Gratis iPhone och Android mobilappar
Registrera dig här
Kristna Dejtingpodden
Popah
Popah säger: Cilla85 abonnerade hela Berns och hyrde en Limousine för att charma "the One". Vad är det mest romantiska du gjort - berätta i forum!
Skriv i megafonen

Forum >> Religion och tro >> Debatt


Öppna profilen till Passion

Andens viktiga gåvor i församlingen

Vad säger Bibeln om Andens gåvor?Alla som tror på Jesus har fått ta emot den helige Ande som gåva och kan därmed rent generellt be för sjuka, profetera, tala i tungor, etc.
Men utöver detta kan även Guds Ande utrusta individuella troende med en specifik gåva som syftar till att hjälpa den troende att utföra just det specifika uppdrag han eller hon har fått.
I Gamla Testamentet gavs dessa gåvor främst till profeter och vissa utvalda personer, men i Nya Testamentet erbjuds de andliga gåvorna till alla troende.
Dessa andliga gåvor är övernaturliga och syftar framförallt till att ära Jesus genom att bygga upp församlingen och utföra missionsuppdraget.
Gud uppmanar oss att ivrigt söka de andliga gåvorna samt hantera dem med både värdighet och kärlek.
Gåvorna förmedlas oftast genom förbön och handpåläggning.https://www.christianmolk.se/2015/06/vad-sager-bibeln-om-andens-gavor/
Visar sida 1 av 7 sidor, 10 kommentarer per sida
Första |   << Föregående  Nästa >>  |  Sista
Öppna profilen till Passion
"Men det finns olika slags nådegåvor, men Anden är densamme.
Och det finns olika slags tjänster, men Herren är densamme.
Och det finns olika slags kraftgärningar, men det är samma Gud som verkar allt i alla.
Men åt var och en ges Andens uppenbarelse så att den blir till nytta.
För åt den ene ges genom Anden ord av vishet, till en annan ord av kunskap genom samme Ande, till en annan tro genom samme Ande, till en annan gåvor att bota sjuka av samme Ande, till en annan kraft att utföra mirakler, till en annan profetians gåva, till en annan att skilja mellan andar, till en annan att tala olika slags tungotal, till en annan att uttyda tungotal. 
Men allt detta verkar en och samme Ande, som fördelar åt var och en särskilt efter sin vilja."
1 Kor. 12:4-11

"Men ni är Kristi kropp och var för sig delar av den.
Och Gud har satt dessa i församlingen: För det första apostlar, för det andra profeter, för det tredje lärare, vidare kraft att utföra mirakler, sedan gåvor att bota sjuka, att hjälpa, att styra och att tala olika slags tungotal.
Inte är väl alla apostlar?
Inte är väl alla profeter?
Inte är väl alla lärare?
Inte utför väl alla mirakler?
Inte har väl alla gåvor att bota sjuka?
Inte talar väl alla i tungor?
Inte kan väl alla uttyda?
Men sök med iver efter de bästa nådegåvorna.
Och nu ska jag visa er en ännu mer dyrbar väg."
1 Kor. 12:27-31Vi tittar på dessa ord igen:

Men allt detta verkar en och samme Ande, som fördelar åt var och en särskilt efter sin vilja."

Och Gud har satt dessa i församlingen.

Men sök med iver efter de bästa nådegåvorna. 


Har detta upphört i församlingen, enligt Guds vilja? Nej!
Öppna profilen till Passion
"Sträva efter kärleken och sök med iver att få de andliga gåvorna, men framför allt att profetera.
För den som talar i tungor talar inte för människor utan för Gud, för ingen förstår honom, utan han talar hemligheter i anden.
Men den som profeterar talar för människor till uppbyggelse och förmaning och tröst för dem.
Den som talar i tungor bygger upp sig själv, men den som profeterar bygger upp församlingen.
Jag skulle önska att ni alla kunde tala i tungor, men mycket hellre att ni profeterade.
För den som profeterar är förmer än den som talar i tungor, om inte denne uttyder sitt tal så att församlingen kan bli uppbyggd."
1 Kor. 14:1-5Så viktigt för Guds församling!


"Så är det också med er.
Eftersom ni är ivriga att få andliga gåvor, så sök att bli rika på sådana till församlingens uppbyggelse."
1 Kor. 14:12
Öppna profilen till Passion
"Och vi har olika gåvor efter den nåd som vi har fått.
Om någon har profetians gåva ska den vara i överensstämmelse med tron, eller har någon en tjänst, ska han tjäna i den, eller gåvan att undervisa, ska han undervisa, eller gåvan att förmana ska han förmana.
Han som delar med sig ska göra det utan baktanke.
Han som leder ska göra det med hängivenhet.
Han som visar barmhärtighet ska göra det med glädje."
Rom. 12:6-8
"För helst skulle jag vilja att alla människor vore som jag.
Men var och en har sin särskilda gåva från Gud, den ene så, den andre så."
1 Kor. 7:7
"Gud gav också sitt vittnesbörd både med tecken och under och många slags kraftgärningar och med den Helige Andes gåvor enligt sin vilja."
Hebr. 2:4
"Därför påminner jag dig om att låta den Guds nådegåva flamma upp igen, som finns i dig genom min handpåläggning."
2 Tim. 1:6"Försumma inte den nådegåva som är i dig, och som du fick genom profetia när de äldste lade händerna på dig."
1 Tim. 4:14
Öppna profilen till Passion
"Var gästvänliga mot varandra utan att klaga, tjäna varandra, i enlighet med den nådegåva som var och en har fått, som goda förvaltare av Guds mångfaldiga nåd.
Om någon talar, så ska han tala i enlighet med Guds ord.
Om någon har en tjänst, så ska han tjäna efter den förmåga som Gud ger, så att Gud i allt blir ärad genom Jesus Kristus.
Honom tillhör äran och herraväldet i evigheternas evigheter. Amen."
1 Petr. 4:9-11
"Släck inte Anden. Förakta inte profetior. Pröva allt, behåll det som är gott."
1 Tess. 5:19-21
"Därför, bröder, sträva ivrigt efter att profetera och hindra inte någon att tala i tungor.
Låt allting ske värdigt och med ordning."
1 Kor. 14:39-40


Öppna profilen till Passion
Till andliga gåvor räknas enligt 1 Kor 12:1-4, Rom 12:6-8 och Ef 4:11 gåvan att:
 
 förmedla vishet
 förmedla kunskap
 skilja mellan andar
 tala profetiskt
 tala i tungor
 tolka tungotal
 vara apostel
 vara lärare
 vara herde
 göra under
 hela
 hjälpa
 styra
 tjäna
 trösta
 frikostigt dela med sig
 vara nitisk som ledare
 visa barmhärtighet
 visa gästfrihet
Samt:
 Trons gåva
 Förbönens gåva
Öppna profilen till Passion
Jag ska berätta om en person, som är känd över stora delar av världen för alla mirakler som skett under hennes möten och som också dokumenterats i bokserien "Gud kan": Kathryn Kuhlman.
Hennes liv handlar också om hur det kan gå om man med sin egen vilja gör tvärtemot vad Gud har kallat till.
Hon blev kallad som ung att predika Guds evangelium för människor. Många reagerade emot detta och hävdade att kvinnor inte får predika, och hon frågade Gud varför han kallade henne..om hon nu inte fick predika. Gud svarade, att han kallat två män före henne..men de ville inte. 
Hennes förvissning om predikokallelsen var lika stark som frälsningsupplevelsen. Och många samlades på mötena och kom till tro. Hon blev uppmärksammad av Hollywoodstjärnorna och även de kom på mötena. Alla sorters människor kom, katolska munkar och nunnor, rullstolsbundna och handikappade, svårt sjuka, världskändisar.. 
Hon fick gåvan att tro och kunskapens gåva. Hon var helt övertygad om att Gud helade, att ingenting var omöjligt för Gud. Gud visade henne Jesaja 53 som trosgrund. 
Hon fick på övernaturligt sätt genom den Helige Ande kunskap om vilka sjukdomar och handikapp som skulle botas, och talade ut det och människor kom fram för handpåläggning, och tusentals människor upplevde mirakulösa helanden. Läkarna bekräftade helandena som helt utanför naturlig förklaring. 
Efter en tid dyker en manlig predikant upp, Burroughs Waltrip. Han är gift och har barn. De börjar predika tillsammans på olika ställen. De blir förälskade i varandra. 
Han skiljer sig från sin fru och lämnar sin familj, och gifter sig med Kathryn. Mängder av människor hade försökt att stoppa detta..arga, ledsna, upprivna, besvikna..
Kathryn var kallad till annat än detta, och hon gick emot Guds vilja genom otillåtet giftermål enligt Bibeln. 
De bodde tillsammans. Och var gifta i 8 år. 8 långa år av vånda för Kathryn. Hon upplevde saknaden av det hon hade innan, och kände inte Andens närvaro och välsignelser lika starkt längre. Hon blev mer och mer bedrövad..
Vid en promenad kommer hon till ett vägskäl, och kapitulerar inför Gud. Och säger att hon inte orkar mer..att hon ger upp.. Hon ger Gud allt, där och då, precis allt. 
Direkt går hon hem och packar och tar sedan tåget iväg till annan stad, och lämnar Burroughs vid perrongen.. Och de ses aldrig mer igen. 
Aldrig mer tittar hon bakåt igen, och lever hädanefter som om det som hänt aldrig hänt..att det verkligen var kastat i glömskan hav.
Hon kommer ut i en mäktig kallelse, den som Gud hade tänkt åt just henne. Helandetjänsten blir nu ännu starkare. Och hon lever helt för Herren. 


Vad vill jag säga med detta?
Upplever du att du inte kommer ut i det Gud har kallat dig till? 
Sök Gud efter svar om varför. Finns det något som står som hinder, i ditt liv? Något du behöver säga upp, göra dig av med, ta avstånd ifrån, välja bort? 
Gud tar inte tillbaka sina gåvor eller kallelser. Men vi kan ställa saker emellan själva. Vi behöver tro! Och överlåtelse. 
Öppna profilen till Passion
För den som vill läsa Kathryn Kuhlmans hela biografi så är boken skriven av Jamie Buckingham allra bäst och mest heltäckande. 
Den kan finnas i magasinen på biblioteken eller på typ Bokbörsen. 

Hennes liv skildrar hur Gud kallar människor och hur Andens gåvor fortfarande är i funktion i församlingen Kristi kropp, till uppbyggnad för kroppen och för frälsning och vittnesbörd för världen. 

Det finns med stor säkerhet många som är kallade idag också. I alla fall om vi tror på Guds Ord. Både profeter, evangelister, apostlar, helandepredikanter och alla andra underbara gåvor som Anden ger. 
Öppna profilen till Ferguson
För den som vill läsa Kathryn Kuhlmans hela biografi så är boken skriven av Jamie Buckingham allra bäst och mest heltäckande. 
Den kan finnas i magasinen på biblioteken eller på typ Bokbörsen. 

Hennes liv skildrar hur Gud kallar människor och hur Andens gåvor fortfarande är i funktion i församlingen Kristi kropp, till uppbyggnad för kroppen och för frälsning och vittnesbörd för världen. 

Det finns med stor säkerhet många som är kallade idag också. I alla fall om vi tror på Guds Ord. Både profeter, evangelister, apostlar, helandepredikanter och alla andra underbara gåvor som Anden ger. 


Det finns mycket att säga om Katryn Kuhlman men allt var inte, vilket du skriver, som det borde med hennes liv. Men inte heller med hennes lära och förkunnelse. 

För att nämna en, hon gav en proftia 1976 om att de ungdomar som var med på mötet var den sista ungdomsgenerationen före den stora vedermödan, vilket de uppenbarligen inte var. Det innebär att hon enligt bibelns egen utsaga är en falsk profetissa. https://safeguardyoursoul.com/kathryn-kuhlman-exposed/

Inte så viktigt kan det tyckas men visar at hon inte var den profet hon har ryckte om sig att vara för en Guds profet har aldrig fel i sina profetior. Som jag ser det är hon råmodellen för den osunda helandeförkunnelsen vi ser idag. 
Öppna profilen till Passion
Det finns mycket att säga om Katryn Kuhlman men allt var inte, vilket du skriver, som det borde med hennes liv. Men inte heller med hennes lära och förkunnelse. 

För att nämna en, hon gav en proftia 1976 om att de ungdomar som var med på mötet var den sista ungdomsgenerationen före den stora vedermödan, vilket de uppenbarligen inte var. Det innebär att hon enligt bibelns egen utsaga är en falsk profetissa. https://safeguardyoursoul.com/kathryn-kuhlman-exposed/

Inte så viktigt kan det tyckas men visar at hon inte var den profet hon har ryckte om sig att vara för en Guds profet har aldrig fel i sina profetior. Som jag ser det är hon råmodellen för den osunda helandeförkunnelsen vi ser idag. 
Hon var ingen profet eller profetissa, och har inte utropat sig som det heller. Hon hade andra gåvor. Menar du att alla helanden var gjorda genom Satans demoner? 
Öppna profilen till Ferguson
Hon var ingen profet eller profetissa, och har inte utropat sig som det heller. Hon hade andra gåvor. Menar du att alla helanden var gjorda genom Satans demoner? 


Ok, men hon profeterade och det var inte sant! Jag tror inte heller alla hennes helande var äkta. 
Visar sida 1 av 7 sidor, 10 kommentarer per sida
Första |   << Föregående  Nästa >>  |  Sista