Gratis iPhone och Android mobilappar
Registrera dig här
Kristna Dejtingpodden

Forum >> Religion och tro >> Debatt


Anonym

Andliga sanningar i Bibeln

Andliga sanningar = Sanningens Ande


Bibeln är en samling av 66 böcker, fulla av bokstäver. Kallad för en ”Helig Skrift”.

Bokstäverna i denna boksamling är inte magiska och har ingen egen kraft i sig.
Alla orden som står där kommer inte ens från Gud. En del ord sägs av djävulen, en del av människor själva.

Bibeln kallas för en "Helig Skrift" för att människor som har tänkt orden eller uttalat orden, innan de skrevs ner, har varit fyllda och ledda av den Helige Ande.

Orden som talades och sedan skrevs ner måste få både läsas och höras och sedan även tas emot, i det inre, för att kunna få verka.

Orden talades och lästes för många människor som aldrig tog till sig ordens betydelse och mening, och då kunde inte ordet som är Ande, kraft och liv få verka och förvandla människorna.

 
Jag vill här visa vad de bibliska andliga sanningarna är, och visa hur bokstaven aldrig någonsin kan få råda och få makt över de andliga sanningarna. 

För bokstaven är i sig död, men med Anden och ”andemeningar” i betydelsen så får orden liv.
En andemening är meningen med orden. Inte vad en rad bokstäver bildar för ord.

Är vi människor som läser Bibeln som en vanlig bok, med en lång rad bokstäver, så kan vi låta bli att låta Anden och Ordet få tala.
Men är vi ödmjuka och låter Ordet själv få tala till oss, i Ande och sanning, så ser vi andemeningarna bakom och i orden och i hela Bibeln.
Man söker de andliga sanningarna som endast finns genomgående i Ordets helhet.
Med detta menar jag INTE att ALLA ord som sagt och skrivits INTE är ordagranna andliga sanningar. 

Visar sida 1 av 50 sidor, 10 kommentarer per sida
Första |   << Föregående  Nästa >>  |  Sista
Anonym

Jesus Kristus är Ordet. Han är Ordet som ger liv, Ordet som var hos Gud, Ordet som var Gud, och sedan kom ner till oss från Gud.

Genom Ordet skapade Gud allt som finns, allt synligt och allt osynligt. Ordet är Sanningen. 

Detta är det Guds Ord som alltid verkar i det Gud har sänt det till.
Gud har makten att låta sina andliga sanningar verka dit han sänder dem. Guds Ord återvänder inte fåfängt, utan verkan.
Men det är inte bokstäver på rad som Gud skickar på uppdrag, utan Ordet i Ande, kraft och liv.

 

Verkligheten är Sanningen – Sanningen är alltid verkligheten.

Även om människor försöker att göra om sanningar och skapa subsanningar och en subverklighet så kommer alltid den riktiga verkligheten att fortsätta att vara den riktiga Sanningen.

En andlig sanning i Bibeln kan inte motsägas i Bibeln, efrersom den  då slutar att vara både sanningen och verkligheten.


I Bibeln kan man se att det finns andliga sanningar, andliga fundament som visar Guds hjärta, Guds vilja, Guds planer och Guds rike.

Dessa andliga sanningar kan synas även i bokstävernas ord, men endast om bokstäverna som bildar orden är förankrade i de andliga sanningarna.
Då kan man se även ordagranna sanningar. Alltså sanningar som betyder exakt de ord som visas. Något är då ordagrant sanningen. 

Skillnaden ser man och söker man i helheten i hela Ordet, och när Skriftens ord får förklara andra ord i Skriften. 

 

Öppna profilen till Chris1
Då vill jag passa på att dela denna predikan av en judisk kristen som belyser sambanden mellan första Mosebok och evangeliumen, sättet kallas för midrash. Det är ett exempel på hur Anden uppenbarar ordet. Mycket lärorik predikan, och bland alla jag sett en av de viktigaste för mig då den sannerligen öppnar upp mycket som många förbiser. Tror den är lärorik för oss alla
Öppna profilen till Ferguson
LoS "I Bibeln kan man se att det finns andliga sanningar.

Dessa andliga sanningar kan synas även i bokstävernas ord, men endast om bokstäverna som bildar orden är förankrade i de andliga sanningarna.
Då kan man se även ”bokstavliga sanningar”. Alltså sanningar som betyder exakt de ord som visas.
"

Ferg Vi har olika syn på bibeln för jag tror att all text ingiven av Gud är andliga sanningar. Det vill säga hela bibeln är andliga sanningar.  Inför den mest spektakulera boken i bibeln, Uppbarelseboken, skriver Johannes att de är saliga som får läsa, höra och ta vara på denna profetias ord. Deta är möjligt eftersom dHA bor i våra hjärtan

När jag läser dina inlägg om hur förstå andliga sanningar verkar det som du menar att man måste ha uppnått nån slags särskild andlighet / fromhet för att förstå ordet? Men så är inte fallet för dHA guidar den som läser och eller hör ordet. Hur skulle vi annars kunna bli frälsta? DHA kommer vår svaghet till hjälp skriver Paulus i Rom 8:28, för lika lite som vi vet vad vi ska bedja om vet vi av oss själva vad skriften lär.....Öppna profilen till Ferguson
....Därför är Guds intention med bibeln, för att nämna några, att kommunicera sannningen om Honom själv och hans universum, att redogöra för historiska fakta, att uppenbara moraliska värden och förutse framtida händelser, Detta vill Gud vi ska förstå och därför är den sammanlagda mängden som inte kan tolkas litterärt en mycket liten del av skriften. 

De som inte tolkar skriften litterärt har en inkonsekvent tolkning i den mening att det endast är profetiorna om det eskatologiska som uppryckandet, vedernödan, ett jordiskt millennium och Israels framtid som förandligas! Inkonsekvens visar sig i att alla andra profetior tolkas litterärt, så är fallet med en himmel för de troende ett helvete med evig plåga för de otroende för att nämna några. Man tror också på att alla profetior som redan uppfyllts till exempel den om Jesu liv och död och att Israel skingrats bland folken skett bokstavligt!  Men i fråga om Israels framtid mäktar de inte hålla en konsekvent linje i sin tolkning av profettiorna, därför är Israel och allt som har samband med Israels framtid en fatal stötsten för de som tolkar dessa profetior som Augustinos gjorde. Hans inkonsekventa tolkning av profetiorna har hängt med i 1600 år och tyvärr gjorde inte reformatörena upp med denna lära. Det är först med premillennialismens återkomst i mitten av 1800 talet Augustinos tolkningar av det eskatologiska blev ifrågasatt.


 
Anonym
Nej, nej, du har missförstått mig, Ferguson. Vi ska inte uppnå någon egen fromhet, men koppla bort vårt eget uppbyggande av tankar om vad Gud ska och inte ska göra. Men det är precis där som Bibelns andliga sanningar måste få råda, för annars stirrar vi på bokstäverna och bokstäverna går inte alls ihop om inte de andliga sanningarna alltid får råda. 

Om vi tar alla orden som står i Bibeln, och så frågar vi en ickekristen eller en nyfrälst om den tycker att Bibeln är solklar och enkel att läsa och förstå....hur många säger att "Ja, det är ju bara att läsa innantill"?

De allra flesta kommer att fråga de som varit kristna längre varför det står så många saker som säger emot varandra, varför det ofta är svårtydligt, varför det finns liknelser och symboler..osv. 
Och de kommer att få svårt att tolka paradoxerna bara genom att överallt läsa innantill. Det tar inte bort en enda paradox, så det är alltså fel väg att gå.

Man behöver se de andliga sanningarna genom hela Bibeln. Endast då så blir den helt igenom harmonisk. Gud ändrar sig inte hela tiden, och Anden säger inte emot sig själv och orsakar förvirring. Det gär däremot människans egna tankebyggnader.

Ja, hela Bibeln är andliga sanningar. Men om du tar en andlig sanning...och helt plötsligt så gör den om intet en annan andlig sanning, för att du t.ex. måste tolka bokstavligt...då följer du inte de anliga sanningarna genom hela Bibeln. 

Du skriver att den Helige Ande alltid guidar alla kristna som läser eller hör Bibelns ord. Vi kan höra och läsa även med vår mänskliga förmåga, i egen kraft, fast den Helige Ande bor i oss. Vi gör inte per automatik allting till 100% enligt Anden för att vi är kristna...inte ens förstår Bibeln till 100%, vilket vi alla i så fall skulle kunna göra, och ingen skulle någonsin tolka annorlunda och avvika.

Om vi tror på någonting i Bibeln...ett speciellt bibelställe...och sedan krockar detta bibelställe helt fundamentalt med ett annat bibelställe. Då är det vår egen förmåga som ställer till det och är i vägen. Om vi då ber att Anden ska visa oss vad Gud säger...men då fortfarande klamrar fast oss vid att allt i Bibeln måste vara bokstavligt, eller hur vi inpräntat att det ska vara genom en viss lära...hur ska Anden då få göra sin röst hörd och kunna visa den andliga sanningen bakom bibelställena som krockar?

forts...
Anonym
Du har inte rätt i att den sammanlagda mängden i Bibeln ska tolkas litterärt, inte om du ser till det Nya testamentet, som med vishet från Anden visar vad Skriften (som de flesta tolkade bokstavligt) egentligen betydde, men som många missade. Jesus och apostlarna i NT visar ofta andemeningen med orden i GT. Där finns många missförstånd, mänskliga missförstånd och uppbyggda tankebyggnader.
Jesus var med människorna i flera år, men inte ens de som umgicks med Jesus dagligen förståd vad han sa och menade. Jesus fick tålmodigt förklara. Paulus får tålmodigt förklara i breven. 
Lärjungarna hörde orden, men de förstod inte vad de betydde, alltså andemeningen. De blev övertygade om vissa saker ibland, och ett ljus gick upp emellanåt, men de förstod Skriften på riktigt först när Anden blev utgjuten och kunde visa dem och påminna dem om Jesu ord. Då kom uppenbarelserna i anden genom Anden själv. 

Vi kan förstå i anden om vi läser med Andens hjälp och ledning, men det sker inte per automatik bara vi sätter oss med tryckta bokstäver på vitt papper i en bok som det står "Helig Skrift" på. 
Orden måste få tas emot, landa i hjärtat, visas i helheten, uppenbaras i anden som sanningar. 

Kristna kan följa köttet, sitt eget, och då blir det förvirrat och Bibelns ord går inte ihop utan blir fullt av motsägelser.
Kristna kan följa anden, genom Anden, och då blir allting klart och tydligt utan en massa paradoxer som skapar förvirring.


Nu tar du upp något som en del kallar för att "förandliga", och det är ett populärt ord från alla de som vill tolka i pricip allt efter bokstaven.
Man har själv bestämt att det är så som Gud vill ha det, och att detta sättet är det enda som visar en respekt mot Gud själv. Men respekten blir märklig och t.o.m. försvinner när man får alla motsättningar som skapar förvirring, för Gud blir inte trofast, han håller då inte vad han har sagt, han ändrar sig fram och tillbaka, han visar i sina motsättningar inte alls vad som komma skall, utan tvärtom en mycket splittrad framtid med osäkerhet, konstiga ordningar, konstiga nya ouppenbarade saker som helt plötligt ska ingå, och Gud måste på detta sätt bryta med de andliga sanningar som han själv har gett människorna. 
...och motivet blir då att de andliga sanningarna alltid är efter bokstaven....Och inte ens Jesus och de skrivande apostlarna följde detta. 
Det resonemanget blir då kontraproduktivt, och säger bara emot sig själv. Prövas denna taktik så faller den på en gång. 
Vi har inte en klar och tydlig Gud när människan måste resonera som detta: "Vi måste se vad det står och tro på det även om vi inte fattar det."

Man måste alltså söka någonting helt annat. Gud går ihop, och det Gud visar är logiskt och helgjutet, äkta och hållbart. 
Anonym
Jag ska visa vad som menas med "andliga sanningar" och på vilket sätt som de alltid gäller över bokstaven. 

Det finns t.ex. ett litet häfte som kristna kan evangelisera med, utgivet av "Agape Sverige". 
Dessa andliga sanningar kan man säga är kristendomens andliga sanningar.
Jag visar överskrifterna här, så kan man gå in och läsa hela i länken:

1..GUD ÄLSKAR DIG OCH HAR EN MENING MED DITT LIV.

- GUDS KÄRLEK
- GUDS MENING

  2..MÄNNISKAN UPPLEVER INTE GUDS KÄRLEK OCH MENING MED LIVET, DÄRFÖR ATT HON ÄR SYNDIG OCH SKILD FRÅN GUD.

- VAD ÄR SYND?
- VEM HAR SYNDAT?
- VAD ÄR FÖLJDEN AV SYND?

  3..JESUS KRISTUS KAN FÖRENA MÄNNISKAN MED GUD. ENDAST GENOM HONOM KAN DU UPPLEVA ATT GUD ÄLSKAR DIG OCH HAR EN MENING MED DITT LIV.

- JESUS ÄR UNIK
- JESUS DOG I VÅRT STÄLLE
- JESUS UPPSTOD FRÅN DE DÖDA
- JESUS ÄR DEN ENDA VÄGEN TILL GUD

  4..FÖR ATT UPPLEVA ATT GUD ÄLSKAR DIG OCH HAR EN MENING MED DITT LIV MÅSTE DU PERSONLIGEN TA EMOT JESUS KRISTUS SOM FRÄLSARE OCH HERRE.

- DU TAR EMOT JESUS SOM EN GUDS GÅVA GENOM TRO
- DU TAR EMOT JESUS GENOM ATT PERSONLIGEN BJUDA HONOM IN I DITT LIV

http://www.4laws.com/laws/swedish/default.htm
Anonym
Och jag tar några egna exempel på hur de andliga sanningarna inte kan få krocka med bokstaven, eftersom bokstaven blir fel.


Johannesevangeliet kallas för "det andliga evangeliet". 

I evangeliet så finns Jesus sju "Jag är"-ord: de sju tecknen.


1. Livets bröd (6:35). - Tecken: mättar fem tusen (6:5-14)

2. Världens ljus (8:12) - Tecken: den blindfödde mannen botas (9:1-4)

3. Grinden till fåren (10:7) 

4. Den gode herden (10:14)

5. Uppståndelsen och livet (11:25) - Tecken: Lasarus uppväcks från de döda (11:1-33)

6. Vägen, sanningen och livet (14:6)

7. Den sanna vinstocken (15:1)


Johannes visar också i kapitel 1 att Jesus är Ordet och Ordet är Gud

Allt detta är andliga sanningar, och verkligheten.
Men Jesus är ingen bokstavlig grind, eller fåraherde, eller ett vanligt ljus, eller bröd, och inte heller en vinstock. 
Öppna profilen till Vingen
Hör.


"Du som har öron hör vad Anden säger .."
Anonym
Jesus säger att han är livets bröd, mannat från Gud. 
Judarna visste om att fäderna hade fått manna från Gud under ökenvandringen, så Jesus visste vad han refererade till. De fick mannat på ett övernaturligt sätt, av Gud, för att både överleva och få mat men också för att kunna förlita sig på Guds nåd och trofasthet. 

Jesus säger:
"Den som kommer till mig ska aldrig hungra, och den som tror på mig ska aldrig törsta." Joh. 6:35

Var Jesus riktigt bröd och riktigt vatten...?
Hur kan en människa aldrig mer bli hungrig och törstig...?


Det är en andlig sanning. Inte efter bokstaven.
Vi som har Guds Ord som mat, alltså Ordet som är Kristus och "blev kött", behöver aldrig mer hungra och törsta andligen.

Livets vatten kommer från helgedomen, som det står i Hesekiel och Uppenbarelseboken. Livets vatten är strömmarna av den Helige Ande, Kristi Ande och Guds Ande.

När Jesus var utsvulten och frestad av Satan i öknen, så citerade han Skriften:
"Människan ska inte leva bara av bröd, utan av varje ord som utgår från Guds mun."

Andliga sanningarna gäller över det bokstavliga, eftersom bokstaven visar att vi i så fall aldrig mer skulle behöva köpa vanliga livsmedel och äta eller dricka. Eller...att alla måste äta och dricka av Jesus bokstavliga kropp.
Men den som äter Livets bröd kommer aldrig mer att dö, säger Jesus. Brödet är andligt bröd, och Ordet Kristus ger evigt liv, genom Ande och kraft.

"Jag är det levande brödet som kom ner från himlen. Om någon äter av det brödet ska han leva i evighet. Och brödet som jag ska ge är mitt kött, som jag ska ge till liv för världen." Joh. 6:51

Då tvistade judarna om hur Jesus skulle kunna ge sitt kött till dem att äta. 6:52
De tolkade efter bokstaven, och förstod inte alls andemeningen.

Jesus svar fortsätter att visa den andliga sanningen, fast de inte förstår den:
"Sannerligen, sannerligen säger jag er: Om ni inte äter Människosonens kött och dricker hans blod, har ni inte liv i er." Joh. 6:53

Och efter det:
"För mitt kött är sann mat, och mitt blod är sann dryck. Den som äter mitt kött och dricker mitt blod förblir i mig och jag i honom." 

Ordet, Kristus, som är mat måste tas emot och ätas andligen, inte bara höras efter bokstaven. Det måste förbli i oss, annars förblir vi inte i Honom. 

Jesus säger t.o.m. att hans kött och blod är den sanna maten och drycken. 
Lärjungarna svara då tillbaka:
"Detta är hårda ord. Vem står ut med att höra det?"

Var Jesus ord hårda...och outhärdliga?
Var Jesus "överandlig"...?


forts...
Visar sida 1 av 50 sidor, 10 kommentarer per sida
Första |   << Föregående  Nästa >>  |  Sista