Gratis iPhone och Android mobilappar
Registrera dig här
Britta777
Britta777 säger: "Välsignad vare Han som kommer i Herrens namn". ******** God advent!
Skriv i megafonen

Forum >> Religion och tro >> Debatt


Öppna profilen till Lågan

Jesus - fullkomnad genom lidande (Heb. 2:10) En inledning till den kristna mystiken?

Var inte Jesus fullkomlig från sin 1:a dag här på Jorden, kanske även hans lärjungar fullkomnas genom lidande? Hebreerbrevet  
2:10
Öppna profilen till Daybreak
Var inte Jesus fullkomlig från sin 1:a dag här på Jorden, kanske även hans lärjungar fullkomnas genom lidande? Hebreerbrevet  
2:10

Nej! 

10 För när Gud, för vilken och genom vilken allt är till, skulle föra många söner till härlighet, måste han genom lidande fullkomna honom som för dem till frälsning.

Den "härlighet" och "frälsning" som nämns syftar på Uppståndelsen från de döda, vid tidens slut. Där har vi vårt fullkomnade tillstånd, vilket går genom lidande och förföljelse, sett ur ett kyrkohistoriskt perspektiv. Vår väg dit ser i den meningen inte annorlunda ut än den väg Jesus gick på sin väg till fullkomnande, då han genom lidande och död uppväcktes från de döda och blev insatt som kung på Faderns högra sida: hans fullkomnde tillstånd som konungslig överstepräst (v5-9). Det finns alltså ingen anledning att lägga några moraliska aspekter på hans fullkomnande.