Gratis iPhone och Android mobilappar
Registrera dig här
smålänning i norr
smålänning i norr säger: Ords12:11Den som odlar sin mark får bröd så det räcker, den som jagar efter tomhet* saknar vett.
Skriv i megafonen

Forum >> Religion och tro >> Debatt


Öppna profilen till Ljus och salt

Israels förhärdelse

Det undervisas en hel del om en felaktig bild av denna förhärdelse/förstockelse av Israel. Man menar att israeliterna inte kan vända om, och att de inte ser att de behöver frälsningen av Jesus Kristus.
Men det värsta är att man menar att Gud har gjort detta.

Undervisningen handlar också om att de som hel nation ska ta emot Jesus när han kommer tillbaka. Först då kan de se att de behöver frälsningen från Honom, kollektivt. 

Paradoxerna är flera..

För samtidigt menar man att enskilda judar kan vända om och bli frälsta.
Fast alla kan inte det. 
Förstockelsen blir alltså högst ologisk och selektiv, och gäller då tydligen inte vissa judar men den större mängden judar.

Har Gud utvalt vissa till att få förhärdelsen borttagen...och vissa till att ha kvar förhärdelsen?


Vi ska se i Bibeln på varför människor blir förstockade, och om det är Gud som skulle ha förstockat alla israeler idag eller om det är de själva som förstockar sina hjärtan. 

Fundera ordentligt på om alla judar idag FÖDS förstockade som nation och folkgrupp. ...vilket skulle vara fallet om man predikar att de har en kollektiv slöja ända tills ett s.k. "tusenårsrike" inträde, och detta skulle vara tusenårsrikets största uppgift.

Är detta bibliskt?
Visar sida 1 av 21 sidor, 10 kommentarer per sida
Första |   << Föregående  Nästa >>  |  Sista
Öppna profilen till Ljus och salt
"Därför talar jag till dem i liknelser, eftersom de ser utan att se, och hör utan att höra, inte heller förstår de. Och på dem fullbordas Jesajas profetia, som säger: När ni hör ska ni höra men inte förstå, och när ni ser, ska ni se men inte inse. 
För detta folks hjärta är förhärdat, och de är tröga att höra med öronen, och sina ögon HAR DE tillslutit, så att de inte ser med ögonen eller hör med öronen eller förstår med hjärtat och vänder om och blir botade av mig. Men saliga är era ögon, för de ser, och era öron, för de hör." Matt. 13:13-16


"För detta folks hjärta är förhärdat, och de hör illa med sina öron, och sina ögon HAR DE tillslutit, så att de inte ser med ögonen eller hör med öronen eller förstår med hjärtat, och omvänder sig, så att jag kan hela dem. Därför ska ni veta att det är till hedningarna som Gud nu har sänt frälsningen, och de kommer att lyssna." Apg. 28:27-28

Jesus och Paulus säger alltså samma sak. "Då såg han (Jesus) sig omkring på dem med vrede, bedrövad över deras hårda hjärtan.." Mark. 3:5


"För om det som försvinner hade härlighet, hur mycket större härlighet har då inte det som består (ej "tusenårsriket", för inget i det består). Eftersom vi nu har ett sådant hopp, är vi mycket frimodiga, och gör inte som Mose, som hängde ett täckelse för sitt ansikte, för att Israels barn inte skulle se hur det som var på väg att försvinna tog slut. Men deras sinnen blev förhärdade. För ända till denna dag hänger samma täckelse kvar när de läser Gamla testamentet, först i Kristus försvinner det. Ja, än i dag ligger ett täckelse över deras hjärtan när Mose blir läst. Men när de omvänder sig till Herren, tas täckelset bort. Och Herren är Anden och där Herrens Ande är, där är frihet. Men alla vi som med avtäckt ansikte skådar Herrens härlighet som i en spegel, blir förvandlade av Herrens Ande till samma avbild, från härlighet till härlighet." 2 Kor. 3:11-18
Öppna profilen till Ljus och salt
Vi tittar på vad det står i Gamla testamentet."Varför FÖRHÄRDAR NI era hjärtan, som farao och egyptierna gjorde?" 1 Sam. 6:6


"Sidkia var tjugoett år när han blev kung, och han regerade elva år i Jerusalem. Han gjorde det som var ont i HERRENS, sin Guds, ögon. Han ödmjukade sig inte under profeten Jeremia, som talade HERRENS ord. Och han gjorde uppror mot kung Nebukadnessar, som hade tagit en ed av honom vid Gud. Han var hårdnackad och FÖRHÄRDADE SITT hjärta, så att han INTE OMVÄNDE SIG till HERREN, Israels Gud." 2 Krön. 36:11-13"Sitt hjärta FÖRHÄRDADE DE, med sin mun talar de stora ord." Ps. 17:10"Ty han är vår Gud och vi är får i hans hjord, fåren som står under hans vård. Idag, om ni hör hans röst, så FÖRHÄRDA INTE ERA HJÄRTAN som i Meriba, som på Massas dag i öknen, där era fäder frestade mig och satte mig på prov, fastän de såg mina gärningar. I fyrtio år väckte det släktet min avsky, och jag sade: "De är ett folk som FAR VILSE med SINA HJÄRTAN, DE VILL INTE veta av mina vägar." Så svor jag i min vrede: "De skall inte komma in i min vila." Ps. 95:7-11
Öppna profilen till Ljus och salt
"Men vilka var han vred på i fyrtio år? var det inte de som hade SYNDAT, de vilkas kroppar föll i öknen? och vilka gällde den ed som han svor, att de inte skulle komma in i hans vila, om inte dem som VÄGRADE LYDA? Vi ser alltså att det var på grund av OTRO som de inte kunde komma in." Hebr. 3:17-19"Men de var UPPRORISKA och BEDRÖVADE hans helige Ande. Därför blev han deras fiende, han stred själv mot dem." Jes. 63:10"Men när några av dem FÖRHÄRDADE SIG och INTE TRODDE utan talade illa om "den vägen" inför alla de församlade, lämnade han dem och tog med sig lärjungarna och predikade dagligen i skolan som hörde till en viss Tyrannus." Apg. 19:9
Öppna profilen till Ljus och salt
Förstockelsen

Vad menas med förstockelse?

Man måste skilja mellan den blindhet eller förstockelse, som kännetecknar alla oomvända människor, och den förstockelse som kommer från Gud som ett straff för människans upprepade förhärdelse och trots mot Guds ord. Förstockelse i den förstnämnda meningen talas det om i t.ex. Mark. 6:52 och Ef 4:18. Den betecknar den andliga död och blindhet, som kan botas. Men förstockelsen från Gud är ett obotligt tillstånd. Har en människa genom sin upprepade ohörsamhet och självförhärdelse dragit Guds förstockelsedom över sig, är omvändelse utesluten.


Guds förstockelsedom över en människa föregås av hennes självförhärdelse. Om en person om och om igen förhärdar sitt hjärta mot den Helige Andes inflytande, som t.ex. Farao, kan Gud låta förstockelsens dom drabba den människan. Hon blir helt känslolös, blind och döv inför Guds ord och verk. Ju mer hon hör, desto mer avtrubbad och ond blir hon. »Han har förblindat deras ögon och förstockat deras hjärtan, så att de inte kan se med sina ögon eller förstå med sina hjärtan och omvända sig och bli helade av mig» (Joh. 12:40).https://www.biblicum.se/tidskriften-2/aldre-nummer-av-tidskriften/biblicum-1979/19795-forstockelsen/
Öppna profilen till LarsA
 Någon gång  på  300 eller 400 talet  tvingades  den Messianska kyrkan att gå under jorden.

  -  De var ansedda som  Judar och kättare   av den grekiska kyrkan
 -  De var ansedda som  kristna och kättare   av de rabbinska synagogerna.

 Ca år  62  blir  Jakob den rättfärdige , den Messianska kyrkans ledare dödad/stenad av Översteprästen Hannas.
 fram till denna händelse tycks Jerusalem Kyrkan haft en någorlunda stabil tillvaro.  Sedan accelererar allt till det Judiska upproret mot Rom år 66. 
 den Messianska Kyrkan Flyr till  PELLA/Decapolis  när ROM  omringar  Jerusalem år 69.
  Den Kristna kyrkan  vill inte ha med dem att göra därför att de följer den judiska lagen, kosher  osv.
  och synagogorna sparkar ut dem då de anses  som avfällingar  från judendom.

  Simcha Jacobovic försöker måla upp scenariot  i tre TV-program


  Vad  vill jag  säga med detta då ?
  Det är den grekiskkristna kyrkans  fel  att  den Messianska Kyrkan försvann och tvingades gå under jorden.
  Samma Antisemitism som vi ser idag fanns  redan då, och de förföljdes som kättare  på 300 -600 talet.  sen kom den Muslimska vågen och sköljde bort allting  hela vägen fram till Wiens  portar   år  1529.
Öppna profilen till Ljus och salt
 Någon gång  på  300 eller 400 talet  tvingades  den Messianska kyrkan att gå under jorden.

  -  De var ansedda som  Judar och kättare   av den grekiska kyrkan
 -  De var ansedda som  kristna och kättare   av de rabbinska synagogerna.

 Ca år  62  blir  Jakob den rättfärdige , den Messianska kyrkans ledare dödad/stenad av Översteprästen Hannas.
 fram till denna händelse tycks Jerusalem Kyrkan haft en någorlunda stabil tillvaro.  Sedan accelererar allt till det Judiska upproret mot Rom år 66. 
 den Messianska Kyrkan Flyr till  PELLA/Decapolis  när ROM  omringar  Jerusalem år 69.
  Den Kristna kyrkan  vill inte ha med dem att göra därför att de följer den judiska lagen, kosher  osv.
  och synagogorna sparkar ut dem då de anses  som avfällingar  från judendom.

  Simcha Jacobovic försöker måla upp scenariot  i tre TV-program


  Vad  vill jag  säga med detta då ?
  Det är den grekiskkristna kyrkans  fel  att  den Messianska Kyrkan försvann och tvingades gå under jorden.
  Samma Antisemitism som vi ser idag fanns  redan då, och de förföljdes som kättare  på 300 -600 talet.  sen kom den Muslimska vågen och sköljde bort allting  hela vägen fram till Wiens  portar   år  1529.
Antisemitismen är förkastlig. Den är inte från Gud. Ändå förhärdade judarna sina hjärtan till den grad så att Gud försköt dem med förstockade upproriska hjärtan fulla av otro. Var Gud antisemitisk då? 

Menar du att den sanna judiska/kristna församlingen är den som håller Mose lag och ordningar till fullo samt firar alla judiska högtider?
Öppna profilen till Ljus och salt
”Men Herren sade till Mose: ”Se, jag sätter dig att vara som Gud för farao, och din bror Aron ska vara din profet. Du ska tala allt jag befaller dig. Sedan ska din bror Aron tala med farao om att släppa Israels barn ut ur sitt land. Men jag ska förhärda faraos hjärta och göra många tecken och under i Egyptens land.” Andra Moseboken ?7:1-3? SFB15


Ibland är det inte helt självklart vad som händer, och varför...  
Om man vet att Gud ser framtiden, så visste Gud att farao skulle förhärda sitt eget hjärta och stå emot Gud, precis som det står i NT. 
Guds Ord säger inte emot sig själv, utan förklarar sig själv. 


Svar på Flight61:s borttagna inlägg.
Öppna profilen till Ljus och salt
Vem ÄR Gud?

Vi måste få bort bilden av en "hård Gud", som utan anledning förhärdar människors hjärtan och gör så att de skulle gå förlorade, bara pga sin egen vilja, motiv och plan.

Den bilden av Gud är fruktansvärd.. 

Nej, det är människor som förhärdar sina egna hjärta, och det är Gud som vill att de vänder om.
Men till sist faller de under sin egen dom..
Öppna profilen till Flight61
Om man vet att Gud ser framtiden, så visste Gud att farao skulle förhärda sitt eget hjärta och stå emot Gud, precis som det står i NT. 
Guds Ord säger inte emot sig själv, utan förklarar sig själv. 


Svar på Flight61:s borttagna inlägg.


Varför behövde du svara på ett inlägg som jag tagit bort? Jag tog bort det för att jag kommit till ny insikt efter att ha skrivit det, varefter jag inte längre tyckte att de aktuella verserna var så motsägande.

Det som hände var att jag läste detta, vilket redde ut någon jag undrat över i många år:

https://www.biblicum.se/tidskriften-2/aldre-nummer-av-tidskriften/biblicum-1979/19795-forstockelsen/
Öppna profilen till LarsA
Antisemitismen är förkastlig. Den är inte från Gud. Ändå förhärdade judarna sina hjärtan till den grad så att Gud försköt dem med förstockade upproriska hjärtan fulla av otro. Var Gud antisemitisk då? 

Menar du att den sanna judiska/kristna församlingen är den som håller Mose lag och ordningar till fullo samt firar alla judiska högtider?


   Vi ser i evangelierna att Jesus upprätthöll  Mose Lag men förkastade de muntliga  traditionerna och ordnigarna som uppfunitts av rabbinerna. Se både  Matteus 5:17 -19  ,  Matteus 15: 1-6.   Att inse att detta är två olika ting är viktigt. 

  Läs sedan  APG  15 :13-29    och   APG 21:18-25   vilka väldigt tydligt förklarar att olika omständigheter gäller  för judar och för detta hedningar. 

   DVS:   Jakob  den  rättfärdige, (Jesu bror eller halvbror)  förutsätter  att en  Messias troende  Jude följer Mose lag. samtidigt som en Jesus troende hedning inte har krav på sig att göra det.

  Detta budskap  är 2000  år gammalt .....   Man önskar att det i den mångkulturella tidsåldern skall finnas acceptans för att alla inte MÅSTE  vara på samma sätt, ha samma  kultur o.s.v  Jakob och Paulus  förstod det och predikade  evangelium på olika sätt till olika folkgrupper , vilket även görs idag på plaster som Amazonas och Nya Guinea där missionärer möter kulturer utan tidigare koppling till monoteism, och judisk kristen filosofi.
Visar sida 1 av 21 sidor, 10 kommentarer per sida
Första |   << Föregående  Nästa >>  |  Sista