja t.o.m. bevis från Gud själv. Det går inte att skriva Bibeln på detta harmonierade andliga sätt om inte Gud har lett alla dessa människor övernaturligt. Det är en omöjlighet. 
  Bibeln är därför inte anpassningsbar eller progressiv på annat sätt än vissa lokala budskap till dåtidens problem. Men även där är meningen med budskapen oföränderliga. 
  Öppna profilen till Flight61
  lördagsgodis:
  Jag känner igen så mycket av det du skriver och tycker det låter som om du gått samma slags teologiska utbildning som jag, någonstans där man börjar passen med bön om den helige Andes ledning osv. (I mitt fall Örebro teologiska högskola.) Väldigt givande var det - och tron är till fullo bevarad. :)

  Passion:
  Jag har full respekt för din vandring i detta, det tror jag du vet. Jag undrar bara om du verkligen får ihop precis ALLT du läser i Bibeln? Om inga frågetecken återstår - sådant som man i dessa andra sammanhang som du lämnade sätter in i en kulturell och tidsmässig kontext och försöker förstå utifrån det.

  För övr. låter det som om du enbart har erfarenhet av just de destruktivt "liberala" sammanhangen. I mitt fall började bibelförståelsen med andedopet. Efter det öppnade sig Skriften på ett helt nytt sätt och det var en fröjd att läsa och höra Anden förklara. Men även då fick jag lyfta på hatten ganska ofta. När jag så småningom började läsa på Öth var jag sedan länge befäst i min tro och kunde utan att känna mig hotad ta till mig det akademiska sättet att analysera texterna. Anden var ju också med!

  Helt annorlunda kändes det på teologiska fakulteten vid Uppsala universitet. Grundkursen i religionsvetenskap där hoppade jag av just för att det blev för mycket av grundskott mot tron på Bibeln. Kursboken i judendom började med att totalt såga berättelserna från Första Mosebok. Patriarkerna hade inte funnits. Inte de stora kungarna heller. Och inget uttåg från Egypten osv. Nej, det gick inte att fortsätta där!
  Öppna profilen till Passion
  Jag välkomnar alla typer av vittnesbörd, för vi har alla vår vandring och den ser inte exakt likadan ut. Ingen kan dock ta ifrån oss vårt eget vittnesbörd, och ifrågasätta det som sant. Det är vår upplevelse, själva och tillsammans med Gud. 

  Mina två sista meningar betyder att vissa saker förstås gällde mottagarna av t.ex. breven eller lagarna eller orden. Men betydelsen, meningen, budskapets kärma är inte enbart dåtidens. Guds Ord står alltid kvar, och Gud är inte en föränderlig Gud. Han är den som Är, den som var, och den som ska komma.
  Han bara hanterar och bemöter de föränderliga nyckfulla människorna på olika sätt i olika tider. 

  Det som går ihop är helheten, som en fantastisk röd övernaturlig tråd genom hela Bibeln. Guds hjärta, Guds längtan, Guds vilja, Guds planer, Guds sökande, Guds sorg, Guds helighet, Guds kärlek och omsorg..är grunden till förståelsen. Ordet bekräftar sig själv genom hela "sig själv". Ordet blev ju kött, Ordet som skapat allt och fanns före allt, och är över allting. Om man söker i hela Bibeln efter insikt i vad Guds vilja är, inte sin egen, så finns svaren där. Genom alla böckernas harmoni. Verkar de stå tvärt emot varandra, och ger förvirring, så har man inte sökt tillräckligt efter svaren. Man kanske har låsta förutfattade meningar och starka färgade läroglasögon på sig.. 
  Nej, jag vet givetvis inte allt. Det gör ingen människa. Guds tankar är så djupa och höga som himlen är i avstånd från jorden. Men det vi har fått tror jag att vi kan förstå. Om än inte alltid kunna förklara för andra. Men man kan "se" andligen, med Andens hjälp. Se med hjärtat, för att det pånyttfödda hjärtat känner igen sin Far. Det väsentliga är jag övertygad om att vi kan förstå. Men ofta snöar människor in på oväsentligheter..som blir till stoppklossar i tankebanorna. T.ex. kan några enstaka utvalda händelser i GT totalt bromsa in en människas vilja att förstå Guds hjärta, och därmed också låsa för fortsatt sökande efter svar. 

  Jag har även en vän som gått prästutbildningen, i omgångar. Han blev helt uppslukad av religiosfilosofin och religionspsykologin. Började upphöja påven och kyrkans prästerskap, och slutade tro på den Helige Ande. Han började förlita sig på sitt intellekt istället. Att det viktigaste var att kunna försvara sig mot humanisterna. Det blev mänsklig filosofi istället för Ande och kraft. Det blev intelligenta argument istället för evangelism och nöd för de förlorade. De som tjänade i kyrkan stod över resten av människorna. De hade en Gudagiven suveränitet, från apostlarna, som de var ensamma om.
  Till vilken nytta var då denna prästutbildning..?
  Han var lyckligare innan, i sin enkla "barnatro". Han blev inte berövad någonting innan.
  Efteråt upphöjdes människan. Och tvivlet på det som står i Bibeln var större efter utbildningen. Tron byttes ut. Den enkla andliga tron. 
  Öppna profilen till Flight61
  Tragiskt, det sista. Jag känner, eller iaf känner till, personer med liknande livsöden. 
  I övrigt: 
  Visar sida 1 av 2 sidor, 10 kommentarer per sida
  Första |   << Föregående  Nästa >>  |  Sista