Gratis iPhone och Android mobilappar
Registrera dig här
Kristna Dejtingpodden
Hijaal
Hijaal säger: Hej, Jag är ny här och söker en partner. Har du några tips? skriv till mig ;)
Skriv i megafonen

Forum >> Religion och tro >> Debatt


Öppna profilen till Passion

Det sanna evangeliet - den rätta läran

I den här tråden vill jag med Bibelns egna ord visa vad det sanna evangeliet är och innehåller. 
Och också då visa vad ett falskt evangelium är och innehåller. 

Det här är så viktigt, speciellt när andra läror blomstrar och "kittlar i öronen".

Det blir ingen dramatisk varningstråd, där det bara varnas för saker men som inte visar vad som är sant och rätt, utan en tråd som visar och bekräftar vad som är det sanna och rätta. 


Är sanningen subjektiv..och kan tolkas individuellt efter alla olika människors tycke och egen tro?
Kan vi veta vad som är sanningen, vad som är den rätta läran och det sanna evangeliet? 

Vi behöver kunna svara på frågan om vad det sanna evangeliet är och vad den rätta läran innehåller. Hur ska vi annars kunna evangelisera utifrån Guds Ord? 


Först kommer jag att visa en mängd bibelställen, med kommentarer kring.
Och längre fram kan vi ta diskussioner. 
För det finns många som säger sig ha sanningen, både här i forumet och utanför. Och alla kan inte ha patent på sanningen. 
För det finns ett enda sant evangelium, en sann lära, och en är Sanningen, Vägen och Livet: Jesus Kristus.


Summeringen finns i inläggen #79 - #83. 
Visar sida 1 av 9 sidor, 10 kommentarer per sida
Första |   << Föregående  Nästa >>  |  Sista
Öppna profilen till Passion
Ordet "evangelium" heter på grekiska "euaggelion" och finns med i NT 75 gånger varav ca 60 gånger i Paulus brev.
Ordet betyder: 


Definition: good news
Usage: the good news of the coming of the Messiah, the gospel; the gen. after it expresses sometimes the giver (God), sometimes the subject (the Messiah, etc.), sometimes the human transmitter (an apostle).

Öppna profilen till Passion
"Detta är början av Jesu Kristi, Guds Sons, evangelium.
Som det står skrivet hos profeterna: Se, jag sänder min budbärare framför ditt ansikte, som ska bereda din väg framför dig.
En röst ropar i öknen: Bered Herrens väg, gör hans stigar raka. Johannes trädde fram, döpte i öknen och predikade omvändelsens dop till syndernas förlåtelse.
Och de gick ut till honom, hela Judeens område och de från Jerusalem, och de lät sig alla döpas av honom i floden Jordan och bekände sina synder.
Och Johannes var klädd i kamelhår med ett läderbälte om midjan, och han åt gräshoppor och vildhonung.
Och han predikade och sa: Efter mig kommer den som är mäktigare än jag, vars sandalremmar jag inte ens är värdig att böja mig ner för att knyta upp. Jag har i sanning döpt er med vatten, men han ska döpa er med den Helige Ande.
Och det hände vid den tiden, att Jesus kom från Nasaret i Galileen och lät sig döpas av Johannes i Jordan.
Och genast då han steg upp ur vattnet, såg han himlarna öppna sig och Anden såsom en duva komma ner över honom
Och en röst kom från himlen: Du är min älskade Son, i vilken jag har välbehag.
Och Anden drev honom strax ut i öknen.
Och han var där i öknen i fyrtio dagar och frestades av Satan, och var bland de vilda djuren, och änglarna betjänade honom.
Men sedan Johannes hade blivit satt i fängelse, kom Jesus till Galileen och predikade evangelium om Guds rike, och sa: Tiden är fullbordad, och Guds rike är nära.
Omvänd er och tro evangelium
."

Mark. 1:1-15Jesus predikade evangelium om Guds rike, och sa: Tiden är fullbordad, och Guds rike är nära
Omvänd er och tro evangelium."
Öppna profilen till Passion
Jes 61:1:

”Herrens, HERRENS Ande är över mig, ty HERREN har smort mig till att predika glädjens budskap för de ödmjuka. Han har sänt mig att förbinda dem som har ett förkrossat hjärta, att ropa ut frihet för de fångna och befrielse för de bundna.Glädjens budskap = Evangelium

"förbinda dem som har ett förkrossat hjärta" = frälsa och hela

"ropa ut frihet för de fångna" + "befrielse för de bundna" = befria och upprätta 
Öppna profilen till Passion
Joh 14:6:

Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.”
Rom 5:2:

Genom honom har vi också tillträde till den nåd som vi nu står i, och vi jublar i hoppet om Guds härlighet.”
Apg 4: 11-12:

Jesus är stenen som ni byggnadsarbetare kastade bort, men som blev en hörnsten. Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn, som givits åt människor, genom vilket vi blir frälsta.”
Öppna profilen till Passion
Matt 7:14:

”Och den port är trång, och den väg är smal som leder till livet, och det är få som finner den.”
1 Kor 1:23:

”Men vi predikar Kristus som korsfäst, för judarna en stötesten och för hedningarna en dårskap.”
1 Kor 1:21:

”Men eftersom världen i sin visdom inte lärde känna Gud i hans vishet, beslöt Gud att genom den dårskap som vi predikar frälsa dem som tror.”
Öppna profilen till AllanE

Öppna profilen till Vingen

Öppna profilen till Passion
Evangelium - euaggelion:


Matt. 4:23:

"Och Jesus gick omkring i hela Galileen och undervisade i synagogorna och predikade evangelium om riket och botade alla slags sjukdomar och alla slags krämpor bland folket."Matt. 24:14:

"Och detta evangelium om riket ska bli predikat i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk, och sedan ska slutet komma."Mark. 8:35:

"För den som vill rädda sitt liv ska mista det, men den som mister sitt liv för min och för evangeliets skull, han ska rädda det."Mark. 16:15-16:

"Och han sa till dem: Gå ut i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen. Den som tror och blir döpt ska bli frälst, men den som inte tror ska bli fördömd."Apg. 15:7:

"Och efter en lång diskussion reste sig Petrus och sa till dem: Män och bröder, ni vet att Gud för länge sedan har gjort det valet bland oss att hedningarna genom min mun skulle få höra evangeliets ord och komma till tro."Apg. 20:22-24:

"Och se, bunden i Anden går jag nu till Jerusalem, och vet inte vad som där ska hända mig, utom det att den Helige Ande i alla städer vittnar och säger, att bojor och lidanden väntar mig. Men inte något av detta rör mig, inte heller anser jag att mitt liv har något värde för mig själv. Jag vill endast med glädje få fullborda mitt lopp och den tjänst som jag har tagit emot av Herren Jesus, att vittna om Guds nåds evangelium."
Öppna profilen till Passion
Rom. 1:1-6:

"Paulus, Jesu Kristi tjänare, kallad till apostel, avskild till att predika Guds evangelium, vilket han förut har utlovat genom sina profeter i de heliga Skrifterna, om hans Son som är född av Davids säd efter köttet, och som med kraft är bevisad vara Guds Son enligt helighetens Ande, genom uppståndelsen från de döda, Jesus Kristus, vår Herre. Genom honom har vi fått nåd och apostlatjänst för att bland alla folk föra dem till trons lydnad för hans namns skull, bland dem är också ni kallade av Jesus Kristus."Rom. 2:14-16:

"För när hedningarna som inte har lagen, av naturen gör vad lagen säger, då är de sin egen lag trots att de inte har lagen. De visar att det som lagen kräver är skrivet i deras hjärtan. Om det vittnar också deras samveten och deras tankar, som sinsemellan anklagar eller också försvarar dem, på den dagen när Gud ska döma det som är fördolt hos människorna genom Jesus Kristus, enligt mitt evangelium."
Rom. 10:15-18:

"Och hur ska de kunna predika, om de inte blir sända? Såsom det står skrivet: Hur ljuvliga är inte deras fötter som förkunnar fridens evangelium, deras som förkunnar evangeliet om det goda! Men inte alla lydde evangeliet. För Jesaja säger: Herre, vem trodde vår predikan? Alltså kommer tron av det hörda och det hörda genom Guds ord. Men då frågar jag: Har de inte hört det? Jo, helt säkert. Deras röst har gått ut över hela jorden, och deras ord till världens ändar."
Rom. 15:15-17:

"Ändå, bröder, har jag delvis skrivit ganska djärvt till er för att påminna er, på grund av den nåd som jag har fått av Gud, att jag ska vara Jesu Kristi tjänare bland hedningarna och betjäna dem med Guds evangelium, så att hedningarna blir ett välbehagligt offer för honom, helgat genom den Helige Ande. Därför har jag berömmelsen i Kristus Jesus i det som tillhör Gud."
Öppna profilen till Passion
Rom. 15:18-20:

"För jag vågar inte tala om något annat än det som Kristus har utfört genom mig för att göra hedningarna lydiga, genom ord och gärning, genom kraften i tecken och under, genom Guds Andes kraft, så att jag från Jerusalem och runt omkring ända till Illyrien fullt ut har predikat Kristi evangelium. Och på detta sätt har jag eftersträvat att predika evangelium, där Kristus inte tidigare har blivit nämnd, för att jag inte skulle bygga på någon annans grund."
Rom. 16:25-27:

"Nu till honom som förmår befästa er efter mitt evangelium och förkunnelsen om Jesus Kristus, enligt uppenbarelsen av den hemlighet som har varit dold sedan världens början, men som nu har uppenbarats och genom profetiska Skrifter på den evige Gudens befallning gjorts känd, för att alla folk ska föras till trons lydnad – Gud, den ende vise, tillhör äran, genom Jesus Kristus, i evighet. Amen."
1 Kor. 4:15:

"För om ni än hade en oräknelig skara uppfostrare i Kristus, så har ni ändå inte många fäder. För jag har fött er i Kristus Jesus genom evangeliet."
1 Kor. 9:12-16:

"Om andra har fått del i denna rättighet hos er, har inte vi det ännu mer?
Men vi har inte utnyttjat denna rättighet, utan vi står ut med allt för att vi inte ska lägga något hinder i vägen för Kristi evangelium.
Vet ni inte att de som har hand om heliga ting lever av det som kommer från templet, och att de som gör tjänst vid altaret får sin del av det som offras på altaret?
Så har också Herren bestämt, att de som predikar evangeliet ska leva av evangeliet.
Men jag har inte utnyttjat detta, och jag skriver inte detta för att jag skulle få det så.
För det vore bättre för mig att dö, än att någon ska få ta min berömmelse ifrån mig.
För om jag predikar evangelium, så är detta ingen berömmelse för mig, eftersom jag måste göra det, och ve mig om jag inte predikar evangelium."
Visar sida 1 av 9 sidor, 10 kommentarer per sida
Första |   << Föregående  Nästa >>  |  Sista