Gratis iPhone och Android mobilappar
Registrera dig här
Kristna Dejtingpodden
Kaffemamsen
Kaffemamsen säger: Nordstream, om en god hustru är sin mans krona, vad är då en god man?? En liten fundering så :))
Skriv i megafonen

Forum >> Diverse saker >> Debatt


Anonym

För/emot vaccin mot covid-19

Vaccin mot covid-19 är på gång och jäktas fram, antagligen finns det redan till sommaren, frågan är om alla måste ta det? är det märket eller är det bara ännu ett sätt för läkemedelsföretagen att tjäna mera pengar? 

Andra vacciner har orsakat mycket lidandet för människor, varför skulle det vara annorlunda med detta? innehåller väl också kvicksilver antar jag.
Jag har inte vaccinerat mig tidigare, och klarat mig bra.  Är jag sjuk håller jag mig hemma. Men folk har en tendens att anklaga ovaccinerade att sprida smittan vidare! så man blir tvingad till slut antar jag? om man vill fortsätta jobba kvar och leva i världen?

Hur tänker ni? 
Visar sida 1 av 13 sidor, 10 kommentarer per sida
Första |   << Föregående  Nästa >>  |  Sista
Öppna profilen till Chris1
Vadå märket? Odjurets märke? Det är en symbol för människans gärningar och tro till världens makt istället för Guds makt. Vadå kvicksilver? Tiomersal används som konserveringsmedel i ett fåtal vaccin men det är inte jämförbart med det som vi får i oss genom mat. Flera metaller och mineraler förekommer i naturen och vi får i oss de på olika sätt. Problemen som avslöjades kring influensan för omkring tio år sedan grundar sig på mängden eller typen av adjuvans i Pandremix. Detta var en allvarlig miss i detta som de ansvariga fick svara för. Problemen som Pandremix avslöjade vilket flera grundar sina argument på var ett fall där omkring 70 barn drabbades av narkolepsi och det var ett beklagansvärt men mycket sällsynt fall. Jag är själv vaccinerad mot en mängd sjukdomar. Det är också ni som barn och vuxna. Det har möjligen räddat oss från både död och sjukdomar och det är Guds nåd att människan får kunskap och kärlek till att kunna bota och lindra. En kan sedan fråga om det är Guds eller människors vilja att det ska göras på detta sätt. Gud hjälpte Josef i Egypten med att försörja folket med mat under hungersnöd, men Egypten hade förslavat israeliterna i hundratals år. Hur nådig är inte Gud mot det folk som inte ens känner Honom? Kanske är Guds plan att använda oss på detta sätt för att vi ska få leva en dag till eller ett tiotal till så att vi kan få lära känna och tjäna Honom? Gud kan hela men vi ska inte vara övermodiga. Frågan återstår vad Guds vilja är och vart Han sätter gränsen mellan människors och sin vilja gällande de medel som används för att behålla liv och uppnå god hälsa. Gud har svaret och frälsningen och allt och därför är det främsta att vi är kända av Honom och lär känna Honom så att vi i Anden kan få ett förnyat sinne som är nyktert och sunt så att vi kan urskilja. Annars är vi utelämnade till spekulation och då får vi tusen teorier att debattera liknande religiöst lärda. Lite surdeg syrar lätt hela degen. Om vi ställs inför tillgången till ett vaccin och vi erbjuds vaccination, vad är vi rädda för? Att vi ska vara olydiga Guds vilja? Att vi ska bli sjuka av vaccinet? Gud vet och därför som jag skrev är det främsta att vi lär känna Honom. Om vi upplever att Anden - och inte en annan ande - säger nej, då är det ett nej. Annars är det inte ett nej. Kan vara att Gud säger ja för att Han har avsett att det är på detta sätt genom att använda människor som Han räddar oss liknande Han använde Josef för att tillgodose behovet av mat under hungersnöd? Kan hända att vi blir sjuka och Gud helar oss? Variationerna är lika många som individerna. Dock blir vi sjukare och vi kanske dör utan vaccin och epidemiologiskt tar virus som exempelvis ebola ingen hänsyn till komplementär och alternativmedicinsk kunskap, en kunskap som ofta är påståenden som saknar evidens vilket vetenskap visat som människor i välvillighet ägnat tid åt. Somliga av dessa forskare är era bröder och systrar i Kristus och har gjort detta för att Gud har lagt ner en kärlek i dem till människorna i denna värld. Det betyder inte att de anser att läkemedelsföretag ska tjäna pengar på andra människors lidande
Öppna profilen till Chris1
Somliga bedriver kampanjer för att tillhandahålla gratis vaccin då det räddar liv. Somliga utför gratis operationer av både gomspalt och starr med mera. Hade människan inte fallit i synd hade situationen varit en annan. Jag jämför läkemedel som med allt som hämtats ur skapelsen, som exempelvis löv eller oljor som vi använder medicinskt. La den goda samariern om såren på den man som hade lämnats att dö i diket? Eller var det Guds ansvar att hela Honom och få Honom att stå upp som vid uppståndelsen? Gud använder lidandet och mödan för att genom detta visa på sin kärlek till människan genom de som gör Hans vilja då de hjälper andra människor på olika sätt. Även så att de som inte ännu har omvänt sig och kommit till tro ska se detta som ett levande vittnesbörd. Så att de ska se och omvända sig. Gud kan hela och frälsa och allt. Flera av er talar som sagt om komplementär och alternativmedicin som saknar evidens. Jag har själv studerat detta vid Karolinska institutet och oberoende av vad forskarna sa till oss så hade vi som en del i kursplanen att lära oss att självständigt söka i databaser den evidens av vetenskap som finns att tillgå om detta. Det finns komplementär och alternativ som har evidens men det finns också många påståenden som saknar det. Visste ni män exempelvis att vitamin E ökar risken för prostatacancer? Ni höjer er röst grundat på vad en börjat ropa och som ni sedan tillsammans fortsätter ropa. Ni påminner om en mobb som står inför Herodes och ropar att Barabas ska släppas och Jesus ska dö för att någon uppviglat till det. Ni frågar er inte varför. Varför? Varför är ni mot vaccin? Vem säger det och vad grundar de sina argument på av vetenskaplig grund relevant för det aktuella? Ödmjukhet är en frukt av Anden men detta är inte en frukt av Anden som uppvisas i dessa beteenden av galenskap där ni vandrar bort från Sanningen. Sanningen som är Jesus. I Kristus som är Jesus kan Anden förnya sinnet för att göra det nyktert och sunt. Ett sinne som tänker himmelska och uppbyggande tankar. Jag har sett flera trådar i detta forum av ett antal personer som uttrycker sig så att en skönjer att en annan ande är verksam eller och att det är av det mänskliga förståndet fördunklat i mörker, förvillade bort från ljuset i Sanningen som är Kristus Jesus. Där dessa sedan hävdar att de har ljuset och sanningen och därtill leder de andra så att de båda som blinda faller i en grop. Jag är bekymrad för med en bakgrund av krokiga vägar som Gud gjort raka och där jag får hjälpa människor inom psykiatrin så känner jag igen dessa lögner vid dess ord och andedräkt. Det är inte sunt även om det inte är av Gud och det skulle flera av mina kollegor inkluderat otroende instämma i. Andra Timoteusbrevet kapitel 3 verserna 1-9. Som det står, de har mist förståndet och deras tro håller inte måttet. Det är snart slut på deras framgångar och deras galenskap kommer att stå klar för alla. Jag hoppas att ni fortsättningsvis tar vara på orden och ödmjukar er och låter uppmaningen få vara vad ni tar emot, om att lägga allt på altaret och offra det till Herren så att ni kan låta dörren öppnas för Han att komma in och städa i ett hus som blivit stökigt
Öppna profilen till Chris1
Herren för med sig en frid som övergår förståndet och det behöver vi alla. Var välsignade i detta och vet att ni är älskade. Ni behöver inte mig för att höra det och jag är inte speciell. Jag är bara en myra i en myriad av myror men jag är lika mycket som er värdefull och älskad av Gud. Denna kärlek önskar jag att vi kunde enas i. Den kärlek som skingrar rädslan. Och, även att vi kunde enas i Sanningen som Han är. Den sanning som skingrar lögnen. Om någon tid behöver vi det i vår tid med ett överflöd av lögnaktig information på Internet. Ve, ve, ve. Galenskap. Se. Frid
Öppna profilen till Tillit
Var har du fått uppgiften att det skulle komma redan till sommaren? Den källan får du gärna dela för den är jag väldigt intresserad av i så fall, för de som låg längst framme för någon vecka sedan, sa att om allt går bra så finns det tidigast i början av 2021.

Om du och några andra aldrig vaccinerar er så är det ju ingen katastrof för smittspridningen eftersom ni ändå "åker snålskjuts" på de som gör det. (Jag lägger ingen värdering i det utan konstaterar bara att ni har nytta av vad andra gör.) Flockimmuniteten uppnås ju ändå. Smittan kan inte sprida sig om det bara är en liten andel i en population som inte är immuna. 

Men utan vaccin så skulle sjukhuspersonal få gå med rymddräkter vid varje säsongsinfluensa. Äldre och människor med andra sjukdomar skulle dö i betydligt större omfattning på samma sätt som av corona vid vanlig influensa. Massor skulle få polio och dö i mässling. Vi skulle fortfarande ha kvar smittkoppor osv osv.

Men visst. Ingen lever för evigt och varför ska vi jaga en hög medelålder och ha problem med en åldrande befolkning... 

Men det där med att läkemedelsindustrin bara är ute efter att tjäna pengar. Det är en skymf mot alla seriöst arbetande forskare och läkare som de flesta faktiskt brinner för att hjälpa människor och rädda liv... 
Öppna profilen till Chris1
... Men visst. Ingen lever för evigt och varför ska vi jaga en hög medelålder och ha problem med en åldrande befolkning... 

Men det där med att läkemedelsindustrin bara är ute efter att tjäna pengar. Det är en skymf mot alla seriöst arbetande forskare och läkare som de flesta faktiskt brinner för att hjälpa människor och rädda liv... 

Tack älskade. Frid
Öppna profilen till Growitz
Vaccin mot covid-19 är på gång och jäktas fram, antagligen finns det redan till sommaren, frågan är om alla måste ta det? är det märket eller är det bara ännu ett sätt för läkemedelsföretagen att tjäna mera pengar? 

Andra vacciner har orsakat mycket lidandet för människor, varför skulle det vara annorlunda med detta? innehåller väl också kvicksilver antar jag.
Jag har inte vaccinerat mig tidigare, och klarat mig bra.  Är jag sjuk håller jag mig hemma. Men folk har en tendens att anklaga ovaccinerade att sprida smittan vidare! så man blir tvingad till slut antar jag? om man vill fortsätta jobba kvar och leva i världen?

Hur tänker ni? 


Alternativet till vaccinering är ju det vi har isolation och nedstägning av hela samhällen. Så ett vaccin behövs för att rädda liv och får samhället att fungera igen. 
Sen är vaccinet absolut inte vilddjurets märke, vilddjurets märke kommer vara ett tydligt val att följa anti krist och inget som han kommer smyga på oss. Sen kan jag inte se en koppling mellan vaccin och människors möjlighet att kunna betala eller inte kunna betala.
Anonym
Mitt inlägg är en undran och antagande, inget påstående att vaccinet kommer att finnas till sommaren.
Ett antagande baserat på att det redan nu testas ett malariavaccin på folk och jag ser på presskonferenser och alla länders ledare jag hört prata är eninga om att ett vaccin ska fram så fort som möjligt. Det går väl ingen förbi, och man måste faktiskt hänga med i nyhetsflödet och söka information själv också om man vill få reda på något

Då vet jag vad ni tycker om vaccinet. Tack
Anonym
Herren för med sig en frid som övergår förståndet och det behöver vi alla. Var välsignade i detta och vet att ni är älskade. Ni behöver inte mig för att höra det och jag är inte speciell. Jag är bara en myra i en myriad av myror men jag är lika mycket som er värdefull och älskad av Gud. Denna kärlek önskar jag att vi kunde enas i. Den kärlek som skingrar rädslan. Och, även att vi kunde enas i Sanningen som Han är. Den sanning som skingrar lögnen. Om någon tid behöver vi det i vår tid med ett överflöd av lögnaktig information på Internet. Ve, ve, ve. Galenskap. Se. FridTål att upprepas många gånger, tack Chris för insikten och påminnelser.

Jag litar såklart på att Gud vägleder mig men drogs in i härvan av konspirationsteorier sedan lång tid, innan det blev allmänt gångbart, men lämnat bakom mig när jag blev frälst.  Fast det poppar upp igen i medvetendet då och då. speciellt vid sådana här händelser som också har en avgörande påverkan på ekonomiska situationen i hela världsekonomin och för enskilda människor. 
Pengar och makt är fortfarande en reell faktor i världen och tyvärr finns människor som styrs av mammon i alla samhällen och på alla nivåer, det är ingen nyhet.
Öppna profilen till Trofast
Jag ogillar just den där effekten att det blir en debatt om att de som väljer att inte vaccinera sig skulle vara vandrande smittspridare. Det är osmakligt ur många perspektiv och för tankarna till retorik som blev förödande för bland annat judarna i början av förra seklet. 

Vid fikabordssnacket i kyrkan har det redan dykt upp sådant prat och en rätt vanlig syn är att många sjukdomar uppstår i Asien för att de är så dumma, allt skulle bli bra om de bara hade vår syn på byråkrati, hygien, myndigheter etc.  Jag håller inte med. 

Annars är vaccin en jättebra sak, men jag väljer att avstå om det kommer ett mot covid. 
Anonym
 
Jag ogillar just den där effekten att det blir en debatt om att de som väljer att inte vaccinera sig skulle vara vandrande smittspridare. Det är osmakligt ur många perspektiv och för tankarna till retorik som blev förödande för bland annat judarna i början av förra seklet.  


Tack för ditt inlägg Trofast. Jag har upplevt detsamma och det är en märklig menatlitet som kickar in och man vill på något sätt ha med alla i vaccinationshysterin, att ALLA ska vaccineras fast alla kanske inte ens behöver vaccineras eller faktiskt inte vill. Den fria viljan verkar vara satt ur spel  när det handlar om allmän vaccinering. 

Om man bor på landet och sällan vistas i stan (bland mycket folk) och inte heller har så stort socialt umgänge finns ganska liten risk att bli smittat överhuvudtaget (ett exempel bara, har ingen källa på det men kan säkert skaffa fram en bonde eller norrlänning som kan intyga sanningshalten i mitt påstående)


Gud har en plan med coronaviruset, som är en pandemi, alltså sprids globalt och det är att få människor att omvända sig.
Än finns tid. En påminnelse till oss alla att vi ska vara ljuset i världen och fokusera på kärlek, medmänsklighet och att leda människor till Jesus. 
Visar sida 1 av 13 sidor, 10 kommentarer per sida
Första |   << Föregående  Nästa >>  |  Sista