Gratis iPhone och Android mobilappar
Registrera dig här
Kantarellen
Kantarellen säger: Besiktade bilen igår och fick en tvåa. Lite surt men kunde ha varit mycket värre. Simma Lugnt!
Skriv i megafonen

Forum >> Religion och tro >> Debatt


Öppna profilen till Chris1

Gärning i kärlek

Ingen får förakta dig för att du är ung, utan var ett föredöme för de troende i ord och gärning, i kärlek, tro och renhet. Första Timoteusbrevet 4:12 (SFB15)

Låt oss ge akt på varandra och sporra varandra till kärlek och goda gärningar. Hebreerbrevet 10:24 (SFB15)

... för vi tänker ständigt på er gärning i tron, ert arbete i kärleken och er uthållighet i hoppet till vår Herre Jesus Kristus inför vår Gud och Far. Första Tessalonikerbrevet 1:3 (SFB15)

Då ska de rättfärdiga svara honom: Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig att äta, eller törstig och gav dig att dricka? Och när såg vi dig som främling och tog emot dig, eller naken och klädde dig? Och när såg vi dig sjuk eller i fängelse och kom till dig? Då ska Kungen svara dem: Jag säger er sanningen: Allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort för mig. Matteusevangeliet 25:37-40 (SFB15)

Med detta sagt vill jag uppmuntra att vi i tro, i förtröstan låter oss dra nära Herren i Anden så att vi kan uppfyllas med det som fordras av oss som bara är möjligt för Gud, så att vi kan göra vad Han har välbehag i vilket vi inte kan ge i oss själva. Att överträffande världen ge mat och dryck och ta emot främlingen och ge dem kläder och besöka dem när de är sjuka eller fängslade. Ett uttryck av att vi har nytt liv i Herren, i Anden. En äkta tro leder till gärningar i kärlek där vi sammanförs och sammanfogas som en kropp där vi är många medlemmar för det Herren vill. Han gav oss bud om att vi ska älska, älskar vi? Pröva om ni är i tron och om den är äkta eller om den bara bygger på människors bud. Maranatha
Ingen har svarat på detta inlägg!