Gratis iPhone och Android mobilappar
Registrera dig här
Kristna Dejtingpodden
smålänning i norr
smålänning i norr säger: Om bla ledarskap:Gudsfruktan som ger sig uttryck i Bibelförankring och karaktär är viktigare än yttre kompetens och charm
Skriv i megafonen

Forum >> Religion och tro >> Debatt


Öppna profilen till Passion

Helande av själen

Det finns helande i förlåtelsen.
Det finns helande av bitterhet som slår rot och förstör relationer i livet.
Det finns helande av sår som människor har skapat.
Det finns upprättelse av det som blivit nertrampat av människor.
Det finns helande och frihet från det man kallar psykisk ohälsa.
Det finns helande från allt som stulits från ett Guds barn. 


Den här tråden handlar om helande, upprättelse, befrielse och frihet.


Det här är så otroligt viktigt, eftersom så många människor lever med själsliga sår, oläkta oförätter som blir som öppna sår, bitterhet och kanske till och med hat mot människor och Gud.

Det finns även kristna som klandrar Gud och blir bittra på Gud, när de drabbas av saker som de tycker förstör för dem. I deras ögon blir Gud en Gud som inte älskar tillräckligt, som inte hjälper i nöd tillräckligt, och som inte förlåter tillräckligt.
I sina tankar skapar man i bitterhet en Gud som man inte anser att man kan lita på. Den Gudssynen kan förstöra ett helt liv, och ge problematisk själslig ohälsa.

Det behövs helande och det finns helande, för alla som vill ta emot det. För själen behöver helande och även en kristen kan behöva hjälp med detta. 

Människan har en komplicerad fortsatt vandring på jorden, i sin blandning av ande och "kött". Och det finns en ständig strid mellan dessa. 
Hur fortsätter vi att leva i förlåtelsen, upprättelsen och friheten...när psyket/själen ibland vill hindra befrielsen? Bidra gärna med bibelord, vittnesbörd och bra artiklar som kan vara uppbyggliga. 
Visar sida 1 av 4 sidor, 10 kommentarer per sida
Första |   << Föregående  Nästa >>  |  Sista
Öppna profilen till sailias2
Jag har editerat detta inlägg något.

Bra trådrubrik :)       Men också svår. Skulle själv kunnat tänka mig "Guds helande av själen"

Lägger med en som jag tror rot till väldigt mycket elände i oss/bland oss:  förakt.

Finns det i oss så behöver vi Guds hjälp..
Och då är bön om befrielse från eget förakt, och läkedom från andra människors förakt en underbar möjliget.Öppna profilen till Passion
Bra tråd! :)

Hinner inte mer än att lägga med en som jag tror rot till väldigt mycket elände i oss/bland oss:  förakt.

Finns det i oss så behöver vi Guds hjälp..
Och då är bön om befrielse från eget förakt, och läkedom från andra människors förakt en underbar möjliget. 
Så sant. Tack! 

Förakt mot medmänniskor kommer endast från fel källa. Aldrig från Gud.

Men hur går man tillväga för att hela själva grunden till föraktet?
Jag tror att det för det mesta finns grundsyner och grundproblem som gör att vi måste ta itu med dessa för att få ett varaktigt helande. 
Har sett det och ser det så väldigt mycket. 

Jag anar att vi behöver bli upplysta i vilka vi själva är, för att få rätt syn på vilka våra medmänniskor är.
Vår egen position hos Gud: alltid älskade, alltid förlåtna, alltid endast en sann identitet i Kristus..är den grund som vi själva och alla andra kristna står i. Inga favoriter som "är bättre" och "högre älskade" eller "mer förlåtna".
Och alla ickekristna står i positionen att vara efterlängtade av Gud, till omvändelse, frälsning och helande.
Men möjligtvis har många människor större problem och brottas med fler saker, och anledningarna kan vara flera. 
Öppna profilen till Passion
Jag börjar med den här. 

När jag var nyfrälst så älskade jag Carmans musik och framför allt hans texter.


Lyssna på texten ordentligt. 

Saved, Delivered & Healed - https://www.youtube.com/watch?v=RA6M0ZsTzBk

Öppna profilen till Passion
"Jesus heal me. Oh, Lord Jesus, touch my life. My body and my mind. Jesus heal me. By Your stripes, Jesus heal me tonight."


Den här skivan gav Carman ut efter att han blivit helad från sin svåra cancer. Han fick höra att han inte skulle klara det, men han blev mirakulöst helad.

Han blev helad fysiskt, men sången handlar om helande även själsligen.


Jesus Heal Me -  https://www.youtube.com/watch?v=ldorCofdXqw&list=RDRA6M0ZsTzBk&index=7

Öppna profilen till Passion

”Men det var våra sjukdomar han bar, våra smärtor tog han på sig, medan vi höll honom för att vara hemsökt, slagen av Gud och pinad.
Han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull.
Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade.
Vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg, men all vår skuld lade HERREN på honom.”

Jes. 53:4-6

 

Petrus skriver i 1 Petr. 2:24:
”Våra synder bar han själv i sin kropp upp på träet, för att vi, som har dött från synderna, skulle leva för rättfärdigheten.
Genom hans sår har ni blivit helade.
För ni var som får som gått vilse, men nu har ni vänt om till Herden och till honom som vakar över era själar.”

 

Här ser vi att betydelsen av helandet genom Jesus Kristus betyder helandet av hela människan.
Jesus bar våra synder upp på korset, och där blir vi helade från att vara förstörda av synden från syndafallet och separerade från Gud genom Adams synd. Själen blir upprättad, liksom kroppen. Själen får sin frid, och sin frihet från synd. I den friden och friheten är vi kallade att leva.

Men Jesus bar även våra sjukdomar upp på korset.
”När det blev kväll, förde de till honom många som var besatta av onda andar.
Och han drev ut andarna med sitt ord och botade alla som var sjuka, för att det skulle uppfyllas som var sagt genom profeten Jesaja, som sa:
Han tog på sig våra svagheter, och våra sjukdomar bar han.” Matt. 8:16-17.

 

 

 
Öppna profilen till Passion
En liten kort utläggning om helande och själens komplexitet.Helande av själen

Vi kristna har en frälst ande, en själ som tillhör Jesus Kristus och som blivit upprättad, helad och helgad i och genom Kristus.

Men vi har också en kropp som även kan förklaras fysiologiskt. Med hormoner, signalsubstanser, nervsystem och andra finkänsliga system som hänger samman. Och vi har en helt fantastisk hjärna, dock lite komplicerad. Så psyket påverkas av det fysiologiska. Och det fysiologiska kan även påverka psyket. Man kan ha hormonella obalanser t.ex.

När man talar om intuition, det undermedvetna och ”ett sjätte sinne”, så tror jag personligen att det endera kan förklaras som att man får en ingivelse från Gud, eller annars att hjärnan och själen reagerar tillsammans på signaler, eller då slutligen att det kan vara att man hör något från en mörk andevärld som påverkar sinnet men då negativt bort från Guds Ords sanningar.
Jag tror inte att vissa människor är utrustade med en slags övernaturlig kraft i sig själva, utanför Gud, utan enbart med och från Gud.

Om vi t.ex. har varit med om obehagliga upplevelser, såsom kränkningar, våld, dramatik, och trauman, så har själen/psyket en förmåga att blixtsnabbt reagera på väldigt subtila saker. Mycket snabbare än våra medvetna tankar hinner med.
Vi har ett slags larmsystem i hjärnan och kroppen som finns där för att vi enormt snabbt ska kunna fly undan faror t.ex. eller kämpa mot faror. Systemet skickar ut hormoner som gör musklerna snabbare och starkare. Detta larmsystem sätts igång av amygdala i hjärnan.
Vi kan t.ex. genom våra sinnen känna, se, höra eller känna lukten av något som enormt snabbt skickar signaler av igenkänningen från hjärnans databank, och vi reagerar impulsivt, reflexmässigt och intuitivt på något innan vi ibland inte ens har förstått vad det handlar om.
Personer som är inom gruppen ”Highly Sensitive Person” (HSP, ca 15% av befolkningen) har ett starkare sådant system, har ett känsligare nervsystem och en stark intuition.

Inom djurvärlden så finns det också djur med de egenskaperna och de är livsviktiga för flockarna, eftersom det är dessa som lyssnar, luktar, ser, känner in faror, och ger signalerna till resten av flocken att de behöver fly.


forts...
Öppna profilen till Passion

Låt säga att en person som är en HSP-person har varit med om svåra upplevelser i barndomen eller senare, och den möter något som påminner om det förflutna..så kan den personen, trots att den är frälst och helad i Kristus, ha ett system i kroppen som reagerar på det som utgjort faror för henne/honom och sårat (både själsligt och fysiskt) tillbaka i tiden. Att då ha ett extrakänsligt nervsystem och en starkare intuition samtidigt som man har sårats eller skadats på annat sätt, kan göra att den personen måste försöka att backa lite från situationer..och försiktigt lugna ner känslorna, och ge sig tid till att reagera på ett mer logiskt plan, alltså med hjärnans del som kallas för frontalloben (logik, rationalitet, impulskontroll sitter där), istället för att lyssna enbart på amygdalas larmsystem om en välkänd fara från det förflutna. Och det ”logiska” blir att resonera i ett nytt lugn tillsammans med Guds logik, som inte alls alltid är människans logik. Logik enligt Gud är det som vi ser och vet finns grundat i Ordet.


En kristen person kan alltså ha en kropp och själ som registrerar och känner igen det som förr varit faror och fällor som skadat. Gud måste få tid att tala här, och man behöver extratid och möjligheter för att kunna tänka igenom vad som händer, sägs och hur man ska reagera tillbaka rationellt och inte enbart känslomässigt.
Vi är flerskiktiga som människor. Anden tillsammans med vår ande behöver få tid att tillsammans vinna över de känsliga systemen i våra kroppar, som kan sätta hinder för oss själsligen om vi låter oss styras av deras reaktioner istället för Guds röst och ledning och vad anden och Anden säger i oss.

Detta försvårar själsliga/psykiska helanden hos en del. Man följer själens starka reaktioner, och låter inte Gud hinna med att tala. För larmsystemen är så starka att man ibland inte hinner lyssna först, innan man handlar. Men det kan alla människor uppleva. Det som försvårar är att om Gud talar så är de egna känslorna och tankarna så fast förankrade i en vilja att behålla dem så att man inte vill lyssna på Guds Andes röst om att släppa dem och lägga dem bakom sig.


forts...
Öppna profilen till Passion

Helande behöver ses i tron på helandet i Kristus, och att vi redan har fått det helt och fullt. Vi är redan upprättade till fullo. Våra själar, psyket, behöver däremot få landa i förtröstan, tilliten, tryggheten, kärleken, trofastheten, löftena..och vila i allt detta, så att inte andra ”minnessystem” tar över och sätter Guds gåvor åt sidan. Själen kan inte få ”regera” över anden, och att själen regerar i känslor som inte kommer ifrån Gud.
Helandet kommer genom att se vem man är i sin nya skapelse, och vem man inte längre är i den gamla skapelsen, och i att vilja tro på att Gud alltid vet bäst och att Guds vilja är den allra bästa.
Gud vill helande, frid, förlåtelse, frihet från alla destruktiva känslor som trycker ner, hindar och håller tillbaka och som påminner om gamla oförrätter, gamla svek, gamla kränkningar.
Helandet gör att lusten att hämnas försvinner, hatet lägger sig och försvinner, aggen lossnar, och förlåtelsen kan få verka så att man unnar alla människor allt gott. ..Samma saker som man själv har fått av Gud.  

Att inte vilja förlåta andra…att vilja ruva på andras oförätter och mena att man har rätt att hysa agg mot sitt trossyskon eller någon annan medmänniska…betyder att man inte vill leva i det helande som vi alla har fått i Kristus Jesus. Man sätter sig över Jesu helande kraft, och sätter sig över Jesu förlåtelse…förlåtelsen till andra människor och förlåtelsen till sig själv.
Gud kräver förlåtelse på nivån av 70 x 7 gånger, och förlåtelsen ruvar inte på det förlåtna.

Då kom Petrus fram till honom och sa:
”Herre, hur ofta ska jag förlåta min broder, när han syndar mot mig? Upp till sju gånger?”
Jesus sa till honom:
Jag säger dig:
”Inte upp till sju gånger utan upp till sjuttio gånger sju.” (Matt. 18:21-22)


Helande på djupet, börjar i att ödmjuka sig inför Gud och säga att man inte har rätt att bestämma över Gud och Guds vilja. Gud älskar, förlåter, upprättar, sätter fri, och ger en frihet och glädje i Kristus som gäller för alla.
Men vi behöver förstå lite psykologi också. För människan är komplex och snårig i sitt eget naturliga sinne, och det är ibland svårt att se och förstå orsak och verkan, och få förklaringar och förståelse av hur allt hänger ihop. Och själavårdare i kyrkorna ser sällan det psykologiska, och psykologer ser inte alls det andliga/själsliga. Vi behöver se allt. Helheten, som vanligt.

 
Anonym

...

Vi är flerskiktiga som människor. Anden tillsammans med vår ande behöver få tid att tillsammans vinna över de känsliga systemen i våra kroppar, som kan sätta hinder för oss själsligen om vi låter oss styras av deras reaktioner istället för Guds röst och ledning och vad anden och Anden säger i oss.

Detta försvårar själsliga/psykiska helanden hos en del. Man följer själens starka reaktioner, och låter inte Gud hinna med att tala. För larmsystemen är så starka att man ibland inte hinner lyssna först, innan man handlar. Men det kan alla människor uppleva. Det som försvårar är att om talar Gud så är känslorna och tankarna så fast förankrade i en vilja att behålla dem så att man inte vill lyssna på Guds Andes röst om att släppa dem och lägga dem bakom sig.


forts...


Fin utläggning. Tänkte när jag läste det jag nu strukit under ovan, att här på kd kan en sådan reaktion resultera i att man plötsligt finner sig vara blockad efter att man haft en - som man upplevde själv - trevlig dialog. Något triggade. Ett felaktigt val av ord, ett felplacerat skämt eller ... vem vet vad? Och så kom reaktionen hos den andre och man har inte ens någon chans att förklara. 

Sensmoral: Människor med själsliga, oläkta sår skapar och får själva problem i sociala sammanhang. Helande är då verkligen ingen lyx - det behövs, för allas bästa!
Öppna profilen till Passion
Fin utläggning. Tänkte när jag läste det jag nu strukit under ovan, att här på kd kan en sådan reaktion resultera i att man plötsligt finner sig vara blockad efter att man haft en - som man upplevde själv - trevlig dialog. Något triggade. Ett felaktigt val av ord, ett felplacerat skämt eller ... vem vet vad? Och så kom reaktionen hos den andre och man har inte ens någon chans att förklara. 

Sensmoral: Människor med själsliga, oläkta sår skapar och får själva problem i sociala sammanhang. Helande är då verkligen ingen lyx - det behövs, för allas bästa!
Så bra att du tog upp den parallellen, för jag tror att det är precis vad det kan handla om..om det inte är ren kyla och oförskämdhet (men vi får hoppas inte).

Jag tror inte att många har insikter i hur psyket fungerar, hur krångligt det är. 
Många ber en bön om hjälp när ångesten kommer och man går fram för förbön i kyrkan..och man får en skön känsla av frid eller lindring. Men sedan kan det komma tillbaka, tankarna och känslorna..för orsaken och grunden som satt spår i själen poppar upp och ger ett sken av att helandet har uteblivit. Då kan det lätt bli så att man tappar tron lite..blir besviken över att helandet inte "bestod".
Man kanske blir besviken på Gud, för uteblivet bönesvar..eller besviken på sig själv och klandrar sig för bristande tro och överlåtelse. Så fortsätter man att tro att man inte är helad, för att symtomen visar sig genom minnesreaktioner emellanåt. Och man sätter kanske då en "diagnos" på sig själv, eller får en av andra. 

Jag, och många av mina närmaste, har sett så mycket av detta. Och jag, och många andra, har också upplevt trauman och att bli sårad, skadat, kränkt.. 
Helandet finns i att lyfta upp allt i ljuset, sätta ord på det, se det och våga möta det. Där förlorar allt gammalt greppet om människan, och de mörka skuggorna får inte skymma ljuset längre. Det ligger i att förlåta, som man själv vill bli förlåten av Gud. Att förlåta är att sätta sig själv och andra fria. Där tar Gud och Guds vilja vid. 
Helandet finns i ödmjukelsen. Att erkänna att man inte är varken bättre och mer värd eller sämre och mindre värd än någon annan av Guds alla barn. Alla är lika dyrbara och älskade och efterlängtade. 
Helandet finns i närheten och gemenskapen med Frälsaren, Läkaren, Herden. 
Visar sida 1 av 4 sidor, 10 kommentarer per sida
Första |   << Föregående  Nästa >>  |  Sista