Gratis iPhone och Android mobilappar
Registrera dig här
Kristna Dejtingpodden
Chrille77
Chrille77 säger: Singel och behöver en kram eller två
Skriv i megafonen

Forum >> Religion och tro >> Debatt


Anonym

Hur förstår ni 2 Thess 2?

Laglöshetens människa

1
1 Tess 4:13f.
 När det gäller vår Herre Jesu Kristi ankomst och hur vi ska samlas hos honom ber vi er, bröder, 2
Matt 24:4f, 1 Joh 4:1.
 att inte plötsligt tappa fattningen. Låt er inte skrämmas av någon ande eller av något ord eller brev som påstås komma från oss och som säger att Herrens dag är här.
3 Låt ingen bedra er på något sätt. Först måste avfallet komma och laglöshetens människa?
laglöshetens människa Antikrist (jfr 1 Joh 2:18, 22).
 träda fram, fördärvets son, 4
Hes 28:2, Dan 11:36.
 motståndaren som förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud. 5
1 Tess 3:4.
 Minns ni inte att jag sade er detta medan jag ännu var hos er? 6 Och ni vet vad det är som nu håller honom tillbaka så att han kan träda fram först när hans tid kommer. 7 Laglöshetens hemlighet är ju redan verksam. Nu måste bara han som håller tillbaka röjas ur vägen.
8
Jes 11:4, Upp 19:15, 20.
 Sedan ska den laglöse träda fram, han som Herren Jesus ska döda
Visar sida 1 av 25 sidor, 10 kommentarer per sida
Första |   << Föregående  Nästa >>  |  Sista
Anonym

Gud har utvalt er

13
Ef 1:4, 1 Tess 1:4, 2 Tess 1:3.
 Men vi måste alltid tacka Gud för er bröder, Herrens älskade, eftersom Gud från begynnelsen har utvalt er?
från begynnelsen har utvalt er Andra handskrifter: "har utvalt er som förstlingsfrukter", dvs som de första att bli frälsta (jfr Jak 1:18).
 till frälsning genom att ni helgas av Anden?
Anden Annan översättning: "anden" (den troendes ande).
 och tror på sanningen. 14
1 Tess 5:9, 1 Petr 5:10.
 Till detta har Gud kallat er genom vårt evangelium, för att ni ska vinna vår Herre Jesu Kristi härlighet.
15
1 Kor 11:2, 2 Tess 3:6.
 Stå därför fasta och håll er till den undervisning ni har fått, muntligt eller genom brev?
genom brev Första Tessalonikerbrevet.
. 16
1 Tess 3:11f.
 Och må vår Herre Jesus Kristus själv och Gud vår Far, som har älskat oss och gett oss evig tröst och gott hopp i sin nåd, 17 uppmuntra era hjärtan och styrka er till allt gott i gärning och ord.
Anonym

Vers 8 föll bort:

Sedan ska den laglöse träda fram, han som Herren Jesus ska döda med sin muns ande och förgöra med glansen vid sin ankomst. 9

Matt 24:24, Upp 13:13f.

 Den laglöses ankomst är ett verk av Satan som kommer med stor kraft och med lögnens tecken och under. 10

2 Kor 4:3f.

 Med ondskans alla konster bedrar han dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot kärleken till sanningen så att de kunde bli frälsta. 11

Rom 1:28.

 Därför sänder Gud villfarelsens makt över dem så att de tror på lögnen 12 och blir dömda, alla de som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten.

Öppna profilen till Ferguson

Hur förstår ni 2 Thess 2?"Men vi ber er, bröder, angående vår Herre Jesu Kristi återkomst* och vårt församlande till honom, 2. att ni inte så fort tappar fattningen och blir skrämda, vare sig genom någon ande eller genom något ord eller genom något brev, såsom det vore sänt från oss, som om Kristi dag stod för dörren.  Låt ingen bedra er på något sätt. För den dagen kommer inte, om inte avfallet först har skett, och syndens människa, fördärvets son, har blivit uppenbarad" 2:1-3

Det viktiga med 2 Tess 2 är att förstå att detta ännu inte har hänt utan det ligger framför oss. Tessalonikerna hade i ett tidigare brev blivit tröstade av Paulus att de skulle bli uppryckta Herren till mötes på skyn innan detta sker. Nu hade de från annat håll blit uppskrämda och förskräckte där det påstås att detta uppryckande redan skett. Därför skickar Paulus ett brev till för att förklara vad som skett 


Skickar med en länk till en utläggning av texten av David Guzik. En teolog jag följt ett tag och har förtroende för. Läs och kolla upp vad han säger och ställ frågor så ser vi vart det tar vägen.

https://enduringword.com/bible-commentary/2-thessalonians-2/
Anonym
Asterix.... Vem trodde Luther och reformatorerna att laglöshetens människa är? 

Jag tror att jag vet vad du är inne på nu...men anser du att de trodde fel? 
Anonym
Asterix.... Vem trodde Luther och reformatorerna att laglöshetens människa är? 

Jag tror att jag vet vad du är inne på nu...men anser du att de trodde fel? 
Luther ansåg att påven var den tidens Antikrist. Troligen såg han även påven som den Laglöse enligt 2 Thess 2, men jag vet inte säkert. Påven då och nu är en gärningslärare och ingen kan hålla Guds lag, lagens enda syfte är att driva människan till Kristus.


Men Världen ser annorlunda ut idag än på Luthers tid. Vad är "laglöshetens hemlighet"? Idag tror jag vi vet svaret. "Det är tid för Herren att handla ty de har gjort din lag om intet ". Denna vers tolkas av kabbalisterna så att lagen, ja all lag och moral,  ska brytas för att messias ska komma. Detta är kärnan in den kabbalistiska messiastron, som finns i sabbateismens lära, efter Sabbatai Zevi. 

För att den Laglöse skall accepteras av judarna bör han vara "jude" Han kan vara påve också, men det är gissningar. Världen kan förändras och globalisternas tryckas tillbaka. Det får framtiden utvisa. Men när Jesus kommer då är tiden slut, himmel och jord går under och evigheten börjar för alla människor och andar. Tror jag:)
Anonym
Luther ansåg att påven var den tidens Antikrist. Troligen såg han även påven som den Laglöse enligt 2 Thess 2, men jag vet inte säkert. Påven då och nu är en gärningslärare och ingen kan hålla Guds lag, lagens enda syfte är att driva människan till Kristus.


Men Världen ser annorlunda ut idag än på Luthers tid. Vad är "laglöshetens hemlighet"? Idag tror jag vi vet svaret. "Det är tid för Herren att handla ty de har gjort din lag om intet ". Denna vers tolkas av kabbalisterna så att lagen, ja all lag och moral,  ska brytas för att messias ska komma. Detta är kärnan in den kabbalistiska messiastron, som finns i sabbateismens lära, efter Sabbatai Zevi. 

För att den Laglöse skall accepteras av judarna bör han vara "jude" Han kan vara påve också, men det är gissningar. Världen kan förändras och globalisternas tryckas tillbaka. Det får framtiden utvisa. Men när Jesus kommer då är tiden slut, himmel och jord går under och evigheten börjar för alla människor och andar. Tror jag:)
Ja, många såg och ser Romersk-katolska kyrkans religion som Babylon. Och jag tror att man såg och ser påven som den som Uppenbarelseboken talar om. Men att de också såg flera onda anti-Christos i biblisk tid, som Nero och Domitianus t.ex. 
Påven och RKK är mycket mer än en gärningslära. Han stämmer in på Daniels profetia, för han har "satt sig i sinnet att förändra heliga tider och lagar". Han har också utropat sig själv för att vara Jesus ställföreträdare, med makten och rätten att ensam tolka vad som står i Bibeln och bestämma att alla måste följa som han tolkar. Han är utropad som fullkomlig och ofelbar. En gud alltså. Han har ändrat på 10 Guds bud, för att kyrkan ska kunna dyrka statyer, ikoner, bilder och helgon. Och nu samlar han alla religioner under sig. Kvar är bara vissa frikyrkor. Hans röst ropar efter en ny världsordning, och det officiella motivet är "klimathotet".

Men det kan dyka upp en kabbalistisk antikrist också. Alla som bekämpar Kristus är antikrister. Många falska messias väntas. Från både judiska håll och New Age-anhängare och från islam m.m. 

Men nu är du inne på att det måste vara en jude för att kunna accepteras och sätta sig i ett stentempel i Jerusalem. Han kan då inte utropa sig till Gud...men till en annan gud. Han kan inte Guds plats, men skapa en plats som en gud i ett eget tempel.
Profetiorna stämmer inte riktigt då.. Hur tänker du där?
Det är från start antikrists tempel. Inte Guds tempel. Det är vanhelgat från början, så inget kan då ställas och vanhelga en helig plats. 
Anonym
/.../
Men det kan dyka upp en kabbalistisk antikrist också. Alla som bekämpar Kristus är antikrister. Många falska messias väntas. Från både judiska håll och New Age-anhängare och från islam m.m. 

Men nu är du inne på att det måste vara en jude för att kunna accepteras och sätta sig i ett stentempel i Jerusalem. Han kan då inte utropa sig till Gud...men till en annan gud. Han kan inte Guds plats, men skapa en plats som en gud i ett eget tempel.
Profetiorna stämmer inte riktigt då.. Hur tänker du där?
Det är från start antikrists tempel. Inte Guds tempel. Det är vanhelgat från början, så inget kan då ställas och vanhelga en helig plats. 

Jag sa inget om ett tempel, men eftersom kabbalisterna/sionisterna nu är så mäktiga är ett rimligt antagande att den Laglöse är en av deras egna, vilket ju också ingår i den messianska drömmen som de har. Guds tempel är människan som är den helige Andes tempel. Jesus syftade också på sin kropp, men de onda andarna tänkte på Jerusalems tempel. När 2 Thess skrevs omkring år 50 hade ännu inte Jerusalems förstörelse skett. Jag kan inte utesluta att författaren tänkte på Jerusalems ännu stående tempel, som enligt Jesus ”tillhör min Fader” (Luk 2:49).

John S Torell menar att Antikrist sätter sig i ett återbyggt Jerusalems tempel som han ska vanhelga. Men hur man då får ihop det med ”Guds tempel” förstår jag inte riktigt. Möjligen om man bygger det som en kopia av Guds tempel eller Salomos tempel och sedan vanhelgar det. Men ”vilddjurets tal” är kabbalans och Salomos tal 666, det vet vi.

”Den laglöse” är en perfekt beskrivning av en sabbateist och vi ser det påtagliga inflytandet som sabbateismen redan nu har på samhällsutvecklingen, inte minst i vårt land. Påven å andra sidan bryter inte medvetet mot alla lagar och är inte så öppet destruktiv som kabbalismen och han är inte heller öppet homosexuell.  Torell skriver och predikar mycket om kabbalan och sabbateismen. Lutheraner som ser påven som Antikrist har inte alls tagit med i beräkningen  kabbalismen.

http://www.eaec-se.org/predikningar/arkiv/2020/pdf/RLJ-1739.pdf

Anonym

Men Paulus använder ordet "naos" för tempel varje gång han menar den Helige Andes boning. "Hieron" är stentempel. "Naos" är det allra heligaste, men där kan ju ingen judisk antikrist sitta på en tron..

Paulus visste nog vad han talade om. 

Och Jesus profeterade när han berättade om tecknen för templets förstörelse, i Luk. 21. 

Det blir väl tokigt om vi ska anpassa om Bibelns budskap till 2000 år senare...för att världen har förändrats?

Men en kopia av Salomos eller Hesiekels tempel blir i alla fall inte Guds tempel. Gud kommer inte att vara där. Han är inte där det offras djuroffer efter sin Sons fullkomliga offer.

Ja, jag vet att Salomo fick in guld som vägde 666 talenter/år. Men jag tror att man läser in för mycket "övernaturligt profetiskt" i detta bibelställe. Man gör kopplingen till att Salomo blev dyrkad på slutet och tog emot guld som "tillbedjan". Detta skulle vara en typ av koppling till ett antikristligt system i vår tid. 
Jag tror att man letar för mycket efter en bekräftelse och ett svar i "det förgångna". Typ som Jonathan Cahn letar i det förflutnas mysterier och kopplar det till att veta allt om USA:s framtid. 

Men Luther visste ju om vilka skrifter judarna läste..? Det var ju därför han var upprörd. 

Finns det en större hädelse än att ta Jesus Kristus plats och utropa sig som ersättare i hans ställe, och ta emot dyrkan som fullkomlig? 
Det är exakt vad påve-ämbetet gör. Du förringar verkligen detta. 

Tänk på vilken synd som är störst i Guds ögon. Inte i ett mänskligt öga. 

Jag tror att antikrist är "den onde" som tar Guds plats i människans hjärta, och att han kan göra det genom avfallet och genom att människor dyrkar mörkret, synden och förförs av avgudar. Och antikrister är de som leder människor in i detta, bort från Kristus. Villoläror, falska profeter, regenter..


Anonym
Här är den lutherska förklaring:


Laglöshetens hemlighet och laglöshetens människa (Antikrist)


https://www.biblicum.se/tidskriften-2/aldre-nummer-av-tidskriften/biblicum-1989/19893-lagloshetens-hemlighet-och-lagloshetens-manniska-antikrist/
Öppna profilen till Ferguson

Men Paulus använder ordet "naos" för tempel varje gång han menar den Helige Andes boning. "Hieron" är stentempel. "Naos" är det allra heligaste, men där kan ju ingen judisk antikrist sitta på en tron..

Paulus visste nog vad han talade om. 

Och Jesus profeterade när han berättade om tecknen för templets förstörelse, i Luk. 21. 

Det blir väl tokigt om vi ska anpassa om Bibelns budskap till 2000 år senare...för att världen har förändrats?..........


Strong förklarar vad "naos" kan översättas som;  "used of the temple at Jerusalem, but only of the sacred edifice (or sanctuary) itself, consisting of the Holy place and the Holu of Holie". Kan också betyda "any heathen temple or shrine" och  "methaph. the spiritual temple of consisting of the saints of all ages joined together by and in Christ"

Det viktiga här är att det finns olika översättningsallternativ. I 2 Tess 2 tror jag Paulus menar att Antikrist en dag kommer att sätta sig i det allra heligaste och utge sig för att vara Gud. Som jag tror i detta sammanhang  var Jerusalems tempel. 2a Thess är ett svar på det 1a där Paulus talar om ett uppryckande Herren till mötes. Det jag tror Paulus säger är att de inte ska förlora besinningen för uppryckandet har inte skett. De följande verserna förklara detta;

"Minns ni inte att jag sa er detta, när jag ännu var hos er? 6. Och nu vet ni vad som hindrar så att han först kan uppenbaras i sin egen tid"

Därför kan inte"naos" här betyda att det var inombords Tessalonikernas eget "naos" för Antikrist i meningen mörkrets ande hade all möjlighet att sätta sig där då. För han kommer att uppenbaras i sin tid. 

Som du säger ska vi inte anpassa bibelns budskap för att världen har förändrats. Men i den tid vi lever bör vi ha koll på samtiden och de tecken som där ges för som Jesus sa, när fikonträdet börjar få save vet vi att sommaren är nära!

 

Visar sida 1 av 25 sidor, 10 kommentarer per sida
Första |   << Föregående  Nästa >>  |  Sista